Kalkulačka PPM – Kolik je mateřská v roce 2022?

Od 1. 1. 2022, se zvyšují redukční hranice pro výpočet nemocenských dávek. Díky tomu, dochází i k mírnému zvýšení „mateřské“ (peněžité pomoci v mateřství). Při hrubé mzdě 40 000 Kč se v roce 2022, zvýší mateřská o cca 1000 Kč (za měsíc). Maximální výše PPM, je v roce 2022, ve výši 47 700 Kč (za 30 dní).
Od 1. 1. 2022, se zvyšují redukční hranice pro výpočet nemocenských dávek. Díky tomu, dochází i k mírnému zvýšení „mateřské“ (peněžité pomoci v mateřství). Při hrubé mzdě 40 000 Kč se v roce 2022, zvýší mateřská o cca 1000 Kč (za měsíc). Maximální výše PPM, je v roce 2022, ve výši 47 700 Kč (za 30 dní).

Od 1. 1. 2022, se mírně zvyšují redukční hranice, které se používají pro výpočet výše nemocenských dávek, kam spadá i peněžitá pomoc v mateřství („mateřská“, PPM). V následující kalkulačce si můžete spočítat, kolik je „mateřská“ v roce 2022, na kterou máte nárok při narození dítěte.

V roce 2022, se budou pouze mírně zvyšovat redukční hranice (ovlivňují výpočet výše PPM), jinak se nic zásadního nemění. Základní podmínky, pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství, jsou stejné, jako v předchozích letech.

Kolik je mateřská (PPM) v roce 2023?

Od začátku roku 2023, dochází k valorizaci redukčních hranic, pro výpočet mateřské (peněžité pomoci v mateřství). Pro některé maminky to může znamenat více peněz, během mateřské dovolené (např. maximální mateřská se zvyšuje na 49 440 Kč měsíčně).

Základní podmínky pro nárok na mateřskou dovolenou a PPM, se ale v roce 2023, nijak významně nemění.

Aktuální informace a výpočet mateřské:

Kalkulačka: Výpočet výše PPM v roce 2022

Pro výpočet výše PPM, je rozhodující denní vyměřovací základ (odvíjí se od hrubého příjmu ze zaměstnání, resp. u OSVČ od vyměřovacího základu a nemocenského pojištění).

Zjednodušený výpočet „mateřské“ (PPM), je možné provést na základě toho, jakou máte hrubou mzdu/plat (obvykle se vychází z posledních 12 měsíců).

Při narození jednoho dítěte, máte nárok na peněžitou pomoc v mateřství, po dobu 28 týdnů, pokud se vám narodí dvojčata, nebo vícerčata, pak je nárok na PPM, po dobu 37 týdnů.

Po skončení čerpání „mateřské“ (PPM), máte obvykle nárok na rodičovský příspěvek.

Kalkulačka mateřská 2022
Průměrná hrubá měsíční mzda v Kč
Počet narozených dětí
Peněžitá pomoc v mateřství má délku maximálně 196 dní při narození 1 dítěte a maximálně 259 dní při narození 2 a více dětí.

Kolik je „mateřská“ (PPM) v roce 2022

Výpočet výše peněžité pomoci v mateřství, vychází z vyměřovacího základu (pro nemocenské pojištění)., tj. zjednodušeně řešeno z vaší hrubé mzdy/platu.

Denní vyměřovací základ, se dá zjednodušeně spočítat tak, že vezmete svoji hrubou mzdu (plat), za posledních 12 měsíců (před měsícem, kdy máte nástup na mateřskou). A tento hrubý příjem, pak vydělíte počtem kalendářních dní (365).

Pokud byste měli hrubou mzdu například 40 000 Kč, pak by zjednodušeným výpočtem, vycházel denní vyměřovací základ, na 1315,07 Kč.
Tento denní vyměřovací základ, se následně redukuje. Od 1. 1. 2022 platí nové redukční hranice (zvyšují se).

Poznámka: Reálný výpočet vyměřovacího základu, je podstatně komplikovanější. Do rozhodného období, vám může spadat například nějaká neschopenka (vyloučená doba, nezapočítává se), nebo příjmy, které neovlivňují výši vyměřovacího základu (například nemocenské dávky, nezohledňují se). Také nemusíte posledních 12 měsíců pracovat jen pro jednoho zaměstnance, nebo můžete dokonce mít i více zaměstnání. Podrobnější popis výpočtu PPM, najdete zde.

Redukční hranice pro výpočet PPM od 1. 1. 2022

 • 1 redukční hranice (započítá se 100%) je v roce 2022 = 1 298 Kč (v roce 2021 bylo 1182 Kč)
 • 2 redukční hranice (započítá se 60%) je v roce 2022 = 1 946 Kč (v roce 2021 bylo 1773 Kč)
 • 3 redukční hranice (započítá se 30%) je v roce 2022 = 3 892 Kč (v roce 2021 bylo 3545 Kč)

Nad 3 892 Kč, se v roce 2022 už nic dalšího nezapočítá. Na maximální mateřskou, tak dosáhnete s hrubou mzdou cca 118 380 Kč. Pokud byste měli vyšší hrubou mzdu, například 150 000 Kč, tak už se to na výsledné mateřské nijak neprojeví.

Příklad výpočtu mateřské v roce 2022

Pokud bychom tedy měli hrubou mzdu 40 000 Kč a z ní vyplývající denní vyměřovací základ ve výši 1 315,07 Kč, tak by se následně (po aplikaci redukčních hranic), vypočítal redukovaný denní vyměřovací základ, ve výši 1 309 Kč.

Výsledná „mateřská“ (PPM) je 70% z redukovaného denního vyměřovacího základu.

Výpočet PPM od 1. 1. 2022

V roce 2022, by při hrubé mzdě 40 000 Kč, vycházela PPM takto:

 • Hrubá mzda 40 000 Kč
 • PPM v roce 2022 za jeden kalendářní den = 917 Kč (zvýšení o 33 Kč, oproti roku 2021)
 • PPM v roce 2022 za 30 kalendářních dní = 27 510 Kč (zvýšení o 990 Kč, oproti roku 2021)
 • PPM v roce 2022 za 28 týdnů (jedno dítě) = 179 732 Kč (zvýšení o 6 468 Kč, oproti roku 2021)
 • PPM v roce 2022 za 37 týdnů (dvojčata) = 237 503 Kč (zvýšení o 8 547 Kč, oproti roku 2021)

Kolik je maximální mateřská v roce 2022

Z toho, jak jsou nastaveny redukční hranice pro rok 2022 (zvyšují se od 1. 1. 2022), také současně vyplývá, kolik je maximální možná „mateřská“ (PPM).

Vzhledem k tomu, že v roce 2022, se nad 3 892 Kč, již nic dalšího z denního vyměřovacího základu nezapočítává, pak je maximální možný redukovaný vyměřovací základ ve výši 2 271 Kč.

Z něj je pak PPM ve výši 70%, tj. maximálně 1 590 Kč za jeden kalendářní den.

Maximální možná PPM v roce 2022:

 • Maximální PPM v roce 2022 = 1 590 Kč za 1 kalendářní den
 • Maximální PPM v roce 2022 = 47 700 Kč za 30 kalendářních dní
 • Maximální PPM v roce 2022 = 311 640 Kč za 28 týdnů (196 kalendářních dní)
 • Maximální PPM v roce 2022 = 411 810 Kč za 37 týdnů (259 kalendářních dní)

Maximální výše PPM (47 700 Kč za 30 dní), odpovídá hrubé mzdě cca 118 350 Kč. Pokud by měl někdo vyšší hrubou mzdu, pak se mateřská již dále nezvyšuje.

Zvýšení mateřské (PPM) v roce 2022

V následující tabulce se můžete podívat, jak se zvyšuje „mateřská“ (peněžitá pomoc v mateřství) v roce 2022.

V tabulce je vidět, že zvýšení se projeví, až u hrubé mzdy nad 36 000 Kč (do této částky se v roce 2021, započítávalo 100%)

Pokud máte vyšší hrubou mzdu – jako například 40 000 Kč hrubého měsíčně, pak se vám výše mateřské (PPM), může zvýšit od 1. 1. 2022 o cca 1000 Kč.

Tabulka: Zvýšení PPM od 1. 1. 2022

Hrubá mzda Mateřská 2021 (30 dní) Mateřská 2022 (30 dní) Zvýšení
20 000 Kč 13 830 Kč 13 830 Kč 0 Kč
25 000 Kč 17 280 Kč 17 280 Kč 0 Kč
30 000 Kč 20 730 Kč 20 730 Kč 0 Kč
35 000 Kč 24 180 Kč 24 180 Kč 0 Kč
40 000 Kč 26 520 Kč 27 510 Kč + 990 Kč
45 000 Kč 28 590 Kč 29 550 Kč + 960 Kč
50 000 Kč 30 660 Kč 31 650 Kč + 990 Kč
55 000 Kč 32 520 Kč 33 720 Kč + 1200 Kč
60 000 Kč 33 540 Kč 35 610 Kč + 2070 Kč
65 000 Kč 34 590 Kč 36 660 Kč + 2070 Kč

 

Jaké jsou podmínky pro nárok na „mateřskou“ (PPM) v roce 2022?

Podmínky, za kterých je nárok na „mateřskou“ (peněžitou pomoc v mateřství), jsou v roce 2022 stejné, jako v předchozích letech:

 • Nárok mohou mít zaměstnanci nebo OSVČ (obecně účastníci nemocenského pojištění)
 • Podmínkou je účast na nemocenském pojištění, alespoň 270 kalendářních dní, za poslední 2 roky, před nástupem na mateřskou
 • Podmínkou je účast na nemocenském pojištění, nebo být alespoň v ochranné době – až 180 dní, při nástupu na PPM
 • Na mateřskou může mít nárok žena (28 nebo 37 týdnů) nebo i muž (22 týdnů)
 • Na mateřskou je nárok i při převzetí dítěte do péče (22 týdnů)

Nárok na mateřskou po skončení zaměstnání

I po skončení zaměstnání (či podnikání), může být nárok na PPM. Podmínkou je ale to, abyste v době nástupu na PPM (nejdříve 8 týdnů před porodem, nejpozději 6 týdnů před porodem), byli v ochranné lhůtě.

Ochranná lhůta, může plynout po skončení zaměstnání (pojištěné činnosti), ve kterém bylo zahájeno těhotenství. Ochranná doba, může být až 180 dní.

Nárok na mateřskou pro nezaměstnané

Pokud byste byli nezaměstnaní na Úřadu práce, pak můžete mít nárok na „mateřskou“ (PPM), pouze za předpokladu, že byste v době začátku PPM, byli v ochranné lhůtě (viz výše).

Pokud by bylo těhotenství zahájeno během nezaměstnanosti na Úřadu práce, a vy až do porodu nikde nepracovali, pak nárok na PPM nevzniká.

Nárok na mateřskou u studentky

Samotné studium, nezakládá nárok na mateřskou (PPM) – během studia nevzniká účast na nemocenském pojištění.

Studentka, může mít nárok na PPM, pouze za předpokladu, že během studia pracuje v nějakém zaměstnání, kde jí vzniká účast na nemocenském pojištění.

Studentka, také může mít nárok na mateřskou, pokud úspěšně ukončí studium (na střední, vysoké, vyšší odborné škole, apod.). Pak se jí může studium započítat, do účasti na nemocenském pojištění.

Stále je ale nutné, aby studentka nastoupila do nějakého zaměstnání, a byla tak v době nástupu na PPM zaměstnaná (účastník NP), nebo alespoň v ochranné době.

Nárok na mateřskou při práci na DPP nebo DPČ

I když pracujete „jen“ na dohodu DPP (dohoda o provedení práce) nebo dohodu DPČ (dohoda o pracovní činnosti), i tak je možné mít nárok na „mateřskou“ (PPM). Je to ale těžší.

Podstatné je, aby vám při práci na DPP nebo DPČ, vznikala účast na nemocenském pojištění. U práce na DPČ, je to při přijmu od 3500 Kč. U práce na DPP, je to při příjmu nad 10 000 Kč měsíčně.

Pokud jsou splněny příslušné podmínky (minimální doba účasti na NP, být účastníkem NP v době nástupu na PPM), pak může být i u DPP nebo DPČ, nárok na peněžitou po>moc v mateřství.

Diskuse ( 1 )

 • Eva

  Dobrý den,při odchodu na mateřskou 4tydny před porodem,krátí se lhůta 28 týdnu,nebo zůstává stejná.děkují

Přidejte komentář