Žena v domácnosti (péče o dítě) a zdravotní pojištění – změna podmínek

Od roku 2026, se budou měnit podmínky pro osoby pečující o dítě (do 7 roků nebo o 2 děti do 15 roků). Stát bude platit zdravotní pojištění už jenom za ženy v domácnosti, které mají dítě do 7 roků. Nově bude možná i práce nebo podnikání.
Od roku 2026, se budou měnit podmínky pro osoby pečující o dítě (do 7 roků nebo o 2 děti do 15 roků). Stát bude platit zdravotní pojištění už jenom za ženy v domácnosti, které mají dítě do 7 roků. Nově bude možná i práce nebo podnikání.

Poměrně mnoho žen, zůstává po skončení rodičovské dovolené doma, a pečují o děti a domácnost. Podle současných podmínek, nemusí tyto ženy platit zdravotní pojištění (platí ho stát). Při celodenní péči o dítě do 7 roků nebo o 2 děti do 15 roků, tedy není nutné platit zdravotko. Podmínky se ale budou měnit.

Osoba pečující o dítě a zdravotní pojištění

Během mateřské nebo rodičovské dovolené, platí zdravotní pojištění stát. Stát platí zdravotní pojištění za:

 • Ženy na mateřské dovolené
 • Za osoby na rodičovské dovolené
 • Za osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství
 • Za osoby pobírající rodičovský příspěvek

Stačí splňovat pouze jednu z těchto podmínek (tj. i když žena není na rodičovské dovolené, ale pouze pobírá rodičovský příspěvek, tak je plátcem zdravotního pojištění stát).

Po skončení rodičovské dovolené a/nebo po skončení rodičovského příspěvku, je možné zdravotní pojišťovně nahlásit, že zůstáváte doma, a dále pečujete o dítě (péče o jedno dítě do 7 roků nebo péče o dvě děti do 15 roků) a zdravotní pojištění dále platí stát.

Osoba pečující o dítě do 7 roků a brigáda, přivýdělek nebo podnikání

Aby stát platil zdravotní pojištění během péče o dítě, tak je nutné splnit řadu podmínek:

 • O dítě musíte celodenně pečovat
 • Dítě nesmí chodit do školky na dobu delší než 4 hodiny
 • Dítě nesmí chodit do školy na delší dobu, než je běžná výuka (nesmí například chodit do družiny)
 • Dítě nesmí o prázdninách na celý měsíc na tábor, k babičce, apod.
 • Není dovolena práce v zaměstnání (ani na zkrácený úvazek)
 • Není možné podnikat jako OSVČ
 • Příjem z nějaké brigády je omezený (do 10 000 Kč u DPP nebo do 4 000 Kč u DPČ)

Během péče o dítě do 7 roků (nebo o dvě děti do 15 roků), není nárok na žádné speciální sociální dávky (jako byla mateřská nebo rodičovská). Je pouze vyřešeno neplacení zdravotního pojištění.

Péče o dítě do 7 roků (nebo o dvě děti do 15 roků), se také nepočítá pro nárok na důchod (nezapočítá se do „odpracovaných“ roků). Pro důchod se počítá jenom mateřská nebo rodičovská (nebo obecně péče o dítě do 4 roků).

Od 1. ledna 2026 se budou měnit podmínky pro ženy v domácnosti

Od začátku roku 2026, by mělo dojít ke změně zákona o veřejném zdravotním pojištění. Pro některé maminky, se podmínky zpřísní. Stát totiž plánuje, že nově už bude zohledněna pouze péče o dítě do 7 roků.

Současně to ale bude znamenat i zlepšení – mělo by se zrušit omezení celodenní péče, nebo omezení pro možnost práce či podnikání.

Jak se budu měnit podmínky pro osoby pečující o dítě

Změna podmínek, je zatím ve stádiu návrhu, který se bude ještě dále projednávat a schvalovat v Parlamentu a v Senátu. Zatím to tedy není definitivní. Pokud budou změny schváleny tak, jak jsou aktuálně navrženy, tak by od 1. 1. 2026 platilo:

 • Péče o dítě by nově byla možná jenom do 7 roků
 • Během péče o dítě bude možná práce i podnikání
 • Během péče o dítě bude možná brigáda na DPP nebo DPČ
 • U menších dětí se zruší omezení na maximálně 4 hodiny denně ve školce
 • Nebude již podmínkou celodenní péče o dítě

Ten, kdo by chtěl od roku 2026 zůstat doma déle (nad 7 roků dítěte), by si podle nových podmínek už musel platit zdravotní pojištění sám. Což znamená platit minimálně 2552 Kč měsíčně (platí v roce 2024, v roce 2026 už to bude pravděpodobně okolo cca 3 tisíce korun).

Připravovaná změna, bude pro některé maminky znamenat zlepšení. Možnost zůstat doma, a starat se o děti a domácnost, už nebude tak striktně omezena. Nově bude možná i práce v zaměstnání nebo podnikání.

Pro jiné ženy, které zůstávaly dlouhodobě v domácnosti (péče o 2 děti do 15 roků), to ale bude znamenat poměrně zásadní změnu. A nutnost začít platit zdravotní pojištění, nebo jít do práce (alespoň na částečný úvazek).

Diskuse ( 0 )

Přidejte komentář