Přídavky na bydlení a podnájem

Přídavky na bydlení je možné získat jen v bytě, který máte v osobním vlastnictví, nebo na družstevní byt, nebo na byt kde máte platnou nájemní smlouvu. Od roku 2022 je nárok i v podnájmu (pokud se jedná o celý byt).

Přídavky na bydlení patří mezi sociální dávky. Abyste měli nárok na tento příspěvek, posuzuje se výše vašeho příjmu (průměrný měsíční příjem za předchozí kalendářní čtvrtletí) a také skutečně zaplacené náklady na bydlení.

Přídavky na bydlení je možné získat jen v bytě, který máte v osobním vlastnictví, nebo na družstevní byt, nebo na byt kde máte platnou nájemní smlouvu.

Od roku 2022, je nárok na příspěvek na bydlení, i podnájmu. Dříve u podnájmu nárok na příspěvek nebyl. Od roku 2022, pokud se bude jednat o podnájem celého bytu, tak bude možnost žádat o tuto sociální dávku.

Tato situace, kdy nebyl nárok na příspěvek, nastával například, když jste si  „pronajali“ družstevní byt. Faktickým majitelem družstevního bytu je bytové družstvo. Člen družstva, který v bytě bydlí, má s družstvem uzavřenu nájemní smlouvu. Pokud se rozhodne byt pronajímat dále, pak se zpravidla jedná pouze o podnájem.

Jiná situace je v případě společného bydlení více lidí v jednom bytě. Zpravidla to funguje tak, že jeden z nich má uzavřenou nájemní smlouvu s majitelem bytu. A s ostatními spolubydlícími pak uzavírá podnájemní smlouvy.

Zde se v roce 2023, nic nemění. Na příspěvek má nárok jen ten, kdo má nájemní smlouvu. Ten kdo má podnájemní smlouvu jen na část bytu, na příspěvek i nadále nemá nárok.

V případně bydlení v podnájmu, může případně vznikat nárok na jinou sociální dávku na bydlení – na doplatek na bydlení. Ten ale spadá mezi dávky hmotné nouze a jsou u něj jiné podmínky.

Nárok na doplatek na bydlení je jen u osob, které jsou ve hmotné nouzi a mají přiznaný příspěvek na živobytí.