Jak se počítá mateřská u OSVČ

Pro výpočet mateřské (peněžité pomoci v mateřství), platí u OSVČ podobná pravidla, jako pro výpočet mateřské u zaměstnanců.

Pro výpočet mateřské (peněžité pomoci v mateřství), platí u OSVČ podobná pravidla, jako pro výpočet mateřské u zaměstnanců.

U OSVČ se vychází z vyměřovacího základu. To je jedna polovina čistého zisku z posledního daňového přiznání. Je to stejný vyměřovací základ, ze kterého se platí sociální pojištění.

Velmi zjednodušeně je možné říci, že OSVČ, který by měl roční příjem 1 milión korun a měl náklady paušálem ve výši 60%, má zisk 400 tisíc korun.

Vyměřovací základ, ze kterého se vypočítá sociální (důchodové) a případně i nemocenské pojištění, je 220 tisíc korun za rok (tj. cca 18 334 za měsíc).

Mateřská pro OSVČ s tímto příjmem/vyměřovacím základem by tedy byla stejná, jako u zaměstnance, který má hrubou mzdu 18 334 Kč (tedy pouze za předpokladu, že by si OSVČ platil příslušně vysoké nemocenské pojištění).