Jak se vypočítává výše mateřské u otce dítěte?

Výpočet mateřské (peněžité pomoci v mateřství) je u otce dítěte stejný jako u ženy.

Výpočet mateřské (peněžité pomoci v mateřství) je u otce dítěte stejný jako u ženy. I u muže se vychází z jeho příjmu v zaměstnání nebo v podnikání (pokud je muž OSVČ).

U zaměstnanců je pro výpočet PPM rozhodující hrubá mzda (zpravidla z období posledních 12 měsíců). Mateřská je ve výši 70% z redukovaného vyměřovacího základu.

Vyměřovací základ zaměstnance se určí jako součet příjmů za rozhodné období (zpravidla 12 měsíců), který se vydělí počtem dní (365). Pokud jsou v rozhodném období nějaké vyloučené dny (například, pokud byl zaměstnanec v pracovní neschopnosti), pak se to zohlední.

Vypočítaný denní vyměřovací základ se pak redukuje (započítá se jen určitá část).

Pro rok 2023 platí tyto redukční hranice:
  • Do 1345 Kč se započítá 100%
  • Od 1345 Kč do 2017 Kč se započítá 60%
  • Od 2017 Kč do 4033 Kč se započítá 30%
  • Nad 4033 Kč se napočítá nic

Výsledkem je pak redukovaný vyměřovací základ. Mateřská je 70% z redukovaného základu.

U OSVČ se vyměřovací základ stanoví trochu jinak. Vychází se z jeho příjmu z podnikání. Vyměřovací základ je jedna polovina ze zisku. Pokud by měl OSVČ roční příjem 1 milión korun, a náklady měl paušálem ve výši 60%, pak je jeho zisk 400 tisíc korun. Vyměřovací základ (roční) je 200 tisíc korun.

To odpovídá dennímu vyměřovacímu základu přibližně 548 Kč za den. Mateřská pro OSVČ by v takovém případě byla jen 383 Kč na den (přibližný výpočet).