Těhotenská kalkulačka dle početí – výpočet termínu porodu a další užitečné informace

V této těhotenské kalkulačce, si může spočítat termín porodu, na základě znalosti termínu ovulace, početí nebo o prvního dne poslední menstruace. Nebo je možné provést i obrácený výpočet, kdy si na základě termínu porodu, dopočítáte pravděpodobný termín početí.
V této těhotenské kalkulačce, si může spočítat termín porodu, na základě znalosti termínu ovulace, početí nebo o prvního dne poslední menstruace. Nebo je možné provést i obrácený výpočet, kdy si na základě termínu porodu, dopočítáte pravděpodobný termín početí.

Prostřednictvím této těhotenské kalkulačky, můžete zjistit řadu užitečných informací. Můžete si spočítat termín porodu, na základě data poslední ovulace, začátku poslední menstruace nebo na základě termínu početí (oplodňujíc soulože).

Nebo je možné použít i obrácený výpočet – na základě známého termínu porodu, si spočítat pravděpodobný termín početí.

Kromě toho se můžete dozvědět, v jaké fázi těhotenství se nacházíte (o kolikátý týden těhotenství se jedná, který je to trimestr). Nebo i to, jaká je přibližná velikost a váha plodu (dítěte).

Těhotenská kalkulačka a výpočet termínu porodu

Pro výpočet v této těhotenské kalkulačce, si nejprve zvolte termín, který znáte – je zde několik možností:

 • Datum začátku poslední menstruace – první den začátku poslední menstruace, před začátkem těhotenství
 • Datum ovulace – datum, kdy jste naposledy ovulovala, před začátkem těhotenství
 • Datum početí – pokud znáte přesné datum, kdy došlo ke styku (oplodňující soulož)
 • Datum porodu – pokud znáte datum porodu, pak si můžete zpětně dopočítat například datum předpokládaného početí
Těhotenská kalkulačka
Jaké datum znáte?
Datum

Jak určit přesný termín porodu?

Přesné určení termínu porodu, je v kompetenci vašeho lékaře (gynekologa). Ten by měl být schopný určit přesnější termín porodu, na základě ultrazvukového vyšetření.

První ultrazvukové vyšetření se provádí zpravidla mezi 12 a 14 týdnem těhotenství (během těhotenství jsou zpravidla prováděny 3 ultrazvukové vyšetření). Může být ale provedeno už cca od 6 týdne těhotenství (už v tuto chvíli je na ultrazvuku slyšet tlukot srdce).

Na základě podrobného vyšetření, je lékař schopný zpřesnit odhad pravděpodobného termínu porodu (primárně může vycházet z informací, které mu poskytne matka a z dalších indikativních vyšetření).

Ani lékařem stanovený termín porodu ale nemusí být 100% přesný. Miminka se jen málokdy řídí nějakým přesným kalendářem. A skutečný termín porodu tak lehce může být i +/- 2 týdny od toho očekávaného.

Zvláště u žen, kterým se má narodit první dítě, bývá skutečný termín porodu lehce zpožděn, oproti tomu plánovanému.

Výpočet termínu porodu podle poslední menstruace

Pro určení pravděpodobného termínu porodu, se nejčastěji používá datum začátku (první den) poslední menstruace, před těhotenstvím. Výpočet termínu porodu, podle poslední menstruace, je pak poměrně prostý.

 • K datu prvního dne poslední menstruace, se připočítá 280 kalendářních dní a výsledkem by měl být očekávaný termín porodu.

Tento výpočet ale funguje pouze za předpokladu, že má žena pravidelný menstruační cyklus.

Vzhledem k tomu, že řada žen má jinou délku menstruačního cyklu, než právě 28 dní, tak tato metoda výpočtu termínu porodu není zcela přesná.

Výpočet termínu porodu podle početí (oplodňující soulože)

Pokud znáte přesný termín početí (datum, kdy došlo ke styku, jehož důsledkem bylo oplodnění), pak je výpočet termínu porodu také poměrně snadný.

 • K termínu početí se připočítá 267 dní a výsledkem by měl být očekávaný termín porodu.

I toto datum ale nemusí být zcela přesné. Zatímco ovulace ženy, trvá jen cca 24 hodin (vajíčko je schopné oplodnění jen poměrně krátkou dobu), spermie dokáží v těle ženy „počkat“ i několik dní.

K faktickému početí dítěte (oplodnění vajíčka), tedy může dojít třeba i o dva dny později, než kdy se uskutečnil poslední styk, který mohl vést k těhotenství.

Výpočet termínu porodu podle ovulace

Měření bazální teploty a sledování „plodných“ dní (ovulace), je poměrně často používaná „antikoncepční metoda. Resp. stejně často je sledování termínu ovulace používáno, i ke zvýšení pravděpodobnosti úspěšného početí.

Termín ovulace je poměrně přesným určením toho, kdy mohlo dojít k zahájení těhotenství. Ženské vajíčko je schopné oplodnění jen v poměrně velmi krátkém časovém úseku. Jedná se zpravidla o 24 – 36 hodin.

I zde ale mohou existovat výjimky. Jsou známy i případy, kdy k početí dítěte došlo zcela mimo termín pravidelné ovulace.

Jak dlouho trvá těhotenství?

Tradiční způsob udávání délky těhotenství:

 • 10 lunárních měsíců (po 28 dnech)
 • 280 kalendářních dní
 • Nebo také 40 týdnů

Reálná délka běžného těhotenství, je ale kratší než 280 dní. Zpravidla se jedná o dobu 267 dní. Oněch 280 dní, se totiž počítá od začátku poslední menstruace před početím (otěhotněním).

Pokud má žena pravidelný menstruační cyklus (28 dní), pak k ovulaci (a tím i nejpravděpodobnějšímu početí), dochází cca 13 – 14 den po začátku menstruačního cyklu. Takže i když se mluví o tom, že je délka těhotenství 280 dní, ve skutečnosti je to o něco méně.

Jaké bude pohlaví dítěte?

Na internetu je možné najít řadu různých kalkulaček, pro výpočet pravděpodobnosti pohlaví dítěte. Existuje kolem toho řada „babských“ pověr nebo i serióznějších metod výpočtu.

Pravda je ale nakonec ve výsledku jenom ta, že pravděpodobnost, zda to bude kluk nebo holka, je ve výsledku cca 50:50. Resp. přesněji:

 • S pravděpodobností 48,8% to bude holka
 • S pravděpodobností 51,2% to bude kluk
 • Na 100 porodů holčiček, se narodí 105 chlapečků

Je řada metod výpočtu – podle čínského lunárního kalendáře, podle věku obou rodičů, podle metody sudé a liché dny, podle toho jaké pohlaví se narodilo v předchozích případech, u rodičů, prarodičů, praprarodičů.

Míra nejistoty všech těchto výpočtů pohlaví, je ale značně vysoká. Tím, že je přirozené rozdělení pohlaví zhruba půl na půl, se všechny výpočty nijak významně neodchylují od statistické pravděpodobnosti.

Jaká bude barva očí dítěte?

Většina dětí se narodí s modrou nebo šedomodrou barvou očí. Ta skutečná barva očí, se objeví až cca kolem půl roku, a může se měnit až do cca 3 let věku.

Na dědičnosti barvy očí se podílí 16 různých genů. To, jakou barvu očí bude mít dítě, tedy není tak jednoznačné, jako například u krevní skupiny.

Existuje určitá míra pravděpodobnosti, že když mají oba rodiče modré oči, tak bude mít i dítě modré oči (až 99%). Pokud ale mají oba rodiče hnědé oči, tak je pravděpodobnost hnědých očí u dítěte jen 75%.

Jaká bude barva vlasů dítěte?

Dědičnost barvy vlasů u dítěte, je ještě méně odhadnutelná, než jak je tomu u barvy očí. Na dědičnosti barvy vlasů se podílí minimálně 8 různých genů. A doposud není jisté, zda jsou známy všechny geny, které se na tom mohou podílet.

Navíc barva vlasů se pohybuje v podstatně širším spektru, než třeba barva očí. Barva vlasů se také mění v průběhu života, nebo i jen v průběhu ročních období.

I zde se dá s určitou mírou pravděpodobnosti odhadnout barva vlasů dítěte, na základě toho, jakou barvu mají rodiče. Není to ale příliš přesné.

Jaká bude krevní skupina dítěte?

Dědičnost krevní skupiny je sice poměrně jednoduchá, v některých případech ale může dítě dvě nebo i tři různé krevní skupiny (se stejnou nebo různou mírou pravděpodobnosti).

Pouze v některých případech je jednoznačně jisté, kterou krevní skupinu bude mít dítě, nebo kterou krevní skupinu naopak mít nemůže.

Rodič Otec
Krevní skupina 0 A B AB
0 0 0, A 0, B A, B
Matka A 0, A 0, A 0, A, B, AB A, B, AB
B 0, B 0, A, B, AB 0, B A, B, AB
AB A, B A, B, AB A, B, AB A, B, AB

Diskuse ( 0 )

Přidejte komentář