Nárok na mateřskou při práci na DPČ

Při práci na DPČ také není ochranná doba. Nárok je tedy jen v době, kdy žena pracuje.

Při práci na dohodu je to s nárokem na mateřskou podstatně složitější.

Na mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství) je nárok jen při splnění příslušných podmínek. Ty zahrnují minimální dobu účasti na nemocenském pojištění v délce 270 kalendářních dní za poslední dva roky.

Při práci na dohodu za vás zaměstnavatel platí nemocenské pojištění jen v některých případech. U práce na DPP (dohoda o provedení práce) se nemocenské pojištění platí jen v měsících, kdy je příjem vyšší než 10000 Kč.

Při práci na DPČ (dohoda o pracovní činnosti) je nemocenské pojištění placeno při příjmu od 4000 Kč měsíčně, nebo pokud je sjednán minimální počet hodin.

Při práci na DPČ také není ochranná doba. Nárok je tedy jen v době, kdy žena pracuje. Na rozdíl od zaměstnanců v klasickém pracovním poměru, zde není nárok na mateřskou po skončení zaměstnání.