Příspěvek na péči 2024 – péče o osobu blízkou (nárok, podmínky, zvýšení)

Příspěvek na péči je určen pro ty, kdo potřebují pomoc od jiné osoby. Pečující osoba (péče o blízkou osobu), má nárok na různé úlevy. V roce 2023, se zvažovalo zvýšení příspěvku na péči, ale nebylo schváleno. Ke zvýšení může dojít zřejmě až od poloviny roku 2024 (pravděpodobně až od června nebo od července 2024).
Příspěvek na péči je určen pro ty, kdo potřebují pomoc od jiné osoby. Pečující osoba (péče o blízkou osobu), má nárok na různé úlevy. V roce 2023, se zvažovalo zvýšení příspěvku na péči, ale nebylo schváleno. Ke zvýšení může dojít zřejmě až od poloviny roku 2024 (pravděpodobně až od června nebo od července 2024).

Příspěvek na péči, je sociální dávka, na kterou mají nárok osoby se zdravotním postižením nebo omezením, nebo obecně lidé, kteří dlouhodobě nezvládají péči o svou osobu (týká se to i starých lidí, kteří jsou nemohoucí, nebo mají nějaké zdravotní problémy, a již se nedovedou o sebe plně postarat).

Příspěvek na péči, je určen osobám, které potřebují péči (aby se o ně někdo staral). Rozlišují se 4 stupně závislosti na pomoci jiné osoby (viz níže).

Příspěvek na péči je určen, k zaplacení pomoci (pečovatelské nebo sociální služby). Nebo může být použit i jinak (při poskytování péče v rodině, od nějaké blízké osoby).

Ti, kdo pečují o nemohoucí osobu, nemají nárok na tento příspěvek. Mají ale nárok na určité „úlevy“. Péče o blízkou osobu, se například započítá pro nárok na důchod, pro nárok na podporu v nezaměstnanosti, zdravotní pojištění platí stát a další (viz níže).

Nový návrh na zvýšení příspěvku od 1. července 2024

Ministerstvo práce a sociálních věcí představilo zřejmě již finální návrh, jak se zvýší příspěvek na péči od 1. července 2024.

Zvýšení příspěvku na péči 2024:

 • příspěvek pro stupeň I. se nebude zvyšovat (zůstane 880 Kč / 3 300 Kč)
 • příspěvek pro stupeň II. se zvýší o cca 12% (nově 4 900 Kč / 7 400 Kč)
 • příspěvek pro stupeň III. se zvýší o cca 16% (nově 14 800 Kč / 16 100 Kč)
 • příspěvek pro stupeň IV. se zvýší o cca 20% (nově 23 000 Kč / 23 000 Kč)
 • nově bude i stupeň IV+ pro osoby s úplnou závislostí v domácí péči, příspěvek bude 27 000 Kč (o 40% více)

Viz: Návrh na zvýšení příspěvku na péči od 1. července 2024

Kdo má nárok na příspěvek na péči?

Příspěvek na péči je sociální dávka, kterou vyřizuje Úřad práce (jako všechny ostatní sociální dávky).

Příspěvek je určen těm, kdo potřebují pomoc od jiné osoby z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. Na příspěvek na péči je nárok u dětí od jednoho roku nebo i u dospělých osob či u seniorů.

U příspěvku na péči, se posuzuje schopnost (nebo spíše neschopnost) dané osoby, postarat se sám o sebe. Hodnotí se schopnost zvládat běžné životní situace, jako stravování, hygiena, oblékání a obouvání, schopnost komunikace nebo orientace či péče o domácnost (a jiné).

Podle toho, kolik běžných činností daná osoba nezvládá, se rozlišují 4 stupně zavilosti na péči:

 • Stupeň I. (lehká závislost) – osoba není schopna zvládat 3 až 4 základní životní potřeby (u dětí do 18 roků, je to neschopnost zvládat alespoň 3 základní životní potřeby)
 • Stupeň II. (středně těžká závislost) – osoba není schopna zvládat 5 až 6 základních životních potřeb (u dětí do 18 roků, je to neschopnost zvládat 4 až 5 základních životních potřeb)
 • Stupeň III. (těžká závislost) – osoba není schopna zvládat 7 až 8 základních životních potřeb (u dětí do 18 roků, je to neschopnost zvládat 6 až 7 základních životních potřeb)
 • Stupeň IV. (úplná závislost) – osoba není schopna zvládat 9 až 10 základních životních potřeb (u dětí do 18 roků, je to neschopnost zvládat 8 až 9 základních životních potřeb)

Od stupně zavilosti (I. až IV.) na pomoci jiné osoby, se následně odvíjí i částka, na kterou je nárok (kolik je příspěvek na péči).

Stupeň závislosti (I. až IV.), se může v průběhu života měnit – v závislosti na tom, jak se mění a vyvíjí zdravotní stav dané osoby.

Kolik je příspěvek na péči v roce 2024

Výše příspěvku na péči, je stanovena jako paušální částka (stejná pro všechny osoby), a odvíjí se od věku (u dětí do 18 roků je to zpravidla vyšší částka) a od stupně zavilosti na pomoci od jiné osoby.

Příspěvek na péči u dětí do 18 roků v roce 2024:

 • Stupeň I. = 3 300 Kč
 • Stupeň II. = 6 600 Kč
 • Stupeň III. = 13 900 Kč
 • Stupeň IV. = 19 200 Kč

Příspěvek na péči pro osoby nad 18 roků v roce 2024:

 • Stupeň I. = 880 Kč
 • Stupeň II. = 4 400 Kč
 • Stupeň III. = 12 800 Kč
 • Stupeň IV. = 19 200 Kč

Kromě základní částky (viz výše), může být nárok i na zvýšení příspěvku o 2 000 Kč měsíčně. Na zvýšení příspěvku je nárok u nezaopatřených dětí do 18 roků (nárok mají případně rodiče těchto dětí, které o dítě pečují), pokud je příjem nižší, než dvojnásobek životního minima.

Zvýšení příspěvku na péči v roce 2024

Příspěvek na péči, se již delší dobu nezvyšoval. Za poslední dva roky, došlo vlivem vysoké inflace k velkému zvýšení všech nákladů na živobytí. Týká se to i nákladů na péči.

V poslední době se zvýšily limity pro maximální možné ceny, za pečovatelské služby. Jedna hodina „péče“ nyní může stát až 155 Kč (o 20 Kč více než dříve). Od ledna 2024, se očekává další zdražování (budou se zvyšovat různé náklady na živobytí).

Lidé odkázaní na pomoc druhých, se tedy dostávají do situace, kdy jim příspěvek na péči již nepokrývá náklady na jejich potřeby. Za stejné peníze, si nyní mohou pořídit podstatně méně.

V roce 2023, bylo navrhováno zvýšení příspěvku na péči. Kromě samotného zvýšení (které původně mělo být už od července 2023), se mluvilo i o zavedení pravidelné valorizace (podobně, jako se pravidelně zvyšují důchody).

Zvýšení příspěvku na péči, ale zatím v roce 2023 nebylo schváleno.

Zvýšení příspěvku na péči v roce 2024

MPSV zveřejnilo informace, ohledně plánovaného zvýšení příspěvku na péči. Podle všeho, se již podařilo dohodnout zvýšení této sociální dávky. Ke zvýšení ale dojde až od poloviny roku 2024 (více informací zde).

MPSV by dále chtělo nechat schválit i nový doplatek k příspěvku na péči. Na tento doplatek by byl nárok v případech, kdy standardní příspěvek nedostačuje na úhradu všech nákladů za péči.

Ministerstvo práce a sociálních věcí, ale nevzdává snahu o zvýšení příspěvku na péči. Podle aktuálních informací, se plánuje zvýšení příspěvku na péči, až během roku 2024 (ke zvýšení by mohlo dojít už od poloviny roku 2024).

Příspěvek na péči, by se mohl zvýšit o cca 10% (minimálně ale na 2000 Kč měsíčně). Takovéto zvýšení, bylo požadováno i v roce 2023. Pokud bude zvýšení příspěvku schváleno, pak by to mohlo vypadat takto:

Navrhované zvýšení příspěvku na péči v roce 2024

Příspěvek na péči 2023 2024 Zvýšení
Dítě do 18 roků
Stupeň I. 3 300 Kč 3 630 Kč +330 Kč
Stupeň II. 6 600 Kč 7 260 Kč +660 Kč
Stupeň III. 13 900 Kč 15 290 Kč +1 390 Kč
Stupeň IV. 19 200 Kč 21 120 Kč +1 920 Kč
Osoby nad 18 roků
Stupeň I. 880 Kč 2 000 Kč +1 120 Kč
Stupeň II. 4 400 Kč 6 400 Kč +2 000 Kč
Stupeň III. 12 800 Kč 14 080 Kč +1 280 Kč
Stupeň IV. 19 200 Kč 21 290 Kč +2 090 Kč

Na co je možné použít příspěvek na péči?

Z příspěvku na péči, se hradí pomoc, kterou potřebuje daná osoba (závislá na pomoci druhých).

Péče může být poskytována v rodině (péče o osobu blízkou), nebo je možné využít i externí služby (asistent sociální péče, registrovaný poskytovatel sociálních služeb, dětský domov, speciální lůžkové zařízení, apod.).

U příspěvku na péči, není nějaké striktní omezení, na co se může použít a na co ne.

Pokud je péče poskytována v rodině (péče o osobu blízkou), pak je logické, že příspěvek na péči, slouží, jako náhrada příjmu pro ty kdo poskytují pomoc (a nemohou tak vykonávat plnohodnotné zaměstnání).

Na co mám nárok při péči o osobu blízkou?

České zákony znají institut „pečují osoby“. Pečující osobou, může být rodinný příslušník (péče o osobu blízkou), nebo i jakákoliv jiná osoba.

Pečující osoba, ale nedostává příspěvek na péči (výjimkou jsou rodiče nezletilých dětí, kteří dostávají příspěvek na péči z titulu zákonného zástupce).

Postavení pečující osoby, je upraveno v několika různých zákonech:

 • Doba péče o nemohoucí osobu, se započítává jako náhradní doba důchodového pojištění (započítá se do „odpracovaných“ roků pro nárok na důchod)
 • Po skončení péče o blízkou osobu, je nárok na podporu v nezaměstnanosti (podpora je ale jen velmi nízká, podobně, jako podpora v nezaměstnanosti po skončení rodičovské)
 • Za pečující osoby, platí zdravotní pojištění stát (při péči o sobu v II., III. nebo IV. stupni závislosti)
 • Novela zákoníku práce , přinesla pro pečující osoby nárok na práci z domu (home-office) nebo i nárok na zkrácený úvazek v zaměstnání

Žádost o příspěvek na péči – formuláře

Žádost o příspěvek na péči, se vyřizuje na Úřadu práce (v místě bydliště osoby, která potřebuje pomoc).

V případě nemohoucích osob, nebo při snížené schopnosti řešit podobné věci, může být udělena plná moc, a následně vše potřebné na úřadech řeší pečující osoba (platí i pro rodiče nezletilých dětí).

Vyřízení příspěvku na péči, je ale si nejdelší a nejsložitější vyřizování, ze všech sociálních dávek.

Vzhledem k tomu, že u příspěvku na péči se provádí i sociální šetření (posouzení schopnosti postarat se o sebe), tak celý proces může trvat i několik měsíců.

 • Formuláře pro žádost o příspěvek na péči, je možné najít na webu MPSV zde

Kromě příspěvku na péči, může být nárok i na další sociální dávky. Může to být například příspěvek na bydlení, příspěvek na mobilitu nebo příspěvek na zvláštní pomůcku. Případně může být nárok i na jiné sociální dávky.

Diskuse ( 0 )

Přidejte komentář