Podzimní ošetřovné pro OSVČ – říjen a listopad 2020 (podmínky, formulář)

I během podzimní epidemie COVID, mohou mít OSVČ nárok na ošetřovné (například při péči o dítě do 10 roků). Za říjen 2020 je nárok až na 6400 Kč (400 Kč na den). Za listopad 2020 by mohl být nárok na 12000 Kč (pokud budou školy zavřené celý listopad).
I během podzimní epidemie COVID, mohou mít OSVČ nárok na ošetřovné (například při péči o dítě do 10 roků). Za říjen 2020 je nárok až na 6400 Kč (400 Kč na den). Za listopad 2020 by mohl být nárok na 12000 Kč (pokud budou školy zavřené celý listopad).

Během podzimní části epidemie koronaviru (COVID), došlo k plošnému uzavření všech škol (od 14. 10. 2020). Toto vládní opatření nepostihlo jenom rodiče z řad zaměstnanců, kterým vzniká nárok na OČR. Dotýká se to i rodičů, kteří podnikají jako OSVČ.

Podobně, jako během jarních měsíců (březen až červen 2020), i na podzim 2020 mají OSVČ možnost získat ošetřovné, pokud se musí starat o dítě mladší než 10 roků (nebo i v některých dalších případech)

Ošetřovné pro OSVČ během podzimu 2020

O tom, že se mění podmínky pro nárok na ošetřovné (OČR) pro zaměstnance, jsme psali v tomto článku.

Pro zaměstnance bylo během podzimu přijato několik podstatných změn – například zvýšení ošetřovného na 70% (namísto obvyklých 60%), nebo i prodloužení doby, po kterou je nárok na OČR.

Podnikatelé (OSVČ, živnostníci), ale na „klasické“ ošetřovné (OČR podle zákona o nemocenském pojištění), nemají nárok. A to ani během epidemie koronaviru.

Podobně, jako během jarních měsíců, je ale pro OSVČ zřízena speciální dotace od Ministerstva průmyslu a obchodu, která má název „ošetřovné“. Je to ale v principu něco trochu jiného, než ošetřovné (OČR) pro zaměstnance.

Kdo má nárok na ošetřovné pro OSVČ

Podmínky pro nárok na ošetřovné pro OSVČ jsou z větší části podobné (srovnatelné), jako u klasického ošetřovného pro zaměstnance:

 • Nárok na ošetřovné mají aktivní podnikatelé (OSVČ nesmí mít přerušenou nebo ukončenou činnost, pokud živnostník během epidemie přeruší činnost a bude čerpat třeba podporu v nezaměstnanosti, tak už na ošetřovné nebude mít nárok)
 • OSVČ má nárok na ošetřovné, pokud pečuje alespoň o jedno dítě mladší než 10 roků
 • Nárok na ošetřovné může být i u starších dětí (až do 26 roků), pouze ale v případě, že se jedná o osobu, která je závislá na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost)
 • Nárok na ošetřovné může být i u dalších osob (bez ohledu na věk), pokud se jedná o osobu, která je závislá na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost), a pokud došlo k uzavření zařízení, které této osobě za běžných podmínek poskytuje péči.

Jaké jsou podmínky pro nárok na ošetřovné pro OSVČ během podzimu 2020

Kromě výše uvedených podmínek, je potřeba splnit i některé další:

 • OSVČ nesmí mít žádné „dluhy“ vůči státu (jedná se hlavně o zaplacené sociální nebo zdravotní pojištění, daně, apod.)
 • V rodině OSVČ nesmí být nikdo příjemcem rodičovského příspěvku nebo mateřské (i kdyby to bylo na jiné dítě než na to, na které chce OSVČ žádat ošetřovné)
 • Na ošetřovné také nemají nárok ti OSVČ, kteří mají podnikání jen jako vedlejší činnosti (tj. například ženy na mateřské nebo rodičovské, příjemci invalidního nebo starobního důchodu, ti, kdo podnikají při zaměstnání apod.)

Ošetřovné pro OSVČ a kompenzační bonus za říjen a listopad 2020

Zatímco na jaře bylo možné, aby OSVČ během epidemie dostal jak kompenzační bonus, tak i ošetřovné na dítě, během podzimu to možné není.

Během podzimu vláda nastavila pravidla tak, že v jeden kalendářní den je možné mít jen jeden typ podpory. Není tedy možné v jeden den požadovat jak ošetřovné, tak i kompenzační bonus (nebo jinou podporu pro OSVČ).

Je ale možné, aby si OSVČ například od 14. 10. 2020 (od uzavření škol), požádal o ošetřovné za nějaké období (například do konce října 2020). A následně, pokud by začal splňovat podmínky pro kompenzační bonus, aby si od listopadu 2020 požádal o kompenzační bonus (ten je přece jen o něco málo vyšší).

Kolik je ošetřovné pro OSVČ během podzimu 2020

Oproti jarním měsícům už vláda není u ošetřovného tak „štědrá“. Zatímco na jaře bylo ošetřovné pro OSVČ nejprve 424 Kč na den a následně 500 Kč na den, na podzim je to méně:

 • Ošetřovné za jeden kalendářní den je 400 Kč
 • Za říjen 2020 je možné získat 6400 Kč (16 kalendářních dní, 2 dny podzimních prázdnin se nepočítají)
 • Za listopad 2020 bude možné získat 12000 Kč (za předpokladu, že budou školy uzavřené po celý listopad 2020 a nedojde k nějaké změně podmínek)

Pokud by náhodou byly školy zavřené i v prosinci, pak by to ale bylo podstatně méně. Na část prosince totiž připadají vánoční prázdniny, za které by na ošetřovné nebyl nárok.

Žádost o ošetřovné pro OSVČ za říjen 2020 – 6400 Kč

O ošetřovné pro OSVČ za říjen 2020, je možné požádat od 9. listopadu 2020 na webu Ministerstva průmyslu a obchodu. Žádost o ošetřovné za říjen je nutné podat nejpozději do 9. prosince 2020.

Žádost o ošetřovné za říjen se podává prostřednictvím online formuláře:

 • Online formulář – žádost o ošetřovné za říjen 2020

Vyplnění formuláře je poměrně velmi jednoduché. Stačí zde zadat pouze několik základních údajů o podnikateli, o osobě, o kterou pečuje, nebo informaci, kam bude chtít poslat peníze.

V případě péče o dítě do 10 roků ani není potřeba potvrzení ze školy. V žádosti o ošetřovné stačí uvést název a adresu školy (případně i www stránky školy).

Jak poslat žádost o ošetřovné pro živnostníky za říjen 2020

Po vyplnění online formuláře na webu Ministerstva průmyslu a obchodu se vám vytvoří PDF soubor.

Ten je následně možné odeslat přes datovou schránku, emailem nebo poštou (osobní podání není možné):

 • Žádost přes datovou schránku – vyplněný formulář odešlete do datové schránky wnswemb, do předmětu uveďte fprij
 • Žádost přes email – vyplněný formulář odešlete na adresu na fpmpo20@mpo.cz, do předmětu uveďte „fprij“ (zde jen pozor na to, že musíte mít elektronický podpis, žádost nejde poslat jen „obyčejným“ emailem bez elektronického podpisu)
 • Odeslání poštou – vyplněný a vlastnoručně podepsaný originál žádosti je také možné poslat poštou na adresu Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15, Praha 1, obálka musí být označena „fprij

Kdy dostanu peníze za ošetřovné za říjen 2020?

Zatímco u ošetřovného pro zaměstnance (OČR), je pevně stanovená lhůta, že ošetřovné musí být vyplaceno do 30 dní od podání žádosti (pokud neobsahuje chyby), u ošetřovného pro živnostníky žádná podobná lhůta není.

Během jarních měsíců to ale fungovalo tak, že Ministerstvo průmyslu a obchodu vyplácelo ošetřovné na účet žadatele zpravidla do cca 3 týdnů od podání žádosti (za předpokladu, že žádost neobsahovala nějaké chyby. Je pravděpodobné, že na podzim to bude podobné.

Ošetřovné za říjen, by tak OSVČ mohli dostat na konci listopadu, nebo v první polovině prosince 2020.

Ošetřovné pro OSVČ za listopad 2020

Aktuálně je možné žádat o ošetřovné za říjen. O ošetřovné za listopad 2020, si živnostník bude moci požádat až v prosinci. Až poté, co bude ukončen příjem žádostí za říjen.

Ošetřovné za listopad, tedy bude možné žádat až cca v polovině prosince 2020. Z toho pak vyplývá, že ošetřovné za listopad 2020, bude reálně vyplaceno asi až v lednu 2021.

Diskuse ( 0 )

Přidejte komentář