Rodičovský příspěvek se zvýší o 50 000 Kč a zkrátí na 3 roky – jen u dětí narozených od 1. 1. 2024

Od začátku roku 2024, se zvyšuje rodičovský příspěvek o 50 000 Kč (nebo 350 000 Kč pro jedno dítě a 525 000 Kč pro dvojčata). Rodičovská se současně zkrátí jen na 3 roky (nyní až 4 roky). Změny se ale budou týkat jen dětí, které se narodí v roce 2024 (od 1. 1. 2024).
Od začátku roku 2024, se zvyšuje rodičovský příspěvek o 50 000 Kč (nebo 350 000 Kč pro jedno dítě a 525 000 Kč pro dvojčata). Rodičovská se současně zkrátí jen na 3 roky (nyní až 4 roky). Změny se ale budou týkat jen dětí, které se narodí v roce 2024 (od 1. 1. 2024).

Před začátkem letních prázdnin (ve středu 28. června 2023), rozhodla vláda o zvýšení rodičovské v roce 2024. Rodičovský příspěvek, by se měl zvýšit o 50 000 Kč (na 350 000 Kč u jednoho dítěte a 525 000 Kč u dvojčat (či vícerčat)). Zvýšení by mělo platit od 1. ledna 2024.

Současně se zvýšením rodičovské, ale dojde i ke zkrácení doby, po kterou je možné čerpat rodičovský příspěvek, jen na 3 roky (nyní je možné rozložit čerpání rodičovského příspěvku až do 4 roků dítěte).

Změny (zkrácení rodičovské a zvýšení o 50 000 Kč), se ale budou týkat jen dětí, které se narodí v roce 2024 (pouze dětí narozených od 1. 1. 2024). Všechny stávající maminky na rodičovské, budou mít bohužel „smůlu“ – zvýšení rodičovské se jich netýká (u dětí narozených v roce 2023 a dříve se nic měnit nebude).

Poznámka: Vláda se současně rozhodla nepodpořit zavedení nové sociální dávky – mateřský příspěvek (pro ženy, kterým nevznikne nárok na PPM) – viz informace zde.

Zvýšení rodičovské od 1. ledna 2024

Zvýšení rodičovského příspěvku o 50 000 Kč na 350 000 Kč (resp. 525 000 Kč u dvojčat), schválil i Parlament a Senát. Od 1. 1. 2024 tedy budou mít některé maminky nárok na více peněz (týká se jen dětí narozených v roce 2024).

Kalkulačka rodičovský příspěvek 2024 – kdo má nárok na zvýšenou rodičovskou od 1. 1. 2024?

Zvýšení rodičovského příspěvku od 1. 1. 2024

Rodičovský příspěvek, se naposledy zvyšoval před třemi roky (v roce 2020, došlo ke zvýšení o 80 tisíc korun na současných 300 000 Kč).

Vzhledem k vysoké inflaci v minulém roce (a při započítání inflace v letech 2020 a 2021), je reálná hodnota rodičovského příspěvku cca 237 tisíc korun (resp. za současných 300 tisíc je možné pořídit podobný objem zboží/služeb jako v roce 2020 za 237 tisíc korun).

Pokud by celková inflace za rok 2023 byla jenom 10% (za minulý rok to bylo 15,1%), pak by reálná hodnota rodičovské na konci roku 2023, vycházela na cca 213 tisíc korun (resp. pokud by mělo dojit k dorovnání inflace, pak by se rodičovská musela zvýšit na cca 407 000 Kč).

Zvýšení rodičovského příspěvku, je tedy více než na místě. Jeho reálná hodnota, se za poslední 3 roky velmi zásadně snížila.

Ve středu 28. června 2023, rozhodla vláda o zvýšení rodičovské o 50 000 Kč, s platností od 1. 1. 2024. Zvýšení rodičovského příspěvku, bude ale pouze částečně dorovnávat negativní vliv vysoké inflace. Bohužel se ale zvýšení bude týkat jen některých dětí.

Zvýšení rodičovského příspěvku od ledna 2024

Od 1. 1. 2024, se rodičovský příspěvek zvýší:

  • Zvýšení o 50 000 Kč
  • Rodičovský příspěvek na jedno dítě v roce 2024 = 350 000 Kč
  • Rodičovský příspěvek na dvojčata (nebo vícerčata) = 525 000 Kč

Zvýšení se ale bude týkat pouze dětí, které se narodí od 1. 1. 2024 (a dále). Děti, které se narodí v roce 2023, nebo se narodily dříve, se zvýšení týkat nebude. U nich bude i nadále nárok jen na 300 000 Kč (resp. na 450 000 Kč u dvojčat nebo vícerčat).

Viz: Kalkulačka rodičovský příspěvek 2024 – kdo má nárok na zvýšenou rodičovskou?

Zvýšení rodičovské jen pro děti, které se narodí v roce 2024

Při minulém zvýšení (v roce 2020), měly na zvýšenou částku nárok všechny maminky, které pobíraly rodičovský příspěvek. Zvýšení se týkalo jak nově narozených dětí, tak i všech, kdo na začátku roku 2020 ještě pobíraly rodičovský příspěvek na již narozené děti.

Tehdy stačilo mít v lednu 2020, nárok ještě alespoň na jednu splátku rodičovské, a byl nárok na dalších 80 000 Kč. V roce 2024 to bude úplně jinak.

Ti, kdo už začali pobírat rodičovský příspěvek (resp. u dětí, které se už narodily nebo se narodí do konce roku 2023), nebude nárok na zvýšení.

Vláda sice diskutovala o možnosti, že by se i u nich projevilo zvýšení. Alespoň částečně – bylo navrhováno, aby děti narozené v roce 2023, dostali přidáno 30 tisíc korun a děti narozené v roce 2022 alespoň 10 tisíc korun. To ale nebylo schváleno. Vyšší rodičovská bude jen pro nově narozené děti.

Zvýšený rodičovský příspěvek (350 000 Kč), tak budou mít pouze děti, narozené v roce 2024. Tak je to alespoň uvedeno ve vládním prohlášení.

Pravidelná valorizace rodičovského příspěvku neprošla

Vláda se také neshodla na tom, že by se rodičovský příspěvek pravidelně valorizoval (podobně jako důchody).

Rodičovský příspěvek pobírá cca 280 tisíc rodičů. Pro ně se jedná často o jeden z hlavních příjmů rodinného rozpočtu.

Nahodilé zvyšování rodičovské, podle toho, jak se zrovna politici rozhodnou, je pro řadu z nich poměrně nespravedlivé (viz informace v úvodu, aktuálně je hodnota rodičovského příspěvku téměř o třetinu nižší, než v roce 2020, kdy se zvyšovalo naposledy).

Na pravidelné valorizaci rodičovské, se ale vláda neshodla. Připadané budoucí zvyšování rodičovského příspěvku, tak bude stále záležet na tom, „jak se zrovna ten který politik vyspí“.

Zkrácení rodičovské na 3 roky (rodičovský příspěvek nově jen do 3 narozenin dítěte)

Pro nově narozené dětí (od 1. 1. 2024), bude kromě zvýšení rodičovského příspěvku, současně platit i kratší doba pro jeho čerpání.

Zatímco u současných dětí, může být rodičovský příspěvek rozložen až do 4 roků dítěte (nejpozději do 4 narozenin), u dětí, které se narodí v roce 2024, to už budou jen maximálně 3 roky.

Dochází tak ke sjednocení maximální délky rodičovské dovolené (ta je už nyní jen do 3 roků dítěte) a maximální doby čerpání rodičovského příspěvku (nyní do 4 roků, nově do 3 roků).

Pokud nyní chtěla být nějaká zaměstnaná maminka (která měla v zaměstnání rodičovskou dovolenou), doma s dítětem do jeho 4 roků, tak si musela v zaměstnání žádat o neplacené volno, nebo po skončení rodičovské (končí v den 3 narozenin dítěte), ukončit pracovní poměr.

Rodičovský příspěvek sice bylo možné rozložit až do 4 roků, výsledná částka pak ale byla jen dosti nízká.

Nikdo také nebude bránit maminkám, aby byly s dětmi doma delší dobu. Už nyní je možné být například osobou pečující o dítě do 7 roků. Na tom by se nemělo nic měnit.

Diskuse ( 0 )

Přidejte komentář