Placené volno při narození dítěte

Při narození potomka, má muž (otec dítěte) nárok na placené volno. Aktuálně je to maximálně 7 kalendářních dní (1 týden).

Při narození potomka, má muž (otec dítěte) nárok na placené volno. Aktuálně je to maximálně 7 kalendářních dní (1 týden).

Placené volno pro otce (neboli otcovská), je poskytováno na základě nemocenského pojištění. Nárok mají hlavně zaměstnanci (za ty obvykle hradí nemocenské pojištění zaměstnavatel). Nárok mohou mít i OSVČ (pokud si platí dobrovolné nemocenské pojištění).

Nárok na placené volno je až po porodu. Muž si o něj může požádat v období prvních 6 týdnů po porodu. Muž (otec dítěte) nemusí být manželem ženy, která porodila dítě. Musí být ale zapsán v rodném listu.

Placené volno je nutné čerpat v jednom kuse. Není možné si každý týden vzít třeba jeden den a udělat si volný pátek, a tím prodloužený víkend. Maximální délka otcovské je 7 dní. Je možné ale požádat o kratší dobu (zbytek ale propadne).