Kalkulačka: Životní a existenční minimum v roce 2020

V případě čtyřčlenné rodiny, kde jsou dvě dospělé osoby a dvě děti ve věku 5 a 8 roků by se životní minimum spočítalo, jako součet 3550 Kč + 3200 Kč + 1970 Kč + 2420 Kč = 11 140 Kč měsíčně.
V případě čtyřčlenné rodiny, kde jsou dvě dospělé osoby a dvě děti ve věku 5 a 8 roků by se životní minimum spočítalo, jako součet 3550 Kč + 3200 Kč + 1970 Kč + 2420 Kč = 11 140 Kč měsíčně.

Životní minimum mimo jiné určuje, zda budete mít nárok na sociální dávky a kolik dostanete. Podle výše životního minima se posuzuje, jestli je váš příjem dostatečně vysoký, nebo jestli naopak potřebujete nějakou sociální podporu. Životní minimum ovlivňuje i exekuce (nezabavitelnou částku) a další oblasti (daňový bonus, alimenty aj.).

V této kalkulačce si můžete spočítat, jaké je životní minimum pro vás, nebo vaši rodinu v roce 2020. Od 1. 4. 2020 došlo ke zvýšení životního a existenčního minima.

Výpočet: Kolik je životní minimum v roce 2020?

Kalkulačka životní minimum 2020
Počet dospělých osob
Děti do 6 roků
Děti 6 - 15 roků
Děti do 26 roků

Co je to životní a existenční minimum

Životní a existenční minimum jsou dva pojmy, které jsou stanoveny příslušným zákonem. Jedná se výši příjmu, který je z podhledu zákona považován za minimální, k pokrytí základní životních potřeb, jako je jídlo, oblečení, hygienické potřeby.

Životní a existenční minimum definuje zákon číslo 110/2006 Sb. (zákon o životním a existenčním minimu) :

§ 1 Předmět úpravy(1) Tento zákon stanoví životní minimum jako minimální hranici peněžních příjmů (dále jen „příjem“) fyzických osob (dále jen „osoba“) k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb a existenční minimum jako minimální hranici příjmů osob, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití.

(2) Tento zákon dále upravuje způsob posouzení, zda příjmy osob dosahují částek životního minima nebo existenčního minima.

(3) Životní minimum ani existenční minimum nezahrnuje nezbytné náklady na bydlení; poskytování pomoci k zajištění úhrady nezbytných nákladů na bydlení stanoví zvláštní právní předpisy.

Zvýšení životního a existenčního minima od dubna 2020

To, jak vysoké je životní a existenční minimum, se již několik roků neměnilo. Vzhledem k tomu, že se neustále zvyšují ceny všeho možného, a roste inflace, rozhodla vláda o zvýšení.

Od 1. 4. 2020 dochází ke zvýšení o 13%. Týká se to jak životního a existenčního minima jednotlivce, tak i jednotlivých částek, ze kterých se vypočítává životní minimum pro rodinu – viz tabulka níže.

Kolik je životní minimum v roce 2020

Výše životního minima je určena nařízením vlády. Konkrétně se jedná o vládní nařízení číslo 61/2020 Sb., kterým bylo 17. 2. 2020 schváleno zvýšení životního a existenčního minima od 1. 4. 2020.

  • Životní minimum jednotlivce je v roce 2020 = 3 860 Kč
  • Existenční minimum jednotlivce je v roce 2020 = 2 490 Kč

Přehled všech částek životního minima pro jednotlivé členy rodiny (skupiny společně posuzovaných osob), najdete v tabulce níže. Najdete zde i informaci o tom, o kolik se zvýšily jednotlivé částky.

Jak se zvyšuje životní minimum od 1. 4. 2020:

do 31. 3. 2020 od 1. 4. 2020 Zvýšení o
Existenční minimum jednotlivce 2 200 Kč 2 490 Kč 290 Kč
Životní minimum jednotlivce 3 410 Kč 3 860 Kč 450 Kč
Životní minimum pro rodinu
První dospělá osoba 3 140 Kč 3 550 Kč 410 Kč
Další dospělé osoby (dítě nad 15 roků *) 2 830 Kč 3 200 Kč 370 Kč
Dítě do 6 roků 1 740 Kč 1 970 Kč 230 Kč
Dítě 6 – 15 roků 2 140 Kč 2 420 Kč 280 Kč
Dítě do 26 roků ** 2 450 Kč 2 770 Kč 320 Kč

(*) dítě, které ukončilo povinnou školní docházku a dále nestuduje, nepovažuje se za nezaopatřené dítě

(**) musí se jednat o nezaopatřené dítě, například student střední nebo vysoké školy

Jak se projeví zvýšení životního minima

To, jak je vysoké životní minimum, má vliv na různé sociální dávky. Třeba na přídavky na dítě nebo na porodné, je nárok, pokud je měsíční příjem rodiny nižší, než 2,7 násobek životního minima.

Díky tomu, že se zvýšilo životní minimum, mají na tyto sociální dávky nárok i rodiny, které si o ně před změnou nemohly požádat.

Pokud vás zajímá, zda máte nárok na porodné nebo přídavky na dítě, tak si to sami můžete spočítat v této kalkulačce:

Zvýšení životního minima ovlivňuje i výpočet exekuce. Nezabavitelné minimum, se při exekuci na mzdu, vypočítává na základě toho, jaké aktuální životní minimum. Díky jeho zvýšení, tak lidem s exekucí zůstává více peněz.

Životní minimum ale ovlivňuje i další věci. Rozhoduje o tom, zda máte nárok na daňový bonus. Může hrát roli při určení výše výživného na dítě při rozvodu. Oblastí, které ovlivňuje životní minimum je mnoho.

Kolik je životní minimum pro rodinu v roce 2020?

Životní minimum pro rodinu se spočítá, jako součet částek za jednotlivé členy rodiny. Resp. nemusí se jednat o rodinu v pravém slova smyslu. U sociálních dávek se zpravidla posuzuje okruh společně posuzovaných osob, které sdílí společnou domácnost.

V případě čtyřčlenné rodiny, kde jsou dvě dospělé osoby a dvě děti ve věku 5 a 8 roků by se životní minimum spočítalo, jako součet 3550 Kč + 3200 Kč + 1970 Kč + 2420 Kč = 11 140 Kč měsíčně.

Kolik je životní minimum pro důchodce v roce 2020?

Životní minimum pro důchodce, který žije sám, je od 1. 4. 2020 ve výši 3 860 Kč (životní minimum pro jednotlivce).

Životní minimum pro dva důchodce, kteří sdílí společnou domácnost, je součet dvou částek – 3550 Kč + 3200 Kč = 6 750 Kč.

Kolik je životní minimum pro samoživitelku v roce 2020

Životní minimum pro samoživitelku, by se vypočítalo, jako součet částky za dospělou osobu (samoživitelku/samoživitele) a částky za dítě/děti (podle věku a počtu dětí). Například životní minimum pro samoživitelku s jedním dítětem do 6 roků je 5 520 Kč měsíčně (součet 3550 Kč + 1970 Kč).

Diskuse ( 0 )

Přidejte komentář