Kalkulačka rodičovský příspěvek 2024: Výpočet rodičovské dovolené

Od 1. 1. 2024 se zvyšuje rodičovský příspěvek na 350 000 Kč (nebo na 525 000 Kč u dvojčat). Zvýšení ale platí jenom pro děti, narozené v roce 2024. Od ledna 2024 se zvyšuje i maximální rodičovská na 53 910 Kč (základní limit je 13 000 Kč).
Od 1. 1. 2024 se zvyšuje rodičovský příspěvek na 350 000 Kč (nebo na 525 000 Kč u dvojčat). Zvýšení ale platí jenom pro děti, narozené v roce 2024. Od ledna 2024 se zvyšuje i maximální rodičovská na 53 910 Kč (základní limit je 13 000 Kč).

Na rodičovský příspěvek má nárok ten, kdo pečuje o nejmladší dítě v rodině. A to, do jeho maximálně 4 roků, nebo do doby, než je vyčerpána celá částka rodičovské (v roce 2024 je to 350 000 Kč na jedno dítě nebo 525 000 Kč na dvojčata či vícerčata).

Na rodičovský příspěvek je nárok po narození dítěte (po porodu) nebo po skončení mateřské dovolené (peněžité pomoci v mateřství).

V následující kalkulačce si můžete spočítat, kolik může být rodičovský příspěvek, vzhledem k požadované délce vyplácení rodičovské.

Většina příjemců rodičovské, si totiž může zvolit délku rodičovské, a tím i výši měsíčního rodičovského příspěvku (někdo jen do 13 000 Kč měsíčně, ostatní do výše PPM, na kterou měli nárok, maximum je v roce 2024 částka 53 910 Kč měsíčně).

Zvýšení rodičovské o 50 000 Kč od 1. ledna 2024

Na konci června 2023, vláda schválila zvýšení rodičovského příspěvku o 50 000 Kč (na 300 000 Kč, resp. na 525 000 Kč u dvojčat). Zvýšení bude platit od 1. ledna 2024.

Rodičovský příspěvek se současně zkrátí jen na 3 roky (nyní je maximální doba až do 4 roků).

Změny (zvýšení rodičovské a zkrácení) se budou týkat jen dětí, narozených od 1. 1. 2024.

Více informací o zvýšení rodičovské v roce 2024, najdete zde

Kalkulačka: Výpočet rodičovské dovolené – rodičovského příspěvku v roce 2024

Maximální výše rodičovského příspěvku, je buď do 13 000 Kč měsíčně (pokud nebyl nárok na mateřskou) nebo do výše 30ti násobku denního vyměřovacího základu pro mateřskou (tj. maximální rodičovská je stejná, jako mateřská za 30 dní, maximálně 53 910 Kč měsíčně).

Kalkulačka rodičovská dovolená 2024
Kdy se narodilo dítě?
Průměrná hrubá měsíční mzda (otce nebo matky, podle toho, která je vyšší)

Máte dvojčata (vícerčata)

Rodičovská dovolená a rodičovský příspěvek v roce 2024

Mezi rodičovskou dovolenou a rodičovským příspěvek je podstatný rozdíl.

Rodičovská dovolená se týká pouze zaměstnanců. Rodičovská dovolená, je totiž pracovní volno, které musí zaměstnavatel poskytnout zaměstnanci, z důvodu péče o dítě do maximálně 3 roků.

Rodičovská dovolená tedy končí nejpozději v den 3 narozenin dítěte. Rodičovská dovolená také neznamená sama o sobě nárok na nějaký příjem (můžete být na rodičovské a nemít nárok na nějaké dávky)

Rodičovský příspěvek je sociální dávka, na kterou má nárok ten, kdo pečuje o nejmladší dítě v rodině. Na rodičovský příspěvek mají nárok i OSVČ nebo třeba nezaměstnaní (tj. ti, kdo nemohou být na rodičovské dovolené).

Na rodičovský příspěvek je nárok maximálně do 4 roků dítěte (platí pro děti narozené do 31. 12. 2023) nebo do 3 roků dítěte (u dětí narozených od 1. 1. 2024), nebo dokud není celý vyčerpán, nebo dokud se vám nenarodí další dítě, nebo dokud nevznikne nárok na další mateřskou.

Na rodičovský příspěvek můžete mít nárok, i když chodíte do zaměstnání a nejste už na rodičovské dovolené. Mezi rodičovskou dovolenou a rodičovským příspěvkem, je tedy velký rozdíl a každé znamená něco jiného.

Kolik je rodičovský příspěvek od 1. 1. 2024?

Rodičovský příspěvek se zvyšuje od začátku roku 2024. Zvýšení ale platí jenom pro některé maminky. Na zvýšení bude nárok, jenom u dětí, které se narodí v roce 2024.

Rodičovský příspěvek v roce 2024 pro děti narozené od 1. 1. 2024:

 • Rodičovský příspěvek na jedno dítě = 350 000 Kč
 • Rodičovský příspěvek na dvojčata = 525 000 Kč (*)
 • maximálně na 3 roky (do 3 narozenin)

Rodičovský příspěvek v roce 2024 pro děti narozené do 31. 12. 2023:

 • Rodičovský příspěvek na jedno dítě = 300 000 Kč
 • Rodičovský příspěvek na dvojčata = 450 000 Kč (*)
 • maximálně na 4 roky (do 4 narozenin)

(*) Rodičovský příspěvek na dvojčata se vztahuje i na více dětí (trojčata, čtyřčata apod.). Při dvou a více dětech je i nárok na vyšší měsíční příspěvek. Pokud je na jedno dítě maximum 10 000 Kč, pak na dvojčata je to 15 000 Kč. Obdobné je to i při vyšším rodičovském příspěvku.

Kdo má nárok na rodičovskou v roce 2024

Na rodičovský příspěvek má nárok „každý“, kdo pečuje o nejmladší dítě v rodině. Jsou zde určité podmínky, ale nijak složité:

 • Na rodičovskou je nárok jen u nejmladšího dítěte – pokud se vám narodí druhé dítě (nebo pokud vám vznikne nárok na mateřskou na druhé dítě), tak zaniká nárok na rodičovský příspěvek na první dítě
 • O dítě, na které je čerpán rodičovský příspěvek, se musíte postarat – například u dětí do 2 roků, je omezen pobyt ve školce či v jeslích, na maximálně 92 hodin měsíčně (u starších dětí, se už doba ve školce nebo v jeslích nesleduje)
 • Na rodičovský příspěvek, může mít nárok jak žena (matka dítěte), tak i muž (otec dítěte), vždy ale jen jeden z nich

U rodičovského příspěvku není nezbytnou podmínkou, nějaká doba předchozího zaměstnání nebo výše příjmu. To hraje roli jen při určení měsíční částky.

Na rodičovský příspěvek má nárok i ten, kdo je dlouhodobě nezaměstnaný (nebo dokonce nikdy nepracoval či nepodnikal). Nárok na rodičovskou, tak mají například i studentky, které otěhotní v průběhu studia, apod.

Kdo může zvolit výši rodičovského příspěvku a kolik to je v roce 2024?

Rodičovský příspěvek je vyplácen pravidelně každý měsíc. Celková částka je 300 000 Kč (nebo 350 000 Kč u dětí narozených od 1. 1. 2024), ta ale rozhodně nemůže být čerpána jednorázově, celá naráz.

Není možná ani nějaká mimořádná výplata (třeba pokud byste po porodu potřebovali více peněz na kočárek, apod.).

Pokud žena měla nárok na mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství), tak si následně může zvolit výši rodičovského příspěvku, do výše odpovídající mateřské za 30 dní:

 • Pokud měla žena hrubou mzdu například 35 000 Kč, pak by jí vycházela mateřská v roce 2024 na 806 Kč za jeden den, tj. 24 180 Kč za 30 dní
 • Maximální výše rodičovského by tedy mohla být také 24 180 Kč měsíčně
 • Rodičovská by se tak dala vyčerpat už za 13 měsíců

Pokud žena neměla nárok na mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství), pak je možné v žádosti o rodičovský příspěvek doložit příjem otce dítěte.

Pokud měl otec dítěte dostatečný příjem (pro nárok na PPM), pak se výpočet rodičovského příspěvku může odvíjet od příjmu otce.

V případě, že to není možné, tak je nárok jen na rodičovský příspěvek do 13 000 Kč (u dvojčat to je až 19 500 Kč). Tj. nejkratší doba rodičovské, je pak 27 měsíců (ale může být i delší).

Kolik je maximální rodičovský příspěvek v roce 2024?

Maximální možná částka, která vám může být vyplacena na rodičovském příspěvku v roce 2024, je 53 910 Kč měsíčně. Ti. rodičovskou byste pak dostávali jen 7 měsíců (za předpokladu, že je nárok na 350 tisíc korun, u 300 tisíc korun je to jenom 6 měsíců).

Na takto vysoký rodičovský příspěvek by ale dosáhl jen ten, kdo by měl nárok na stejně vysokou mateřskou. Což odpovídá hrubé mzdě ze zaměstnání ve výši cca 133 000 Kč měsíčně. A takto vysokou hrubou mzdu má jen málokdo.

Například při hrubé mzdě 60 000 Kč měsíčně, by maximální rodičovská byla 37 170 Kč měsíčně. Tj. minimálně na 10 měsíců.

V uvedených příkladech maximálního rodičovského příspěvku, jsou částky připadající na jedno dítě. U dvojčat je to vždy 1,5 násobek. Maximum na dvojčata, je tedy v roce 2024 až 80 865 Kč.

Diskuse ( 0 )

Přidejte komentář