Kolik maximálně můžou být alimenty (výživné na děti)?

Výpočet alimentů, se odvíjí od věku dítěte (a od životní etapy).

Pro výpočet doporučené výše výživného, existuje metodika od Ministerstva spravedlnosti (kterou by se měly řídit jednotlivé soudy).

Výpočet alimentů, se odvíjí od věku dítěte (a od životní etapy). Roli hraje počet dětí (na které daný rodič bude platit výživné), jeho čisté příjmy (nejenom ty ze zaměstnání, ale i další příjmy). Zohledňuje se doba, kterou tráví s dítětem (jeho podíl na péči o dítě).

Doporučená výše výživného současně zohledňuje i individuální situaci u povinného rodiče. Pro výživné jsou stanoveny dva maximální limity:

  • Nezabavitelné minimum = po zaplacení výživného, musí zůstat alespoň nezabavitelná částka (stejná jako pro výpočet exekuce a insolvence) a k tomu ještě 1/3 ze zbylé části čisté mzdy
  • Výživné může být maximálně 34% – 50% z čistého příjmu (podle toho, na kolik dětí se platí výživné, musí zůstat po zaplacení alimentů alespoň 66% – 50% čistého příjmu)

Při výpočtu výživného, se nejprve spočítá, kolik by to bylo za „ideálních“ podmínek. Následně se provádí kontrola, zda celkové výživné nepřekračuje nezabavitelné minimum, nebo procento z příjmů.

Pokud by základní výživné překročilo jeden z těchto dvou limitů, tak se jako výživné rozdělí jenom to, co zbývá po odečtení nezabavitelné částky, nebo jenom příslušné % z příjmů.