Přídavky na bydlení a trvalé bydliště

U sociální dávky příspěvek na bydlení, můžete tuto dávku získat pouze v případě, že v daném bytě nebo domě máte trvalé bydliště.

U sociální dávky příspěvek na bydlení, můžete tuto dávku získat pouze v případě, že v daném bytě nebo domě máte trvalé bydliště. Pokud zde nemáte trvalé bydliště, musíte si nejprve vyřídit změnu trvalého pobytu. A až poté je možné žádat o příspěvek na bydlení.

Může mi majitel bytu zakázat trvalé bydliště?

Zvláště v souvislosti s bydlením v nájmu, se občas objevuje otázka, zda může majitel bytu v nájemní smlouvy zakázat zřízení trvalého bydliště v daném bytě.

Podle aktuálně platných zákonů, vám nemůže majitel bytu zakazovat trvalé bydliště v bytě, kde máte platnou nájemní smlouvu. Pokud by v nájemní smlouvě byla nějaká taková podmínka, pak je automaticky neplatná.

K vyřízení trvalého bydliště není potřeba souhlas majitele

Změnu trvalého bydliště je možné vyřídit na městském nebo obecním úřadu, na oddělení evidence obyvatel (zpravidla tam, kde se řeší i občanské průkazy).

K vyřízení nového trvalého bydliště vám stačí občanský průkaz, vyplněný formulář, zaplacení příslušného poplatku a doložení nájemní smlouvy. Nepotřebujete souhlas majitele bytu.