Nárok na daňovou slevu za dítě – student vysoké školy

Daňovou slevu za dítě, je možné uplatnit i na studenta, který studuje na vysoké škole. A to až do jeho 26 roků.

Daňovou slevu za dítě, je možné uplatnit i na studenta, který studuje na vysoké škole. A to až do jeho 26 roků. Poslední měsíc, ve kterém je nárok na daňové zvýhodnění na dítě, je měsíc, ve kterém má dítě 26 narozeniny.

Je zde jedna výjimka, která se týká studentů, v doktorském studijním programu. U nich je nárok na daňovou slevu, nebo i na další studentské výhody až do 28 roků.

Na daňovou slevu, je nárok jak při řádném denním studiu na vysoké škole, tak případně i při kombinovaném nebo dálkovém studiu. Na daňovou slevu za dítě je nárok, i když student pracuje a má zdanitelné příjmy

Daňovou slevu za dítě, si ale nemůže uplatnit student sám na sebe. U svých příjmů, může mít nárok na daňovou slevu za studenta, nebo za poplatníka (případně i za invaliditu či za průkaz ZTP/P, apod.).

Daňovou slevu za dítě, může uplatnit pouze jeden z rodičů. A pouze u jednoho zaměstnavatele (tam, kde máte podepsáno prohlášení poplatníka daně z příjmů – tj. „růžový papír“, co se podepisuje každý rok na mzdové účtárně).

Daňová sleva na dítě, se postupně zvyšuje podle počtu dětí. Za první dítě je to 1267 Kč měsíčně (15 204 Kč za rok). Za druhé dítě je to 1860 Kč měsíčně (22 320 Kč za rok). Za třetí dítě (a všechny další) je to 2320 Kč (27 840 Kč). Pokud má dítě průkaz ZTP, tak je daňová sleva dvojnásobná.