Co dělat, když otec dítěte neplatí výživné (alimenty)

Pokud jeden z rodičů (otec nebo matka) neplatí výživné alespoň 4 měsíce, může se jednat o trestný čin. Dlužné výživné je možné vymáhat i dříve. Pro zahájení exekuce na alimenty, potřebujete platné rozhodnutí soudu. Od července 2021, můžete také požádat Úřad práce o náhradní výživné od státu.
Pokud jeden z rodičů (otec nebo matka) neplatí výživné alespoň 4 měsíce, může se jednat o trestný čin. Dlužné výživné je možné vymáhat i dříve. Pro zahájení exekuce na alimenty, potřebujete platné rozhodnutí soudu. Od července 2021, můžete také požádat Úřad práce o náhradní výživné od státu.

S neplacením výživného (alimentů) se setkává stále více rodičů samoživitelů. Trpí tím pochopitelně děti, pro které je výživné (alimenty) určeno. Co dělat v situaci, kdy jeden z rodičů neplatí alimenty, nebo je platí nepravidelně?

Kolik by mělo být výživné na dítě a jak ho určit?

Na výši alimentů (výživného na dítě) se mohou rodiče domluvit při rozchodu nebo rozvodu. I když mezi rodiči není momentálně žádný problém s komunikací, vždy je lepší, pokud je dohoda o výživném sjednána písemně.

Pokud se rodiče nejsou schopni na výživném domluvit, je nutné obrátit na soud a požádat ho o stanovení vyživovací povinnosti.

Co když otec dítěte není zapsán v rodném listu?

Základním předpokladem, pro možnost obrátit se na soud a požadovat určení výše alimentů, je to, zda je otec dítěte zapsán v rodném listě (pokud jde o vyživovací povinnost pro matku dítěte, tak tento problém nebývá).

Pokud otec dítěte není zapsán v rodném listu, pak je nejprve nutné absolvovat poměrně dlouhý proces k určení otcovství. Určení otcovství je ale možné provést i zpětně. I výživné je možné vymáhat zpětně.

Pokud je otec dítěte uveden v rodném listu, tak je možné soud rovnou požádat o stanovení výše výživného (při rozvodu k tomu zpravidla dochází automaticky). Měli byste se obracet na okresní soud v místě vašeho trvalého bydliště.

Doporučená výše výživného – kolik by měly být alimenty?

Stanovení výše výživného, se řídí občanským zákoníkem. V něm je ale stanoveno pouze obecné doporučení, že životní úroveň dítěte by měla být stejná, jako životní úroveň rodičů. Samotný zákon nestanovuje nějakou minimální nebo maximální částku.

V  roce 2022 vydalo Ministerstvo spravedlnosti tabulku doporučené výše výživného – ta ale nemá právně závazný charakter. Viz tato kalkulačka pro výpočet výše výživného (alimentů). Rozhodnutí o výši alimentů je plně v pravomoci soudce.

Tabulka: Doporučená výše výživného (alimentů) na dítě

V roce 2022, sestavilo Ministerstvo spravedlnosti novou tabulku, s doporučenou výší výživného. Ta zohledňuje životní etapu dítěte (není to tedy striktní věk od – do, jako dříve).

Výživné je pak doporučeno jako procentuální částka, z čistého příjmu platícího rodiče. Výše procentuální částky se snižuje, podle toho, jestli se jedná o výživné pro první, druhé, třetí nebo čtvrté dítě …

Současně se sleduje, aby platícímu rodiči zůstala dostatečná část příjmu. Ta je stanovena buď jako nezabavitelná část výplaty (stejná jako u exekuce či insolvence), nebo jako procentuální část příjmu (podle toho co by pro platícího rodiče vycházelo lépe).

Zjednodušeně se dá říci, že na dvě děti by měl platící rodič platit maximálně 33% svého čistého příjmu.

 

Etapa První dítě Druhé dítě Třetí dítě 4 dítě
Předškolní věk 14% 12% 10% 8%
I. stupeň ZŠ 16% 14% 12% 10%
II. stupeň ZŠ 18% 16% 14% 12%
SŠ a vyšší 20% 18% 16% 14%
Kolik by mělo zůstat platícímu rodiči Pevná minimální částka (*) minimálně 66% příjmu nebo pevná min. částka minimálně 55% příjmu nebo pevná min. částka minimálně 50% příjmu nebo pevná min. částka

(*) Pevná minimální částka, vychází z toho, kolik je aktuální nezabavitelné minimum při exekuci a insolvenci

Soud vychází z příjmů rodiče (otce nebo matky dítěte). Pokud svůj příjem rodič nesdělí, pak má soud možnost vycházet z 25 násobku životního minima (tj. aktuálně z částky 121 500 Kč).

Dítě má na výživné nárok, dokud se neosamostatní a nebude mít vlastní příjem. Hranicí pro nárok na alimenty tedy není dosažení plnoletosti. Dítě může mít nárok na výživné i po 18 roce.

Co dělat, když otec dítěte neplatí výživné (alimenty)

Možností, jak řešit takovou situaci, kdy otec (nebo matka) dítěte neplatí výživné je více. Záleží i na tom, zda se jedná o první problém s placením nebo opakovaný.

Při prvním problému je lepší pokusit se o komunikaci a dohodu o nějakém splátkovém kalendáři. Zvláště pokud víte, že mohlo dojít k nějakému objektivnímu problému (ztráta zaměstnání, dlouhodobá nemoc, jiná podobná situace).

Při opakovaných problémech je možné ihned přistoupit k vymáhání dlužného výživného.

Neplacení alimentů je trestný čin, kde hrozí vězení

Pokud otec dítěte (nebo i matka dítěte), neplatí výživné delší dobu (alespoň 4 měsíce), je možné obrátit se na policii a nahlásit trestný čin neplacení výživného.

Za ten hrozí i nepodmíněný trest odnětí svobody, takže to může být určitou hrozbou (i když ne pro všechny neplatiče, řada z nich si z toho nic nedělá). Trest může být dokonce až 5 roků nepodmíněně (pokud rodič neplatí alimenty úmyslně a způsobí tím dítěte hmotnou nouzi).

Při prvním takovém problému, ale zpravidla hrozí jen podmíněný trest, zabavení řidičského průkazu apod.

Je nutné si uvědomit, že policie nijak neřeší vymáhání alimentů. Nahlášení neplacení alimentů na policii, vám nemusí nijak reálně pomoci, k zaplacení dlužného výživného.

Vymáhání alimentů přes exekutora

Pro vymáhání nezaplacených alimentů je možné se obrátit na exekutora. To je možné i dříve, než po 4 měsících. V zásadě se dá říci, že je to možné kdykoliv, kdy vznikne dluh. V rozhodnutí soudu je obvykle uvedeno, k jakému datu mají být alimenty zaplaceny.

Takže pokud dojde k prodlení, je možné začít konat. Není potřeba čekat 4 měsíce. Neplacení výživného je možné exekučně postihnout již po prvním měsíci neplacení.

Prostřednictvím exekutora je možné vymáhat nejenom dlužné výživné, ale i to budoucí. Pokud výživné nebylo řádně placeno a existuje předpoklad, že by se situace mohla opakovat, může být vymáháno i budoucí výživné.

Postup jak vymáhat výživné (alimenty) přes exekutora

K tomu, aby mohla být zahájena exekuce na alimenty, je potřeba platný exekuční titul. Potřebujete tedy platný rozsudek soudu, kterým je stanovena vyživovací povinnost a rozsudek nabyl právní moci.

Následně se můžete obrátit na kteréhokoliv exekutora – seznam je možné najít na webu Exekutorské komory zde.

Za služby exekutora, v případě vymáhání alimentů, nemusíte nic platit (náklady exekuce bude platit dlužník, u alimentů exekutoři ani nepožadují nějakou zálohu).

Exekutor vám pomůže sepsat návrh na zahájení exekuce. V něm by měla být uvedena výše dluhu. Potřebujete originál nebo úředně ověřenou kopii exekučního titulu (soudního rozhodnutí o výživném).

Na základě tohoto návrhu na zahájení exekuce, se exekutor obrátí na soud, a požádá, aby byl soudem pověřen vedením exekuce. Jakmile soud exekutora pověří vedením exekuce, může exekutor začít konat.

Exekutor může nařídit blokaci bankovního účtu, exekuci na mzdu (nebo jiný příjem včetně podpory v nezaměstnanosti, nemocenských dávek, na důchod či jiné příjmy). Exekutor případně může provést i exekuci na majetek.

Nikdo vám ale bohužel nezaručí předem, zda bude exekutor úspěšný („kde nic není, tam ani exekutor nic nezmůže“). A ani to, jak dlouho budete na peníze čekat.

Náhradní výživné od státu

Od poloviny roku 2021 (od 1. 7. 2021), se také můžete obrátit na Úřad práce, a zde si požádat o novou sociální dávku – náhradní výživné od státu.

Tato sociální dávka je určena dětem, kterým rodič neplatí výživné. Předpokladem je ale to, že byl podán návrh na zahájení exekuce, pro dluh na výživném.

Stát vám následně může platit alespoň část výživného (maximálně 3000 Kč na jedno dítě) po dobu 2 roků. Zákon o náhradním výživném byl schválen na konci roku 2020, a žádat o něj by mělo být možné od července 2021.

Diskuse ( 6 )

 • Ivana Jarošová

  Dobrý den,syn není zapsaný v RL, přítelkyně nechtěla, oba dva byli v době narození malé nezletilí.Teď by ho chtěla zapsat,aby mohla zažádat o výživné od narození.Malé jsou teď 3 roky.Má na to nárok.Děkuju

  • kalkulacka-materska.cz

   Otec dítěte může být do rodného listu zapsán i později. Buď se rodiče dohodnou a obrátí se na příslušnou matriku, která změnu provede. Nebo je nutné obrátit se na soud se žalobou na určení otcovství. Následně je možné požadovat výživné. A to maximálně 3 roky zpětně.

 • Radovana

  Zdravím ,otec utekl od rodiny ze dne na den ,kdy bylo našemu synovi šest měsíců . Od té doby nejeví absolutně žádný zájem ,není v kontaktu a neplatí žádné peníze . Před dvěma měsíci proběhl soud ,kam se nedostavil . Bylo mu určeno výživné plus rok zpětně . On absolutně nereaguje . Bohužel celý život vydělává na černo . Jak postupovat a dokázat , kolik pobírá a kde chodí do práce ? Byly případy kdy v takové situaci pomohl exekutor ?

  • kalkulacka-materska.cz

   Určitě se obraťte na exekutora. I kdyby byl exekutor neúspěšný, na základě toho, že bylo zahájeno exekuční řízení, se následně můžete obrátit na Úřad práce, a požádat si o náhradní výživné na dítě od státu. Stát by vám takto mohl platit až 3000 Kč na dítě za měsíc.

 • Monika

  Dobrý den, mám soudem stanovené výživné na dceru 4 tis. Její otec mi ale kolikrát pošle jen 500,- s tím, že mi taky může posílat jen 100,-, že tohle už je u soudu brané jako snaha platit, takže mám prý smůlu. Je OSVČ, vše co vlastní má psané na svého rodinného příslušníka, i bank.účet (z kterého posílá výživné), nedávno jsem zjistila, že už i trv. bydliště má na úřadu. Avšak podniká. Má prosím vůbec smysl v takovém případě z mé strany podávat exekuci?Moc vám děkuji za odpověd.

  • kalkulacka-materska.cz

   To že posílá alespoň něco málo, znamená že se to nedá brát jako trestný čin neplacení. Pokud ale existuje dluh, tak ho možné vymáhat v exekuci. Za návrh na zahájení exekuce se nic neplatí. Jakmile bude podán návrh, tak je možné na Úřadu práce požádat o náhradní výživné. Což mohou být až 3000 Kč měsíčně po dobu až 4 roky …., na náhradní výživné je nárok i když z něj exekutor reálně nic nevymůže.

Přidejte komentář