Peněžitá pomoc v mateřství pro rok 2023

Peněžitá pomoc v mateřství, spadá mezi dávky vyplácené na základě nemocenského pojištění (podobně, jako nemocenské dávky, ošetřovné nebo otcovská).

Peněžitá pomoc v mateřství, spadá mezi dávky vyplácené na základě nemocenského pojištění (podobně, jako nemocenské dávky, ošetřovné nebo otcovská). Nárok mohou mít jak zaměstnanci, tak i OSVČ (ti si musí nemocenské pojištění platit sami).

Na peněžitou pomoc v mateřství má nárok žena, která porodí dítě, nebo muž, který převezme dítě do péče po porodu.

Délka peněžité pomoci v mateřství je 28 týdnů u ženy, při narození jednoho dítěte. Nebo 37 týdnů u ženy, při narození dvou a více dětí. Muž může dostávat peněžitou pomoc v mateřství po dobu 22 týdnů.

Peněžitá pomoc je vyplácena ve výši 70% z redukovaného vyměřovacího základu. Vyměřovací základ se stanovuje z hrubé mzdy zaměstnance, nebo na základě příjmů (zisku) z podnikání.

Na peněžitou pomoc vzniká nárok 6 – 8 týdnů před porodem u těhotné ženy. Muž má nárok na PPM až od začátku 7 týdne po porodu.