Přídavky na bydlení a podnájem

Přídavky na bydlení je možné získat jen v bytě, který máte v osobním vlastnictví, nebo na družstevní byt, nebo na byt kde máte platnou nájemní smlouvu.

Přídavky na bydlení patří mezi sociální dávky. Abyste měli nárok na tento příspěvek, posuzuje se výše vašeho příjmu (průměrný měsíční příjem za předchozí kalendářní čtvrtletí) a také skutečně zaplacené náklady na bydlení.

Přídavky na bydlení je možné získat jen v bytě, který máte v osobním vlastnictví, nebo na družstevní byt, nebo na byt kde máte platnou nájemní smlouvu.

To, že se musí jednat o nájemní smlouvu je důležité. Pokud by se jednalo jenom o podnájem – tedy situaci, kdy si pronajímáte jenom část bytu, nebo máte uzavřenou smlouvu s někým, kdo není majitelem bytu, ale je sám v pozici nájemníka, pak na příspěvek na bydlení nemáte nárok.

Tato situace může někdy nastat, pokud si pronajímáte družstevní byt. Faktickým majitelem družstevního bytu je bytové družstvo. Člen družstva, který v bytě bydlí, má s družstvem uzavřenu nájemní smlouvu. Pokud se rozhodne byt pronajímat dále, pak se zpravidla jedná pouze o podnájem.

Podobná situace je často i v případě společného bydlení více lidí v jednom bytě. Zpravidla to funguje tak, že jeden z nich má uzavřenou nájemní smlouvu s majitelem bytu. A s ostatními spolubydlícími pak uzavírá podnájemní smlouvy. Zde by také na přídavky na bydlení nebyl nárok.

V případně bydlení v podnájmu, může případně vznikat nárok na jinou sociální dávku na bydlení – na doplatek na bydlení. Ten ale spadá mezi dávky hmotné nouze a jsou u něj jiné podmínky.

Nárok na doplatek na bydlení je jen u osob, které jsou ve hmotné nouzi a mají přiznaný příspěvek na živobytí.