Příspěvek na bydlení pro Ukrajince 2024

Pro Ukrajince je nárok na příspěvek na bydlení a příspěvek na živobytí (humanitární dávka).

Uprchlíci před válkou na Ukrajině, mohou mít v Česku nárok na sociální dávky.

Podmínky se měnily od července 2023. A další změna bude platit i od začátku ledna 2024.

Nárok na dávky se prodlouží až do března 2025. A změní se podmínky pro výpočet dávek.

Pro Ukrajince je nárok na příspěvek na bydlení a příspěvek na živobytí (humanitární dávka).

Celková částka (kolik jsou sociální dávky pro Ukrajince) se odvíjí od toho, kolik je životní a existenční minimum. A roli hrají i započitatelné náklady na bydlení.

Započitatelné náklady na bydlení se od 1. 1. 2024 změní:

Při bydlení v bytech evidovaných v evidenci na Úřadu práce bude nárok:

  • Na 3000 Kč pro běžnou osobu
  • Na 6000 Kč pro zranitelnou osobu
  • Celkem tedy „až“ 30 000 Kč (pokud by společně bydlelo 5 zranitelných osob)

Při bydlení v bytech, které nejsou vedené v evidenci na Úřadu práce, bude nárok:

  • Na 2400 Kč pro běžnou osobu
  • Na 4800 Kč pro zranitelnou osobu
  • Celkem tedy „až“ 24 000 Kč (pokud by společně bydlelo 5 zranitelných osob)

U příspěvku na bydlení pro Ukrajince se započítá maximálně 5 osob. Mezi zranitelné osoby patří například děti do 18 roků, studenti až do 26 roků, těhotné ženy, senioři nad 65 roků, invalidé nebo osoby pečující o invalidy.