Kalkulačka PPM: Výpočet mateřské dovolené pro OSVČ v roce 2024

Podmínky pro nárok na mateřskou pro OSVČ, se v roce 2023 nemění. Od 1. 1. 2023 se pouze zvyšuje minimální nemocenské pojištění (na 168 Kč měsíčně) a valorizují se redukční hranice pro výpočet peněžité pomoci v mateřství. Během roku 2023, možná proběhne zvýšení rodičovské.
Podmínky pro nárok na mateřskou pro OSVČ, se v roce 2023 nemění. Od 1. 1. 2023 se pouze zvyšuje minimální nemocenské pojištění (na 168 Kč měsíčně) a valorizují se redukční hranice pro výpočet peněžité pomoci v mateřství. Během roku 2023, možná proběhne zvýšení rodičovské.

I těhotné podnikatelky (OSVČ), mají nárok na mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství). Musí ale splnit příslušné podmínky (které jsou přísnější, než u zaměstnaných žen) a jejich mateřská je následně podstatně nižší.

Základní podmínky pro nárok na mateřskou (nejenom pro OSVČ), se v roce 2024 nemění. Od 1. 1. 2024, dochází pouze ke zvýšení redukčních hranic pro výpočet peněžité pomoci v mateřství (u většiny OSVČ se to ale nijak neprojeví – mají totiž zpravidla jen velmi nízký vyměřovací základ).

Od začátku roku 2024, se také zvyšuje minimální nemocenské pojištění pro OSVČ (placení nemocenského pojištění je dobrovolné, kdo si ho neplatí, nemá pak nárok na nemocenskou nebo mateřskou).

Pokud si podnikatelka (OSVČ) neplatí nemocenské pojištění (nebo pokud nejsou splněny všechny požadované podmínky), pak má nárok jenom na rodičovský příspěvek (nárok je ihned po porodu).

Rodičovský příspěvek, se na začátku roku 2024 zvyšuje (nově 350 000 Kč, maximálně 13 000 Kč měsíčně). Na zvýšený rodičovský příspěvek, je ale nárok jenom u dětí, narozených od 1. 1. 2024, pro děti narozené do 31. 12. 2023 je rodičovská stejná (300 000 Kč).

Kalkulačka: Kolik je mateřská (PPM) pro OSVČ v roce 2024?

U zaměstnanců se výpočet peněžité pomoci v mateřství, odvíjí od jejich hrubé mzdy (vyměřovacího základu) za posledních 12 měsíců.

U OSVČ bude výsledek výpočtu mateřské záviset především na tom, jak vysoké nemocenské pojištění si platí. Pokud je to jen minimální částka (216 Kč v roce 2024), pak je i výsledná mateřská jen minimální).

Na mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství) je nárok po dobu 28 týdnů (jedno dítě) nebo 37 týdnů (dvojčata či více dětí).

Kalkulačka mateřská pro OSVČ v roce 2024
Kolik platíte na nemocenské pojištění (měsíční platba)
Počet narozených dětí
Peněžitá pomoc v mateřství má délku maximálně 196 dní při narození 1 dítěte a maximálně 259 dní při narození 2 a více dětí.

Další kalkulačky:

Kdo chce mateřskou, musí platit nemocenské pojištění (v roce 2024 se zvyšuje)

Aby měli živnostníci (podnikatelé, OSVČ), nárok na nemocenské dávky, nestačí jim platit povinné zdravotní a sociální pojištění. Pro nárok na nemocenskou (nebo i mateřskou) je nutné placení i dobrovolného nemocenského pojištění.

Minimální nemocenské pojištění se od 1. 1. 2024 zvyšuje:

 • Minimální nemocenské pojištění pro OSVČ v roce 2023 = 168 Kč měsíčně
 • Minimální nemocenské pojištění pro OSVČ v roce 2024 = 216 Kč měsíčně

Při minimální platbě nemocenského pojištění, jsou ale výsledná nemocenské dávky jen velmi nízké. Platí to i pro mateřskou.

Minimální nemocenské pojištění 216 Kč, odpovídá vyměřovacímu základu 8 000 Kč/měsíc.  Tj. dávky (nemocenská, mateřská), jsou pak stejné jako u zaměstnance, který by měl hrubou mzdu jenom 8 tisíc korun měsíčně.

Aby byl nárok na nemocenskou nebo mateřskou, pak musí být nemocenské pojištění placeno po nějakou minimální dobu. U nemocenské jsou to alespoň 3 měsíce. U mateřské je to minimálně 270 dní za poslední 2 roky (z toho minimálně 180 dní za poslední rok).

Zvýšení rodičovské o 50 000 Kč od 1. ledna 2024

Na konci června 2023, vláda schválila zvýšení rodičovského příspěvku o 50 000 Kč (na 300 000 Kč, resp. na 525 000 Kč u dvojčat). Zvýšení bude platit od 1. ledna 2024.

Rodičovský příspěvek se současně zkrátí jen na 3 roky (nyní je maximální doba až do 4 roků).

Změny (zvýšení rodičovské a zkrácení) se budou týkat jen dětí, narozených od 1. 1. 2024.

Více informací o zvýšení rodičovské v roce 2024, najdete zde

Kolik je minimální mateřská pro OSVČ v roce 2024

Pokud si některá podnikatelka platí jen minimální nemocenské pojištění, a je těhotná, pak ji nečeká moc dobrá zpráva. Výpočet peněžité pomoci v mateřství, v takovém případně nevychází moc dobře.

Minimální mateřská pro OSVČ v roce 2024:

 • Minimální nemocenské pojištění v roce 2024 = 216 Kč
 • Denní vyměřovací základ vychází na 263,01 Kč (redukovaný je 264 Kč/den)
 • Mateřská za jeden den je minimální = 185 Kč (70% z redukovaného základu)
 • Mateřská za jeden měsíc (30 dní) vychází na 5 550 Kč
 • Celková mateřská na jedno dítě (za 28 týdnů) vychází na 36 260 Kč

Zvýšení mateřské pro OSVČ? Jak mít více peněz?

Aby měla podnikatelka (OSVČ) vyšší mateřskou, tak si musí s dostatečným předstihem zvýšit platby nemocenského pojištění.

Pokud si žena platí jen minimální sociální pojištění (3 852 Kč v roce 2024), pak může mít nemocenské pojištění maximálně 357 Kč měsíčně. A to opět na „rozumně“ vysokou mateřskou zdaleka nestačí.

Pro vyšší mateřskou je nutné zvýšit vyměřovací základ. Což umožní vyšší platbu nemocenského pojištění. Ale současně to bude znamenat i vyšší platby sociálního pojištění (i o několik tisíc korun měsíčně více).

Pozor ale na to, že není možné si platit libovolně vysokou částku. Nemocenské pojištění je pouze 2,7% z vyměřovacího základu (maximální roční vyměřovací základ je v roce 2024 částka 1 935 552 Kč, tj. maximální částka nemocenského pojištění by byla 4 355 Kč měsíčně).

Jaké jsou podmínky pro nárok na mateřskou (PPM) u OSVČ?

Základní podmínkou je účast na nemocenském pojištění, alespoň po dobu 270 dní za poslední 2 roky, před termínem nástupu na mateřskou.

Uvedená podmínka, může být případně splněna i započítáním doby nějakého předchozího zaměstnání (pokud v období posledních 2 roků, žena někde pracovala, a podnikat začala až v nedávné době).

Současně musí být nemocenské pojištění placeno alespoň po dobu 180 dní v posledním roce před začátkem mateřské.

Mezi další podmínky pak patří i to, že v době zahájením mateřské, musí být žena účastníkem nemocenského pojištění, nebo být alespoň v ochranné lhůtě (až 180 dní, od ukončení/přerušení podnikání, nebo od ukončení zaměstnání).

Rodičovská pro OSVČ v roce 2024

Po skončení mateřské (peněžité pomoci v mateřství), mají maminky nárok na rodičovský příspěvek (nárok má i muž, který se rozhodne pečovat o dítě, pouze ale jeden z rodičů).

Na rodičovskou mají nárok jak OSVČ, tak případně i nezaměstnané ženy nebo studentky. Nejsou zde omezení v podobě minimální doby v zaměstnání nebo podnikání, apod.

Rodičovský příspěvek se od 1. 1. 2024 zvyšuje – ale jenom pro některé maminky. Na zvýšení je nárok pouze u dětí, které se narodí v roce 2024:

Rodičovský příspěvek v roce 2024 pro děti narozené od 1. 1. 2024:

 • 350 00 Kč na jedno dítě
 • 525 000 Kč na dvojčata

Rodičovský příspěvek v roce 2024 pro děti narozené do 31. 12. 2023:

 • 300 00 Kč na jedno dítě
 • 450 000 Kč na dvojčata

V roce 2022, se zvýšily limity pro čerpání rodičovské. Aktuálně, může být maximální měsíční částka až 13 000 Kč (19 500 Kč na dvojčata). To se týká těch, kdo mají jen nízkou mateřskou (nebo na PPM neměli vůbec nárok). Jinak může být měsíční rodičovská i vyšší.

Diskuse ( 0 )

Přidejte komentář