Kalkulačka: Výpočet mateřské pro OSVČ v roce 2024

OSVČ může mít nárok na mateřskou, jen pokud si platí dobrovolné nemocenské pojištění. Minimální nemocenské pojištění je v roce 2024 stanoveno na 216 Kč měsíčně. Při placení minimálního nemocenského pojištění, je i mateřská pro OSVČ jen minimální. Vycházelo by to na 185 Kč za jeden den, tj. 5 550 Kč za měsíc (za 30 dní).
OSVČ může mít nárok na mateřskou, jen pokud si platí dobrovolné nemocenské pojištění. Minimální nemocenské pojištění je v roce 2024 stanoveno na 216 Kč měsíčně. Při placení minimálního nemocenského pojištění, je i mateřská pro OSVČ jen minimální. Vycházelo by to na 185 Kč za jeden den, tj. 5 550 Kč za měsíc (za 30 dní).

V roce 2024 bude minimální nemocenské pojištění pro OSVČ 216 Kč měsíčně. Od 1. 1. 2024 dochází ke zvýšení redukčních hranic, pro výpočet mateřské (to pro ale většinu OSVČ nebude znamenat žádnou velkou změnu).

V následující kalkulačce si můžete spočítat, kolik je mateřská pro OSVČ v roce 2024 Podíváme se na to, jaké podmínky musí podnikatelka (OSVČ) splnit, aby měla nárok na peněžitou pomoc v mateřství.

Kalkulačka: Výpočet mateřská pro OSVČ 2024

Kalkulačka mateřská pro OSVČ v roce 2024
Kolik platíte na nemocenské pojištění (měsíční platba)
Počet narozených dětí
Peněžitá pomoc v mateřství má délku maximálně 196 dní při narození 1 dítěte a maximálně 259 dní při narození 2 a více dětí.

Kalkulačky 2024:

Mateřská dovolená pro OSVČ 2024

Na úvod je nutné říci, že OSVČ nemá nárok na klasickou mateřskou dovolenou. Na mateřskou dovolenou v pravém slova smyslu, mají nárok jenom zaměstnanci.

Mateřská dovolená, je volno ze zaměstnání, které je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnancům, v souvislosti s porodem a následnou péčí a dítě.

OSVČ nemá žádného zaměstnavatele a tak logicky na dovolenou (mateřskou, rodičovskou nebo jinou dovolenou, tak jak ji definuje zákoník práce), nemá nárok.

Něco jiného je ale peněžitá pomoc v mateřství. To je dávka, vyplácená na základě nemocenského pojištění. V souvislosti s porodem a následnou péčí o dítě, může mít i OSVČ, nárok na PPM.

Délka mateřské pro OSVČ v roce 2024

Doba, po kterou může mít OSVČ nárok na výplatu „mateřské“ (peněžité pomoci v mateřství), je stejná, jako u zaměstnanců:

 • Peněžitá pomoc v mateřství pro OSVČ na jedno dítě = 28 týdnů (196 dní)
 • Peněžitá pomoc v mateřství pro OSVČ na dvojčata = 37 týdnů (259 dní)
 • Peněžitá pomoc v mateřství pro muže (otec dítěte) = 22 nebo 31 týdnů

Na peněžitou pomoc v mateřství vzniká nárok v době 6 – 8 týdnů před termínem porodu (konkrétní datum začátku mateřské si OSVČ stanoví na základě konzultace se svým lékařem/gynekologem).

Muž (otec dítěte), který by si podával žádost o PPM, má nárok na „mateřskou“ až od začátku 7 týdne po porodu. Proto je délka „mateřské“ pro muže o 6 týdnů kratší, než u ženy.

Kdy má OSVČ nárok na mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství) 2024

Aby měla OSVČ nárok na mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství), musí být splněno několik základních podmínek:

 • OSVČ si musí platit dobrovolné nemocenské pojištění (minimální nemocenské pojištění je v roce 2024 stanoveno 216 Kč měsíčně)
 • Nemocenské pojištění musí být placeno alespoň 9 měsíců za poslední dva roky (270 kalendářních dní)
 • Z toho, musí být nemocenské pojištění placeno alespoň 6 měsíců (180 dní) za poslední rok
 • V době začátku PPM, musí být OSVČ účastníkem nemocenského pojištění (tj. být aktivní podnikatel a platit si nemocenské pojištění)
 • Nebo musí být OSVČ ještě v ochranné době, až 180 dní od skončení účasti na nemocenském pojištění

Do doby nemocenského pojištění (270 dní za poslední 2 roky), může být případně započítáno i předchozí zaměstnání – například, pokud by se jednalo o OSVČ, která zahájila podnikání v nedávné době.

Výpočet mateřské pro OSVČ v roce 2024

Výpočet mateřské (peněžité pomoci v mateřství) pro OSVČ, vychází z vyměřovacího základu. Ten je podobný, jako vyměřovací základ pro sociální pojištění.

Pokud si někdo platí jen minimální nemocenské pojištění (216 Kč v roce 2024), pak je jeho vyměřovací základ 8000 Kč měsíčně (nemocenské pojištění je 2,7% z vyměřovacího základu).

V takovém případě by výpočet mateřské pro OSVČ vypadal podobně, jako u zaměstnance s hrubou měsíční mzdou 8000 Kč. A už z toho je vidět, že taková mateřská by byla velmi nízká.

Výpočet mateřské pro OSVČ při minimálním nemocenském pojištění

Pro OSVČ, který by si platil jen minimální nemocenské pojištění (v roce 2024 je to 216 Kč):

 • Mateřská pro OSVČ za jeden den = 185 Kč
 • Mateřská pro OSVČ za jeden měsíc = 5 550 Kč (30 dní)
 • Mateřská pro OSVČ na jedno dítě = 36 260 Kč (28 týdnů)
 • Mateřská pro OSVČ na dvojčata = 47 915 Kč (37 týdnů)

Mateřská pro OSVČ, je při minimálním nemocenském pojištění, velmi nízká.

To ale obecně platí pro všechny nemocenské dávky. Tedy i při nemocenskou, například při rizikovém těhotenství. Ta by byla ještě nižší než mateřská.

Jak zvýšit mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství) pro OSVČ?

Aby měla OSVČ nárok na vyšší mateřskou, musela by si platit vyšší nemocenské pojištění. Není to ale tak jednoduché, že by jenom stačilo, začít posílat každý měsíc na ČSSZ více peněz.

Nemocenské pojištění pro OSVČ se stanoví, jako 2,7% z vyměřovacího základu. Vyměřovací základ pro OSVČ, je 55% ze zisku z podnikání (tj. z toho, co zůstane z „obratu“ po odečtení nákladů).

Pokud by měla OSVČ roční příjem 1 milión korun a náklady v daňovém přiznání byly například 60%, pak je zisk 400 tisíc korun.

 • Vyměřovací základ by byl 220 tisíc korun (tj. 18 334 Kč měsíčně)
 • Nemocenské pojištění by vycházelo na cca 496 Kč měsíčně
 • V takovém případě by byla mateřská 423 Kč na jeden den (12 690 Kč na měsíc, a 82 908 Kč celkem na jedno dítě).

Pokud by si OSVČ chtěla sama od sebe platit vyšší nemocenské pojištění, než kolik jí dovoluje její příjem z podnikání, pak by to znamenalo zvýšení vyměřovacího základu, čímž by se automaticky zvýšila i platba sociálního pojištění.

Při vyměřovacím základu 18 334 Kč je sociální pojištění na 5354 Kč měsíčně. Při dalším zvýšení vyměřovacího základu (aby bylo možné platit vyšší nemocenské pojištění), by se adekvátně zvyšovalo i to sociální.

Rodičovská (rodičovský příspěvek) pro OSVČ v roce 2024

Po skončení mateřské (peněžité pomoci v mateřství), má OSVČ nárok na rodičovskou (rodičovský příspěvek).

Na ten je nárok, i v případě, že OSVČ vůbec neměla nárok na PPM. Pak je rodičovský příspěvek vyplácen od narození dítěte.

Viz: Kalkulačka rodičovský příspěvek 2024 – kdo má nárok na zvýšenou rodičovskou?

Kolik je rodičovská pro OSVČ v roce 2024

Rodičovský příspěvek pro OSVČ je stejný, jako u všech ostatních. Na jedno dítě je nárok na celkovou částku 350 000 Kč (rodičovský příspěvek se zvyšuje od 1. 1. 2024). Na dvojčata (či vícerčata) je to 525 000 Kč.

Pokud OSVČ neměla nárok na mateřskou (PPM), nebo pokud byla mateřská jen nízká, pak si OSVČ může zvolit rodičovský příspěvek do 13 000 Kč měsíčně (tedy minimálně na cca 23 měsíců).

Při vyšší mateřské (nebo pokud je v žádosti o rodičovský příspěvek doložen příjem druhého rodiče v dostatečné výši), je možné mít rodičovský příspěvek i vyšší (a dostávat jej tak po kratší dobu).

Maximální rodičovská (a mateřská) v roce 2024

Maximální výše rodičovského příspěvku na jeden měsíc, je stejná, jako maximální mateřská v roce 2024. Díky zvýšení redukčních hranic, je to od 1. 1. 2024 částka 53 910 Kč. To je v roce 2024, současně i  maximální možná mateřská (za 30 dní). A současně i maximální částka rodičovského příspěvku na 1 měsíc.

Diskuse ( 0 )

Přidejte komentář