Kalkulačka PPM – Kolik bude mateřská v roce 2024?

Od 1. 1. 2024, se zvyšují redukční hranice pro výpočet nemocenských dávek. Díky tomu, dochází i k mírnému zvýšení „mateřské“ (peněžité pomoci v mateřství). Při hrubé mzdě 45 000 Kč se v roce 2024, zvýší mateřská o cca 1000 Kč (za měsíc). Maximální výše PPM, je v roce 2024, ve výši 53 910 Kč (za 30 dní).
Od 1. 1. 2024, se zvyšují redukční hranice pro výpočet nemocenských dávek. Díky tomu, dochází i k mírnému zvýšení „mateřské“ (peněžité pomoci v mateřství). Při hrubé mzdě 45 000 Kč se v roce 2024, zvýší mateřská o cca 1000 Kč (za měsíc). Maximální výše PPM, je v roce 2024, ve výši 53 910 Kč (za 30 dní).

Od 1. 1. 2024, se budou zvyšovat redukční hranice, které se používají pro výpočet výše nemocenských dávek, kam spadá i peněžitá pomoc v mateřství („mateřská“, PPM). V následující kalkulačce si můžete spočítat, kolik bude „mateřská“ v roce 2024 (na kterou máte nárok při narození dítěte).

V roce 2024, se budou  zvyšovat redukční hranice o 9% (ovlivňují výpočet výše PPM). Pro některé maminky to bude znamenat vyšší mateřskou (i o 1000 Kč měsíčně nebo i více). Základní podmínky, pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství, jsou stejné, jako v předchozích letech.

Kalkulačka: Výpočet výše PPM v roce 2024

Pro výpočet výše PPM, je rozhodující denní vyměřovací základ (odvíjí se od hrubého příjmu ze zaměstnání, resp. u OSVČ od vyměřovacího základu a nemocenského pojištění).

Zjednodušený výpočet „mateřské“ (PPM), je možné provést na základě toho, jakou máte hrubou mzdu/plat (obvykle se vychází z posledních 12 měsíců).

Při narození jednoho dítěte, máte nárok na peněžitou pomoc v mateřství, po dobu 28 týdnů, pokud se vám narodí dvojčata, nebo vícerčata, pak je nárok na PPM, po dobu 37 týdnů.

Po skončení čerpání „mateřské“ (PPM), máte obvykle nárok na rodičovský příspěvek.

Kalkulačka mateřská 2024
Průměrná hrubá měsíční mzda v Kč
Počet narozených dětí
Peněžitá pomoc v mateřství má délku maximálně 196 dní při narození 1 dítěte a maximálně 259 dní při narození 2 a více dětí.

Kolik je „mateřská“ (PPM) v roce 2024

Výpočet výše peněžité pomoci v mateřství, vychází z vyměřovacího základu (pro nemocenské pojištění)., tj. zjednodušeně řešeno z vaší hrubé mzdy/platu.

Denní vyměřovací základ, se dá zjednodušeně spočítat tak, že vezmete svoji hrubou mzdu (plat), za posledních 12 měsíců (před měsícem, kdy máte nástup na mateřskou). A tento hrubý příjem, pak vydělíte počtem kalendářních dní (365).

Pokud byste měli hrubou mzdu například 45 000 Kč, pak by zjednodušeným výpočtem, vycházel denní vyměřovací základ, na 1479,45 Kč.
Tento denní vyměřovací základ, se následně redukuje. Od 1. 1. 2024 platí nové redukční hranice (zvyšují se).

Poznámka: Reálný výpočet vyměřovacího základu, je podstatně komplikovanější. Do rozhodného období, vám může spadat například nějaká neschopenka (vyloučená doba, nezapočítává se), nebo příjmy, které neovlivňují výši vyměřovacího základu (například nemocenské dávky, nezohledňují se). Také nemusíte posledních 12 měsíců pracovat jen pro jednoho zaměstnance, nebo můžete dokonce mít i více zaměstnání. Podrobnější popis výpočtu PPM, najdete zde.

Redukční hranice pro výpočet PPM od 1. 1. 2024

 • 1 redukční hranice (započítá se 100%) je v roce 2024 = 1 466 Kč (v roce 2023 to bylo 1345 Kč)
 • 2 redukční hranice (započítá se 60%) je v roce 2024 = 2 199 Kč (v roce 2023 to bylo 2017 Kč)
 • 3 redukční hranice (započítá se 30%) je v roce 2024 = 4 397 Kč (v roce 2023 to bylo 4397 Kč)

Nad 4 397 Kč, se v roce 2024 už nic dalšího nezapočítá. Na maximální mateřskou, tak dosáhnete s hrubou mzdou cca 134 000 Kč. Pokud byste měli vyšší hrubou mzdu, například 150 000 Kč, tak už se to na výsledné mateřské nijak neprojeví.

Příklad výpočtu mateřské v roce 2024

Pokud bychom tedy měli hrubou mzdu 45 000 Kč a z ní vyplývající denní vyměřovací základ ve výši 1 479,45 Kč, tak by se následně (po aplikaci redukčních hranic), vypočítal redukovaný denní vyměřovací základ, ve výši 1 466 Kč.

Výsledná „mateřská“ (PPM) je 70% z redukovaného denního vyměřovacího základu.

Výpočet PPM od 1. 1. 2024

V roce 2024, by při hrubé mzdě 45 000 Kč, vycházela PPM takto:

 • Hrubá mzda 45 000 Kč
 • PPM v roce 2024 za jeden kalendářní den = 1033 Kč (zvýšení o 34 Kč, oproti roku 2023)
 • PPM v roce 2024 za 30 kalendářních dní = 30 990 Kč (zvýšení o 1020 Kč, oproti roku 2023)
 • PPM v roce 2024 za 28 týdnů (jedno dítě) = 202 468 Kč (zvýšení o 6 664 Kč, oproti roku 2023)
 • PPM v roce 2024 za 37 týdnů (dvojčata) = 267 547 Kč (zvýšení o 8 806 Kč, oproti roku 2023)

Kolik je maximální mateřská v roce 2024

Z toho, jak jsou nastaveny redukční hranice pro rok 2024 (zvyšují se od 1. 1. 2024), také současně vyplývá, kolik je maximální možná „mateřská“ (PPM).

Vzhledem k tomu, že v roce 2024, se nad 4 397 Kč, již nic dalšího z denního vyměřovacího základu nezapočítává, pak je maximální možný redukovaný vyměřovací základ ve výši 2 566 Kč.

Z něj je pak PPM ve výši 70%, tj. maximálně 1 797 Kč za jeden kalendářní den.

Maximální možná PPM v roce 2024:

 • Maximální PPM v roce 2024 = 1 797 Kč za 1 kalendářní den
 • Maximální PPM v roce 2024 = 53 910 Kč za 30 kalendářních dní
 • Maximální PPM v roce 2024 = 352 212 Kč za 28 týdnů (196 kalendářních dní)
 • Maximální PPM v roce 2024 = 465 423 Kč za 37 týdnů (259 kalendářních dní)

Maximální výše PPM (53 910 Kč za 30 dní), odpovídá hrubé mzdě cca 133 742 Kč. Pokud by měl někdo vyšší hrubou mzdu, pak se mateřská již dále nezvyšuje.

Zvýšení mateřské (PPM) v roce 2024

V následující tabulce se můžete podívat, jak se zvyšuje „mateřská“ (peněžitá pomoc v mateřství) v roce 2024.

V tabulce je vidět, že zvýšení se projeví, až u hrubé mzdy , která je stejná nebo vyšší než průměrná mzda .

Pokud máte vyšší hrubou mzdu – jako například 45 000 Kč hrubého měsíčně, pak se vám výše mateřské (PPM), může zvýšit od 1. 1. 2024 o cca 1000 Kč.

Tabulka: Zvýšení PPM od 1. 1. 2024

Hrubá mzda (měsíc) Mateřská 2023 (30 dní) Mateřská 2024 (30 dní) Zvýšení 2024
20 000 Kč 13 830 Kč 13 830 Kč 0 Kč
25 000 Kč 17 280 Kč 17 280 Kč 0 Kč
30 000 Kč 20 730 Kč 20 730 Kč 0 Kč
35 000 Kč 24 180 Kč 24 180 Kč 0 Kč
40 000 Kč 27 660 Kč 27 660 Kč 0 Kč
45 000 Kč 29 970 Kč 30 990 Kč +1 020 Kč
50 000 Kč 32 040 Kč 33 060 Kč +1 020 Kč
55 000 Kč 34 110 Kč 35 130 Kč +1 020 Kč
60 000 Kč 36 180 Kč 37 170 Kč +990 Kč
65 000 Kč 37 500 Kč 39 270 Kč +1 770 Kč
70 000 Kč 38 520 Kč 40 680 Kč +2 160 Kč
80 000 Kč 40 620 Kč 42 780 Kč +2 160 Kč
90 000 Kč 42 660 Kč 44 820 Kč +2 160 Kč
100 000 Kč 44 730 Kč 46 920 Kč +2 190 Kč
110 000 Kč 46 830 Kč 48 990 Kč +2 160 Kč
120 000 Kč 48 870 Kč 51 030 Kč +2 160 Kč
130 000 Kč 49 440 Kč 53 130 Kč +3 690 Kč
140 000 Kč 49 440 Kč 53 910 Kč +4 470 Kč
150 000 Kč 49 440 Kč 53 910 Kč +4 470 Kč

Jaké jsou podmínky pro nárok na „mateřskou“ (PPM) v roce 2024?

Podmínky, za kterých je nárok na „mateřskou“ (peněžitou pomoc v mateřství), jsou v roce 2024 stejné, jako v předchozích letech:

 • Nárok mohou mít zaměstnanci nebo OSVČ (obecně účastníci nemocenského pojištění)
 • Podmínkou je účast na nemocenském pojištění, alespoň 270 kalendářních dní, za poslední 2 roky, před nástupem na mateřskou
 • Podmínkou je účast na nemocenském pojištění, nebo být alespoň v ochranné době – až 180 dní, při nástupu na PPM
 • Na mateřskou může mít nárok žena (28 nebo 37 týdnů) nebo i muž (22 týdnů)
 • Na mateřskou je nárok i při převzetí dítěte do péče (22 týdnů)

Zvýšení rodičovské od 1. ledna 2024

Od 1. 1. 2024, by měla začít platit změna zákona o státní sociální podpoře, která bude mimo jiného zahrnovat i zvýšení rodičovského příspěvku.

Od roku 2020, byl rodičovský příspěvek 300 000 Kč na jedno dítě (na dvojčata to bylo 450 000 Kč). Od 1. ledna 2024, by mělo dojít ke zvýšení o 50 000 Kč:

 • Rodičovský příspěvek na jedno dítě v roce 2024 = 350 000 Kč
 • Rodičovský příspěvek na dvojčata v roce 2024 = 525 000 Kč

Podle aktuálních informací, ale na zvýšenou rodičovskou, bude nárok jenom u dětí, které se narodí až od 1. 1. 2024. U dětí, které se narodí do konce roku 2023 (do 31. 12. 2023 včetně), zřejmě bude nárok na rodičovský příspěvek jenom podle původních podmínek.

Viz: Kalkulačka rodičovský příspěvek 2024 – kdo má nárok na zvýšenou rodičovskou?

Nárok na mateřskou po skončení zaměstnání

I po skončení zaměstnání (či podnikání), může být nárok na PPM. Podmínkou je ale to, abyste v době nástupu na PPM (nejdříve 8 týdnů před porodem, nejpozději 6 týdnů před porodem), byli v ochranné lhůtě.

Ochranná lhůta, může plynout po skončení zaměstnání (pojištěné činnosti), ve kterém bylo zahájeno těhotenství. Ochranná doba, může být až 180 dní.

Nárok na mateřskou pro nezaměstnané

Pokud byste byli nezaměstnaní na Úřadu práce, pak můžete mít nárok na „mateřskou“ (PPM), pouze za předpokladu, že byste v době začátku PPM, byli v ochranné lhůtě (viz výše).

Pokud by bylo těhotenství zahájeno během nezaměstnanosti na Úřadu práce, a vy až do porodu nikde nepracovali, pak nárok na PPM nevzniká.

Nárok na mateřskou u studentky

Samotné studium, nezakládá nárok na mateřskou (PPM) – během studia nevzniká účast na nemocenském pojištění.

Studentka, může mít nárok na PPM, pouze za předpokladu, že během studia pracuje v nějakém zaměstnání, kde jí vzniká účast na nemocenském pojištění.

Studentka, také může mít nárok na mateřskou, pokud úspěšně ukončí studium (na střední, vysoké, vyšší odborné škole, apod.). Pak se jí může studium započítat, do účasti na nemocenském pojištění.

Stále je ale nutné, aby studentka nastoupila do nějakého zaměstnání, a byla tak v době nástupu na PPM zaměstnaná (účastník NP), nebo alespoň v ochranné době.

Nárok na mateřskou při práci na DPP nebo DPČ

I když pracujete „jen“ na dohodu DPP (dohoda o provedení práce) nebo dohodu DPČ (dohoda o pracovní činnosti), i tak je možné mít nárok na „mateřskou“ (PPM). Je to ale těžší.

Podstatné je, aby vám při práci na DPP nebo DPČ, vznikala účast na nemocenském pojištění. U práce na DPČ, je to při přijmu od 4000 Kč. U práce na DPP, je to při příjmu nad 10 000 Kč měsíčně.

Pokud jsou splněny příslušné podmínky (minimální doba účasti na NP, být účastníkem NP v době nástupu na PPM), pak může být i u DPP nebo DPČ, nárok na peněžitou po>moc v mateřství.

Diskuse ( 1 )

 • Eva

  Dobrý den,při odchodu na mateřskou 4tydny před porodem,krátí se lhůta 28 týdnu,nebo zůstává stejná.děkují

Přidejte komentář