Výpočet: Kalkulačka rodičovský příspěvek v roce 2024

Rodičovský příspěvek je sociální dávka, kterou dostávají rodiny, kterým se narodilo dítě. V roce 2024 se rodičovský příspěvek zvyšuje o 50 000 Kč. Rodičovská pro děti narozené od 1. 1. 2024 bude 350 000 Kč (nebo 525 000 Kč pro dvojčata nebo vícerčata).
Rodičovský příspěvek je sociální dávka, kterou dostávají rodiny, kterým se narodilo dítě. V roce 2024 se rodičovský příspěvek zvyšuje o 50 000 Kč. Rodičovská pro děti narozené od 1. 1. 2024 bude 350 000 Kč (nebo 525 000 Kč pro dvojčata nebo vícerčata).

Rodičovský příspěvek je sociální dávka, kterou dostávají rodiny, kterým se narodilo dítě. V roce 2024 je rodičovský příspěvek  350 000 Kč na jedno dítě. Pokud máte dvojčata, pak je rodičovský příspěvek 525 000 Kč.

V následující kalkulačce si můžete spočítat, kolik maximálně můžete dostat měsíčně z rodičovského příspěvku, a jak dlouho vám bude vyplácen.

Zvýšení rodičovské o 50 000 Kč od 1. ledna 2024

Na konci června 2023, vláda schválila zvýšení rodičovského příspěvku o 50 000 Kč (na 300 000 Kč, resp. na 525 000 Kč u dvojčat). Zvýšení bude platit od 1. ledna 2024.

Rodičovský příspěvek se současně zkrátí jen na 3 roky (nyní je maximální doba až do 4 roků).

Změny (zvýšení rodičovské a zkrácení) se budou týkat jen dětí, narozených od 1. 1. 2024.

Více informací o zvýšení rodičovské v roce 2024, najdete zde

Výpočet rodičovského příspěvku od roku 2024

Kalkulačka rodičovská dovolená 2024
Kdy se narodilo dítě?
Průměrná hrubá měsíční mzda (otce nebo matky, podle toho, která je vyšší)

Máte dvojčata (vícerčata)

Kolik je rodičovský příspěvek v roce 2024

Rodičovský příspěvek se zvyšuje od začátku roku 2024. Zvýšení ale platí jenom pro některé maminky. Na zvýšení bude nárok, jenom u dětí, které se narodí v roce 2024.

Rodičovský příspěvek v roce 2024 pro děti narozené od 1. 1. 2024:

 • Rodičovský příspěvek na jedno dítě = 350 000 Kč
 • Rodičovský příspěvek na dvojčata = 525 000 Kč
 • maximálně na 3 roky (do 3 narozenin)

Rodičovský příspěvek v roce 2024 pro děti narozené do 31. 12. 2023:

 • Rodičovský příspěvek na jedno dítě = 300 000 Kč
 • Rodičovský příspěvek na dvojčata = 450 000 Kč
 • maximálně na 4 roky (do 4 narozenin)

Kdo má nárok na rodičovský příspěvek?

Nárok na rodičovský příspěvek není podmíněn tím, že by žena (nebo muž) musela pracovat (tak jako u mateřské).

Na rodičovský příspěvek mají nárok i studenti nebo nezaměstnaní. Nárok má každý, komu se narodí dítě a on o něj pečuje (maximálně do jeho 4 roků, resp. u dětí narozených od 1. 1. 2024 maximálně do 3 roků).

Na rodičovský příspěvek je nárok i při převzetí dítěte do péče.

Jaké jsou podmínky pro rodičovský příspěvek

 • Nárok je na nejmladší dítě v rodině (pokud se narodí mladší dítě, nárok na rodičovský příspěvek zaniká)
 • Dítě (na které je vyplácen rodičovský příspěvek) nesmí chodit do školky/jeslí na dobu delší než 92 hodin měsíčně (týká se dětí do 2 let)
 • Maximální výše rodičovského příspěvku za 1 měsíc je stejná jako výše mateřské (Peněžité pomoci v mateřství)
 • Stačí, pokud měl alespoň jeden z rodičů příjem, ze kterého by mohl být nárok na mateřskou (stačí doložit příjem otce dítěte)
 • Maximální výše rodičovského příspěvku, pokud není možné doložit příjem je 13 000 Kč (u dvojčat je nárok až na 19 500 Kč měsíčně).
 • Příspěvek je nutné vyčerpat do 4 roků věku dítěte (u dětí narozených od 1. 1. 2024 maximálně do 3 roků), nebo dřív, než se narodí druhé dítě
 • Během čerpání rodičovského příspěvku je možné pracovat/podnikat

Kolik je maximální měsíční rodičovský příspěvek

Celková výše rodičovského příspěvku je pro všechny příjemce stejná (300 tisíc na jedno dítě nebo 450 tisíc na dvojčata u dětí narozených do konce roku 2024 a 350 tisíc na jedno dítě a 525 tisíc na dvojčata u dětí narozených od začátku roku 2024). Liší se pouze výše měsíční částky.

 • Výši příspěvku si může každý nastavit podle toho, jak potřebuje (jak dlouho ho chce dostávat.
 • Není stanovena minimální částka (jste omezeni počtem měsíců, během kterých ho musíte vyčerpat)
 • Je omezena maximální výše měsíční částky (buď 13 000 Kč, nebo částka odpovídající výši mateřské, pokud by byla mateřská nižší než 13 tisíc korun, pak je maximum 13 000 Kč)
 • v roce 2024 je maximální částka za jeden měsíc částka 53 910 Kč (u dvojčat 80 865 Kč)
 • Výše rodičovského příspěvku je možné změnit jednou za 3 měsíce (zvýšit nebo snížit)

Kdy vzniká nárok na rodičovský příspěvek

Nárok na tuto sociální dávku vzniká buď po narození dítěte (pokud žena nemá nárok na mateřskou) nebo po skončení čerpání peněžité pomoci v mateřství (mateřské). Nárok také vzniká, při převzetí dítěte do péče nahrazující péči rodičů.

Kdy končí rodičovský příspěvek

Výplata rodičovského příspěvku skončí ve chvíli, kdy je vyplacena celá částka 300 tisíc korun (resp. 350 tisíc korun u dětí narozených od 1. 1. 2024). Nebo ve chvíli, kdy dítě dosáhne 4 roků (resp. 3 roky u dětí narozených od 1. 1. 2024).

Je možné rodičovský příspěvek získat jednorázově (celou částku naráz)?

Ne to není možné. Rodičovský příspěvek není možné dostat jednorázově, jako celou částku naráz. Je stanovena maximální výše, kolik můžete dostat každý měsíc. Je to 13 tisíc korun měsíčně nebo to, kolik jsme měli mateřskou (pokud byla mateřská vyšší než 13 tisíc).

Jedinou výjimkou je situace, kdy čerpáte rodičovský příspěvek na první dítě, a narodí se vám druhé dítě. Ihned po narození druhého dítěte, vzniká nárok na rodičovský příspěvek na toto dítě (nebo už ve chvíli, kdy vám u druhého dítěte vznikne nárok na druhou mateřskou (druhou PPM)). A zaniká nárok na rodičovský příspěvek u prvního dítěte.

Pokud jste nestihli vyčerpat celou částku (to co chybí do 300 000 Kč/350 000 Kč), pak je možné po narození druhého dítěte požádat Úřad práce, o jednorázové vyplacení zbylé částky. Podmínkou je to, že u druhého dítěte byl nárok na mateřskou (PPM), resp. že k datu narození dítěte, je možné alespoň u jednoho z rodičů stanovit příslušný vyměřovací základ.

Má na rodičovský příspěvek nárok OSVČ (živnostník)?

Ano i OSVČ má nárok na rodičovský příspěvek, bez nějakých zvláštních omezení. Na rozdíl od mateřské zde není podmínka placení nemocenského pojištění (to hraje roli jen na případnou výši měsíční částky, samotný nárok to neovlivňuje)

Má na rodičovský příspěvek nárok i studentka?

Ano, i když nemá studentka nárok na mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství), určitě bude mít nárok na rodičovský příspěvek. U něj se nepožaduje, aby žadatel před tím pracoval nebo platil nějaké pojištění.

To samé platí i pro ženu, která byla před porodem nezaměstnaná, a neměla tak nárok na peněžitou pomoc v mateřství. Nebo i pro ženu, která podnikala jako OSVČ a neplatila si nemocenské pojištění (a neměla nárok na mateřskou).

Má na rodičovský příspěvek nárok i otec dítěte?

Muž (otec dítěte), může mít nárok na mateřskou, a být doma s dítětem na mateřské dovolené (viz: kolik je mateřská pro otce). Podobně má muž i nárok na rodičovskou dovolenou a rodičovský příspěvek.

U rodičovského příspěvku ani není podmínka, že by příjemce dávky nesměl podnikat nebo pracovat v zaměstnání (u mateřské je to omezeno).

Můžu dostávat rodičovský příspěvek a mateřskou současně?

Ne to není možné. Ve chvíli kdy ženě vznikne nárok na mateřskou na druhé dítě, pak zaniká nárok na rodičovský příspěvek na první dítě.

Je tedy vhodné si pohlídat, od kdy budete mít nárok na peněžitou pomoc v mateřství na druhé dítě. A s dostatečným předstihem navýšit čerpání rodičovského příspěvku, tak abyste z něj získali maximum.

Kdy chodí rodičovský příspěvek na účet?

Rodičovský příspěvek se podobně, jako i jiné sociální dávky a podpory, vyplácí zpětně. Tedy vždy za předchozí měsíc.

Pokud máte na rodičovský příspěvek nárok v lednu 2024, dostanete ho na účet v únoru 2024.

Konkrétní termín, kdy jsou vypláceny sociální dávky, se liší podle jednotlivých Úřadů práce. Každý úřad má stanovené výplatní termíny pro sociální dávky v jiné dny. Třeba ani v celé Praze nechodí sociální dávky v jeden den, ale liší se to podle městské části a typu dávky.

Diskuse ( 13 )

 • Bára

  Dobrý den ….. a stále bude platit že se RP bude pobírat pouze na nejmladší dítě ? Nedávno jsem četla že RP se bude pobírat na každé dítě. Stejně že bude na každé dítě porodné. Děkuji Lenka

  • Mateřská

   Ano rodičovský příspěvek se vyplácí stále jen na nejmladší dítě. Respektive pouze u dvojčat je to na obě děti. Pokud se vám narodí druhé, mladší dítě, tak nárok na RP na starší dítě zaniká

  • kalkulacka-materska.cz

   Délku rodičovské dovolené si můžete domluvit se zaměstnavatelem, maximálně ale do 3 roků dítěte – viz paragraf 196, zákoník práce:
   K prohloubení péče o dítě je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnankyni a zaměstnanci na jejich žádost rodičovskou dovolenou. Rodičovská dovolená přísluší matce dítěte po skončení mateřské dovolené a otci od narození dítěte, a to v rozsahu, o jaký požádají, ne však déle než do doby, kdy dítě dosáhne věku 3 let.
   Tj. jakmile má dítě 3 narozeniny (v den narozenin), rodičovská dovolená končí. Může ale i dříve. Později už ne.

   • Olga Bílková

    Dobrý den, prosím o dovysvětlení, jaký je rozdíl mezi „rodičovskou dovolenou“ a pobíráním „rodičovského příspěvku“? Rodičovský příspěvek totiž můžu pobírat až do 4 let dítěte. Jsem teď trošku zmatená. Děkuji.

    • kalkulacka-materska.cz

     Rodičovská dovolená je pracovní volno bez náhrady mzdy. Rodičovskou dovolenou poskytuje zaměstnavatel svým zaměstnancům z důvodu péče o dítě maximálně do 3 let. Rodičovská dovolená tedy řeší pouze váš vztah se zaměstnavatelem, který má povinnost poskytnout vám příslušné volno, následně vás opět zařadit na pracovní místo atd.

     Po skončení rodičovské dovolené sice můžete mít i nadále nárok na rodičovský příspěvek, ale už ne na rodičovskou dovolenou – nejpozději den po 3 narozeninách dítěte musíte nastoupit zpět do zaměstnání, nebo si vyřídit neplacené volno, nebo řešit ukončení pracovního poměru.

     Rodičovský příspěvek je sociální dávka, kterou vyplácí stát z důvodu péče o dítě – maximálně do 4 roků dítěte. Tyto dvě věci jsou vzájemně nezávislé.

     Můžete pobírat rodičovský příspěvek a při tom nebýt na rodičovské dovolené (protože jste před narozením dítěte nebyla zaměstnaná, nebo i proto, že po skončení rodičovské dovolené nastoupíte zpět do zaměstnání ale dál máte nárok na rodičovský příspěvek).
     Nebo můžete být rodičovské dovolené, ale už nemít nárok na rodičovský příspěvek (například pokud si zvolíte nějakou rychlejší variantu čerpání).

     Tj. rodičovský příspěvek a rodičovský dovolená jsou dvě zcela nezávislé věcí a každá řeší něco jiného.

 • Jana

  Dobrý den,
  mohu poprosit o radu ohledně rodičovského příspěvku?

  Jsem OSVČ s nízkými příjmy, otec dítěte je také OSVČ ale s vysokými příjmy.
  Platím si nemocenské pojištění (minimální měsíční zálohy 126 Kč měsíčně) a mám nárok na mateřskou. Po mateřské mohu pobírat rodičovský příspěvek maximálně 10 000 Kč měsíčně.
  Ráda bych si ale příspěvek vybrala dříve. Na úřadu práce mi řekli, že mohu doložit příjmy otce dítěte a pobírat díky tomu vyšší částku měsíčně.
  Je nutné, aby si otec dítěte v tomto případě také platil nemocenské pojištění? (Zatím si neplatí)
  Děkuji! Jana

  • kalkulacka-materska.cz

   Ano, i otec dítěte si jako OSVČ musí platit nemocenské pojištění, aby měl možnost volby výše rodičovského příspěvku. Viz paragraf 30, odstavec 2, zákona o státní sociální podpoře:

   (2) Pro stanovení nároku a výše rodičovského příspěvku je rozhodující výše denního vyměřovacího základu pro stanovení peněžité pomoci v mateřství nebo nemocenského v souvislosti s porodem nebo převzetím dítěte podle zákona o nemocenském pojištění (dále jen „denní vyměřovací základ“).

   Pokud by si otec dítěte neplatil nemocenské pojištění, pak by se jeho příjem (bez ohledu na jeho výši) nedal použít pro volbu výše rodičovské

 • ZZ

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat. Chápu dobře, že pokud budu během těhotenství na rizikovém, potažmo na neschopence, tak se mi tím výrazně sníží hrubá mzda, ze které se počítá peněžitá pomoc v mateřství a tím pádem ani nebude možné později při přechodu na rodičovský příspěvek žádat o vyšší částku (pokud vím, nelze ji vyčerpat po vyšších částkách než kolik byla výše PPM)? Jsem zaměstnanec ve školství, tak nevím, zda se u tabulkového platu vychází u PPM z hrubé mzdy za poslední rok nebo z tabulky? A je případně možné alespoň rodičovský příspěvek čerpat na manžela, který má příjmy vyšší a je zaměstnán na HPP, tedy odvádí sociální a zdravotní pojištění? Děkuji moc za radu, ZZ

  • kalkulacka-materska.cz

   Ne tak to určitě není. Během pracovní neschopnosti (na rizikovém těhotenství) nedostáváte vůbec žádnou mzdu. Dostáváte nemocenské dávky, a to je úplně jiný příjem, který na výpočet PPM nemá žádný vliv. Výpočet PPM po rizikovém těhotenství, se provádí z příjmu, před začátkem neschopenky. To jaké máte nemocenské dávky/jak moc se vám snížil příjem nehraje vůbec žádnou roli.

   Z tabulkové mzdy se nevychází, ale z té skutečné (z toho jaký máte v daném kalendářním měsíci vyměřovací základ).

   A jinak u rodičovského příspěvku stačí, pokud je u žádosti o RP doložen příjem alespoň jednoho rodiče v dostatečné výši. Pokud byste měla nízkou mateřskou (což ale nemusíte mít), pak by stačilo, aby příjem doložil otec dítěte.

 • Aleš

  Dobrý den,
  narodilo se nám v květnu druhé dítě, rodičovskou na první jsme již vyčerpali. Teď si manželka požádala o nový rodičovský příspěvek do 3 let věku dítěte a má vypočteno 8.000kč měsíčně. Důležitá poznámka v době první rodičovské dovolené byla propuštěna ze zaměstnání, protože byla jako záskok za mateřskou. Při této situaci se rodičovská počítá jinak? Novou rodičovskou si tudíž již vybírá jako nezaměstnaná. Děkuji.

  • kalkulacka-materska.cz

   Výše rodičovského příspěvku je stále stejná, je to 300 000 Kč na jedno dítě (450 000 Kč na dvojčata). Záleží pak na tom, po jakou dobu je čerpán. Pokud by to bylo 36 měsíců, pak by to vycházelo na cca 8 333 Kč měsíčně.

   • Aleš

    Dobrý den, děkuji za zprávu, nakonec nám přiznali 8.000kč/měsíc a poslední měsíc rodičovské 12.000kč.

Přidejte komentář