Redukční hranice pro výpočet mateřské v roce 2021

Peněžitá pomoc v mateřství (mateřská) se vypočítá na základě vyměřovacího základu.

Peněžitá pomoc v mateřství (mateřská) se vypočítá na základě vyměřovacího základu.

U zaměstnanců se denní vyměřovací základ spočítá z jejich hrubé mzdy v rozhodném období (obvykle z doby posledních 12 měsíců).

Denní vyměřovací základ se dá zjednodušeně spočítat, jakou součet příjmů za posledních 12 měsíců, vydělený počtem dní (365 nebo méně, pokud jsou u zaměstnance nějaké vyloučené dny)

Výsledný denní vyměřovací základ podléhá redukci.  Započítá se jen určitá část.

Pro rok 2021 jsou u mateřské tyto redukční hranice:

  • Do 1182 Kč se započítá 100%
  • Od 1182 Kč do 1773 Kč se započítá 60%
  • Od 1773 Kč do 3545 Kč se započítá 30%
  • Nad 3545 Kč se napočítá nic

Pokud by měl někdo denní vyměřovací základ 3 545 Kč (odpovídá hrubé mzdě asi 108 tisíc korun měsíčně), pak by se mu započítalo:

  • Do 1182 se započítá vše = 1182 Kč
  • Do 1773 se započítá 60% = 354,6 Kč
  • Do 3545 se započítá 30% = 531,6 Kč

Výsledná mateřská by se tedy počítala jen z částky 2069 Kč (redukovaný vyměřovací základ). V takovém případě by mateřská byla 1449 Kč za 1 kalendářní den, tedy 284 004 Kč za 28 týdnů. V tomto konkrétním případě by výsledná mateřská byla jen 40,3% původní hrubé mzdy.