Kalkulačka: Životní a existenční minimum od 1. ledna 2023

Životní minimum mimo jiné určuje, zda budete mít nárok na sociální dávky a kolik dostanete. V této kalkulačce pro výpočet výše životního a existenčního minima, si sami můžete spočítat, kolik je to je od 1. 1. 2023. Od ledna 2023, se životní a existenční minimum zvyšuje o cca 5,2%.
Životní minimum mimo jiné určuje, zda budete mít nárok na sociální dávky a kolik dostanete. V této kalkulačce pro výpočet výše životního a existenčního minima, si sami můžete spočítat, kolik je to je od 1. 1. 2023. Od ledna 2023, se životní a existenční minimum zvyšuje o cca 5,2%.

Zvýšení životního minima od 1. ledna 2023

V roce 2023, se životní a existenční minimum, zvyšuje hned od začátku roku. Všechny částky se budu zvyšovat o cca 5,2% (zvýšení o 120 – 240 Kč).

Od 1. ledna 2023, se životní minimum jednotlivce zvyšuje na 4 860 Kč (o 240 Kč více). Existenční minimum se zvyšuje na 3 130 Kč (o 150 Kč více).

Životní minimum mimo jiné určuje, zda budete mít nárok na sociální dávky a kolik dostanete. Podle výše životního minima se posuzuje, jestli je váš příjem dostatečně vysoký, nebo jestli naopak potřebujete nějakou sociální podporu. Životní minimum ovlivňuje i exekuce (nezabavitelnou částku) a další oblasti (daňový bonus, alimenty aj.).

Výpočet: Kolik je životní minimum v roce 2023?

Kalkulačka životní minimum od 1.1.2023
Počet dospělých osob
Děti do 6 roků
Děti 6 - 15 roků
Děti do 26 roků

Co je to životní a existenční minimum

Životní a existenční minimum jsou dva pojmy, které jsou stanoveny příslušným zákonem. Jedná se výši příjmu, který je z podhledu zákona považován za minimální, k pokrytí základní životních potřeb, jako je jídlo, oblečení, hygienické potřeby.

Životní a existenční minimum definuje zákon číslo 110/2006 Sb. (zákon o životním a existenčním minimu) :

§ 1 Předmět úpravy(1) Tento zákon stanoví životní minimum jako minimální hranici peněžních příjmů (dále jen „příjem“) fyzických osob (dále jen „osoba“) k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb a existenční minimum jako minimální hranici příjmů osob, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití.(2) Tento zákon dále upravuje způsob posouzení, zda příjmy osob dosahují částek životního minima nebo existenčního minima.

(3) Životní minimum ani existenční minimum nezahrnuje nezbytné náklady na bydlení; poskytování pomoci k zajištění úhrady nezbytných nákladů na bydlení stanoví zvláštní právní předpisy.

Zvýšení životního a existenčního minima v roce 2023

Životní minimum se zvyšovalo v roce 2022 celkem 2x (od 1. 4. 2020 a následně i od 1. 7. 2022). Bylo to kvůli vysoké inflaci (celková inflace v roce 2022, byla přes 15%) – prudce se zvyšovaly ceny elektřiny, plynu, bydlení, potravin a vlastně téměř všeho.

Další zvýšení životního a existenčního minima, bylo schváleno hned na začátek roku 2023. Od 1. ledna 2023, dochází k další valorizaci částek životního a existenčního minima (o 5,2%).

Kolik je životní minimum v roce 2023

Výše životního minima je určena nařízením vlády.  Od 1. 1. 2023 se jedná o tyto částky:

  • Životní minimum jednotlivce je v roce 2023 = 4 860 Kč
  • Existenční minimum jednotlivce je v roce 2023 = 3 130 Kč

Přehled všech částek životního minima pro jednotlivé členy rodiny (skupiny společně posuzovaných osob), najdete v tabulce níže. Najdete zde i informaci o tom, o kolik se zvýšily jednotlivé částky.

Kolik je životní minimum od 1. 1. 2023

 2022 2023 Zvýšení
Existenční minimum jednotlivce 2 980 Kč 3 130 Kč +150 Kč
Životní minimum jednotlivce 4 620 Kč 4 860 Kč +240 Kč
Životní minimum pro 1 dospělou osobu 4 250 Kč 4 470 Kč +220 Kč
Životní minimum pro další osoby (*) 3 840 Kč 4 040 Kč +200 Kč
Životní minimum pro dítě do 6 roků 2 360 Kč 2 480 Kč +120 Kč
Životní minimum pro dítě 6 – 15 roků 2 900 Kč 3 050 Kč +150 Kč
Životní minimum pro dítě do 26 roků (**) 3 320 Kč 3 490 Kč +170 Kč

(*) dítě, které ukončilo povinnou školní docházku a dále nestuduje, nepovažuje se za nezaopatřené dítě

(**) musí se jednat o nezaopatřené dítě, například student střední nebo vysoké školy

Jak se projeví zvýšení životního minima

To, jak je vysoké životní minimum, má vliv na různé sociální dávky. Třeba na přídavky na dítě je nárok, pokud průměrná výše čistého měsíčního příjmu, nepřekračuje 3,4 násobek životního minima.

Na sociální dávku porodné (při narození prvního nebo druhého dítěte), je zase nárok, pokud průměrná výše příjmu, není vyšší než 2,7 násobek životního minima.

Díky tomu, že se zvýšilo životní minimum, mají na tyto sociální dávky nárok i rodiny, které si o ně před změnou nemohly požádat.

Pokud vás zajímá, zda máte nárok na porodné nebo přídavky na dítě, tak si to sami můžete spočítat v této kalkulačce:

Zvýšení životního minima ovlivňuje i výpočet exekuce. Nezabavitelné minimum, se při exekuci na mzdu, vypočítává na základě toho, jaké aktuální životní minimum. Díky jeho zvýšení, tak lidem s exekucí zůstává více peněz.

Životní minimum ale ovlivňuje i další věci. Rozhoduje o tom, zda máte nárok na daňový bonus. Může hrát roli při určení výše výživného na dítě při rozvodu. Oblastí, které ovlivňuje životní minimum je mnoho.

Kolik je životní minimum pro rodinu v roce 2023?

Životní minimum pro rodinu se spočítá, jako součet částek za jednotlivé členy rodiny. Resp. nemusí se jednat o rodinu v pravém slova smyslu. U sociálních dávek se zpravidla posuzuje okruh společně posuzovaných osob, které sdílí společnou domácnost.

V případě čtyřčlenné rodiny, kde jsou dvě dospělé osoby a dvě děti ve věku 5 a 8 roků by se životní minimum spočítalo, jako součet 4470 Kč + 4040 Kč + 3050 Kč + 3 490 Kč = 15 050 Kč měsíčně.

Kolik je životní minimum pro důchodce v roce 2023?

Životní minimum pro důchodce, který žije sám, je v roce 2023 ve výši 4 860 Kč (životní minimum pro jednotlivce).

Životní minimum pro dva důchodce, kteří sdílí společnou domácnost, je součet dvou částek – 4470 Kč + 4040 Kč = 8 510 Kč.

Kolik je životní minimum pro samoživitelku v roce 2023

Životní minimum pro samoživitelku, by se vypočítalo, jako součet částky za dospělou osobu (samoživitelku/samoživitele) a částky za dítě/děti (podle věku a počtu dětí). Například životní minimum pro samoživitelku s jedním dítětem do 6 roků je 7 520 Kč měsíčně (součet 4470 Kč + 3050 Kč).

Diskuse ( 0 )

Přidejte komentář