Výpočet PPM: Příklad výpočtu mateřské v roce 2023

Při výpočtu výše mateřské se nejprve stanoví denní vyměřovací základ. Ten vychází z hrubého příjmu zaměstnance v posledním zaměstnání. Počítá se zpravidla na základě posledních 12 měsíců.
Při výpočtu výše mateřské se nejprve stanoví denní vyměřovací základ. Ten vychází z hrubého příjmu zaměstnance v posledním zaměstnání. Počítá se zpravidla na základě posledních 12 měsíců.

Pro výpočet výše mateřské (peněžité pomoci v mateřství) je u zaměstnanců rozhodující výše příjmu. U OSVČ se mateřská počítá na základě jejich vyměřovacího základu (tedy z jedné poloviny čistého zisku). Mateřská je v roce 2023 ve výši 70% z redukovaného vyměřovacího základu.

Pokud by vás zajímalo, jak se počítá mateřská, připravili jsme pro vás podrobný příklad výpočtu. Pro orientační výpočet vám může posloužit naše kalkulačka:

Výpočet mateřské (peněžité pomoci v mateřství) v roce 2023

Při výpočtu výše mateřské se nejprve stanoví denní vyměřovací základ. Ten vychází z hrubého příjmu zaměstnance v posledním zaměstnání. Počítá se zpravidla na základě posledních 12 měsíců:

 • Mateřská se počítá z příjmu v posledním zaměstnání (předchozí zaměstnání obvykle nehrají roli)
 • Výpočet se provádí z posledních 12 měsíců, pokud poslední zaměstnání trvalo kratší dobu, pak se počítá z této kratší doby
 • U OSVČ se vychází z vyměřovacího základu (jedna polovina čistého zisku z podnikání za předchozí rok).

Denní vyměřovací základ pro výpočet peněžité pomoci v mateřství

Denní vyměřovací základ se spočítá, jako součet všech příjmů v rozhodném období (zpravidla předchozích 12 měsíců). Výpočet se u zaměstnanců provádí na základě hrubé mzdy. Výsledná částka se vydělí počtem kalendářních dní. Pokud jsou v rozhodném období nějaké vyloučené dny, pak se to při výpočtu zohlední. Vyloučená doba může být třeba pracovní neschopnost.

Praktický příklad: pokud by žena byla před porodem v pracovní neschopnosti (třeba na rizikovém těhotenství), pak to nemá vliv na výpočet výše mateřské. Doba, kdy má nižší příjem (díky tomu, že dostává jen nemocenské dávky), se ve výsledné výši mateřské neprojeví.

Příklad výpočtu PPM: Denní vyměřovací základ

Pokud bychom tedy měli hypotetickou zaměstnankyni paní Novákovou, která je těhotná, a její příjem (hrubá mzda) je 45 000 Kč měsíčně, pak by její denní vyměřovací základ byl:

 • Denní vyměřovací základ = (12 * 45000)/365
 • Denní vyměřovací základ = 1479,45 Kč

Poznámka:příkladu vycházíme z toho, že má p. Nováková každý měsíc stejnou mzdu, a že po celou dobu předchozích 12-ti měsíců nebyla nemocná nebo něco podobného.

Redukční hranice pro výpočet mateřské v roce 2023

Mateřská, se ale nevypočítá přímo z vyměřovacího základu, ale až z redukovaného vyměřovacího základu. Pro rok 2023 jsou stanoveny tyto redukční hranice:

 • Do 1 345 Kč se započítá 100%
 • Od 1 345 Kč do 2 017 Kč se započítá 60%
 • Od 2 017 Kč do 4 033 Kč se započítá 30%
 • Nad 4 033 Kč se napočítá nic

Díky redukčním hranicím se s rostoucí výší mzdy, výše mateřské příliš nezvyšuje. Zatímco u ženy s nižším příjmem bude mateřská odpovídat 70% z hrubé mzdy. U někoho s vyšším příjmem to bude méně. Třeba i jen 50% z hrubé mzdy. Nebo i méně.

Příklad výpočtu mateřské: Redukovaný vyměřovací základ

U naší paní Novákové jsme spočítali denní vyměřovací základ ve výši 1479,45 Kč. Při výpočtu redukovaného základu se postupuje takto:

 • Do 1 345 Kč se započítá vše, tedy 1 345 Kč
 • Do 2017 Kč se započítá 60%, tedy z 134,45 se započítá částka 80,67 Kč (60% se započítá z toho, co je nad první redukční hranicí)
 • Redukovaný vyměřovací základ = 1426 Kč (zaokrouhluje se)

Kolik je mateřská v roce 2023 – výsledek výpočtu

Pokud máme vypočítaný redukovaný vyměřovací základ, velmi snadno spočítáme zbytek:

 • Peněžitá pomoc v mateřství je 70% z redukovaného základu
 • Mateřská za jeden den = 999 Kč
 • Mateřská za měsíc (30 dní) = 29 970 Kč
 • Mateřská za 196 dní = 195 804 Kč

Při narození jednoho dítěte je nárok na mateřskou 196 dní. Pokud se narodí dvě a více dětí, pak je to 256 dní. Otec dítěte může mít mateřskou jen 154 dní.

Mateřská se vyplácí za kalendářní dny. Částka za konkrétní měsíc, se tedy liší podle počtu dní v daném měsíci.

Jak se počítá mateřská u OSVČ

Pro výpočet mateřské u OSVČ je postup téměř stejný. Liší se jen to, z čeho se počítá vyměřovací základ. Pokud by měl OSVČ celkový roční příjem (obrat) 1 milión korun a současně si v daňovém přiznání uplatnil 60% nákladový paušál, pak má zisk 400 tisíc korun. Vyměřovací základ pro pojištění (sociální, zdravotní nebo nemocenské) je jedna polovina ze zisku.

Příklad výpočtu:

 • OSVČ má za předchozí rok celkový příjem ve výši 1 milión korun
 • OSVČ uplatňuje náklady paušálem ve výši 60%
 • Roční zisk je tedy 400 tisíc korun (40% z 1 milión korun)
 • Roční vyměřovací základ by byl 200 tisíc korun (tj. 16 666 Kč měsíčně), z toho se pak platí daň, sociální a zdravotní pojištění

Na základě tohoto vyměřovacího základu by si OSVČ mohla platit maximální měsíční nemocenské pojištění 350 Kč. Výše mateřské (nebo jiných nemocenských dávek) by byla stejná, jako u zaměstnance s hrubou mzdou 16 666 Kč.

Pro výpočet výše mateřské je tedy rozhodující to, jak vysoký čistý zisk má OSVČ za předchozí rok (vychází se z naposledy podaného přehledu o příjmech)

Diskuse ( 0 )

Přidejte komentář