Kdo má nárok na vyšší příspěvek na dítě?

Sociální dávka příspěvek na dítě, má dvě odlišné verze.

Sociální dávka příspěvek na dítě, má dvě odlišné verze. Buď je to základní výše dávky, na kterou mají nárok všichni příjemci bez rozdílu (pokud splní podmínky pro tuto dávku).

Nebo to jsou zvýšené přídavky, na které mají nárok ti, kdo mohou doložit, že alespoň jeden člen rodiny (skupiny společně posuzovaných osob ve společné domácnosti) dosahuje příjmu ze zaměstnání nebo podnikání (nebo jiného příjmu, který je vyjmenován v příslušném zákonu).

Příjem musí být alespoň ve výši životního minima jednotlivce (3860 Kč v roce 2021).

Další, neméně důležitou podmínkou je to, aby byl průměrný měsíční (čistý) příjem rodiny nižší, než 2,7 násobek životního minima (do 30.6.2021). Od 1.7.2021 se limit zvýší na 3,4 násobek životního minima.

Základní vše přídavků na dítě (a zvýšení od 1.7.2021):

 • do 6 let 500 Kč (od 1.7.2021 je to 630 Kč)
 • od 6 do 15 let 610 Kč (od 1.7.2021 je to 770 Kč)
 • od 15 do 26 let 700 Kč (od 1.7.2021 je to 880 Kč)

Zvýšené přídavky na dítě (a zvýšení od 1.7.2021):

 • do 6 let 800 Kč (od 1.7.2021 je to 1130 Kč)
 • od 6 do 15 let 910 Kč (od 1.7.2021 je to 1270 Kč)
 • od 15 do 26 let 1000 Kč (od 1.7.2021 je to 1380 Kč)

Aby byl nárok na zvýšené přídavky, musí být v rodině příjem ve výši min. 3860 Kč. A to:

 • příjem ze zaměstnání nebo podnikání
 • příjem z podpory v nezaměstnanosti nebo podpory při rekvalifikaci
 • příjem z nemocenských dávek (nemocenská při pracovní neschopnosti, ošetřovné, otcovská, mateřská)
 • rodičovský příspěvek (pokud je vyplácen po skončení výplaty peněžité pomoci v mateřství)
 • příjem dávky důchodového pojištění

a další příjmy podle paragrafu 18, odstavec 2, zákon 117/1995, Zákon o státní sociální podpoře