Do kolika roků je povinnost platit výživné (alimenty) na dítě

To, že má dítě už 18 roků, tedy neznamená, že by končila povinnost platit výživné.

Mnoho rodičů, kterým soud určil povinnost platit výživné na dítě po rozvodu, se domnívá, že povinnost platit alimenty, končí ve chvíli, kdy dítě dosáhne věku 18 roků. Tak to ale není.

Mluví o tom ostatně i Občanský zákoník v paragrafu 859:

§ 859
Vyživovací povinnost a právo na výživné nejsou součástí rodičovské odpovědnosti; jejich trvání nezávisí na nabytí zletilosti ani svéprávnosti.

To, že má dítě už 18 roků, tedy neznamená, že by končila povinnost platit výživné. Dítě má právo na alimenty až do doby, než je schopné, se samo uživit.

Pokud dítě i po 18 roce, bude dále studovat (nebo vykonávat jinou přípravu na budoucí povolání) má i nadále nárok na výživné.

A to i v případě, že dítě, dokončí studium, a bude například nezaměstnané, na Úřadu práce. I v takovém případě, má stále ještě nárok na výživné. Alespoň do doby, než nastoupí do nějakého zaměstnání.

Povinnost platit výživné, není ani omezena dosažením věku 26 roků.

To má vliv jen na případný nárok na některé sociální dávky (například na přídavky na dítě, je nárok jen do 26 roků). Nárok na alimenty, ale dosažením věku 26 roků není přímo omezen.