Kalkulačka mateřská pro OSVČ v roce 2024

Pro výpočet nemocenských dávek (kam spadá i peněžitá pomoc v mateřství), je u OSVČ rozhodující příjem z daňového přiznání. Při výpočtu se vychází z vyměřovacího základu.
Pro výpočet nemocenských dávek (kam spadá i peněžitá pomoc v mateřství), je u OSVČ rozhodující příjem z daňového přiznání. Při výpočtu se vychází z vyměřovacího základu.

Na mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství) může mít nárok i žena, která podniká (živnostník, OSVČ).

V následující kalkulačce si můžete spočítat, kolik je mateřská pro OSVČ v roce 2024. Dozvíte se, jaké jsou podmínky pro peněžitou pomoc v mateřství a čím s to liší od PPM pro zaměstnané ženy.

Výpočet: Kolik je mateřská pro OSVČ v roce 2024

Pro výpočet v této kalkulačce zadejte, kolik platíte na nemocenské pojištění měsíčně:

 • nemocenské pojištění se v roce 2024 zvýšilo na 2,7% z vyměřovacího základu
 • minimální nemocenské pojištění OSVČ je  v roce 2024 je 216 Kč (měsíční vyměřovací základ 8000 Kč)
 • maximální nemocenské pojištění OSVČ je  v roce 2024 je 4 355 Kč (měsíční vyměřovací základ 1 935 552 Kč)
 • pro nárok na maximální mateřskou postačuje měsíční platba nemocenského pojištění cca 3 612 Kč
Kalkulačka mateřská pro OSVČ v roce 2024
Kolik platíte na nemocenské pojištění (měsíční platba)
Počet narozených dětí
Peněžitá pomoc v mateřství má délku maximálně 196 dní při narození 1 dítěte a maximálně 259 dní při narození 2 a více dětí.

Kalkulačky 2024:

Z čeho se počítá mateřská u OSVČ?

Pro výpočet nemocenských dávek (kam spadá i peněžitá pomoc v mateřství), je u OSVČ rozhodující příjem z  daňového přiznání. Při výpočtu se vychází z vyměřovacího základu. Pro výpočet nemocenských dávek (a tedy i mateřské), není rozhodující celkový obrat (celkový příjem OSVČ), ale čistý zisk (po odečtení nákladů) – resp. z něj odvozený vyměřovací základ.

Podobně, jako při výpočtu sociálního, nebo zdravotního pojištění, se vychází z vyměřovacího základu. Což je jedna polovina ze zisku, který OSVČ dosáhla v předchozím roce.

Příklad výpočtu:

 • OSVČ má za předchozí rok celkový příjem ve výši 1 milión korun
 • OSVČ uplatňuje náklady paušálem ve výši 60%
 • Roční zisk je tedy 400 tisíc korun (40% z 1 milión korun)
 • Roční vyměřovací základ by byl 220 tisíc korun (tj. 18 334 Kč měsíčně), z toho se pak platí daň, sociální pojištění

Na základě tohoto vyměřovacího základu by si OSVČ mohla platit maximální měsíční nemocenské pojištění 496 Kč. Výše mateřské (nebo jiných nemocenských dávek) by byla stejná, jako u zaměstnance s hrubou mzdou 18 334 Kč.

Pro výpočet výše mateřské je tedy rozhodující to, jak vysoký čistý zisk má OSVČ za předchozí rok (vychází se z naposledy podaného přehledu o příjmech)

Jaké jsou podmínky pro nárok na mateřskou u OSVČ

Aby měla podnikatelka (OSVČ) nárok na mateřskou, musí být splněny tyto podmínky:

 • OSVČ si musí platit nemocenské pojištění alespoň 180 dní za poslední rok, před vznikem nároku
 • OSVČ musí mít celkovou účast na nemocenském pojištění alespoň 270 dní za poslední dva roky (tj. platit si nemocenské pojištění alespoň 9 měsíců, nebo to může být kombinace doby pojištění z podnikání a ze zaměstnání)
 • Během čerpání peněžité pomoci v mateřství nesmí OSVČ osobně vykonávat podnikatelskou činnost (pokud má zaměstnance nebo spolupracující osoby, nemusí přerušovat podnikání během mateřské)

Kolik je mateřská pro OSVČ v roce 2024

Výše peněžité pomoci v mateřství je stanovena na 70% z redukovaného vyměřovacího základu. Samotný výpočet výše mateřské je stejný jako u zaměstnanců.

» Více informací o výpočtu mateřské v roce 2024

Kolik je maximální mateřská pro OSVČ?

OSVČ mívají zpravidla nízkou mateřskou. To je dáno tím, že se mateřské nepočítá na základě celkového obrazu OSVČ, ale pouze z jedné poloviny čistého ročního zisku.

Pokud vykazuje OSVČ vysoké náklady (což většina OSVČ dělá, aby nemusela platit vysoké daně, sociální a zdravotní pojištění), pak má následně ale nízké dávky (to platí nejenom pro všechny nemocenské dávky, ale třeba i pro důchodové dávky).

Kolik je nemocenské pojištění pro OSVČ v roce 2024 a jeho vliv na výši mateřské

Výše mateřské je ovlivněna tím, jak vysoké nemocenské pojištění si OSVČ platí.

 • Minimální nemocenské pojištění OSVČ v roce 2024 = 216 Kč měsíčně
 • To odpovídá vyměřovacímu základu 8000 Kč měsíčně (výše dávky při minimální platbě na nemocenské pojištění, odpovídá zaměstnanci s hrubou mzdou 8000 Kč).

Placení nemocenského pojištění je pro OSVČ dobrovolné. Na rozdíl od sociálního nebo zdravotního pojištění, jehož placení je povinné, je platba nemocenské pojištění dobrovolná. Řada OSVČ si tak nemocenské pojištění neplatí a nemá nárok na nemocenské dávky.

Pokud by chtěla mít OSVČ co nejvyšší mateřskou, musela by si platit maximální nemocenské pojištění.

 • Maximální výše nemocenského pojištění je v roce 2024 = 4 355 Kč měsíčně
 • Maximální výše nemocenského pojištění odpovídá ročnímu vyměřovacímu základu ve výši 1 935 552 Kč (tj. OSVČ by musela mít čistý zisk přes 3,5 milióny korun)

OSVČ si ale nemůže platit libovolně vysoké nemocenské pojištění.

Nefunguje to tak, že by stačilo pár měsíců před mateřskou začít platit maximum. Pro OSVČ by to bylo výhodné. Během těhotenství platit maximální možnou platbu a následně mít vysokou mateřskou. To ale není možné.

Maximální možná výše nemocenského pojištění je 2,7% z 55% z čistého zisku. Při obratu (celkovém příjmu za rok) ve výši 1 milión korun je tak maximální možná výše nemocenského pojištění  cca 496 Kč měsíčně. To odpovídá mateřské vypočítané z hrubé mzdy zaměstnance ve výši 18 334 Kč.

Kde žádá OSVČ o mateřskou?

OSVČ si může o mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství) požádat na příslušné OSSZ (okresní správa sociálního zabezpečení) a to jak osobně, tak i elektronicky.

Podklad pro žádost o mateřskou, vystaví OSVČ její lékař (gynekolog), před porodem (nárok na mateřskou je 6 – 8 týdnů před porodem). Ten vyplní formulář „Žádost o peněžitou pomoc v mateřství“. OSVČ jej následně doplní (lékař vyplňuje jen část A, OSVČ doplní údaje do části B) a předá na OSSZ.

Diskuse ( 0 )

Přidejte komentář