Nárok na daňovou slevu za dítě – student střední školy

U studentů střední školy, je ale možné daňovou slevu za dítě uplatnit jen při řádném denním studiu.

Jedou z podmínek pro nárok na daňovou slevu za dítě, i nezaopatřenost dítěte. Na daňovou slevu je nárok u nezletilých dětí, nebo případně u studentů až do 26 roků.

U studenta na střední škole (učební obor, střední škola s maturitou, gymnázium, apod.), je na daňovou slevu nárok jak během studia, tak i během posledních prázdnin, po skončení školy.

U studentů střední školy, je ale možné daňovou slevu za dítě uplatnit jen při řádném denním studiu.

Pokud by dítě studovalo střední školu dálkově, nebo kombinovanou formou, nebo pokud by to bylo večerní studium, a dítě současně mělo příjem ze zaměstnání, pak už by nebylo možné uplatnit daňovou slevu.

Daňovou slevu za dítě, může uplatnit pouze jeden z rodičů. A pouze u jednoho zaměstnavatele (tam, kde máte podepsáno prohlášení poplatníka daně z příjmů – tj. „růžový papír“, co se podepisuje každý rok na mzdové účtárně).

Daňová sleva na dítě, se postupně zvyšuje podle počtu dětí. Za první dítě je to 1267 Kč měsíčně (15 204 Kč za rok). Za druhé dítě je to 1860 Kč měsíčně (22 320 Kč za rok). Za třetí dítě (a všechny další) je to 2320 Kč (27 840 Kč). Pokud má dítě průkaz ZTP, tak je daňová sleva dvojnásobná