Přídavky na bydlení a podnájem

Přídavky na bydlení je možné získat jen v bytě, který máte v osobním vlastnictví, nebo na družstevní byt, nebo na byt kde máte platnou nájemní smlouvu. Od roku 2022 je nárok i v podnájmu (pokud se jedná o celý byt).

Přídavky na bydlení patří mezi sociální dávky. Abyste měli nárok na tento příspěvek, posuzuje se výše vašeho příjmu (průměrný měsíční příjem za předchozí kalendářní čtvrtletí) a také skutečně zaplacené náklady na bydlení.

Přídavky na bydlení je možné získat jen v bytě, který máte v osobním vlastnictví, nebo na družstevní byt, nebo na byt kde máte platnou nájemní smlouvu.

Od roku 2022, je nárok na příspěvek na bydlení, i podnájmu. Dříve u podnájmu nárok na příspěvek nebyl. Od roku 2022, pokud se bude jednat o podnájem celého bytu, tak bude možnost žádat o tuto sociální dávku.

Tato situace, kdy nebyl nárok na příspěvek, nastával například, když jste si  „pronajali“ družstevní byt. Faktickým majitelem družstevního bytu je bytové družstvo. Člen družstva, který v bytě bydlí, má s družstvem uzavřenu nájemní smlouvu. Pokud se rozhodne byt pronajímat dále, pak se zpravidla jedná pouze o podnájem.

Jiná situace je v případě společného bydlení více lidí v jednom bytě. Zpravidla to funguje tak, že jeden z nich má uzavřenou nájemní smlouvu s majitelem bytu. A s ostatními spolubydlícími pak uzavírá podnájemní smlouvy.

Zde se v roce 2024, nic nemění. Na příspěvek má nárok jen ten, kdo má nájemní smlouvu nebo podnájemní smlouvu na celý byt. Ten kdo má podnájemní smlouvu jen na část bytu, na příspěvek i nadále nemá nárok.

V případně bydlení v podnájmu (část bytu) nebo při bydlení na ubytovně v domově důchodců a v dalších případech, může případně vznikat nárok na jinou sociální dávku na bydlení – na doplatek na bydlení. Ten ale spadá mezi dávky hmotné nouze a jsou u něj jiné podmínky.

Nárok na doplatek na bydlení je jen u osob, které jsou ve hmotné nouzi a mají přiznaný příspěvek na živobytí.