Kalkulačka: Životní a existenční minimum od 1. ledna 2024

Životní minimum mimo jiné určuje, zda budete mít nárok na sociální dávky a kolik dostanete. V této kalkulačce pro výpočet výše životního a existenčního minima, si sami můžete spočítat, kolik je to je od 1. 1. 2024. Pro rok 2024, zatím není schválena žádná změna. Životní minimum pro jednotlivce zůstává 4860 Kč a existenční minimum je 3130 Kč.
Životní minimum mimo jiné určuje, zda budete mít nárok na sociální dávky a kolik dostanete. V této kalkulačce pro výpočet výše životního a existenčního minima, si sami můžete spočítat, kolik je to je od 1. 1. 2024. Pro rok 2024, zatím není schválena žádná změna. Životní minimum pro jednotlivce zůstává 4860 Kč a existenční minimum je 3130 Kč.

Životní minimum mimo jiné určuje, zda budete mít nárok na sociální dávky a kolik dostanete. Podle výše životního minima se posuzuje, jestli je váš příjem dostatečně vysoký, nebo jestli naopak potřebujete nějakou sociální podporu. Životní minimum ovlivňuje i exekuce (nezabavitelnou částku) a další oblasti (daňový bonus, alimenty aj.).

Výpočet: Kolik je životní minimum v roce 2024?

Kalkulačka životní minimum 2024
Počet dospělých osob
Děti do 6 roků
Děti 6 - 15 roků
Děti do 26 roků

Co je to životní a existenční minimum

Životní a existenční minimum jsou dva pojmy, které jsou stanoveny příslušným zákonem. Jedná se výši příjmu, který je z podhledu zákona považován za minimální, k pokrytí základní životních potřeb, jako je jídlo, oblečení, hygienické potřeby.

Životní a existenční minimum definuje zákon číslo 110/2006 Sb. (zákon o životním a existenčním minimu) :

§ 1 Předmět úpravy

(1) Tento zákon stanoví životní minimum jako minimální hranici peněžních příjmů (dále jen „příjem“) fyzických osob (dále jen „osoba“) k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb a existenční minimum jako minimální hranici příjmů osob, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití.

(2) Tento zákon dále upravuje způsob posouzení, zda příjmy osob dosahují částek životního minima nebo existenčního minima.

(3) Životní minimum ani existenční minimum nezahrnuje nezbytné náklady na bydlení; poskytování pomoci k zajištění úhrady nezbytných nákladů na bydlení stanoví zvláštní právní předpisy.

Zvýšení životního a existenčního minima v roce 2024

Životní minimum se zvyšovalo v roce 2022 celkem 2x (od 1. 4. 2020 a následně i od 1. 7. 2022). Bylo to kvůli vysoké inflaci (celková inflace v roce 2022, byla přes 15%) – prudce se zvyšovaly ceny elektřiny, plynu, bydlení, potravin a vlastně téměř všeho.

Další zvýšení životního a existenčního minima, bylo schváleno hned na začátek roku 2023. Od 1. ledna 2023, dochází k další valorizaci částek životního a existenčního minima (o 5,2%).

Pro rok 2024, se zatím neplánuje žádné zvýšení životního a existenčního minima. K poslednímu zvýšení došlo na začátku roku 2023. V roce 2024, zatím budou platit stejné částky, jako v předchozím roce.

Kolik je životní minimum v roce 2024

Výše životního minima je určena nařízením vlády.  V roce 2024 se jedná o tyto částky:

  • Životní minimum jednotlivce je v roce 2024 = 4 860 Kč
  • Existenční minimum jednotlivce je v roce 2024 = 3 130 Kč

Přehled všech částek životního minima pro jednotlivé členy rodiny (skupiny společně posuzovaných osob), najdete v tabulce níže. Najdete zde i informaci o tom, o kolik se zvýšily jednotlivé částky.

Kolik je životní minimum od 1. 1. 2024

2024
Existenční minimum jednotlivce 3 130 Kč
Životní minimum jednotlivce 4 860 Kč
Životní minimum pro 1 dospělou osobu 4 470 Kč
Životní minimum pro další osoby (*) 4 040 Kč
Životní minimum pro dítě do 6 roků 2 480 Kč
Životní minimum pro dítě 6 – 15 roků 3 050 Kč
Životní minimum pro dítě do 26 roků (**) 3 490 Kč

(*) dítě, které ukončilo povinnou školní docházku a dále nestuduje, nepovažuje se za nezaopatřené dítě

(**) musí se jednat o nezaopatřené dítě, například student střední nebo vysoké školy

Životní minimum a nárok na sociální dávky v roce 2024

To, jak je vysoké životní minimum, má vliv na různé sociální dávky. Třeba na přídavky na dítě je nárok, pokud průměrná výše čistého měsíčního příjmu, nepřekračuje 3,4 násobek životního minima.

Na sociální dávku porodné (při narození prvního nebo druhého dítěte), je zase nárok, pokud průměrná výše příjmu, není vyšší než 2,7 násobek životního minima.

Díky tomu, že se zvýšilo životní minimum, mají na tyto sociální dávky nárok i rodiny, které si o ně před změnou nemohly požádat.

Pokud vás zajímá, zda máte nárok na porodné nebo přídavky na dítě, tak si to sami můžete spočítat v této kalkulačce:

Zvýšení životního minima ovlivňuje i výpočet exekuce. Nezabavitelné minimum, se při exekuci na mzdu, vypočítává na základě toho, jaké aktuální životní minimum. Díky jeho zvýšení, tak lidem s exekucí zůstává více peněz.

Životní minimum ale ovlivňuje i další věci. Rozhoduje o tom, zda máte nárok na daňový bonus. Může hrát roli při určení výše výživného na dítě při rozvodu. Oblastí, které ovlivňuje životní minimum je mnoho.

Kolik je životní minimum pro rodinu v roce 2024?

Životní minimum pro rodinu se spočítá, jako součet částek za jednotlivé členy rodiny. Resp. nemusí se jednat o rodinu v pravém slova smyslu. U sociálních dávek se zpravidla posuzuje okruh společně posuzovaných osob, které sdílí společnou domácnost.

V případě čtyřčlenné rodiny, kde jsou dvě dospělé osoby a dvě děti ve věku 5 a 8 roků by se životní minimum spočítalo, jako součet 4470 Kč + 4040 Kč + 3050 Kč + 3 490 Kč = 15 050 Kč měsíčně.

Kolik je životní minimum pro důchodce v roce 2024?

Životní minimum pro důchodce, který žije sám, je v roce 2024 ve výši 4 860 Kč (životní minimum pro jednotlivce).

Životní minimum pro dva důchodce, kteří sdílí společnou domácnost, je součet dvou částek – 4470 Kč + 4040 Kč = 8 510 Kč.

Kolik je životní minimum pro samoživitelku v roce 2024

Životní minimum pro samoživitelku, by se vypočítalo, jako součet částky za dospělou osobu (samoživitelku/samoživitele) a částky za dítě/děti (podle věku a počtu dětí). Například životní minimum pro samoživitelku s jedním dítětem do 6 roků je 7 520 Kč měsíčně (součet 4470 Kč + 3050 Kč).

Diskuse ( 0 )

Přidejte komentář