Kolik je výživné na dítě (alimenty) 2024

V případě, že spolu rodiče nežijí, pak by se měli domluvit na péči o dítě a s tím souvisejících alimentech (výživném). Pokud rodiče nedospějí k dohodě, pak je možné obrátit se na soud

Rodiče dítěte mají zákonem stanovenu vyživovací povinnost vůči svému dítěti. Platí to ale i obráceně. I děti mají vyživovací povinnost vůči svým rodičům.

V případě, že spolu rodiče nežijí, pak by se měli domluvit na péči o dítě a s tím souvisejících alimentech (výživném).

Pokud rodiče nedospějí k dohodě, pak je možné obrátit se na soud, který rozhodne. O tom, kdo bude mít svěřené dítě do péče (otec dítěte, matka dítěte, společná péče). A také o tom, v jaké výši bude stanoveno výživné.

Pro výši výživného platí obecné doporučení zákona o rodině – paragraf 915

§ 915

(1) Životní úroveň dítěte má být zásadně shodná s životní úrovní rodičů. Toto hledisko předchází hledisku odůvodněných potřeb dítěte.

A také paragraf 913:

§ 913

(1) Pro určení rozsahu výživného jsou rozhodné odůvodněné potřeby oprávněného a jeho majetkové poměry, jakož i schopnosti, možnosti a majetkové poměry povinného.

(2) Při hodnocení schopností, možností a majetkových poměrů povinného je třeba také zkoumat, zda se povinný nevzdal bez důležitého důvodu výhodnějšího zaměstnání či výdělečné činnosti nebo majetkového prospěchu, popřípadě zda nepodstupuje nepřiměřená majetková rizika. Dále je třeba přihlédnout k tomu, že povinný o oprávněného osobně pečuje, a k míře, v jaké tak činí; přihlédne se popřípadě i k péči o rodinnou domácnost.

Obecně platí, že pro stanovení toho, kolik bude výživné, soud přihlíží k majetkovým poměrům jak u matky, tak i otce. Platí zde doporučená tabulka, v jaké výši by mělo být výživné podle věku dítěte (resp. podle životní fáze).

Výživné na první dítě:

– Předškolní věk = 14% čistého příjmu rodiče
– I. stupeň ZŠ = 16% čistého příjmu rodiče
– II. stupeň ZŠ = 18% čistého příjmu rodiče
– SŠ a vyšší = 20% čistého příjmu rodiče
Platícímu rodiči musí zůstat alespoň nezabavitelné minimum

Výživné na druhé dítě:

– Předškolní věk = 12% čistého příjmu rodiče
– I. stupeň ZŠ = 14% čistého příjmu rodiče
– II. stupeň ZŠ = 16% čistého příjmu rodiče
– SŠ a vyšší = 18% čistého příjmu rodič
Platícímu rodiči musí zůstat alespoň 66% čistého příjmu

Výživné na třetí dítě:

– Předškolní věk = 10% čistého příjmu rodiče
– I. stupeň ZŠ = 12% čistého příjmu rodiče
– II. stupeň ZŠ = 14% čistého příjmu rodiče
– SŠ a vyšší = 16% čistého příjmu rodič
Platícímu rodiči musí zůstat alespoň 55% čistého příjmu

Výživné na čtvrté dítě:

– Předškolní věk = 8% čistého příjmu rodiče
– I. stupeň ZŠ = 10% čistého příjmu rodiče
– II. stupeň ZŠ = 12% čistého příjmu rodiče
– SŠ a vyšší = 14% čistého příjmu rodič
Platícímu rodiči musí zůstat alespoň 50% čistého příjmu

Pokud rodič, který má povinnost platit alimenty nedoloží svůj příjem, pak se vychází ze životního minima. To se od 1. 1. 2023 zvýšilo. Pokud není znám příjem, tak se stanoví z 25 násobku životního minima. Tj. z částky 121 500 Kč.

Pokud soud nařídí jednomu z rodičů povinnost platit alimenty, a ten tak nebude činit, pak se jedná o trestný čin neplacení výživného. A za něj hrozí i trest odnětí svobody. Výživné je možné vymáhat i přes exekutora.