Na co má nárok těhotná žena před porodem (dávky a podpora)

Těhotná žena, má již před porodem nárok na různé dávky nebo podporu. Patří sem hlavně nemocenské dávky při rizikovém těhotenství, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství. Také je možné požadovat po otci dítěte náhradu nákladů spojených s těhotenstvím
Těhotná žena, má již před porodem nárok na různé dávky nebo podporu. Patří sem hlavně nemocenské dávky při rizikovém těhotenství, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství. Také je možné požadovat po otci dítěte náhradu nákladů spojených s těhotenstvím

Doba těhotenství a následného mateřství (péče o dítě), bývá u ženy velmi často spojena s propadem finančních příjmů. V tomto článku se pokusíme uvést souhrnné informace o tom, na o vše může mít nárok těhotná žena v souvislosti s porodem a následnou péčí o dítě.  Pro přehlednost jsme informace rozdělili do 3 částí – viz níže.

Nárok na podporu nebo různé typy dávek se ale automaticky nevztahuje na všechny těhotné ženy. Na některé z nich je nárok jen při splnění konkrétních podmínek.

Na co má nárok těhotná žena před porodem:

Na co má nárok žena v souvislosti s porodem

Na co má nárok žena po porodu během mateřské a rodičovské

Nemocenské dávky při rizikovém těhotenství

Pokud je žena před porodem v dočasné pracovní neschopnosti z důvodu rizikového těhotenství, pak má nárok na nemocenské dávky. Platí zde běžné podmínky, jako při jakékoliv jiné pracovní neschopnosti.

Za prvních 14 dní se vyplácí náhrada mzdy od zaměstnavatele. Ta je ve výši 60% z průměrné hodinové mzdy (průměrný hodinový výdělek). Náhrada mzdy během prvních 14 dní je za skutečně neodpracované směny.

Od 15 dne na rizikovém těhotenství je nárok na nemocenské dávky. Ty jsou ve výši 60% z redukovaného vyměřovacího základu (při hrubé mzdě do 35 tisíc korun je to 90% hrubé mzdy).

Od 31 dne je nárok na 66% a od 61 dne je nárok na 72%. Nemocenské dávky od 15 dne dočasné pracovní neschopnosti se vyplácí za každý kalendářní den.

Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství spadá, podobně jako mateřská (peněžitá pomoc v mateřství), mezi dávky nemocenské pojištění.

V případě, že je žena v zaměstnání z důvodu těhotenství převedena na jinou práci, a díky tomu se jí sníží mzda, pak má nárok na dorovnání výplaty do původní výše (resp. dorovnává se rozdíl mezi redukovaným vyměřovacím základem a jejím průměrným příjmem, po převedení na novou práci, takže to není úplně stejná částka jako mzda před těhotenstvím).

Některé typy práce jsou nevhodné pro těhotné ženy (např. manipulace s těžšími předměty), a tak má zaměstnavatel povinnost (pokud je to možné z provozních důvodů), ženu přeřadit na jinou práci.

Žádost o tuto nemocenskou dávku ženě vystaví ošetřující lékař (gynekolog) a ta ji předá svému zaměstnavateli. Pod dobu, kdy bude žena vykonávat jinou práci, bude dostávat část peněz od ČSSZ.

Mateřská – peněžitá pomoc v mateřství

Na mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství) vzniká u těhotné ženy nárok již před porodem. A to v době od začátku 8 do konce 6 týdne před porodem. Termín začátku čerpání PPM si určí žena sama, po dohodě se svým lékařem, který jí vystaví příslušné dokumenty pro zaměstnavatele (OSVČ řeší přímo s ČSSZ).

Základní podmínky pro nárok na mateřskou jsou:

  • Být účastníkem nemocenské pojištění (tj. zaměstnání nebo podnikání jako OSVČ)
  • Minimální doba účasti na nemocenském pojištění je 270 dní za poslední dva roky
  • U OSVČ je navíc podmínkou nejméně 180 dní nemocenského pojištění za poslední rok
  • V době zahájení mateřské musí být žena zaměstnaná, podnikat jako OSVČ nebo být v ochranné době
  • Ochranná doba pro nárok na mateřskou je až 180 dní od skončení posledního zaměstnání (kde již byla žena těhotná)

Pokud nemá žena nárok na mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství), pak jí vzniká nárok až na rodičovský příspěvek po porodu (od data narození dítěte).

Úhrada nákladů spojených s těhotenstvím

Těhotná žena má také nárok požadovat po otci dítěte náhradu nákladů spojených s těhotenstvím. To, se často řeší v souvislosti s nárokem na výživné pro matku dítěte a pro samotné dítě. Pokud žena nežije s otcem dítěte, má právo po něm požadovat, aby se podílel na uhrazení nákladů spojených s těhotenstvím, s porodem a s následnou péčí o dítě.

Mezi náklady spojené s těhotenstvím, u kterých je možné požadovat, aby se na nich podílel, i otec dítěte může patřit například:

  • Obecně všechny náklady spojené s těhotenstvím, které nekryje zdravotní pojištění
  • Náklady spojené s pořízením těhotenského oblečení
  • Náklady na lékařské vyšetření a léky, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění
  • Náklady spojení s cestováním k lékaři

Mezi náklady spojené s těhotenstvím, se ale nepočítá pořízení výbavy pro dítě (kočárek, oblečení, pleny, hygienické potřeby apod.). I u těchto nákladů by se měl podílet otec dítěte, ale řeší se samostatně v rámci vyživovací povinnosti otce vůči dítěti – viz výživné na dítě.

Další informace:

Diskuse ( 0 )

Přidejte komentář