Redukční hranice pro výpočet mateřské v roce 2024

Peněžitá pomoc v mateřství (mateřská) se vypočítá na základě vyměřovacího základu.

Peněžitá pomoc v mateřství (mateřská) se vypočítá na základě vyměřovacího základu.

U zaměstnanců se denní vyměřovací základ spočítá z jejich hrubé mzdy v rozhodném období (obvykle z doby posledních 12 měsíců).

Denní vyměřovací základ se dá zjednodušeně spočítat, jakou součet příjmů za posledních 12 měsíců, vydělený počtem dní (365 nebo méně, pokud jsou u zaměstnance nějaké vyloučené dny)

Výsledný denní vyměřovací základ podléhá redukci.  Započítá se jen určitá část.

Pro rok 2024 budou u mateřské tyto redukční hranice:

Do 1466 Kč se započítá 100%
Od 1466 Kč do 2199 Kč se započítá 60%
Od 2199 Kč do 4397 Kč se započítá 30%
Nad 4397 Kč se napočítá nic

Pokud by měl někdo denní vyměřovací základ 4397 Kč (odpovídá hrubé mzdě asi 133 740 korun měsíčně), pak by se mu započítalo:

Do 1466 se započítá vše = 1466 Kč
Do 2199 se započítá 60% = 439,8 Kč
Do 4397 se započítá 30% = 659,4 Kč

Výsledná mateřská by se tedy počítala jen z částky 2 566 Kč (redukovaný vyměřovací základ). V takovém případě by mateřská byla 1797 Kč za 1 kalendářní den, tedy 352 212 Kč za 28 týdnů. V tomto konkrétním případě by výsledná mateřská byla jen cca 40,3% původní hrubé mzdy.