Formulář: Žádost o mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství) 2024

Těhotným ženám vystaví žádost o mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství) jejich lékař (gynekolog). Tento formulář není k dispozici v online podobě. Muž (otec dítěte/manžel) si vyplní žádost o mateřskou sám a následně ji předá zaměstnavateli, nebo pokud je OSVČ tak si řeší sám s OSSZ.
Těhotným ženám vystaví žádost o mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství) jejich lékař (gynekolog). Tento formulář není k dispozici v online podobě. Muž (otec dítěte/manžel) si vyplní žádost o mateřskou sám a následně ji předá zaměstnavateli, nebo pokud je OSVČ tak si řeší sám s OSSZ.

Peněžitá pomoc v mateřství („mateřská“) je dávka, placená na základě nemocenského pojištění pro těhotné ženy, nebo osoby pečující o dítě po porodu.

Na peněžitou pomoc v mateřství, může mít nárok těhotná žena už před porodem, nebo i muž (otec dítěte nebo manžel), nebo případně osoba, která převzala dítě do péče (nahrazující péči rodičů).

 • Ženy (matky dítěte), mají na mateřskou nárok 28 nebo 37 týdnů
 • Muž má nárok na mateřskou jen 22 týdnů (až od začátku 7 týdne po porodu)
 • Na PPM je nárok i při převzetí dítěte do péče (nahrazující péči rodičů)

Ženy, které jsou zaměstnané (nebo i po skončení zaměstnání), řeší mateřskou se svým zaměstnavatelem. Podnikatelky (OSVČ), si žádost o PPM vyřizují samy přímo na OSSZ (Okresní správě sociálního zabezpečení).

Pro výpočet mateřské v roce 2024 a další informace se můžete podívat sem:

Žádost o mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství) pro těhotné ženy

Pro těhotné ženy, není k dispozici formulář (žádost o peněžitou pomoc v mateřství) v elektronické podobě. Tento formulář je k dispozici pouze v tištěné podobě.

Tento formulář, totiž vystavuje výhradně lékař (gynekolog), a žadatelka o PPM, si jej tedy nepotřebuje vyplňovat sama.

Běžný postup vyřízení žádosti o mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství), pro těhotné ženy je tedy takový že:

 • Lékař (gynekolog) v příslušné době před porodem, vyplní tiskopis žádosti o PPM
 • Vyplněný tiskopis pak zaměstnankyně předá svému zaměstnavateli, který do něj doplní potřebné údaje a předá jej na ČSSZ (resp. na příslušnou OSSZ)
 • Podnikatelky (OSVČ), které si platí dobrovolné nemocenské pojištění, pak vyplněný formulář řeší přímo s příslušnou OSSZ

Formulář: Žádost o mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství) pro muže

Pokud si bude o mateřskou (PPM) žádat muž (otec dítěte, manžel), pak je postup jiný. Muž si bude vyplňovat žádost o mateřskou sám.

Příslušný formulář je k dispozici v elektronické podobě na webu ČSSZ:

 • Žádost o peněžitou pomoc v mateřství při převzetí dítěte do péče, PDF formulář ke stažení je zde
 • Žádost o peněžitou pomoc v mateřství při převzetí dítěte do péče, online formulář je zde

K žádosti o peněžitou pomoc v mateřství je potřeba doložit i další dokumenty:

 • Potvrzení o zdravotním stavu matky dítěte (příslušný formulář najdete zde)
 • Písmennou dohodou o převzetí dítěte do péče
 • Případně i další dokumenty

Postup vyřízení žádosti o peněžitou pomoc v mateřství je takovýto:

 • Manžel nebo otec, musí s matkou uzavřít písemnou dohodu o převzetí dítěte do péče. V dohodě musí být uvedeno konkrétní datum, ke kterému přebírá dítě do péče (nejdříve je to možné od začátku 7 týdne po porodu). Podpis matky musí být ověřen, nebo je případně možné dohodu podepsat přímo na pobočce místní OSSZ
 • Manžel/otec dítěte vyplnit formulář žádosti o peněžitou pomoc v mateřství a předá jej svému zaměstnavateli, společně s žádostí o mateřskou dovolenou
 • Podnikatel (OSVČ), si také vyplní příslušný formulář sám, a dále je sám řeší s místně příslušnou OSSZ
 • K žádosti je nutné přiložit i potvrzení o zdravotním stavu matky (pokud matka není účastníkem nemocenského pojištění)

Peněžitá pomoc v mateřství při převzetí dítěte do péče

Na mateřskou (PPM) je nárok i v případě převzetí dítěte do péče (nahrazující péči rodičů). V takovém případě se k žádosti o peněžitou pomoc v mateřství, přikládá rozhodnutí příslušného orgánu nebo úmrtní list matky (pokud se jedná o převzetí dítěte do péče z důvodu úmrtí matky dítěte).

Diskuse ( 0 )

Přidejte komentář