Podpora v nezaměstnanosti a odstupné

V roce 2024 se mění podmínky a odstupné už nemá vliv na výplatu podpory v nezaměstnanosti.

Jak je to s nárokem na podporu v nezaměstnanosti, když při skončení zaměstnání dostanete odstupné?

Do konce roku 2023 (od 31. 12. 2023) platilo:

Po dobu, za kterou vám náleží odstupné, nedostáváte podporu v nezaměstnanosti. To znamená, že když někdo při ukončení pracovního poměru dostane odstupné, například za 3 měsíce, tak první 3 měsíce na Úřadu práce nedostává podporu v nezaměstnanosti.

Neznamená to ale, že by tím byla podpora nenávratně ztracena. Pouze je dočasně pozastavena její výplata.

Od 1. 1. 2024, se mění podmínky pro nárok na podporu v nezaměstnanosti:

V roce 2024, už odstupné nebude mít žádný vliv na výplatu podporu v nezaměstnanosti.

Úřad práce začne vyplácet podporu v nezaměstnanosti podle běžných podmínek:

  • Za 1 a 2 měsíc nezaměstnanosti byste tak dostali 65% z průměrné mzdy v posledním zaměstnání.
  • Za 3 a 4 měsíc nezaměstnanosti byste dostali 50% ze mzdy.
  • A zbytek doby (podle vašeho věku) byste brali 45% z platu.