V této kalkulačce si můžete spočítat, kolik je mateřská (peněžitá pomoc v mateřství) v roce 2024. Pro výpočet vám stačí zadat průměrnou hrubou mzdu a zjistíte, na jak vysokou mateřskou máte nárok při narození dítěte. Pokud vás zajímá, jaké jsou podmínky, a co musíte splnit, abyste dostali mateřskou, připravili jsme pro vás podrobné informace.

Výpočet: Kolik je mateřská v roce 2024

Kalkulačka mateřská 2024
Průměrná hrubá měsíční mzda v Kč
Počet narozených dětí
Peněžitá pomoc v mateřství má délku maximálně 196 dní při narození 1 dítěte a maximálně 259 dní při narození 2 a více dětí.

Další kalkulačky:

Peněžitá pomoc v mateřství pro rok 2024

Peněžitá pomoc v mateřství (PPM, mateřská) patří mezi nemocenské dávky. Mají na ni nárok především zaměstnanci nebo OSVČ (kteří si platí dobrovolné nemocenské pojištění). Peněžitá pomoc v mateřství je určena pro těhotné ženy, kterým se narodí dítě. Doba, po kterou se vyplácí PPM je 196 dní (u jednoho dítěte) nebo 259 dní (u dvou a více dětí). Mateřskou je možné dostat 6-8 týdnů před porodem. Může na ni mít nárok i otec dítěte (který ji může čerpat místo ženy).

Kdo má nárok na mateřskou v roce 2024?

Abyste měli nárok na mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství), musí být splněny tyto hlavní podmínky:

  • Na mateřskou má nárok ten, kdo má nemocenské pojištění (za zaměstnance platí zaměstnavatel, OSVČ si musí platit sami)
  • Minimální doba nemocenského pojištění je 270 kalendářních dní v posledních 2 letech (celková doba pojištění může být splněna u různých zaměstnavatelů, nebo z kombinace zaměstnání + podnikání jako OSVČ)
  • OSVČ si musí platit nemocenské pojištění nejméně 180 dní v posledním roce před mateřskou (a současně musí mít celkem 270 dní nemocenského pojištění)
  • V době vzniku nároku na PPM musí být žadatel účastníkem nemocenského pojištění (zaměstnaný nebo OSVČ) nebo být případně v ochranné době (až 180 dní od skončení zaměstnání)

» Více informací o podmínkách nároku na mateřskou v roce 2024

Kolik je mateřská a z čeho se počítá?

Výpočet výše mateřské (PPM) se provádí z hrubé mzdy zaměstnance. U OSVČ se vychází z přehledu o příjmech za předchozí rok.

Pro výpočet výše mateřské se dá zjednodušeně vyjít z průměrné hrubé mzdy. Výsledek (jako v naší kalkulačce) bude +/- odpovídat skutečné mateřské. Pro přesný výpočet by bylo nutné nejprve spočítat denní vyměřovací základ).

Mateřská je 70% z redukovaného vyměřovacího základu.

» Více informací o výpočtu mateřské v roce 2024

Kolik je maximální mateřská v roce 2024

Vzhledem k tomu, jak jsou nastavené redukční hranice pro rok 2024, je maximální možná výše mateřské 1 797 Kč za jeden kalendářní den:

  • Maximální mateřská v roce 2024 = 1 797 Kč za den (tj. 53 910 Kč měsíčně (za 30 dní))
  • Maximální mateřská za 196 dní = 352 212 Kč
  • Maximální mateřská za 259 dní = 465 423 Kč

Abyste měli takto vysokou mateřskou, museli byste mít průměrnou měsíční mzdu ve výši cca 133 750 Kč. Nebo si jako OSVČ platit nemocenské pojištění ve výši cca 3612 Kč měsíčně.

Zvýšení rodičovské o 50 000 Kč od 1. ledna 2024

Na konci června 2023, vláda schválila zvýšení rodičovského příspěvku o 50 000 Kč (na 300 000 Kč, resp. na 525 000 Kč u dvojčat). Zvýšení bude platit od 1. ledna 2024.

Rodičovský příspěvek se současně zkrátí jen na 3 roky (nyní je maximální doba až do 4 roků).

Změny (zvýšení rodičovské a zkrácení) se budou týkat jen dětí, narozených od 1. 1. 2024.

Více informací o zvýšení rodičovské v roce 2024, najdete zde

Kalkulačka rodičovský příspěvek – kdo má nárok na zvýšenou rodičovskou od 1. 1. 2024?

Kolik je minimální mateřská v roce 2024

Minimální výše mateřské není stanovena. Při výpočtu výše mateřské, se vychází z reálného příjmu. Pokud by někdo pracoval například za minimální mzdu (což je v roce 2024 částka 18 900 Kč), pak by měl nárok na takto vypočítanou mateřskou:

  • Mateřská při minimální mzdě 18 900 Kč = 436 Kč za kalendářní den (13 080 Kč za měsíc)
  • Mateřská za 196 dní = 85 456 Kč
  • Mateřská za 259 dní = 112 924 Kč

Pokud by měl ale někdo nižší příjem, než je minimální mzda (částečný úvazek, nebo se to často týká OSVČ), pak by měl nárok jen na tak vysokou mateřskou, jaká by mu byla vypočítána. Mateřská tak může být i jen velmi nízká. Není žádná garantovaná minimální výše mateřské.

» Příklad výpočtu mateřské v roce 2024

Kdy má na mateřskou nárok otec dítěte?

Na mateřskou může mít nárok i otec dítěte. Platí pro něj podobné podmínky, jako pro matku. Také musí být účastníkem nemocenského pojištění a splnit minimální dobu pojištění (270 dní za poslední dva roky).

Otec dítěte má na mateřskou nárok jen po dobu 22 týdnů (154 dní), protože na prvních 6 týdnů má nárok pouze žena. Otec tedy může žádat o mateřskou až po narození dítěte (žena může už před porodem).

Aby měl otec dítěte (tatínek) nárok na mateřskou, musí si v zaměstnání vyřídit mateřskou dovolenou a po dobu čerpání PPM nemůže toto zaměstnání vykonávat. Mohl by jedině pracovat jinou formou – například na dohodu (DPP nebo DPČ), klidně i pro stejnou firmu (jen by se nemělo jednat o stejnou práci).

»Více informací o tom, kdy má nárok na mateřskou otec dítěte

Nárok na mateřskou u studentky?

U studentek je to s nárokem na mateřskou trochu složitější. Samotná doba studia totiž nezakládá nárok na peněžitou pomoc v mateřství. Těhotná studentka může mít na mateřskou nárok pouze v případě, že by během studia byla zaměstnaná (nebo podnikala). A byla tak účastníkem nemocenského pojištění.

Druhou možností, jak může mít studentka nárok na mateřskou, je situace, kdy žena po ukončení studia již pracuje v zaměstnání. Pak se jí může do doby 270 dní nemocenského pojištění započítat i příslušná část studia (jen v případě úspěšného dokončení studia).

» Více informací k mateřské pro studentky

Nárok na mateřskou u nezaměstnané na Úřadu práce

Pokud je žena nezaměstnaná (v evidenci nezaměstnaných na Úřadu práce), pak zpravidla nemá nárok na mateřskou. Nárok by mohl vzniknout pouze v případě, že by to bylo do 180 dní od skončení posledního zaměstnání (kde byla žena účastníkem nemocenského pojištění). Ochranná doba po skončení zaměstnání slouží právě pro takové případy.

» Více informací k mateřské po skončení zaměstnání

Nárok na mateřskou a práce na dohodu (DPP nebo DPČ)

Pokud žena pracuje na dohodu, pak záleží na tom, o jakou dohodu se jedná a jaký má příjem. Pokud je to dohoda o provedení práce (DPP), a příjem je vyšší než 10 000 Kč, pak za ni zaměstnavatel platí nemocenské pojištění. A ona může splňovat podmínky nároku na mateřskou. U DPP a příjmu pod 10 tisíc podmínky splněny nejsou.

U DPČ (dohoda o pracovní činnosti) je zpravidla zaměstnavatelem placeno nemocenské pojištění (v roce 2024 musí být příjem od 4 000 Kč) a žena by mohla splňovat podmínky pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství.

» Více informací k mateřské při práci na dohodu