Kdo má nárok na porodné v roce 2022

Na porodné mají nárok rodiny, které mají spíše nižší příjmy. A kterým se narodí první nebo druhé dítě.

Na porodné mají nárok rodiny, které mají spíše nižší příjmy. A kterým se narodí první nebo druhé dítě.

Nárok na porodné má rodina (nebo samotná žena), jejíž společný průměrný měsíční příjem je nižší než 2,7 násobek životního minima.

Mezi příjmy se započítává třeba čistá mzda, podpora v nezaměstnanosti, nemocenské dávky, peněžitá pomoc v mateřství. Zohledňuje se i příjem z podnikání.

Zvýšení životního minima v roce 2022

Od 1. 4. 2022 se zvyšuje životní a existenční minimum o cca 10% (více viz zde).

Podruhé, se životní a existenční minimum zvyšuje od 1 .7. 2022. Druhé zvýšení je o 8,8% (více viz zde).

Díky zvýšení, může mít nárok na porodné více rodin (či samoživitelek).

Kdy je nárok na porodné (platí od 1. 7. 2022):

  • Rodina na první dítě bude mít nárok při průměrném měsíčním příjmu do 28 215 Kč měsíčně
  • Rodina s jedním dítětem do šesti roků bude mít na porodné na druhé dítě nárok při příjmu do 34 587 Kč měsíčně
  • Samoživitelka má na porodné nárok u prvního dítěte do příjmu 17 847 Kč měsíčně
  • Samoživitelka s jedním dítětem do 6 roků má na druhé dítě nárok do příjmu 24 219 Kč měsíčně

Pokud by se ženě narodilo třetí a další dítě, pak nárok nevzniká. Nárok není ani, pokud má rodina vysoký příjem.

Sami si můžete spočítat, zda máte nárok na porodné v této kalkulačce