Redukční hranice pro výpočet mateřské v roce 2023

Peněžitá pomoc v mateřství (mateřská) se vypočítá na základě vyměřovacího základu.

Peněžitá pomoc v mateřství (mateřská) se vypočítá na základě vyměřovacího základu.

U zaměstnanců se denní vyměřovací základ spočítá z jejich hrubé mzdy v rozhodném období (obvykle z doby posledních 12 měsíců).

Denní vyměřovací základ se dá zjednodušeně spočítat, jakou součet příjmů za posledních 12 měsíců, vydělený počtem dní (365 nebo méně, pokud jsou u zaměstnance nějaké vyloučené dny)

Výsledný denní vyměřovací základ podléhá redukci.  Započítá se jen určitá část.

Pro rok 2023 jsou u mateřské tyto redukční hranice:

Do 1345 Kč se započítá 100%
Od 1345 Kč do 2017 Kč se započítá 60%
Od 2017 Kč do 4033 Kč se započítá 30%
Nad 4033 Kč se napočítá nic

Pokud by měl někdo denní vyměřovací základ 4033 Kč (odpovídá hrubé mzdě asi 122 670 korun měsíčně), pak by se mu započítalo:

Do 1345 se započítá vše = 1345 Kč
Do 2017 se započítá 60% = 403,2 Kč
Do 3892 se započítá 30% = 604,8 Kč

Výsledná mateřská by se tedy počítala jen z částky 2 353 Kč (redukovaný vyměřovací základ). V takovém případě by mateřská byla 1648 Kč za 1 kalendářní den, tedy 323 008 Kč za 28 týdnů. V tomto konkrétním případě by výsledná mateřská byla jen cca 40,3% původní hrubé mzdy.