Daňová sleva (zvýhodnění) za dítě a nárok na daňový bonus 2024

Na daňovou slevu a daňový bonus za dítě, může být nárok u nezaopatřených dětí (až do 26 roků). Minimální příjem pro nárok na daňový bonus je v roce 2024 ve výši 113 400 Kč. Daňová sleva na první dítě je 15 204 Kč, na druhé dítě 22 320 Kč a na třetí dítě 27 8400 Kč. V roce 2024 se zatím neplánuje zvýšení.
Na daňovou slevu a daňový bonus za dítě, může být nárok u nezaopatřených dětí (až do 26 roků). Minimální příjem pro nárok na daňový bonus je v roce 2024 ve výši 113 400 Kč. Daňová sleva na první dítě je 15 204 Kč, na druhé dítě 22 320 Kč a na třetí dítě 27 8400 Kč. V roce 2024 se zatím neplánuje zvýšení.

Zaměstnanci, nebo i podnikatelé (OSVČ), mohou mít nárok na podporu od státu ve formě daňového zvýhodnění za dítě.

Rodiny s alespoň jedním nezaopatřeným dítětem (což může být i student až do 26 roků), mají nárok na daňovou slevu a případně i daňový bonus (nárok ale může uplatnit jenom jeden z rodičů).

V následujícím článku se podíváme, kolik je daňová sleva za dítě v roce 2023. A kolik by to mělo být v roce 2024. A také na to, kdo má nárok na daňový bonus, a jaké budou podmínky v roce 2024.

Kdo má nárok na daňovou slevu za dítě?

Na daňovou slevu (daňové zvýhodnění) za děti, mohou mít nárok jak zaměstnanci, tak i podnikatelé:

Nárok na daňovou slevu za dítě u zaměstnance:

 • může se zohlednit při výpočtu měsíční výplaty (odvádí se pak nižší nebo žádná záloha na daň z příjmů)
 • může se uplatnit až následně, při ročním zúčtování daně z příjmu nebo při podání daňového přiznání
 • Na daňovou slevu je nárok při minimálním příjmu ve výši 6násobku minimální mzdy (viz dále)
 • Na daňovou slevu má nárok jenom jeden z rodičů; je nutné sdílet s dítětem společnou domácnost; nárok může být u dětí do 26 roků (viz dále)

Nárok na daňovou slevu za dítě u podnikatele (OSVČ, živnostník)

 • Podnikatelé (živnostníci) si mohou daňovou slevou za dítě uplatnit jen při podání daňového přiznání za předchozí rok
 • Na daňovou slevu je nárok při minimálním příjmu ve výši 6násobku minimální mzdy (viz dále)
 • Na daňovou slevu má nárok jenom jeden z rodičů; je nutné sdílet s dítětem společnou domácnost; nárok může být u dětí do 26 roků (viz dále)

Nárok na daňové zvýhodnění za děti u dohodářů (DPP a DPČ)

 • Na daňové zvýhodnění za dítě může být nárok i při práci na dohodu DPP nebo DPČ
 • Daňové zvýhodnění za dítě (platí obecně pro všechny daňové slevy) je možné uplatnit jenom u jednoho zaměstnavatele v jednom měsíci
 • Pokud je práce na DPP nebo DPČ, jenom vedlejší příjem k zaměstnání, pak se obvykle daňová sleva uplatní u HPP a u DPP/DPČ už není nárok na daňové slevy

Jaké jsou podmínky pro nárok na daňovou slevu za dítě?

Daňové zvýhodnění za dítě, se vztahuje pouze na nezaopatřené děti. Týká se tedy malých/mladších dětí do 15 roků, nebo případně i studentů nad 15 roků (případně až do 26 roků). Je to podobné, jako u nároku na přídavky na dítě:

 • Rodič, který uplatňuje nárok na daňové zvýhodnění, musí s dítětem sdílet společnou domácnost
 • Nezaopatřeným dítětem může být student střední školy (včetně učebních oborů s maturitou/bez maturity) – pouze ale u řádného denního studia (u dálkového, kombinovaného nebo večerního studia při zaměstnání, již nemusí být student SŠ považován za nezaopatřené dítě)
 • Nezaopatřeným dítětem může být student vyšší odborné školy nebo vysoké školy (a to případně až do 26 roků), pokud se jedná o řádné denní studium, nebo i když je to dálkové nebo kombinované studium
 • Na daňovou slevu, může být nárok i po skončení studia na střední škole
 • Rozvedení rodiče, kteří mají dítě svěřené do společné péče, se musí domluvit, který z nich bude uplatňovat daňovou slevu
 • Druhý rodič (který neuplatňuje daňové zvýhodnění za dítě) musí podepsat čestné prohlášení o neuplatnění daňové slevy

Jaký je minimální příjem pro nárok na daňové zvýhodnění a daňový bonus v roce 2023

Na daňovou slevu za dítě, a pro nárok na daňový bonus, musí mít zaměstnanci, OSVČ nebo i dohodáři minimální příjem alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy:

 • Minimální mzda v roce 2023 = 17 300 Kč
 • Minimální příjem pro nárok na daňový bonus za rok 2023 = 103 800 Kč

Minimální příjem 103 800 Kč platí i v případě, kdy bude daňová sleva uplatněna v daňovém přiznání, které bude podáváno v roce 2024 (přiznání k dani z příjmů za rok 2023).

Jaký bude minimální příjem pro nárok na daňový bonus v roce 2024

Minimální mzda (od které se odvíjí minimální příjem pro nárok na daňový bonus) se obvykle každý rok zvyšuje. Platí to zvláště v situacích, kdy je vysoká inflace (jako v roce 2022 a 2023), nebo kdy dochází k výraznějšímu růstu průměrné mzdy.

 • Minimální mzda v roce 2024 bude 18 900 Kč
 • Minimální příjem pro nárok na daňový bonus v roce 2024 by se zvýšil na 113 400 Kč

Zvýšení minimálního příjmu pro nárok na daňovou slevu a daňový bonus za dítě v roce 2024 na 113 400 Kč, by se týkal zaměstnanců, kteří si uplatňují zvýhodnění v měsíční výplatě. U těch, kdo uplatňují daňové zvýhodnění při podání daňového přiznání, by se to týkalo až daňového přiznání podáveného v roce 2025 (příjmy za rok 2024).

Kolik je daňová sleva na dítě v roce 2023 a zvýšení v roce 2024?

Daňová sleva na dítě, se naposledy zvyšovala v roce 2022 (zvýšení platilo zpětně od roku 2021). Tehdy se zvyšovala daňová sleva za druhé a třetí dítě. Daňová sleva za první dítě se neměnila.

V roce 2024, se neočekává zvyšování daňové slevy za dítě. Vyplývá to mimo jiné, i z aktuální vládní snahy o hledání úspor. Daňová sleva na dítě, by měla být stejná, jako v roce 2023:

 • Daňová sleva za první dítě = 15 204 Kč
 • Daňová sleva za druhé dítě = 22 320 Kč
 • Daňová sleva za třetí dítě (*) = 27 840 Kč

(*) pro třetí dítě a všechny další, platí stejná daňová sleva

Daňové změny v roce 2024

Pro rok 2024, se plánuje několik změn v oblasti daní (zvýšení daně z nemovitosti, změny u DPH, změny u daně z příjmu fyzických osob nebo i daně pro firmy).

Budou se rušit některé daňové slevy nebo alespoň dojde k omezení jejich podmínek – zrušení se týká daňové slevy na studenta a školkovného, podmínky se mění u daňové slevy za manželku (nárok bude jen v případě, že manžel/manželka pečuje o dítě do 3 roků).

Daňová sleva za dítě (první, druhé, třetí nebo i všechny další děti), by se ale v roce 2024 neměla zvyšovat. A všechny podmínky (s výjimkou zvýšení minimálního příjmu) by měly zůstat stejné.

Kolik bude daňová sleva na dítě v roce 2024

Daňové zvýhodnění za dítě se postupně zvyšuje. U jednoho dítěte, je to nejnižší částka. Pokud je v rodině více dětí, pak pro třetí dítě a všechny další, platí stejná daňová sleva (není tedy omezení, že by se daňová sleva dala uplatnit jenom za 3 děti)

Daňové zvýhodnění za děti 2024 Roční Měsíční
Sleva na první dítě 15 204 Kč 1 267 Kč
Sleva na druhé dítě 22 320 Kč 1 860 Kč
Sleva na třetí a každé další dítě 27 840 Kč 2 320 Kč

Kolik bude daňová sleva na dítě ZTP/P v roce 2024

U dětí, které mají nějaké zdravotní omezení (a tedy i status zdravotně postižené osoby ZTP/P), je nárok na dvojnásobek základní částky.

V daňovém přiznání nezáleží na pořadí, v jakém jsou děti uvedeny (není žádná podmínka, že dítě se ZTP/P musí být uvedeno jako první, nebo že děti musí být seřazeny podle věku).

Pokud jsou v rodině například 3 děti a jenom z nich je ZTP/P, pak je logické, aby v daňovém přiznání bylo uvedeno až jako třetí dítě.

Daňová sleva za dítě ZTP/P 2024 Roční Měsíční
Sleva na 1. dítě (ZTP/P) 30 408 Kč 2 534 Kč
Sleva na 2. dítě (ZTP/P) 44 640 Kč 3 720 Kč
Sleva na 3. a každé další dítě (ZTP/P) 55 680 Kč 4 640 Kč

Diskuse ( 0 )

Přidejte komentář