Dávky na bydlení 2024: Změna podmínek pro nárok na přídavky (snížení normativů)

Od ledna 2024, se mění některé podmínky pro nárok na dávky na bydlení. Budou nové normativní náklady na bydlení (dochází ke snížení o 1400 – 2800 Kč). Viz nová kalkulačka pro výpočet příspěvku na bydlení. Mění se i podmínky pro nárok na příspěvek na bydlení pro Ukrajince.
Od ledna 2024, se mění některé podmínky pro nárok na dávky na bydlení. Budou nové normativní náklady na bydlení (dochází ke snížení o 1400 – 2800 Kč). Viz nová kalkulačka pro výpočet příspěvku na bydlení. Mění se i podmínky pro nárok na příspěvek na bydlení pro Ukrajince.

Od ledna 2024, začnou platit nové podmínky, které budou mít vliv na výpočet dávek na bydlení. Od 1. 1. 2024 začíná platit novela zákona o státní sociální podpoře.

Mění se normativní náklady na bydlení. Změna bude mít vliv na příspěvek na bydlení (nebo i na doplatek na bydlení).

Od ledna 2024, se budou měnit i podmínky pro příspěvek na bydlení pro Ukrajince (vláda navrhuje změnu u započitatelných nákladů na bydlení).

Dávky na bydlení – změny 2024:

Změny u příspěvku na bydlení a u dalších sociálních dávek od ledna 2024

Ve čtvrtek 14. prosince 2023, podepsal prezident návrh zákona, který mění zákon o státní sociální podpoře.

Mimo jiné tím definitivně schválil i zvýšení rodičovského příspěvku. Rodičovská se od 1. 1. 2024 zvýší o 50 000 Kč na 350 000 Kč. A současně se zkrátí jenom na 3 roky. Změna se bude týkat dětí, které se narodí až v roce 2024.

Viz nová kalkulačka pro výpočet rodičovského příspěvku v roce 2024

Zákon ale současně mění i některé podmínky pro nárok na příspěvek na bydlení (a další sociální dávky). Hlavní změny pro rok 2024 jsou:

 • Pokud vznikl nárok na příspěvek na bydlení za prosinec, tak je automaticky nárok na příspěvek i v 1 čtvrtletí následujícího roku
 • Pokud vznikl nárok na příspěvek na bydlení za červen, tak je automaticky nárok na příspěvek i ve 3 čtvrtletí
 • Pokud v průběhu měsíce přestane byt užívat oprávněná osoba (nebo společně posuzovaná osoba), tak se ke změně bude přihlížet až od následujícího měsíce
 • Nárok na příspěvek na bydlení na chatě nebo chalupě (v objektu pro individuální či rodinnou rekreaci) bude i v roce 2024 (a dále)
 • Částky nákladů za pevná paliva budou platit ve stejné podobě i v roce 2024 (nebudou se měnit)
 • Normativní náklady na bydlení (paragraf 26) budou platit ve stejné podobě i v roce 2024 (nebudou se měnit)
 • Ruší se paragraf 26a, díky kterému byl nárok na mimořádné zvýšení normativních nákladů na bydlení (o 1400 – 1800 Kč při bydlení v nájmu a o 2000 – 2800 Kč při bydlení ve vlastním/družstevním bytě).
 • Paragraf 26a (mimořádné zvýšení) se naposledy použije pro výpočet příspěvku na bydlení za prosinec 2023 (od ledna 2024 a dále, už mimořádné zvýšení neplatí, změní se podmínky pro výpočet dávek)
 • Vláda nebude valorizovat normativní náklady na bydlení pro období od 1. ledna 2024 do 31. prosince 2024 (budou platit stejné hodnoty, jako v roce 2023).

Viz nová kalkulačka pro výpočet příspěvku na bydlení v roce 2024

Snížení normativních nákladů na bydlení v roce 2024

Normativní náklady na bydlení jako takové (tabulky podle paragrafu 26, odstavec 2a a2b), se v roce 2024 nemění. Budou platit stejné údaje jako roce 2023.

Normativní náklady na bydlení od 1. 1. 2024 v nájmu a podnájmu

Počet osob v rodině Praha a Brno Obce s alespoň 70000 obyvateli Obce do 69999 obyvatel
jedna nebo dvě 16 729 Kč 14 197 Kč 13 737 Kč
tři 19 212 Kč 15 900 Kč 15 299 Kč
čtyři a více 23 195 Kč 19 202 Kč 18 477 Kč

Normativní náklady na bydlení od 1. 1. 2024 vlastní nebo družstevní byt

Počet osob v rodině podle Měsíční náklady na bydlení
jedna nebo dvě 8 932 Kč
tři 11 161 Kč
čtyři a více 13 568 Kč

Ruší se mimořádné zvýšení podle paragrafu 26a

Současně se ale ruší mimořádné zvýšení normativních nákladů na bydlení (na které byl nárok v roce 2022 a 2023 – paragraf 26a), takže se částky používané pro výpočet příspěvku na bydlení v roce 2024 sníží o 1400 – 2800 Kč.

Tato změna (faktické snížení normativních nákladů na bydlení), může mít poměrně velký vliv na výpočet dávek na bydlení:

 • Některé domácnosti už v roce 2024 nebudou mít nárok na přídavky
 • Pro některé domácnosti se sníží vyplácené dávky na bydlení
 • Změna se ale nemusí projevit u všech, kdo mají nárok na příspěvek na bydlení
 • Pro nemalou část domácností, budou dávky na bydlení stejné, jako v roce 2023, nebo se mohou dokonce i mírně zvýšit (pokud se zvýší i reálné náklady na bydlení, nebo pokud se sníží příjmy)

Na konci roku 2023, dostávalo příspěvek na bydlení cca 270 tisíc rodin (domácností). Průměrná částka, kterou každá měsíc vyplácel Úřad práce, byla cca 6 300 Kč.

Jestli bude mít snížení normativních nákladů na bydlení dopad na průměrnou částku, bude vidět až během roku 2024. V lednu 2024, kdy je vyplácen příspěvek na bydlení za prosinec 2023, se změna ještě neprojeví.

Kalkulačka: Výpočet příspěvku na bydlení v roce 2024

Pokud by vás zajímalo, jestli máte nárok na přídavky na bydlení, nebo kolik byste mohli od státu dostat, pokud máte vyšší náklady na bydlení a/nebo nižší příjmy, tak si to můžete sami spočítat v následující kalkulačce.

Kalkulačka přídavky na bydlení 2024
Počet osob v domácnosti
Druh bydlení
Velikost obce / města
Zaplacené nájemné

Pouze pro nájemní (podnájemní) bydlení, pokud bydlíte ve vlastním nebo v družstevním bytě, tak ponechte 0 Kč. Zadávají se průměrné náklady za kalendářní čtvrtletí.
Topení - pevná paliva
Zadejte ANO, pouze pokud k topení používáte uhlí, dřevo, peletky, apod. Vytápění plynem, elektřinou, dálkové topení se zahrnuje do ostatních nákladů na bydlení - pak zde ponechte NE.
Ostatní náklady (služby a energie)

Zaplacené výdaje za elektřinu, plyn, teplou/studenou vodu, dálkové vytápění, služby (odvoz odpadu, úklid společných prostor, společná televize/rozhlas, úklid společných prostor, atd.) Zadávají se průměrné náklady za kalendářní čtvrtletí.
Průměrný čistý měsíční příjem
(průměr za poslední 3 měsíce)

Zadejte průměrný čistý měsíční příjem rodiny (všech osob ve společné domácnosti). Jako příjem se počítají především příjmy ze zaměstnání nebo z podnikání. A dále pak příjmy jako je podpora v nezaměstnanosti, nemocenská, mateřská, rodičovský příspěvek, přídavky na děti, výživné nebo alimenty. Zadávají se průměrné příjmy za kalendářní čtvrtletí.

Vyřízení příspěvku na bydlení přes internet – aplikace JENDA

Na konci prosince 2023, informovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí, že je nově možné vyřizovat i další sociální dávky prostřednictvím online aplikace JENDA (jednotný systém pro sociální dávky).

Prostřednictvím této nové online aplikace, bylo možné již od léta řešit rodičovský příspěvek. A od prosince je nově možné žádat i o příspěvek na bydlení nebo přídavky na dítě.

Podle tvrzení MPSV, je vyřízení příspěvku na bydlení nově „jenom na 30 kliknutí“:

Přišli jsme s komplexním řešením pro vyřizování dávek online. Klientská zóna Jenda má mnoho funkcí, které zjednoduší klientům jednání s úřadem. Lidé tak nejen že mohou podat žádost, ale mohou sledovat její stav a hlásit změny. Také je v Jendovi možné doložit čtvrtletní příjmy nebo náklady na bydlení. Tuto možnost mohou využít i ti, kteří žádost podali již dříve na pobočce ÚP. Děláme všechno proto, aby klient v budoucnu vyřešil všechny svoje záležitosti online a na pobočku vůbec nemusel

Už nějakou dobu, bylo možné podávat žádost o dávky na bydlení online, prostřednictvím zjednodušené žádosti. Ta ale neuměla vše (příspěvek na bydlení například nemohli žádat OSVČ, a byla zde i další omezení).

Nově je možné všechny žádosti (včetně OSVČ) nebo i všechny změny, řešit prostřednictvím aplikace JENDA.

Podmínkou pro vyřízení příspěvku online, je ale přihlášení přes bankovní identitu nebo přes datovou schránku (nebo i jiným způsobem – například MojeID, eObčanka, mobilní klíč eGovernmentu, apod.).

Úřad práce si od této novinky slibuje, že vyřízení dávek na bydlení (a i dalších sociálních dávek), bude v roce 2024 rychlejší.

Údajně by už nemělo docházet ke zpoždění při vyřizování sociálních dávek. Jestli tomu tak opravdu bude, ukážou až první měsíce roku 2024.

Změna u příspěvku na bydlení pro Ukrajince od ledna 2024

Od začátku roku 2024, se budou měnit i podmínky pro sociální dávky pro Ukrajince. Ti mají nárok na příspěvek na bydlení a příspěvek na živobytí (humanitární dávka).

Od 1. 1. 2024, by se měly změnit započitatelné náklady na bydlení:

Při bydlení v bytech evidovaných v evidenci na Úřadu práce bude nárok:

 • Na 3000 Kč pro běžnou osobu
 • Na 6000 Kč pro zranitelnou osobu
 • Celkem tedy „až“ 30 000 Kč (pokud by společně bydlelo 5 zranitelných osob)

Při bydlení v bytech, které nejsou vedené v evidenci na Úřadu práce, bude nárok:

 • Na 2400 Kč pro běžnou osobu
 • Na 4800 Kč pro zranitelnou osobu
 • Celkem tedy „až“ 24 000 Kč (pokud by společně bydlelo 5 zranitelných osob)

U příspěvku na bydlení pro Ukrajince se započítá maximálně 5 osob. Mezi zranitelné osoby patří například děti do 18 roků, studenti až do 26 roků, těhotné ženy, senioři nad 65 roků, invalidé nebo osoby pečující o invalidy.

S nárokem na sociální dávky pro Ukrajince je to ale složitější. Kromě výše zmíněného příspěvku na bydlení, mohou mít nárok i na „příspěvek na živobytí“ (humanitární dávku, resp. od července 2023 je to jedna souhrnná dávka).

Při výpočtu sociálních dávek pro Ukrajince, se od teoretické maximální částky (která závisí na poštu osob, jestli se jedná o zranitelné osoby a na dalších faktorech), odečítají i příjmy nebo se hodnotí například úspory (zůstatek na bankovním účtu). Výše dávek, je od července 2023, navázána na to, kolik je životní a existenční minimum.

Diskuse ( 0 )

Přidejte komentář