Kalkulačka: Zvýšení životního a existenčního minima (pro rodinu i jednotlivce) od 1. 1. 2023

Od začátku roku (od 1. 1. 2023), dochází ke zvýšení životního a existenčního minima o 5,2%. Životní minimum jednotlivce, se zvýší o 240 Kč na 4860 Kč. Existenční minimum se zvýší 150 Kč na 3130 Kč. Životní minimum pro rodinu od ledna 2023 – viz výpočet v kalkulačce níže.
Od začátku roku (od 1. 1. 2023), dochází ke zvýšení životního a existenčního minima o 5,2%. Životní minimum jednotlivce, se zvýší o 240 Kč na 4860 Kč. Existenční minimum se zvýší 150 Kč na 3130 Kč. Životní minimum pro rodinu od ledna 2023 – viz výpočet v kalkulačce níže.

Životní a existenční minimum, je poměrně zásadní údaj, pro oblast sociálních dávek. Od toho, kolik je životní minimum (pro jednotlivce nebo pro rodinu), se odvíjí nárok na různé sociální dávky a podporu. Nebo i to, kolik je vypláceno peněz.

V roce 2023, se životní a existenční minimum, zvyšuje hned od začátku roku. Všechny částky se budu zvyšovat o cca 5,2% (zvýšení o 120 – 240 Kč).

Od 1. ledna 2023, se životní minimum jednotlivce zvyšuje na 4 860 Kč (o 240 Kč více). Existenční minimum se zvyšuje na 3 130 Kč (o 150 Kč více).

Zvýšení životního minima – od začátku ledna 2023

Životní minimum se zvyšovalo v roce 2022 celkem 2x (od 1. 4. 2022 a následně i od 1. 7. 2022). Bylo to kvůli vysoké inflaci (celková inflace v roce 2022, byla přes 15%) – prudce se zvyšovaly ceny elektřiny, plynu, bydlení, potravin a vlastně téměř všeho.

Další zvýšení životního a existenčního minima, bylo schváleno hned na začátek roku 2023. Od 1. ledna 2023, dochází k další valorizaci částek životního a existenčního minima (o 5,2%)..

O kolik se zvýší životní a existenční minimum (valorizace od 1. 1. 2023)

V následující tabulce se můžete podívat, kolik je aktuální životní a existenční minimum (které platí od 1. 1. 2023), a jaké bylo životní minimum na konci předchozího roku (v roce 2022, se zvyšovalo hned 2x, a poměrně výrazně, na začátku roku 2022, nebo i v předchozích letech, to bylo podstatně méně).

Životní minimum 2023 2022 2023 Zvýšení
Existenční minimum 2 980 Kč 3 130 Kč +150 Kč
Životní minimum jednotlivce 4 620 Kč 4 860 Kč +240 Kč
První osoba v domácnosti 4 250 Kč 4 470 Kč +220 Kč
Druhá (a další) osoba v domácnosti 3 840 Kč 4 040 Kč +200 Kč
Dítě do 6 roků 2 360 Kč 2 480 Kč +120 Kč
Dítě od 6 do 15 roků 2 900 Kč 3 050 Kč +150 Kč
Dítě do 26 roků 3 320 Kč 3 490 Kč +170 Kč

Kalkulačka: Výpočet životního minima pro rodinu od 1. 1. 2023

V následující kalkulačce, si můžete sami spočítat, kolik je životní minimum pro vaši rodinu (pro více osob ve společné domácnosti), od začátku ledna 2023.

Výpočet životního minima, je poměrně jednoduchý. Jedná se o prostý součet částek, které připadají na jednotlivé členy rodiny (osoby ve společné domácnosti). U dětí, záleží i na jejich věku (u starších dětí na tom, zda se jedná o nezaopatřené dítě – což může být například student, až do 26 roků).

Kalkulačka životní minimum od 1.1.2023
Počet dospělých osob
Děti do 6 roků
Děti 6 - 15 roků
Děti do 26 roků

Životní minimum pro rodinu a nárok na sociální dávky

Od toho, kolik je životní minimum rodiny (více osob ve společné domácnosti) nebo kolik je životní (či existenční) minimum pro jednotlivce, se pak odvíjí nárok na různé sociální dávky.

Například na přídavky na dítě je nárok, pokud průměrný měsíční příjem všech osob v rodině, nepřekračuje 3,4 násobek životního minima.

U sociální dávky porodné, jen nárok na příspěvek, pokud průměrný měsíční příjem před narozením dítěte, nepřekračuje 2,7 násobek životného minima.

Životní minimum, může hrát roli i při výpočtu příspěvku na bydlení. Rozhoduje o nároku, a o výši dávek pomoci ve hmotné nouzi (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení nebo mimořádná okamžitá pomoc ve hmotné nouzi).

Ovlivňuje ale i další sociální dávky. Životní minimum, může mít vliv i na výpočet alimentů (výživného) u soudu. Nebo při výpočtu exekuce či insolvence (životní minimum ovlivňuje výši nezabavitelné částky).

Tabulka: Výpočet, kolik bude životní minimum pro rodinu od 1. 1. 2023

Životní minimum pro rodinu od 1.1.2023 Celkem Výpočet
Rodina dva dospělí a jedno dítě do 6 roků 10 990 Kč 4470 + 4040 + 2480
Rodina dva dospělí a dvě děti do 6 roků 13 470 Kč 4470 + 4040 + 2480 + 2480
Rodina dva dospělí a dvě děti 5 a 7 roků 14 040 Kč 4470 + 4040 + 2480 + 3050
Rodina dva dospělí a dvě děti 7 a 16 roků 15 050 Kč 4470 + 4040 + 3050 + 3490
Rodina dva dospělí a 3 děti 5, 7 a 16 roků 17 530 Kč 4470 + 4040 + 2480 + 3050 +3490

Tabulka: Výpočet, kolik bude životní minimum pro samoživitelku 1. 1. 2023

Životní minimum pro samoživitelku od 1.1 2023 Celkem Výpočet
Samoživitelka a jedno dítě do 6 roků 6 950 Kč 4470 + 2480
Samoživitelka a jedno dítě do 15 roků 7 520 Kč 4470 + 3050
Samoživitelka a jedno dítě do 26 roků 7 960 Kč 4470 + 3490
Samoživitelka a dvě děti do 6 roků 9 430 Kč 4470 + 2480 + 2480
Samoživitelka a dvě děti 5 a 7 roků 10 000 Kč 4470 + 2480 + 3050
Samoživitelka a dvě děti do 15 roků 11 010 Kč 4470 + 3050 + 3490

Životní minimum a výpočet exekuce nebo insolvence – zvýšení nezabavitelné částky

Životní minimum jednotlivce, má vliv i na výpočet srážek ze mzdy (z platu, z důchodu, z podpory v nezaměstnanosti, z nemocenské, nebo z dalších příjmů), při exekuci nebo insolvenci.

Díky zvýšení životního minima (a normativních nákladů na bydlení), se od začátku ledna 2023, zvýšilo i nezabavitelné minimum. To se určuje jako dvě třetiny, ze součtu životního minima jednotlivce (nově od 1. 1. 2023 to bude 4860 Kč) a z normativních nákladů na bydlení (od 1. 1. 2023 je to 15 597 Kč).

Základní nezabavitelná částka při exekuci a insolvenci:

  • Základní nezabavitelné minimum do 31. 12. 2022  = 11 103,75 Kč
  • Základní nezabavitelné minimum od 1. 1. 2023 = 13 638 Kč (zvýšení o 2534 Kč)

Pokud má dlužník v exekuci nebo insolvenci i manželku nebo manžela, nebo nějaké dítě (děti), pak se tato základní částka zvyšuje:

  • Nezabavitelná částka za dítě, manžela/manželku do 31. 12. 2022  = 3 701,25 Kč
  • Nezabavitelná částka za dítě, manžela/manželku od 1. 1. 2023 = 3 409,50 Kč (snížení o 292 Kč)

Diskuse ( 0 )

Přidejte komentář