Nárok na rodičovský příspěvek pro studentku

Při narození dítěte může těhotné ženě vznikat nárok a mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství) a také na rodičovskou (rodičovský příspěvek).

Při narození dítěte může těhotné ženě vznikat nárok a mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství) a také na rodičovskou (rodičovský příspěvek).

Aby měla žena nárok na mateřskou (PPM), pak musí být zaměstnaná (zaměstnavatel platí nemocenské pojištění), nebo musí podnikat jako OSVČ (podnikatelé si mohou platit dobrovolné nemocenské pojištění).

Pokud studentka během studia nepracuje nebo nepodniká, nebo pokud nenastoupí do zaměstnání po skončení studia, nárok na mateřskou mít nebude.

Na rodičovský příspěvek má ale nárok i studentka. Na ten je nárok skoro „automaticky“ po narození dítěte. U rodičovské není podmínka, být před porodem někde zaměstnaný.

V roce 2024 je rodičovský příspěvek 300 000 Kč (nebo na 450 000 Kč na dvojčata) u dětí, které se narodí do 31. 12. 2023. Pro děti, které se narodí od 1. 1. 2024, je rodičovský příspěvek zvýšený na 350 000 Kč (nebo na 525 000 Kč).

Pokud nebyl nárok na mateřskou a pokud nedoloží příjem před porodem ani jeden z rodičů (stačí jen příjem otce), pak je maximální měsíční rodičovská jen 13 000 Kč (u dvojčat je to až 19 500 Kč). Jinak je možné zvolit i vyšší měsíční částku.