Jak se dokládá příjem u OSVČ pro sociální dávky

Příjem OSVČ se dokládá na základě posledního daňového přiznání, kdy se jako příjem započítá 1/12 z celkového ročního příjmu.

U většiny sociálních dávek – jako je porodné, přídavky na dítě, příspěvek na bydlení apod., o nároku rozhoduje výše příjmu. Zatímco u zaměstnanců je doložení příjmů jednoduché, u OSVČ je to složitější.

Příjem OSVČ se dokládá na základě posledního daňového přiznání, kdy se jako příjem započítá 1/12 z celkového ročního příjmu.

  • Pokud ale OSVČ nemá ještě daňové přiznání, nebo pokud má nízké příjmy, pak se mu započítá nejméně 50% z průměrné mzdy,  od 1. 7. 2023 do 30. 6. 2024 je to částka 20 100 Kč
  • U OSVČ vedlejších, je to také buď skutečný příjem, nebo minimálně 25% z průměrné mzdy, což je od 1. 7. 2023 do 30. 6. 2024 je to částka 10 000 Kč

Platí to obecně pro všechny sociální dávky. Jako příjem se u OSVČ hlavních se vždy počítá reálný příjem (1/12) podle daňového přiznání, nebo minimálně 20 110 Kč měsíčně (platí od 1. 7. 2023). Viz zákon o státní sociální podpoře, zákon číslo 117/1995 Sb., paragraf 5, odstavec 5:

Vykonává-li osoba podle svého prohlášení v rozhodném období samostatnou výdělečnou činnost jako hlavní činnost, započítává se jí však jako příjem z této činnosti do rozhodného příjmu vždy nejméně částka 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství.

A dále viz: Sdělení č. 192/2023 Sb., Ministerstva práce a sociálních věcí

1, 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za rok 2022 částka 20100 Kč,

2, 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za rok 2022 částka 10000 Kč