Jak muž zažádá o peněžitou pomoc v mateřství?

Muž si může o mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství) požádat až od začátku 7 týdne po porodu.

Muž si může o mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství) požádat až od začátku 7 týdne po porodu. Do té doby může o mateřskou žádat jenom žena. Ta na ni má nárok už v době 6 – 8 týdnů před porodem.

Muž žádá o peněžitou pomoc v mateřství prostřednictvím příslušného formuláře. Jedná se o „Žádost o peněžitou pomoc v mateřství při převzetí dítěte do péče“. Formulář s touto žádostí je možné najít zde, (DPF soubor). Nebo je možné formulář vyplnit i elektronicky na webu České správy sociálního zabezpečení

Vyplněný formulář pak muž předá zaměstnavateli, který mu v žádosti potvrdí výši příjmu. Pokud by byl muž podnikatel (OSVČ, živnostník), pak si vyplní příslušné dokumenty sám a pak se obrátí na svou OSSZ (kde řeší i sociální pojištění během podnikání).

Aby si muž mohl požádat o mateřskou, musí splňovat příslušné podmínky:

  • Minimální doba nemocenského pojištění 270 dní za poslední dva roky (tedy být tuto dobu zaměstnaný, nebo si jako OSVČ platit nemocenské pojištění)
  • V době vzniku nároku být zaměstnaný nebo podnikat (a platit si nemocenské pojištění pro OSVČ)
  • Nebo být v ochranné době 7 kalendářních dní od skončení zaměstnání/podnikání
  • OSVČ navíc musí splnit podmínku 180 dní nemocenského pojištění v posledním roce

Muž má nárok na 22 týdnů placené mateřské dovolené. Výše peněžité pomoci v mateřství je pro muže stejná jako pro ženy. Respektive i u mužů se mateřská počítá z jejich příjmu a záleží tedy na výši příjmu. Peněžitá pomoc z mateřství je 70% z příjmu (z redukovaného vyměřovacího základu).