Kalkulačka: Životní a existenční minimum od 1. dubna 2022

Životní minimum mimo jiné určuje, zda budete mít nárok na sociální dávky a kolik dostanete. V této kalkulačce pro výpočet výše životního a existenčního minima, si sami můžete spočítat, kolik je to je od 1. 4. 2022. Od dubna 2022, se životní a existenční minimum zvyšuje o cca 10%.
Životní minimum mimo jiné určuje, zda budete mít nárok na sociální dávky a kolik dostanete. V této kalkulačce pro výpočet výše životního a existenčního minima, si sami můžete spočítat, kolik je to je od 1. 4. 2022. Od dubna 2022, se životní a existenční minimum zvyšuje o cca 10%.

Zvýšení životního minima od 1. července 2022 – druhé zvýšení v roce 2022

V roce 2022, se životní a existenční minimum, mimořádně zvyšuje dvakrát. První zvýšení, bylo od začátku dubna (viz informace zde v článku), kdy se zvyšovalo o cca 10%.

Kvůli vysoké inflaci (15% a více) a rostoucím nákladům na živobytí, bylo schváleno další zvýšení o 8,8%. Druhé zvýšení platí od 1. 7. 2022.

Od 1. července 2022, se životní minimum jednotlivce zvyšuje na 4 620 Kč (o 370 Kč více). Existenční minimum se zvyšuje na 2 980 Kč (o 240 Kč více).

Nová kalkulačka pro výpočet životního minima od 1. 7. 2022 je zde

Životní minimum mimo jiné určuje, zda budete mít nárok na sociální dávky a kolik dostanete. Podle výše životního minima se posuzuje, jestli je váš příjem dostatečně vysoký, nebo jestli naopak potřebujete nějakou sociální podporu. Životní minimum ovlivňuje i exekuce (nezabavitelnou částku) a další oblasti (daňový bonus, alimenty aj.).

Výpočet: Kolik je životní minimum v roce 2022?

Kalkulačka životní minimum od 1.4.2022
Počet dospělých osob
Děti do 6 roků
Děti 6 - 15 roků
Děti do 26 roků

Co je to životní a existenční minimum

Životní a existenční minimum jsou dva pojmy, které jsou stanoveny příslušným zákonem. Jedná se výši příjmu, který je z podhledu zákona považován za minimální, k pokrytí základní životních potřeb, jako je jídlo, oblečení, hygienické potřeby.

Životní a existenční minimum definuje zákon číslo 110/2006 Sb. (zákon o životním a existenčním minimu) :

§ 1 Předmět úpravy(1) Tento zákon stanoví životní minimum jako minimální hranici peněžních příjmů (dále jen „příjem“) fyzických osob (dále jen „osoba“) k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb a existenční minimum jako minimální hranici příjmů osob, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití.(2) Tento zákon dále upravuje způsob posouzení, zda příjmy osob dosahují částek životního minima nebo existenčního minima.

(3) Životní minimum ani existenční minimum nezahrnuje nezbytné náklady na bydlení; poskytování pomoci k zajištění úhrady nezbytných nákladů na bydlení stanoví zvláštní právní předpisy.

Zvýšení životního a existenčního minima v roce 2022

To, jak vysoké je životní a existenční minimum, se naposledy měnilo v roce 2020 (došlo ke zvýšení o cca 13%). Vzhledem k tomu, že se neustále zvyšují ceny všeho možného, a roste inflace, rozhodla vláda o zvýšení.

Na konci března 2022, schválila vláda zvýšení životního a existenčního minima o cca 10%. Životní minimum se zvyšuje o 390 Kč, od 1. 4. 2022 to bude 4250 Kč. Existenční minimum se zvyšuje o 250 Kč, od 1. 4. 2022 to bude 2740 Kč.

Kolik je životní minimum v roce 2022

Výše životního minima je určena nařízením vlády.  Od 1. 4. 2022 se jedná o tyto částky:

  • Životní minimum jednotlivce je v roce 2022 = 4 250 Kč
  • Existenční minimum jednotlivce je v roce 2022 = 2 740 Kč

Přehled všech částek životního minima pro jednotlivé členy rodiny (skupiny společně posuzovaných osob), najdete v tabulce níže. Najdete zde i informaci o tom, o kolik se zvýšily jednotlivé částky.

Kolik je životní minimum od 1. 4. 2022

do 31. 3. 2022 od 1. 4. 2022 Zvýšení
Existenční minimum jednotlivce 2 490 Kč 2 740 Kč +250 Kč
Životní minimum jednotlivce 3 860 Kč 4 250 Kč +390 Kč
Životní minimum pro 1 dospělou osobu 3 550 Kč 3 910 Kč +360 Kč
Životní minimum pro další osoby (*) 3 200 Kč 3 530 Kč +330 Kč
Životní minimum pro dítě do 6 roků 1 970 Kč 2 170 Kč +200 Kč
Životní minimum pro dítě 6 – 15 roků 2 420 Kč 2 670 Kč +250 Kč
Životní minimum pro dítě do 26 roků (**) 2 770 Kč 3 050 Kč +280 Kč

(*) dítě, které ukončilo povinnou školní docházku a dále nestuduje, nepovažuje se za nezaopatřené dítě

(**) musí se jednat o nezaopatřené dítě, například student střední nebo vysoké školy

Jak se projeví zvýšení životního minima

To, jak je vysoké životní minimum, má vliv na různé sociální dávky. Třeba na přídavky na dítě je nárok, pokud průměrná výše čistého měsíčního příjmu, nepřekračuje 3,4 násobek životního minima.

Na sociální dávku porodné (při narození prvního nebo druhého dítěte), je zase nárok, pokud průměrná výše příjmu, není vyšší než 2,7 násobek životního minima.

Díky tomu, že se zvýšilo životní minimum, mají na tyto sociální dávky nárok i rodiny, které si o ně před změnou nemohly požádat.

Pokud vás zajímá, zda máte nárok na porodné nebo přídavky na dítě, tak si to sami můžete spočítat v této kalkulačce:

Zvýšení životního minima ovlivňuje i výpočet exekuce. Nezabavitelné minimum, se při exekuci na mzdu, vypočítává na základě toho, jaké aktuální životní minimum. Díky jeho zvýšení, tak lidem s exekucí zůstává více peněz.

Životní minimum ale ovlivňuje i další věci. Rozhoduje o tom, zda máte nárok na daňový bonus. Může hrát roli při určení výše výživného na dítě při rozvodu. Oblastí, které ovlivňuje životní minimum je mnoho.

Kolik je životní minimum pro rodinu v roce 2022?

Životní minimum pro rodinu se spočítá, jako součet částek za jednotlivé členy rodiny. Resp. nemusí se jednat o rodinu v pravém slova smyslu. U sociálních dávek se zpravidla posuzuje okruh společně posuzovaných osob, které sdílí společnou domácnost.

V případě čtyřčlenné rodiny, kde jsou dvě dospělé osoby a dvě děti ve věku 5 a 8 roků by se životní minimum spočítalo, jako součet 3910 Kč + 3530 Kč + 2170 Kč + 2670 Kč = 12 280 Kč měsíčně.

Kolik je životní minimum pro důchodce v roce 2022?

Životní minimum pro důchodce, který žije sám, je v roce 2022 ve výši 4 250 Kč (životní minimum pro jednotlivce).

Životní minimum pro dva důchodce, kteří sdílí společnou domácnost, je součet dvou částek – 3910 Kč + 3530 Kč = 7 440 Kč.

Kolik je životní minimum pro samoživitelku v roce 2022

Životní minimum pro samoživitelku, by se vypočítalo, jako součet částky za dospělou osobu (samoživitelku/samoživitele) a částky za dítě/děti (podle věku a počtu dětí). Například životní minimum pro samoživitelku s jedním dítětem do 6 roků je 6 080 Kč měsíčně (součet 3910 Kč + 2170 Kč).

Diskuse ( 0 )

Přidejte komentář