Přítomnost otce u porodu a nárok na placené volno po porodu

Otec dítěte, který se chce zúčastnit porodu, má nárok pouze na neplacené voleno, nebo klasickou dovolenou. Na placené volno je nárok jen pro odvezení manželky/partnerky do porodnice (a na cestu zpět). Po porodu je pak nárok na placenou otcovskou dovolenou (14 dní). Může být nárok i na ošetřovné na první dítě, zatímco je žena v porodnici.
Otec dítěte, který se chce zúčastnit porodu, má nárok pouze na neplacené voleno, nebo klasickou dovolenou. Na placené volno je nárok jen pro odvezení manželky/partnerky do porodnice (a na cestu zpět). Po porodu je pak nárok na placenou otcovskou dovolenou (14 dní). Může být nárok i na ošetřovné na první dítě, zatímco je žena v porodnici.

Dnes už je poměrně běžné, že se porodu účastní i nastávající tatínek. Jak to má ale otec dítěte s nárokem na placené/neplacené volno, aby se mohl zúčastnit porodu? A jak je to s placeným volnem po porodu (otcovská), nebo s případným nárokem na ošetřovné, pokud se během porodu musí start o druhé dítě?

Na co má otec dítěte nárok při porodu a po porodu

V souvislosti s porodem a následnou péči o dítě se nejčastěji řeší, na co má nárok matka dítěte. My se ale podíváme na to, na co má nárok otec:

Přítomnost otce u porodu – má nárok na placené volno v zaměstnání?

Ještě před poměrně nedávnou dobou, byla přítomnost otce u porodu, něco nepředstavitelného. V posledních letech se to ale hodně změnilo. A dnes už pomalu začíná být výjimkou tatínek, který se porodu neúčastní.

Má ale otec v zaměstnání nárok na placené volno, aby se mohl zúčastnit porodu? Podle příslušného zákona je to bohužel tak, že otec dítěte nemá nárok na placené volno, aby se mohl zúčastnit porodu. Má nárok pouze na neplacené volno.

  • Na placené volno, má při porodu nárok pouze na nezbytně dlouhou dobu, k odvezení manželky do porodnice (a následně zase zpět).
  • Pokud chce být otec u porodu, může si vzít klasickou dovolenou, nebo má podle zákona nárok na neplacené volno.

Povinnost poskytnut placené/neplacené volno je upravena v Zákoníku práce (zákon číslo 262/2006 Sb.), v paragrafu 199. A také v nařízení vlády 590/2006 Sb.:

6. Narození dítěte

Pracovní volno se poskytne na nezbytně nutnou dobu 

a) s náhradou mzdy nebo platu k převozu manželky (družky) do zdravotnického zařízení a zpět,

b) bez náhrady mzdy nebo platu k účasti při porodu manželky (družky).

Nárok na ošetřovné, když je žena v porodnici

Další poměrně častá situace nastává, když se má ženě narodit druhé dítě. V takovém případě může otci dítěte vznikat nárok na „neschopenku“ (ošetřovné), aby se mohl postarat a první dítě.

Druhé dítě se často narodí v době, kdy je na to první ještě vyplácena rodičovská (rodičovský příspěvek). Za běžných podmínek není na dítě, na které je vyplácen rodičovský příspěvek, nárok na ošetřovné.

Právě ale situace, kdy je žena v porodnici, je jednou z možných výjimek. V době, kdy je žena v porodnici, je nárok na ošetřovné na dítě (pokud o něj musí otec dítěte zajistit péči).

Nárok na ošetřovné může být i v době, kdy už je žena z porodnice zpátky doma, ale její zdravotní stav po porodu jí neumožňuje zajistit řádnou péči o dítě.

  • Po dobu, kdy bude žena v porodnici, může být otec dítěte na neschopence a čerpat nemocenskou dávku ošetřovné.
  • Pozor jen na to, že je na ni nárok pouze po dobu 9 kalendářních dní.
  • Výše ošetřovného je stejná, jako jsou nemocenské dávky v době pracovní neschopnosti (60% z redukovaného vyměřovacího základu)
  • Na ošetřovné mají nárok jenom zaměstnanci
  • OSVČ nebo nezaměstnaný na ošetřovné nárok nemá

Více informací o nároku na ošetřovné a příslušnou kalkulačku pro výpočet ošetřovného najdete zde.

Viz paragraf 39, Zákon o nemocenském pojištění, zákon číslo 187/2006 Sb.:

§ 39 Podmínky nároku na ošetřovné

(1) Nárok na ošetřovné má zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu

a) ošetřování

1. jiného člena domácnosti, jehož zdravotní stav z důvodu nemoci nebo úrazu vyžaduje nezbytně ošetřování jinou fyzickou osobou, nebo členky domácnosti, která porodila, jestliže její stav v době bezprostředně po porodu vyžaduje nezbytně ošetřování jinou fyzickou osobou, nebo

b) péče o dítě mladší 10 let, protože

3. fyzická osoba, která jinak o dítě pečuje, onemocněla, utrpěla úraz, nastaly u ní situace uvedené v § 57 odst. 1 písm. b) nebo c), porodila nebo jí byla nařízena karanténa, a proto nemůže o dítě pečovat.

(3) Zaměstnanec nemá nárok na ošetřovné z důvodu ošetřování dítěte nebo péče o ně, jestliže jiná fyzická osoba má z důvodu péče o toto dítě nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství nebo má nárok na rodičovský příspěvek podle zvláštního právního předpisu; to neplatí, pokud tato jiná osoba onemocněla, utrpěla úraz, nastaly u ní situace uvedené v § 57 odst. 1 písm. b) nebo c), porodila nebo jí byla nařízena karanténa, a proto nemůže o dítě pečovat. Zaměstnanec nemá nárok na ošetřovné z důvodu ošetřování osoby uvedené v odstavci 1 písm. a) nebo z důvodu péče o dítě podle odstavce 1 písm. b), jestliže jiný pojištěnec má z důvodu poskytování dlouhodobé péče osobě uvedené v odstavci 1 nárok na výplatu dlouhodobého ošetřovného.

Nárok na placené volno po porodu – otcovská dovolená

Po porodu má otec dítěte také nárok na placené volno (otcovskou dovolenou). Má nárok na 14 kalendářních dní, které může čerpat během prvních 6 týdnů po porodu. A to i v době, kdy je žena ještě v porodnici.

Výše otcovské dovolené se vypočítá stejně, jako se počítá mateřská (peněžitá pomoc v mateřství). Je to tedy o něco málo více, než jsou nemocenské dávky během pracovní neschopnosti nebo než je ošetřovné. Otcovská je vy výši 70% z redukovaného vyměřovacího základu.

Na placené volno po porodu mají nárok zaměstnanci nebo i OSVČ, pokud splní všechny podmínky. Nárok může být i po skončení zaměstnání (maximálně ale do 7 dní od ukončení pracovního poměru).

Více informací o nároku na placenou volno po porodu (otcovskou dovolenou) a kalkulačku pro výpočet výše otcovské najdete zde.

Diskuse ( 0 )

Přidejte komentář