Kalkulačka: Zvýšení životního a existenčního minima (pro rodinu i jednotlivce) od 1. 7. 2022

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV), navrhuje další zvýšení životního a existenčního minima, v roce 2022. Od začátku prázdnin (od 1. 7. 2022), by mělo dojít ke zvýšení o 8,8%. Životní minimum jednotlivce, se zvýší o 370 Kč na 4620 Kč. Existenční minimum se zvýší 240 Kč na 2980 Kč. Životní minimum pro rodinu od července 2022 – viz výpočet v kalkulačce níže.
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV), navrhuje další zvýšení životního a existenčního minima, v roce 2022. Od začátku prázdnin (od 1. 7. 2022), by mělo dojít ke zvýšení o 8,8%. Životní minimum jednotlivce, se zvýší o 370 Kč na 4620 Kč. Existenční minimum se zvýší 240 Kč na 2980 Kč. Životní minimum pro rodinu od července 2022 – viz výpočet v kalkulačce níže.

Životní a existenční minimum, je poměrně zásadní údaj, pro oblast sociálních dávek. Od toho, kolik je životní minimum (pro jednotlivce nebo pro rodinu), se odvíjí nárok na různé sociální dávky a podporu. Nebo i to, kolik je vypláceno peněz.

Životní minimum se v roce 2022, už jednou zvyšovalo. Od 1. dubna 2022, došlo ke zvýšení o cca 10%.

Vzhledem k velmi vysoké inflaci, ale vláda nyní navrhuje další zvýšení. S platností od 1. července 2022, by se životní a existenční minimum, mohlo zvýšit o dalších 8,8%.

V návrhu MPSV, se předpokládá zvýšení životního a existenčního minima, už od začátku července. Stačí jen schválení vlády. Životní minimum jednotlivce, by se zvýšilo o 370 Kč na 4 620 Kč (nyní je to 4 250 Kč). Existenční minimum jednotlivce, by se zvýšilo o 240 Kč na 2 980 Kč (nyní je to 2 740 Kč).

Druhé zvýšení životného minima – od začátku července 2022

Na konci června 2022, předložilo Ministerstvo práce a sociálních věcí, návrh nového nařízení vlády, kterým by došlo ke zvýšení částek životného a existenčního minima. MPSV navrhuje, aby došlo ke zvýšení o 8,8%, a to s platností již od začátku prázdnin (od 1. 7. 2022).

Důvodem pro toto druhé, mimořádné zvýšení, je především vysoká inflace. Ta je aktuálně přes 15%, což má za následek prudké zvýšení cen, u všech nákladů na živobytí.

Životní minimum, se přitom za běžných podmínek, zvyšuje jen výjimečně. Obvykle jen jednou, za několik roků. Letos je to ale krátce po sobě, už podruhé.

Aktuální návrh na zvýšení životného a existenčního minima, je nyní v připomínkovém řízení, a vláda by o něm měla hlasovat ještě do konce červena 2022. Pro schválení, stačí jen rozhodnutí vlády. Změna by tak mohla začátku platit hned od začátku prázdnin.

O kolik se zvýší životní a existenční minimum (druhé zvýšení v roce 2022)

V následující tabulce se můžete podívat, kolik je aktuální životní a existenční minimum (které platí od 1. 4. 2022). Pokud bude schváleno zvýšení, tak od 1. 7. 2022, začnou platit nové částky. Dojde k průměrnému zvýšení o 8,8%.

Životní minimum 2022 Od 1. 4. 2022 Od 1. 7. 2022 Zvýšení
Existenční minimum 2 740 Kč 2 980 Kč +240 Kč
Životní minimum jednotlivce 4 250 Kč 4 620 Kč +370 Kč
První osoba v domácnosti 3 910 Kč 4 250 Kč +340 Kč
Druhá (a další) osoba v domácnosti 3 530 Kč 3 840 Kč +310 Kč
Dítě do 6 roků 2 170 Kč 2 360 Kč +190 Kč
Dítě od 6 do 15 roků 2 670 Kč 2 900 Kč +230 Kč
Dítě do 26 roků 3 050 Kč 3 320 Kč +270 Kč

Kalkulačka: Výpočet životního minima pro rodinu od 1. 7. 2022

V následující kalkulačce, si můžete sami spočítat, kolik by mohlo být životní minimum pro vaši rodinu (pro více osob ve společné domácnosti), od začátku července 2022.

Výpočet životního minima, je poměrně jednoduchý. Jedná se o prostý součet částek, které připadají na jednotlivé členy rodiny (osoby ve společné domácnosti). U dětí, záleží i na jejich věku (u starších dětí na tom, zda se jedná o nezaopatřené dítě – což může být například student, až do 26 roků).

Kalkulačka životní minimum od 1.7.2022
Počet dospělých osob
Děti do 6 roků
Děti 6 - 15 roků
Děti do 26 roků

Životní minimum pro rodinu a nárok na sociální dávky

Od toho, kolik je životní minimum rodiny (více osob ve společné domácnosti) nebo kolik je životní (či existenční) minimum pro jednotlivce, se pak odvíjí nárok na různé sociální dávky.

Například na přídavky na dítě je nárok, pokud průměrný měsíční příjem všech osob v rodině, nepřekračuje 3,4 násobek životního minima.

U sociální dávky porodné, jen nárok na příspěvek, pokud průměrný měsíční příjem před narozením dítěte, nepřekračuje 2,7 násobek životného minima.

Životní minimum, může hrát roli i při výpočtu příspěvku na bydlení. Rozhoduje o nároku, a o výši dávek pomoci ve hmotné nouzi (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení nebo mimořádná okamžitá pomoc ve hmotné nouzi).

Ovlivňuje ale i další sociální dávky. Životní minimum, může mít vliv i na výpočet alimentů (výživného) u soudu. Nebo při výpočtu exekuce či insolvence (životní minimum ovlivňuje výši nezabavitelné částky).

Tabulka: Výpočet, kolik bude životní minimum pro rodinu od 1. 7. 2022

Životní minimum pro rodinu od 1. 7. 2022 Celkem Výpočet
Rodina dva dospělí a jedno dítě do 6 roků 10 450 Kč 4250+3840+2360
Rodina dva dospělí a dvě děti do 6 roků 12 810 Kč 4250+3840+2360+2360
Rodina dva dospělí a dvě děti 5 a 7 roků 13 350 Kč 4250+3840+2360+2900
Rodina dva dospělí a dvě děti 7 a 16 roků 14 310 Kč 4250+3840+2900+3320
Rodina dva dospělí a 3 děti 5, 7 a 16 roků 16 670 Kč 4250+3840+2360+2900+3320

Tabulka: Výpočet, kolik bude životní minimum pro samoživitelku 1. 7. 2022

Životní minimum pro samoživitelku od 1.7 2022 Celkem Výpočet
Samoživitelka a jedno dítě do 6 roků 6 610 Kč 4250+2360
Samoživitelka a jedno dítě do 15 roků 7 150 Kč 4250+2900
Samoživitelka a jedno dítě do 26 roků 7 570 Kč 4250+3320
Samoživitelka a dvě děti do 6 roků 8 970 Kč 4250+2360+2360
Samoživitelka a dvě děti 5 a 7 roků 9 510 Kč 4250+2360+2900
Samoživitelka a dvě děti do 15 roků 10 050 Kč 4250+2900+2900

Životní minimum a výpočet exekuce nebo insolvence – zvýšení nezabavitelné částky

Životní minimum jednotlivce, má vliv i na výpočet srážek ze mzdy (z platu, z důchodu, z podpory v nezaměstnanosti, z nemocenské, nebo z dalších příjmů), při exekuci nebo insolvenci.

Díky zvýšení životního minima, by se od začátku července 2022, zvýšilo i nezabavitelné minimum. To se určuje jako tři čtvrtiny, ze součtu životního minima jednotlivce (nově od 1. 7. 2022 to bude 4620 Kč) a z normativních nákladů na bydlení (od 1. 1. 2022 je to 7935 Kč).

Základní nezabavitelná částka při exekuci a insolvenci:

  • Základní nezabavitelné minimum od 1. 1. 2022 do 30. 3. 2022 = 8 846,25 Kč
  • Základní nezabavitelné minimum od 1. 4. 2022 do 30. 6. 2022 = 9 138,75 Kč
  • Základní nezabavitelné minimum od 1. 7. 2022 = 9 416,25 Kč (zvýšení o 277,50 Kč)

Pokud má dlužník v exekuci nebo insolvenci i manželku nebo manžela, nebo nějaké dítě (děti), pak se tato základní částka zvyšuje:

  • Nezabavitelná částka za dítě, manžela/manželku od 1. 1. 2022 do 30. 3. 2022 = 2 948,75 Kč
  • Nezabavitelná částka za dítě, manžela/manželku od 1. 4. 2022 do 30. 6. 2022 = 3 046,25 Kč
  • Nezabavitelná částka za dítě, manžela/manželku od 1. 7. 2022 = 3 138,75 Kč (zvýšení o 92,50 Kč)

Diskuse ( 0 )

Přidejte komentář