Jak se dokládá příjem u OSVČ pro sociální dávky

Příjem OSVČ se dokládá na základě posledního daňového přiznání, kdy se jako příjem započítá 1/12 z celkového ročního příjmu.

U většiny sociálních dávek – jako je porodné, přídavky na dítě, příspěvek na bydlení apod., o nároku rozhoduje výše příjmu. Zatímco u zaměstnanců je doložení příjmů jednoduché, u OSVČ je to složitější.

Příjem OSVČ se dokládá na základě posledního daňového přiznání, kdy se jako příjem započítá 1/12 z celkového ročního příjmu.

  • Pokud ale OSVČ nemá ještě daňové přiznání, nebo pokud má nízké příjmy, pak se mu započítá nejméně 50% z průměrné mzdy, což je v roce 2021 částka 17 000 Kč.
  • U OSVČ vedlejších, je to také buď skutečný příjem, nebo minimálně 25% z průměrné mzdy, což je v roce 2021 částka 8500 Kč.

Platí to obecně pro všechny sociální dávky. Jako příjem se u OSVČ vždy počítá minimálně 17 000 Kč měsíčně (v roce 2021). Viz zákon o státní sociální podpoře, zákon číslo 117/1995 Sb., paragraf 5, odstavec 5:

Vykonává-li osoba podle svého prohlášení v rozhodném období samostatnou výdělečnou činnost jako hlavní činnost, započítává se jí však jako příjem z této činnosti do rozhodného příjmu vždy nejméně částka 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství.

A dále viz: Sdělení č. 252/2020 Sb., Ministerstva práce a sociálních věcí

1, 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za rok 2019 částka 17000 Kč,

2, 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za rok 2019 částka 8500 Kč

Pro výpočet porodného u OSVČ je rozhodující to, jaké měl OSVČ příjmy v předchozím roce.

Výpočet porodného u OSVČ

Pro výpočet porodného u OSVČ je rozhodující to, jaké měl OSVČ příjmy v předchozím roce. Obvykle se totiž dokládají příjmy za předchozí zdaňovací období. U OSVČ se pro výpočet porodného používá buď jejich skutečná výše...
ČÍST VÍCE