Kalkulačka: Otcovská dovolená 2024 – výpočet a podmínky

Placená otcovská dovolená, je 14 dní volno pro muže (otce dítěte), které mohou čerpat během prvních 6 týdnů po porodu. Nárok mají jak zaměstnanci, tak OSVČ (a někdy i ti, kdo pracují na DPČ nebo DPP). Výpočet otcovské je podobný, jako výpočet mateřské. Žádost o otcovskou dovolenou se podává na příslušném formuláři – viz níže.
Placená otcovská dovolená, je 14 dní volno pro muže (otce dítěte), které mohou čerpat během prvních 6 týdnů po porodu. Nárok mají jak zaměstnanci, tak OSVČ (a někdy i ti, kdo pracují na DPČ nebo DPP). Výpočet otcovské je podobný, jako výpočet mateřské. Žádost o otcovskou dovolenou se podává na příslušném formuláři – viz níže.

Při narození dítěte, může mít otec nárok na placené volno po porodu – otcovskou dovolenou. Otcovská dovolená je ale něco jiného, než situace, kdy je muž doma s dítěte na mateřské dovolené. To je jiná situace.

Otcovská dovolená, je placené volno pro tatínky, v době prvních 6 týdnů po porodu (na mateřskou – PPM – může mít otec dítěte, nárok až od začátku 7 týdne po porodu). Nárok na otcovskou dovolenou mají jak zaměstnanci, tak i podnikatelé OSVČ.

Délka placené otcovské dovolené je 14 kalendářních dní (tj. dva týdny).

Otcovská dovolená 2024 – placené volno otce po porodu

Otcovská spadá pod nemocenské dávky – tedy stejně, jako mateřská (peněžitá pomoc v mateřství), ošetřovné, nemocenská, dlouhodobé ošetřovné aj.

Nárok na otcovskou, mají především zaměstnanci (za ty platí nemocenské pojištění zaměstnavatel), nebo i podnikatelé (živnostníci, OSVČ), pokud si platí dobrovolné nemocenské pojištění.

Nebo někdy i ti, kdo pracují na DPČ (příjem minimálně 4000 Kč měsíčně) nebo na DPP (příjem minimálně 10 000 Kč měsíčně).

Kalkulačka: výpočet otcovské dovolené od 1. 1. 2024

Pro výpočet otcovské dovolené platí podobné podmínky, jako pro výpočet mateřské (peněžité pomoci v mateřství). Vychází se z hrubé mzdy, ze které se spočítá denní vyměřovací základ, a na něj se pak aplikují redukční hranice.

Pro zjednodušený výpočet otcovské v roce 2024, stačí do kalkulačky zadat vaši průměrnou hrubou mzdu.

Kalkulačka otcovská 2024
Průměrná hrubá měsíční mzda v Kč
Počet dní (maximum je 14)

Jak dlouho může být otec dítěte na otcovské dovolené?

Délka otcovské dovolené, je jenom 14 kalendářních dní. To je maximum. Otec dítěte se pochopitelně může rozhodnout nevyčerpat celou otcovskou dovolenou, ale třeba jen 3 nebo 4 dny.

Těchto 14 dní na otcovské dovolené, není možné rozdělit. Nejde tedy, aby si otec dítěte bral několik týdnů po sobě, třeba volný pátek.

Otcovská dovolená se musí vyčerpat v jednom kuse, během období prvních 6 týdnů po porodu. Pak nárok zaniká. Otcovskou dovolenou může otec dítěte čerpat, i když je žena s dítětem ještě v porodnici.

Kolik je placené volno pro otce – výpočet otcovské dovolené od 1. 1. 2024

Pro výpočet otcovské je podobně, jako pro výpočet mateřské (peněžité pomoci v mateřství), rozhodující denní vyměřovací základ.

Ten se vypočítá, jako součet hrubého příjmu, vydělený počtem kalendářních dní (výpočet je obvykle z příjmu za posledních 12 měsíců, zohledňují se vyloučené dny, jako doba na neschopence apod.).

V případě vyššího příjmu, pak do hry vstupují redukční hranice. Ty jsou stejné pro všechny nemocenské dávky (nemocenská při neschopence, mateřská, ošetřovné atd.). U příjmu do cca 44 500 Kč hrubého měsíčně, se redukční hranici příliš neprojeví. Otcovská je pak 70% z hrubé mzdy.

V roce 2024, platí tyto redukční hranice:

  • První redukční hranice je 1 466 Kč (v roce 2023 to bylo 1345 Kč)
  • Druhá redukční hranice je 2 199 Kč (v roce 2023 to bylo 2017 Kč)
  • Třetí redukční hranice je 4 397 Kč (v roce 2023 to bylo 4033 Kč).

Do částky 1466 Kč se pro otcovskou započítá 100% (u nemocenské a ošetřovného je to jen 90%), do částky 2199 Kč se započítá 60% a do částky 4397 Kč se započítá 30%.

Výpočet otcovské, se provádí z redukovaného vyměřovacího základu. Otcovská je 70% za jeden kalendářní den (stejně jako mateřská, která je také 70% na jeden kalendářní den).

Žádost o otcovskou dovolenou 2024

O otcovskou dovolenou, si zaměstnanec žádá u svého zaměstnavatele předem (před nástupem na dovolenou).

OSVČ si žádost o otcovskou, vyřizuje až následně, po vyčerpání 14 dní, na příslušné OSSZ (Okresní správa sociálního zabezpečení).

Žádost o otcovskou dovoleno se podává na předepsaném formuláři (viz níže). Zaměstnanec vyplní první část formuláře, a následně jej předá zaměstnavateli. Ten jej doplní a odešle na OSSZ (ČSSZ).

Podobně, jako u mateřské dovolené, nemůže zaměstnavatel proti čerpání otcovské nijak významně protestovat.

OSVČ si celou žádost o otcovskou vyplní sám a předá ji na OSSZ (nebo elektronicky, přes datovou schránku, na ČSSZ).

Formulář otcovská dovolená 2024

Formulář, pro žádost o otcovskou, je možné vyplnit online, přímo na webu ČSSZ:

Formulář žádosti o otcovskou dovolenou (Žádost o dávku otcovské poporodní péče), je možné vyplnit i jako klasický PDF soubor (a následně jej vytisknout nebo odeslat elektronicky):

Ošetřovné pro otce po porodu

V souvislosti s porodem a narozením dítěte, může mít otec nárok i na ošetřovné. To může být například v situaci, kdy se má v rodině narodit druhé dítě.

V době, kdy je žena v porodnici, a o první dítě by se neměl kdo starat, může si vzít otec dítěte OČR na dítě.

Platí zde standardní podmínky pro ošetřovné – 60% z redukovaného vyměřovacího základu, po dobu maximálně 9 kalendářních dní.

Nárok na ošetřovné, může být i v případě, že je na první dítě stále vyplácen rodičovský příspěvek nebo mateřská (peněžitá pomoc v mateřství).

Ošetřovné na dítě během porodu, je zvláštní případ, kdy je na OČR nárok i při rodičovském příspěvku (v jiných případech zpravidla souběh rodičovské a ošetřovného není možný).

Ošetřovné na ženu po porodu

Na ošetřovné je nárok nejenom během porodu, ale případně i následně po porodu.

Například, pokud by poporodní stav ženy zahrnoval nějaké zdravotní komplikace, a žena se nebyla schopná postarat se o dítě (první nebo i nově narozené), nebo pokud by se nebyla schopná postarat sama o sebe, pak může být ošetřovné čerpáno i na samotnou ženu (jako na člena rodiny).

Nárok na mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství), pro muže v roce 2024

V souvislosti s porodem a narozením dítěte, má muž (otec dítěte) nárok nejenom na placenou otcovskou dovolenou a ošetřovné.

Muž (otec dítěte), může mít nárok i na mateřskou dovolenou (a související peněžitou pomoc v mateřství), nebo následně i na rodičovskou dovolenou (a rodičovský příspěvek).

Pro výpočet mateřské dovolené v roce 2024 můžete použít tuto kalkulačku: Kalkulačka, výpočet PPM v roce 2024.

Otec dítěte může na mateřskou dovolenou nastoupit od začátku 7 týdne po porodu (prvních 6 týdnu po porodu, má na PPM nárok pouze žena).

Mateřská dovolená pro otce je 22 týdnů na jedno dítě nebo 31 týdnů na dvojčata (žena má nárok na 28 nebo 37 týdnů).

Výpočet mateřské pro muže, je stejný jako pro ženy. Mateřská je 70% z redukovaného vyměřovacího základu. Platí i stejné podmínky, jako je minimální doba účasti na nemocenském pojištění alespoň 270 kalendářních dní, a další.

Diskuse ( 0 )

Přidejte komentář