Kalkulačka rodičovský příspěvek 2021: Výpočet rodičovské dovolené

Rodičovský příspěvek se v roce 2021 nijak významně nemění. Od 1. 1. 2021 se zvyšuje maximální rodičovská na 43 470 Kč měsíčně, ale ta se týká jen těch, kdo mají nadprůměrně vysokou mzdu. Základní rodičovský příspěvek, je v roce 2021 částka 300 00 Kč na jedno dítě nebo 450 000 Kč na dvojčata.
Rodičovský příspěvek se v roce 2021 nijak významně nemění. Od 1. 1. 2021 se zvyšuje maximální rodičovská na 43 470 Kč měsíčně, ale ta se týká jen těch, kdo mají nadprůměrně vysokou mzdu. Základní rodičovský příspěvek, je v roce 2021 částka 300 00 Kč na jedno dítě nebo 450 000 Kč na dvojčata.

Na rodičovský příspěvek má nárok ten, kdo pečuje o nejmladší dítě v rodině. A to, do jeho maximálně 4 roků, nebo do doby, než je vyčerpána celá částka rodičovské (v roce 2021 je to 300 000 Kč na jedno dítě nebo 450 000 Kč na dvojčata či vícerčata).

Na rodičovský příspěvek je nárok po narození dítěte (po porodu) nebo po skončení mateřské dovolené (peněžité pomoci v mateřství).

V následující kalkulačce si můžete spočítat, kolik může být rodičovský příspěvek, vzhledem k požadované délce vyplácení rodičovské.

Většina příjemců rodičovské, si totiž může zvolit délku rodičovské, a tím i výši měsíčního rodičovského příspěvku (někdo jen do 10 000 Kč měsíčně, ostatní do výše PPM, na kterou měli nárok, maximum je v roce 2021 částka 43 470 Kč měsíčně).

Kalkulačka: Výpočet rodičovské dovolené – rodičovského příspěvku v roce 2021

Maximální výše rodičovského příspěvku, je buď do 10 000 Kč měsíčně (pokud nebyl nárok na mateřskou) nebo do výše 30ti násobku denního vyměřovacího základu pro mateřskou (tj. maximální rodičovská je stejná, jako mateřská za 30 dní, maximálně 43 470 Kč měsíčně).

Kalkulačka rodičovská dovolená 2021
Průměrná hrubá měsíční mzda (otce nebo matky, podle toho, která je vyšší)

Máte dvojčata (vícerčata)

Rodičovská dovolená a rodičovský příspěvek v roce 2021

Mezi rodičovskou dovolenou a rodičovským příspěvek je podstatný rozdíl.

Rodičovská dovolená se týká pouze zaměstnanců. Rodičovská dovolená, je totiž pracovní volno, které musí zaměstnavatel poskytnout zaměstnanci, z důvodu péče o dítě do maximálně 3 roků.

Rodičovská dovolená tedy končí nejpozději v den 3 narozenin dítěte. Rodičovská dovolená také neznamená sama o sobě nárok na nějaký příjem (můžete být na rodičovské a nemít nárok na nějaké dávky)

Rodičovský příspěvek je sociální dávka, na kterou má nárok ten, kdo pečuje o nejmladší dítě v rodině. Na rodičovský příspěvek mají nárok i OSVČ nebo třeba nezaměstnaní (tj. ti, kdo nemohou být na rodičovské dovolené).

Na rodičovský příspěvek je nárok maximálně do 4 roků dítěte (nebo dokud není celý vyčerpán, nebo dokud se vám nenarodí další dítě, nebo dokud nevznikne nárok na další mateřskou).

Na rodičovský příspěvek můžete mít nárok, i když chodíte do zaměstnání a nejste už na rodičovské dovolené. Mezi rodičovskou dovolenou a rodičovským příspěvkem, je tedy velký rozdíl a každé znamená něco jiného.

Kolik je rodičovský příspěvek od 1. 1. 2021?

Rodičovský příspěvek se naposledy zvyšoval od 1. 1. 2020. Pro rok 2021 zatím není plánováno další zvýšení rodičovské. Od 1. 1. 2021, je tedy rodičovská stejná, jako v předchozím roce:

  • Rodičovský příspěvek na jedno dítě = 300 000 Kč
  • Rodičovský příspěvek na dvojčata = 450 000 Kč (*)

(*) Rodičovský příspěvek na dvojčata se vztahuje i na více dětí (trojčata, čtyřčata apod.). Při dvou a více dětech je i nárok na vyšší měsíční příspěvek. Pokud je na jedno dítě maximum 10 000 Kč, pak na dvojčata je to 15 000 Kč. Obdobné je to i při vyšším rodičovském příspěvku.

Kdo má nárok na rodičovskou v roce 2021

Na rodičovský příspěvek má nárok „každý“, kdo pečuje o nejmladší dítě v rodině. Jsou zde určité podmínky, ale nijak složité:

  • Na rodičovskou je nárok jen u nejmladšího dítěte – pokud se vám narodí druhé dítě (nebo pokud vám vznikne nárok na mateřskou na druhé dítě), tak zaniká nárok na rodičovský příspěvek na první dítě
  • O dítě, na které je čerpán rodičovský příspěvek, se musíte postarat – například u dětí do 2 roků, je omezen pobyt ve školce či v jeslích, na maximálně 92 hodin měsíčně (u starších dětí, se už doba ve školce nebo v jeslích nesleduje)
  • Na rodičovský příspěvek, může mít nárok jak žena (matka dítěte), tak i muž (otec dítěte), vždy ale jen jeden z nich

U rodičovského příspěvku není nezbytnou podmínkou, nějaká doba předchozího zaměstnání nebo výše příjmu. To hraje roli jen při určení měsíční částky.

Na rodičovský příspěvek má nárok i ten, kdo je dlouhodobě nezaměstnaný (nebo dokonce nikdy nepracoval či nepodnikal). Nárok na rodičovskou, tak mají například i studentky, které otěhotní v průběhu studia, apod.

Kdo může zvolit výši rodičovského příspěvku a kolik to je v roce 2021?

Rodičovský příspěvek je vyplácen pravidelně každý měsíc. Celková částka je 300 000 Kč (nebo 450 000 Kč na dvojčata), ta ale rozhodně nemůže být čerpána jednorázově, celá naráz.

Není možná ani nějaká mimořádná výplata (třeba pokud byste po porodu potřebovali více peněz na kočárek, apod.).

Pokud žena měla nárok na mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství), tak si následně může zvolit výši rodičovského příspěvku, do výše odpovídající mateřské za 30 dní:

  • Pokud měla žena hrubou mzdu například 35 000 Kč, pak by jí vycházela mateřská v roce 2021 na 806 Kč za jeden den, tj. 24 180 Kč za 30 dní
  • Maximální výše rodičovského by tedy mohla být také 24 180 Kč měsíčně
  • Rodičovská by se tak dala vyčerpat už za 13 měsíců

Pokud žena neměla nárok na mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství), pak je možné v žádosti o rodičovský příspěvek doložit příjem otce dítěte.

Pokud měl otec dítěte dostatečný příjem (pro nárok na PPM), pak se výpočet rodičovského příspěvku může odvíjet od příjmu otce.

V případě, že to není možné, tak je nárok jen na rodičovský příspěvek do 10 000 Kč. Tj. nejkratší doba rodičovské, je pak 30 měsíců (ale může být i delší).

Kolik je maximální rodičovský příspěvek v roce 2021?

Maximální možná částka, která vám může být vyplacena na rodičovském příspěvku v roce 2021, je 43 470 Kč měsíčně. Ti. rodičovskou byste pak dostávali jen 7 měsíců.

Na takto vysoký rodičovský příspěvek by ale dosáhl jen ten, kdo by měl nárok na stejně vysokou mateřskou. Což odpovídá hrubé mzdě ze zaměstnání ve výši cca 140 000 Kč měsíčně. A takto vysokou hrubou mzdu má jen málokdo.

Například při hrubé mzdě 60 000 Kč měsíčně, by maximální rodičovská byla 33 540 Kč měsíčně. Tj. minimálně 9 měsíců.

V uvedených příkladech maximálního rodičovského příspěvku, jsou částky připadající na jedno dítě. U dvojčat je to vždy 1,5 násobek. Maximum na dvojčata, je tedy v roce 2021 až 65 205 Kč.

Diskuse ( 0 )

Přidejte komentář