Nárok na daňovou slevu na dítě po skončení střední školy, nebo při pokračování studia na VŠ

Daňovou slevu za dítě, může uplatnit jenom jeden z rodičů (se kterým dítě sdílí společnou domácnost). Pro nárok na daňový bonus, je nutný minimální příjem (113 400 Kč za rok, resp. 9 450 Kč měsíčně). Na daňové zvýhodnění, je nárok i o letních prázdninách, po skočení školy.
Daňovou slevu za dítě, může uplatnit jenom jeden z rodičů (se kterým dítě sdílí společnou domácnost). Pro nárok na daňový bonus, je nutný minimální příjem (113 400 Kč za rok, resp. 9 450 Kč měsíčně). Na daňové zvýhodnění, je nárok i o letních prázdninách, po skočení školy.

Daňová sleva na dítě, je jednou z několika daňových slev, které je možné uplatnit pro výpočet měsíční výplaty ze zaměstnání, nebo při podání daňového přiznání.

Díky daňové slevě za dítě, může dojít ke snížení daně (čímž se zvýší čistá výplata), nebo může vznikat i nárok na daňový bonus (dostáváte peníze od státu).

Na daňovou slevu za dítě, může být nárok i během studia na střední nebo vysoké škole (až do 26 roků, resp. někdy i do 28 roků). Nárok na daňovou slevu, může být i o prázdninách, po skončení školy.

Na tuto daňovou slevu mají nárok jak zaměstnanci, tak i podnikatelé (OSVČ). Pro nárok na daňový bonus, je ale potřeba minimální příjem (šesti násobek minimální mzdy).

Kdo má nárok na daňovou slevu za dítě?

Daňovu slevu (daňové zvýhodnění) za dítě, může uplatnit jen jeden z rodičů. Obvykle je lepší, pokud je to ten s vyššími příjmy. V jednom měsíci, také může být daňová sleva uplatněna jenom u jednoho zaměstnavatele (v dalším měsíci to ale může být u jiného).

Po rozvodu, může uplatnit daňovou slevu ten z rodičů, se kterým dítě sdílí společnou domácnost.

Při střídavé péči o dítě, je nutné, aby se rodiče domluvili, kdo bude uplatňovat tuto daňovou slevu (druhý rodič musí doložit čestné prohlášení, že daňovou slevu neuplatňuje).

Na daňovou slevu za dítě, mají nárok zaměstnanci, kteří ji obvykle uplatní už při měsíčním výpočtu výplaty (čisté mzdy). Není to ale povinné. Daňovou slevu je možné uplatnit i zpětně, při podání daňového přiznání.

Podnikatelé (OSVČ, živnostníci), také mají možnost snížení daně, o daňovou slevu za dítě. Podmínky, jsou podobné jako u zaměstnanců. Hlavní rozdíl je v tom, že OSVČ uplatní daňovou slevu jenom v daňovém přiznání za minulý rok.

Daňová sleva může být uplatněna za celý rok, nebo jen za konkrétní měsíce, kdy byly splněny podmínky pro nárok.

Kolik je daňové zvýhodnění za dítě v roce 2024?

Daňová sleva za dítě, se zvyšuje s počtem vyživovaných dětí. U dětí, které mají nějaké zdravotní omezení (průkaz ZTP), je nárok na dvojnásobek základní částky.

Daňová sleva za dítě 2024 měsíčně ročně
první dítě 1 267 Kč 15 204 Kč
druhé dítě 1 860 Kč 22 320 Kč
třetí a další dítě 2 320 Kč 27 840 Kč
ZTP
první dítě 2 534 Kč 30 408 Kč
druhé dítě 3 720 Kč 44 640 Kč
třetí a další dítě 4 640 Kč 55 680 Kč

Jaké jsou podmínky pro nárok na daňovou slevu za dítě?

Daňovou slevu je možné uplatnit, jen pokud máte nějaké zdanitelné příjmy. Tedy například výplatu ze zaměstnání, příjem z podnikání. Nebo případně i příjem z dohody o provedení práce (nad 10 000 Kč měsíčně) nebo příjem z dohody o pracovní činnosti (od 4 000 Kč měsíčně).

Ti, kdo jsou nezaměstnaní, nebo důchodci (včetně invalidních důchodů), nemají nárok na daňovou slevu (a tedy ani na daňový bonus).

Daňovou slevu, je možné uplatnit i při nízkém příjmu. Nemá to ale žádný praktický smysl.

Při nízkém příjmu (a při uplatnění základní daňové slevy za poplatníka), už stejně neplatíte žádnou daň. Proto je lepší, pokud daňovou slevu uplatní ten rodič, který má vyšší příjem, aby mu vznikl nárok i na daňový bonus.

Minimální příjem pro nárok na daňový bonus

Na daňový bonus (peníze od státu) je nárok, jen pokud je příjem vyšší než šestinásobek minimální mzdy:

  • V roce 2024, to znamená mít celkový roční příjem vyšší než 113 400 Kč (týká se OSVČ i zaměstnanců).
  • Nebo mít měsíční příjem alespoň ve výši jedné poloviny minimální mzdy, což je v roce 2024 je to 9 450 Kč (týká se zaměstnanců, aby měli u měsíční výplaty nárok na daňový bonus).

Daňovou slevu, je možné uplatnit jen u vyživovaného dítěte

Musí to být vaše vlastní dítě (nebo osvojené či adoptované). Případně se může jednat o dítě druhého manžela.

Nebo je případně možné uplatnit daňovou slevu i za vnuka nebo vnučku (pokud rodiče dítěte nemají adekvátně vysoké příjmy, aby mohli sami uplatnit tuto daňovou slevu).

Na daňové zvýhodnění za dítě a daňový bonus, je nárok jenom u těchto dětí:

  • Nezletilé děti (do 18 roků)
  • Zletilé děti až do 26 roků, pokud stále studují na střední, vysoké nebo vyšší odborné škole (nebo i na konzervatoři, apod.).
  • Zletilé děti až do 28 roků, pokud studují na vysoké škole v doktorském studijním programu
  • Nárok je i u dětí, které nestudují, pokud jim to neumožňuje nemoc či úraz, či obecně dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav

Nárok na daňovou slevu za studenta na střední škole a po skončení studia

Na daňovou slevu za dítě, je nárok u studentů středních škol. Ať už se jedná o nějaký učební obor, nebo studium zakončené maturitou.

Pozor na to, že na daňovou slevu není nárok při dálkovém, kombinovaném nebo večerním studiu na střední škole, pokud dítě současně pracuje (má příjem ze zaměstnání, kde by se platilo sociální pojištění).

U řádného denního studia na střední škole, ale příjem ze zaměstnání (nebo z nějaké brigády) nevadí.

Nárok na daňovou slevu za studenta na vysoké škole

Na daňové zvýhodnění za dítě, je nárok u studentů, kteří studují v řádném denním studiu, nebo i u dálkového nebo kombinovaného studia na vysoké škole. Jestli je to studium na státní nebo soukromé vysoké škole nehraje roli (pokud je to akreditovaná vysoká škola).

U studenta vysoké školy, nahraje žádnou roli, jestli má nějaký příjem z brigády nebo ze zaměstnání (jako je tomu u dálkového/kombinovaného studia na SŠ).

Student, který má během studia na vysoké škole nějaké příjmy, ale nemůže uplatnit daňovou slevu za dítě sám na sebe. Za sebe může uplatnit daňovou slevu za studenta, nebo daňovou slevu za poplatníka. Daňovou slevu za dítě mohou uplatnit jeho rodiče.

Pokud by ale student měl už vlastní dítě, pak by tuto daňovou slevu mohl uplatnit (nebo jeho rodiče, by mohl uplatnit daňovou slevu za vnuka/vnučku).

Nárok na daňovou slevu po skočení školy

Na daňovou slevu, je nárok i po skončení školy. A to po dobu následujících letních prázdnin.

Pokud bude dítě po skončení školy pokračovat ve studiu, tak je možné dále uplatňovat daňovou slevu. A to i v případě, že dítě bude mít nějakou brigádu nebo zaměstnání (nevadí ani zdanitelný příjem, ze kterého se odvádí sociální pojištění)

Pokud už dítě nebude dále pokračovat ve studiu, pak je na daňovou slevu za poslední prázdniny (po skončení školy) nárok jen v případě, že dítě nemá vlastní zdanitelný příjem (tj. může mít příjem jenom do 10 000 Kč měsíčně u dohody DPP, nebo příjem do 4 000 Kč u dohody DPČ).

Je to tedy podobné, jako s placením zdravotního pojištění, po skončení školy.

Nárok na daňovou slevu za dítě po dosažení 26 roků

V měsíci, ve kterém má dítě 26 narozeniny, je možné naposledy uplatnit daňovou slevu za dítě.  Rozhodující je stav k prvnímu dni v měsíci.

Pokud má dítě 26 narozeniny například v září, tak za měsíc září, je ještě možné uplatnit daňovou slevu (i když část měsíce už bude mít dítě 26 roků). Od října by už ale nebyl nárok na daňové zvýhodnění za toto dítě.

Výjimka také platí pro studenty, kteří studují v doktorském studijním programu. Ti mají nárok na daňovou slevu (nebo i další výhody pro studenty), až do 28 roků.

Nárok na daňovou slevu po narození dítěte

Pokud se vám narodí dítě, tak je možné uplatnit daňovou slevu za dítě, až od následujícího měsíce (po narození dítěte).

V měsíci, ve kterém se dítě narodí, zatím ještě není nárok na toto daňové zvýhodnění. Opět je rozhodující stav, na začátku měsíce (jako u dovršení věku 26 roků).

Diskuse ( 0 )

Přidejte komentář