Výpočet PPM: Příklad výpočtu mateřské v roce 2024

Při výpočtu výše mateřské se nejprve stanoví denní vyměřovací základ. Ten vychází z hrubého příjmu zaměstnance v posledním zaměstnání. Počítá se zpravidla na základě posledních 12 měsíců.
Při výpočtu výše mateřské se nejprve stanoví denní vyměřovací základ. Ten vychází z hrubého příjmu zaměstnance v posledním zaměstnání. Počítá se zpravidla na základě posledních 12 měsíců.

Pro výpočet výše mateřské (peněžité pomoci v mateřství) je u zaměstnanců rozhodující výše příjmu. U OSVČ se mateřská počítá na základě jejich vyměřovacího základu (tedy z jedné poloviny čistého zisku). Mateřská je v roce 2024 ve výši 70% z redukovaného vyměřovacího základu.

Pokud by vás zajímalo, jak se počítá mateřská, připravili jsme pro vás podrobný příklad výpočtu. Pro orientační výpočet vám může posloužit naše kalkulačka:

Výpočet mateřské (peněžité pomoci v mateřství) v roce 2024

Při výpočtu výše mateřské se nejprve stanoví denní vyměřovací základ. Ten vychází z hrubého příjmu zaměstnance v posledním zaměstnání. Počítá se zpravidla na základě posledních 12 měsíců:

 • Mateřská se počítá z příjmu v posledním zaměstnání (předchozí zaměstnání obvykle nehrají roli)
 • Výpočet se provádí z posledních 12 měsíců, pokud poslední zaměstnání trvalo kratší dobu, pak se počítá z této kratší doby
 • U OSVČ se vychází z vyměřovacího základu (jedna polovina čistého zisku z podnikání za předchozí rok).

Denní vyměřovací základ pro výpočet peněžité pomoci v mateřství

Denní vyměřovací základ se spočítá, jako součet všech příjmů v rozhodném období (zpravidla předchozích 12 měsíců). Výpočet se u zaměstnanců provádí na základě hrubé mzdy. Výsledná částka se vydělí počtem kalendářních dní. Pokud jsou v rozhodném období nějaké vyloučené dny, pak se to při výpočtu zohlední. Vyloučená doba může být třeba pracovní neschopnost.

Praktický příklad: pokud by žena byla před porodem v pracovní neschopnosti (třeba na rizikovém těhotenství), pak to nemá vliv na výpočet výše mateřské. Doba, kdy má nižší příjem (díky tomu, že dostává jen nemocenské dávky), se ve výsledné výši mateřské neprojeví.

Příklad výpočtu PPM: Denní vyměřovací základ

Pokud bychom tedy měli hypotetickou zaměstnankyni paní Novákovou, která je těhotná, a její příjem (hrubá mzda) je 45 000 Kč měsíčně, pak by její denní vyměřovací základ byl:

 • Denní vyměřovací základ = (12 * 45000)/365
 • Denní vyměřovací základ = 1479,45 Kč

Poznámka:příkladu vycházíme z toho, že má p. Nováková každý měsíc stejnou mzdu, a že po celou dobu předchozích 12-ti měsíců nebyla nemocná nebo něco podobného.

Redukční hranice pro výpočet mateřské v roce 2024

Mateřská, se ale nevypočítá přímo z vyměřovacího základu, ale až z redukovaného vyměřovacího základu. Pro rok 2024 jsou stanoveny tyto redukční hranice:

 • Do 1 466 Kč se započítá 100%
 • Od 1 466 Kč do 2 199 Kč se započítá 60%
 • Od 2 199 Kč do 4 397 Kč se započítá 30%
 • Nad 4 397 Kč se napočítá nic

Díky redukčním hranicím se s rostoucí výší mzdy, výše mateřské příliš nezvyšuje. Zatímco u ženy s nižším příjmem bude mateřská odpovídat 70% z hrubé mzdy. U někoho s vyšším příjmem to bude méně. Třeba i jen 50% z hrubé mzdy. Nebo i méně.

Příklad výpočtu mateřské: Redukovaný vyměřovací základ

U naší paní Novákové jsme spočítali denní vyměřovací základ ve výši 1479,45 Kč. Při výpočtu redukovaného základu se postupuje takto:

 • Do 1 466 Kč se započítá vše, tedy 1 466 Kč
 • Do 2199 Kč se započítá 60%, tedy z  (1479,45 – 1466) = 13,45 se započítá částka 8,07 Kč (60% se započítá z toho, co je nad první redukční hranicí)
 • Redukovaný vyměřovací základ = 1475 Kč (zaokrouhluje se)

Kolik je mateřská v roce 2024 – výsledek výpočtu

Pokud máme vypočítaný redukovaný vyměřovací základ, velmi snadno spočítáme zbytek:

 • Peněžitá pomoc v mateřství je 70% z redukovaného základu
 • Mateřská za jeden den = 1 033 Kč
 • Mateřská za měsíc (30 dní) = 30 990 Kč
 • Mateřská za 196 dní = 202 468 Kč

Při narození jednoho dítěte je nárok na mateřskou 196 dní. Pokud se narodí dvě a více dětí, pak je to 256 dní. Otec dítěte může mít mateřskou jen 154 dní.

Mateřská se vyplácí za kalendářní dny. Částka za konkrétní měsíc, se tedy liší podle počtu dní v daném měsíci.

Jak se počítá mateřská u OSVČ

Pro výpočet mateřské u OSVČ je postup téměř stejný. Liší se jen to, z čeho se počítá vyměřovací základ. Pokud by měl OSVČ celkový roční příjem (obrat) 1 milión korun a současně si v daňovém přiznání uplatnil 60% nákladový paušál, pak má zisk 400 tisíc korun. Vyměřovací základ pro pojištění (sociální, zdravotní nebo nemocenské) je jedna polovina ze zisku.

Příklad výpočtu:

 • OSVČ má za předchozí rok celkový příjem ve výši 1 milión korun
 • OSVČ uplatňuje náklady paušálem ve výši 60%
 • Roční zisk je tedy 400 tisíc korun (40% z 1 milión korun)
 • Roční vyměřovací základ by byl 220 tisíc korun (tj. 18 334 Kč měsíčně), z toho se pak platí sociální (důchodové) pojištění

Na základě tohoto vyměřovacího základu by si OSVČ mohla platit maximální měsíční nemocenské pojištění 496 Kč. Výše mateřské (nebo jiných nemocenských dávek) by byla stejná, jako u zaměstnance s hrubou mzdou 18 334 Kč (tj. o něco méně, než kolik je minimální mzda v roce 2024):

 • při vyměřovacím základu 18 334 Kč a nemocenském pojištění 496 Kč vychází mateřská na  423 Kč za jeden den (tj. 12 690 Kč za měsíc)

OSVČ si ale může platit i jenom minimální nemocenské pojištění (což je v roce 2024 částka 216 Kč):

 • při minimálním vyměřovacím základu 8 000 Kč a nemocenském pojištění 216 Kč vychází mateřská na 185 Kč za jeden den (tj. 5 550 Kč za měsíc)

Pro výpočet výše mateřské je tedy rozhodující to, jak vysoký čistý zisk má OSVČ za předchozí rok (vychází se z naposledy podaného přehledu o příjmech)

Diskuse ( 4 )

 • Berenika

  Dobrý den, z čeho by se prosím udělal výpočet mateřské v případě, že jsem přes rok na DPP s výdělkem do 10 000 Kč měsíčně (neplatím tedy ZP) a mám možnost před nástupem na MD nastoupit ještě na 1-3 měsíce do práce na HPP. Výpočet by byl proveden z DPP nebo až z HPP?

  Doposud jsem na RD, tedy chápu, že bych měla splnovat podmínku 270 dnů účasti na ZP, ale zároveň jsem od nového roku nezaměstnaná (ale stále na RD).

  Děkuji, B.

  • kalkulacka-materska.cz

   Pokud jste měla u DPP příjem do 10 000 Kč, tak vám nevznikala účast na nemocenském pojištění = není ani žádný vyměřovací základ. Z pohledu výpočtu PPM (nebo i jakékoliv jiné nemocenské dávky), tato DPP „neexistuje“ (nedá se použít pro výpočet).

   Pokud nastoupíte do nového zaměstnání, tak by se vyměřovací základ měl odvíjet od tohoto zaměstnání.

   Pokud jste nezaměstnaná, tak nemůžete být na rodičovské dovolené (můžete být nezaměstnaná + pobírat rodičovský příspěvek, což už se ale pro nárok na PPM dále nepočítá; počítá se vám jenom doba, kdy jste byla zaměstnaná a na rodičovské dovolené).

   • Berenika

    Dobrý den,
    děkuji za odpověď. Chápu, že mám dvě možnosti:

    1) začít na DPP pracovat více a mít výdělek 3 měsíce před nástupem na MD nad 10 500 Kč – pak by nárok na PPM vznikl?

    2) Nastoupit do nové práce/ změnit nynější pracovní poměr na HPP či alespon poloviční, i za předpokladu, že bych v ní pracovala jen 1-2 měsíce, tak vzniká také nárok na PPM?

    Dokážete mi prosím poradit, jak se pak vypočítá výsledná měsíční dávka? Při mzdě na DPP např. 15K a při mzdě na HPP 35K.

    Chápu, že se vypočítává z předchozích 12 měsíců, ale to jsem pobírala pouze rodičovský příspěvek a měla DPP do 10K. Nemůžu se nikde na internetu dopátrat odpovědi.

    Děkuji
    B.

    • kalkulacka-materska.cz

     PPM se počítá z posledního zaměstnání (resp. z poslední pojištění činnosti). Pokud máte dlouhodobé zaměstnání, pak je to posledních 12 měsíců. Pokud ale poslední zaměstnání trvá kratší dobu, tak se to počítá z této kratší doby. Přesný popis viz zde

     Tj. pokud byste například 3 měsíce pracovala na DPP s příjmem 15000 Kč, tak by se vyměřovací základ spočítal jako 45000/90 = 500 Kč/den (tohle je zjednodušený příklad, záleží na konkrétním počtu kalendářních dní). Z toho by pak vycházela PPM na 350 Kč/den (tj. na 10 500 Kč/30 dní).

Přidejte komentář