Podpora po rodičovské 2024 – od ledna se zvýší minimální podpora po rodičovském příspěvku

Od ledna 2024, může být nárok na vyšší podporu po skončení rodičovské. Pořád je to ale jenom minimální podpora. V roce 2024 to může být 6 365 Kč během prvního a druhého měsíce. Zvýší se i maximální podpora po skončení zaměstnání (až 24 608 Kč v roce 2024).
Od ledna 2024, může být nárok na vyšší podporu po skončení rodičovské. Pořád je to ale jenom minimální podpora. V roce 2024 to může být 6 365 Kč během prvního a druhého měsíce. Zvýší se i maximální podpora po skončení zaměstnání (až 24 608 Kč v roce 2024).

Na podporu v nezaměstnanosti, může být nárok i po skončení rodičovské dovolené, nebo i v případech, kdy se jedná o ukončení rodičovského příspěvku (bez předchozího zaměstnání).

Od ledna 2024, se mění některé dílčí podmínky pro výpočet podpory v nezaměstnanosti. Zvýší se maximální podpora v nezaměstnanosti, nebo i maximální podpora při rekvalifikaci.  Zvýší se i minimální podpora, na kterou je nárok po skončení rodičáku.

Kalkulačka: Kolik je podpora v nezaměstnanosti od ledna 2024?

Od ledna 2024, se zvyšuje maximální podpora v nezaměstnanosti. Na Úřadu práce, může být v roce 2024 nárok až na 24 608 Kč (při rekvalifikaci to může být až 27 578 Kč).

Bude se zvyšovat i minimální podpora, která se vypočítá z průměrné mzdy (viz informace níže).

V této kalkulačce si můžete spočítat, na kolik bude vycházet podpora od 1. ledna 2024. Výpočet je určený pro zaměstnance po skočení zaměstnání. Výpočet podpory pro OSVČ po skončení podnikání najdete zde.

Další kalkulačky 2024:

Kalkulačka podpora v nezaměstnanosti 2024
Kdo dal výpověď?
Kolik je vám roků?

Čistá mzda

* Pokud je podána výpověď bez vážného důvodu, nebo pokud je pracovní poměr ukončený dohodou (bez vážného důvodu), je podpora v nezaměstnanosti nižší (vážné důvody pro výpověď definuje zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, konkrétně pak § 5c)

Při výpovědi ze strany zaměstnavatele nebo ze strany zaměstnance, při vážných důvodech, je podpora vyplácena v plné výši.

Při výpovědi z důvodu hrubého porušení pracovní kázně, nárok na podporu nevzniká vůbec.

Kdy je nárok na podporu v nezaměstnanosti po skončení rodičovské?

Na podporu v nezaměstnanosti je nárok i po skončení rodičovské dovolené, nebo i v případech, kdy končí rodičovský příspěvek.

Doba péče o dítě, až do jeho 4 roků, se totiž pro nárok na podporu započítá jako náhradní doba zaměstnání. Jako „odpracovaná doba“ se započítá jak rodičovská dovolená, tak i doba na rodičáku (pobírání rodičovského příspěvku).

Takže i když byla maminka před porodem nezaměstnaná (nebo jí zaměstnání skončilo během mateřské nebo rodičovské dovolené), tak má přesto nárok na podporu v nezaměstnanosti. I když posledních několik roků nikde nepracovala.

Po skončení rodičovské dovolené nebo po ukončení výplaty rodičovského příspěvku, se může zaregistrovat na Úřadu práce, jako uchazeč o zaměstnání, a bude mít nárok na podporu.

Kolik je podpora v nezaměstnanosti po skončení rodičovské?

Skončení rodičovské, může ve výsledku znamenat několik zcela odlišných situací, které mají vliv i na výpočet podpory od Úřadu práce:

  • Po skončení rodičovské dovolené se maminka vrací zpět do zaměstnání, a ukončuje pracovní poměr až později = platí běžné podmínky jako pro ostatní zaměstnance
  • Pracovní poměr bude ukončen dohodou, současně s termínem ukončení rodičovské = při výpočtu podpory může záležet i na termínu návštěvy na Úřadu práce
  • Po skončení rodičovského příspěvku (nejedná se o rodičovskou dovolenou) se podpora vypočítá z průměrné mzdy v ĆR a je jenom minimální

Zaměstnání skončí až po skončení rodičovské dovelené

Pokud je zaměstnání ukončeno výpovědí nebo dohodou, až po skončení rodičovské dovolené, tak se podpora vypočítá běžným způsobem. Je nárok na 65% – 45% z průměrného výdělku. Záleží i na důvodech pro ukončení zaměstnání (bez vážného důvodu, je podpora jenom 45%).

V případě, že po skončení rodičovské není odpracováno ani 21 dní, tak se pro výpočet podpory použije pravděpodobný výdělek. Jinak se výpočet vychází z průměrného výdělku, za poslední kalendářní čtvrtletí.

Výpočet podpory po rodičovské, se tedy odvíjí od výplaty v zaměstnání, a podpora vychází vyšší (závisí na výši příjmu).

Zaměstnání skončilo ještě před rodičovskou nebo během rodičovské

Pokud zaměstnání skončilo již někdy dříve (nebo i pro případy, kdy před porodem žena nikdy nepracovala), je po skončení rodičáku také nárok na podporu v nezaměstnanosti.

Podpora se ale nedá vypočítat z příjmu v zaměstnání, a pro výpočet se použije průměrná mzda v ČR. Podpora po rodičovském příspěvku vychází na 15% – 11% z průměrné mzdy, a je jenom minimální.

Kolik je minimální podpora po skončení rodičovské v roce 2024?

Od ledna 2024, se pro výpočet minimální podpory, použije průměrná mzda 42 427 Kč (průměrná mzda v ČR za 1 až 3 čtvrtletí 2023). Oproti předchozímu roku, se minimální podpora zvýší. Stále to ale není mnoho peněz.

Minimální podpora po rodičovské 2024:

  • První a druhý měsíc je nárok na 6 365 Kč
  • Třetí a čtvrtý měsíce je nárok na 5 092 Kč
  • Pátý měsíc (a dále) je nárok na 4 667 Kč

Na podporu je nárok minimálně 5 měsíců. Nebo případně i delší dobu. Může to být i 8 měsíců (věk od 50 do 55 roků) nebo až 11 měsíců (věk od 55 roků).

Zvýšení minimální podpory v nezaměstnanosti 2024

Minimální podpora 2023 2024 Zvýšení
1 a 2 měsíc (15% průměrné mzdy) 5 896 Kč 6 365 Kč +469 Kč
3 a 4 měsíc (12% průměrné mzdy) 4 717 Kč 5 092 Kč +375 Kč
5 měsíc a dále (11% průměru) 4 324 Kč 4 667 Kč +343 Kč

Kdy jít na Úřad práce po skončení rodičovské dovolené?

Po skončení rodičovské dovolené, ale může výpočet podpory záviset i na tom, kdy se jde maminka zaregistrovat na Úřad práce.

Obecně platí, že na Úřad práce se má jít do 3 pracovních dní, od skončení zaměstnání. Pak evidence na Úřadu práce plynule navazuje na ukončené zaměstnání.

Pokud by ale maminka nešla na Úřad práce ihned po skončení rodičovské dovolené (lhůta do 3 dnů), ale až někdy později – například proto, že jí zatím ještě dobíhá rodičovský příspěvek, tak už to může mít vliv i na výpočet podpory.

Bralo by se to tak, že po skočení zaměstnání, se maminka stala „ženou v domácnosti“, která pečuje o dítě. A výpočet podpory by následně mohl vycházet jenom z průměrné mzdy.

Pro výpočet podpory v nezaměstnanosti je totiž důležité, co je poslední ukončenou činností, před evidencí na Úřadu práce. Jestli je to zaměstnání, nebo nějaká náhradní činnost.

Diskuse ( 0 )

Přidejte komentář