Redukční hranice pro výpočet mateřské v roce 2022

Peněžitá pomoc v mateřství (mateřská) se vypočítá na základě vyměřovacího základu.

Peněžitá pomoc v mateřství (mateřská) se vypočítá na základě vyměřovacího základu.

U zaměstnanců se denní vyměřovací základ spočítá z jejich hrubé mzdy v rozhodném období (obvykle z doby posledních 12 měsíců).

Denní vyměřovací základ se dá zjednodušeně spočítat, jakou součet příjmů za posledních 12 měsíců, vydělený počtem dní (365 nebo méně, pokud jsou u zaměstnance nějaké vyloučené dny)

Výsledný denní vyměřovací základ podléhá redukci.  Započítá se jen určitá část.

Pro rok 2022 jsou u mateřské tyto redukční hranice:

  • Do 1298 Kč se započítá 100%
  • Od 1298 Kč do 1946 Kč se započítá 60%
  • Od 1946 Kč do 3892 Kč se započítá 30%
  • Nad 3892 Kč se napočítá nic

Pokud by měl někdo denní vyměřovací základ 3 892 Kč (odpovídá hrubé mzdě asi 118 tisíc korun měsíčně), pak by se mu započítalo:

  • Do 1298 se započítá vše = 1298 Kč
  • Do 1946 se započítá 60% = 388,80 Kč
  • Do 3892 se započítá 30% = 583,80 Kč

Výsledná mateřská by se tedy počítala jen z částky 2271 Kč (redukovaný vyměřovací základ). V takovém případě by mateřská byla 1590 Kč za 1 kalendářní den, tedy 311 640 Kč za 28 týdnů. V tomto konkrétním případě by výsledná mateřská byla jen cca 40,3% původní hrubé mzdy.