Nárok na dovolenou po skončení mateřské nebo rodičovské 2021

Po skončení mateřské, máte v zaměstnání nárok na čerpání řádné dovolené. Doba na mateřské se započítá jako „odpracovaná doba“. Od 1. 1. 2021 se mění podmínky pro výpočet nároku na dovolenou. V souvislosti s mateřskou se toho ale až tak moc nezmění.
Po skončení mateřské, máte v zaměstnání nárok na čerpání řádné dovolené. Doba na mateřské se započítá jako „odpracovaná doba“. Od 1. 1. 2021 se mění podmínky pro výpočet nároku na dovolenou. V souvislosti s mateřskou se toho ale až tak moc nezmění.

Od 1. 1. 2021 vstoupí v platnost novela zákoníku práce, která mimo jiné mění podmínky pro čerpání dovolené. Změní se způsob, jak se počítá dovolená za odpracovanou dobu a další podmínky. To bude mít mimo jiné i vliv na čerpání dovolené po mateřské nebo rodičovské dovolené.

Nárok na dovolenou po mateřské nebo rodičovské

Pokud je žena zaměstnaná, a v souvislosti s narozením dítěte, bude čerpat mateřskou dovolenou, nebo následnou rodičovskou dovolenou, pak jí za určitých podmínek vzniká v zaměstnání nárok i na řádnou dovolenou (i když v zaměstnání během mateřské/rodičovské fakticky nepracuje).

To se týká jenom zaměstnaných žen. U žen, kterým pracovní poměr skončil před začátkem mateřské, nebo u OSVČ, žádný nárok na řádnou dovolenou vznikat nemůže.

Kdy je nárok na dovolenou po skončení mateřské v roce 2020?

U nároku na dovolenou je to aktuálně tak, že buď u zaměstnavatele pracujete po celý kalendářní rok a máte nárok na celou dovolenou za kalendářní rok, nebo její poměrnou část. Nebo u něj nepracujete po celý rok, a vzniká vám nárok na dovolenou za odpracované dny.

Aktuálně se doba, kdy jste na mateřské dovolené, započítává jako „odpracovaná“ doba (z pohledu vzniku nároku na dovolenou). A to se nezmění.

V případě, že jste u zaměstnavatele pracovala (byla zaměstnaná) celý rok, a část z této doby byla na mateřské, pak byste měla mít nárok na celou dovolenou.

Pokud byste pracovala u zaměstnavatele jen část roku, pak máte nárok na 1/12 dovolené za každých 21 „odpracovaných“ dní. I v tomto případě se doba na mateřské započítá jako „odpracovaná“.

Pro dovolenou čerpanou před rodičovskou, aktuálně platí, že se nekrátí – viz paragraf 223, zákoník práce:

§ 223

(1) Nepracoval-li zaměstnanec, který splnil podmínku stanovenou v § 212 odst. 1, v kalendářním roce, za který se dovolená poskytuje, pro překážky v práci, které se pro účely dovolené neposuzují jako výkon práce, zaměstnavatel krátí dovolenou za prvých 100 takto zameškaných směn (pracovních dnů) o jednu dvanáctinu a za každých dalších 21 takto zameškaných směn (pracovních dnů) rovněž o jednu dvanáctinu. Dovolenou vyčerpanou podle § 217 odst. 5 před nástupem rodičovské dovolené není možné z důvodu následného čerpání rodičovské dovolené krátit.

Čerpání dovolené v zaměstnání ihned po skončení mateřské

Pokud jste na mateřské dovolené a budete pokračovat rodičovskou dovolenou, pak máte možnost zaměstnavateli nahlásit, že po skončení mateřské si vyčerpáte řádnou dovolenou, na kterou máte nárok. A následně budete pokračovat s rodičovskou dovolenou.

Čerpání dovolené po skončení mateřské, je jednou z mála výjimek, kdy o termínu dovolené nerozhoduje zaměstnavatel (nemůže vám ji zamítnout/zakázat), ale rozhoduje o ní zaměstnanec (pouze o tom musí informovat zaměstnavatele).

Po mateřské dovolené tak máte obvykle nárok až na 4 nebo 5 týdnů dovolené (záleží na konkrétním termínu zahájení nebo ukončení mateřské, na kolik týdnů dovolené máte u zaměstnavatele nárok, kolik dní dovolené jste vyčerpala před mateřskou nebo i na tom, zda jste před mateřskou nebyla delší dobu v pracovní neschopnosti).

Po dobu čerpání řádné dovolené dostáváte od zaměstnavatele náhradu mzdy. Po skončení čerpání dovolené v zaměstnání, byste byla na rodičovské dovolené a dostával rodičovský příspěvek.

Jak se změní podmínky pro výpočet dovolené v roce 2021?

Novela zákoníku práce, mění podmínky pro výpočet dovolené od 1. 1. 2021. Nově už se nebude nárok na dovolenou vztahovat k odpracovaným měsícům:

 • Pokud pro zaměstnavatele pracujete alespoň 4 týdny, bude vám vznikat nárok na dovolenou za odpracovanou dobu (do konce roku 2020 je nutné odpracovat alespoň 60 dní)
 • Za každý odpracovaný týden (resp. týdenní pracovní dobu – např. 40 hodin) vám vzniká nárok na 1/52 (jednu dvaapadesátinu) dovolené
 • Celková výměra dovolené je stejná jako v roce 2020 (tj. standardně 4 týdny, u některých zaměstnanců 5 týdnů, u pedagogických pracovníků 8 týdnů)
 • Za každý odpracovaný týden tak vznikne nárok na 3,08 hodiny dovolené (při 4 týdnech) nebo na 3,85 hodiny (při 5 týdnech)
 • Mateřská dovolená se pro nárok na dovolenou započítá v plném rozsahu (28 týdnů nebo 37 týdnů)
 • Z rodičovské dovolené (nebo z neschopenky) se započítá jen 20 týdnů

V roce 2021, tedy i po skončení mateřské dovolené, budete mít nárok na čerpání řádné dovolené. I v roce 2021, vám stačí zaměstnavateli oznámit, že budete čerpat dovolenou a neprotřebujete jeho předchozí souhlas. Stejně tak bude i nadále platit, že se vám doba na mateřské započítá jako „odpracovaná“.

Nárok na dovolenou a rodičovskou dovolená

Ruší se ale to, že dovolená čerpaná před rodičovskou, se nekrátila z důvodu následného čerpání rodičovské dovolené.

Aktuálně platilo, že pokud jste měli nějakou omluvenou absenci v práci (nemocenská, rodičovská, ošetřovné apod.), tak se nárok na dovolenou krátil o 1/12 za prvních zameškaných 100 dní a následně o 1/12 za dalších zameškaných 21 dní.

V případě čerpání dovolené po mateřské (před rodičovskou) toto krácení ale neplatilo. Proto se vyplatilo vzít si dovolenou hned po mateřské. Vyhnuli jste se tím krácení dovolené.

U toho, jak se zohlední rodičovská dovolená je určitá změna. V roce 2021, se z rodičovské (nebo z nemocenské či ošetřovného) započítá maximálně 20 týdnů za rok (sčítají se všechny omluvené absence za celý rok).

Viz nové znění paragrafu 216:

(2) Jen do výše dvacetinásobku stanovené týdenní pracovní doby nebo dvacetinásobku kratší týdenní pracovní doby se pro účely dovolené považuje za výkon práce doba zameškaná v témže kalendářním roce z důvodu 

a) dočasné pracovní neschopnosti, s výjimkou pracovní neschopnosti vzniklé v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání,

b) karantény nařízené podle jiného právního předpisu,

c) čerpání rodičovské dovolené, s výjimkou doby, po kterou zaměstnanec čerpá rodičovskou dovolenou do doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou,

Podmínka, že dovolená čerpaná před rodičovskou se nekrátí už, ale neplatí. Fakticky v tom ale není příliš velký rozdíl.

Nárok na dovolenou po mateřské v roce 2021

Pokud byste byla 28 týdnů na mateřské dovolené a následně 24 týdnů (po zbytek roku) na rodičovské dovolené), tak vám vznikne nárok na dovolenou za 48 týdnů (28 týdnů mateřská + 20 týdnů za rodičovskou). To by vycházelo na 148 hodin dovolené (u 4 týdnů) nebo na 184 hodin (u 5 týdnů).

Pokud si tedy ihned po skončení mateřské požádáte o dovolenou, pak dostanete v podstatě celou dovolenou, jako v roce 2020 (čerpaná dovolená by se také počítala, jako odpracovaná doba, takže v daném roce byste měla dovolenou vypočítanou z doby 28 týdnů mateřská + 3 nebo 4 týdny řádná dovolená + 20 týdnů rodičovské, což ve výsledku dává obdobný počet hodin dovolené, jako kdybyste celý rok pracovala).

V roce 2021, už tedy čerpání dovolené ihned po mateřské nebude mít tak zjevnou výhodu (do konce roku 2020 platí, že je lepší čerpat dovolenou ihned po mateřské, než až následně po rodičovské). Od začátku roku už to z pohledu „peněz“ bude jedno.

Nárok na dovolenou po skončení rodičovské dovolené?

Pokud si nevyčerpáte dovolenou, na kterou máte nárok po skončení mateřské, ale ihned zahájíte rodičovskou dovolenou, tak tím o nic nepřijdete.

Vzhledem k tomu, že zaměstnavatel vám nemůže určit čerpání dovolené na dobu, kdy jste na mateřské nebo rodičovské, tak se vám tato dovolená převádí, a můžete si ji vybrat po skončení rodičovské. O nic tím tedy nepřicházíte.

I kdyby došlo k tomu, že během rodičovské dovolené váš pracovní poměr zanikne, vznikl by vám nárok na proplacení nevyčerpané dovolené.

Diskuse ( 70 )

 • Lenka

  Dobrý den, chápu to tak, že když mi nyní dobíhá rodičovská dovolená (do listopadu 2021), ale po MD jsem si o dovolenou požádala a čerpala, mám při této novele, nárok i tak na proplacení ještě tedy za 20 týdnů po rodičáku? Tedy v podstatě vyčerpání celé dovolené?

  • kalkulacka-materska.cz

   Pokud po skončení rodičovské dovolené stihnete v tomto kalendářním roce odpracovat 12 týdnů, pak byste měla nárok na dovolenou za 32 týdnů (12 týdnů práce + 20 týdnů z letošní rodičovské dovolené). Tj. na 32/52 dovolené. Pokud máte 160 hodin dovolené, pak by to bylo 99 hodin. Pokud vám rodičovská končí v listopadu,tak je to bezpředmětné. V takovém případě, pokud budete pracovat alespoň 4 týdny, tak vám vznikne nárok na dovolenou za tuto odpracovanou dobu

   • Lucie

    Prosím, tu informaci o opracování 12 týdnů jsem v článku nikde nenašla. Bez nich tedy na dovolenou za 20 týdnu při RD nárok není? Taky se v tom ztrácím… Letos v květnu přejdu z RD na novou MD. V práci jsme měli vždy 25 dnů dovolené. Vznikne mi tedy nárok již za tuto dobíhající RD a po skončení nové MD bude nabíhat zase nový nárok za těch 20 týdnů nové RD? Jen se to snažím pochopit. Děkuji za odpověď

    • kalkulacka-materska.cz

     paragraf 216:
     (3) Za výkon práce se pro účely dovolené považuje doba překážek v práci uvedených v odstavci 2 pouze tehdy, jestliže zaměstnanec mimo dobu jejich trvání v kalendářním roce odpracoval alespoň dvanáctinásobek stanovené týdenní pracovní doby nebo dvanáctinásobek kratší týdenní pracovní doby.

     Pokud máte první část roku rodičovskou a následně mateřskou dovolenou, tak mateřská dovolená se považuje za výkon práce. Tj. pokud budete mít letos 28 týdnů mateřské, tak se dá započítat i 20 týdnů rodičovské a budete mít nárok na 48/52 dovolené. V příštím roce, kdy budete po celý rok jen na rodičovské už ale na dovolenou nárok nebude, protože tam bude jen rodičovská

     • Dobrý den, po ukončení RD 17.7. jsem nenastoupila do zaměstnání , ale na neschopenku, která potrvá do konce roku, jak to bude s nárokem na dovolenou

     • Pokud to je tak, že celý kalendářní rok (2021), budete na rodičovské dovolené, nebo v pracovní neschopnosti, tak vám žádný nárok na dovolenou nevzniká.

      Abyste měla nějaký nárok na dovolenou, musíte v daném kalendářním roce, v zaměstnání pracovat alespoň 4. Pokud pracujete alespoň 12 týdnů, pak se vám z rodičovské a/nebo nemocenské, může započítat až 20 týdnů pro nárok na dovolenou. Pokud ale nepracujete 12 týdnů (mimo dobu na rodičovské nebo nemocenské), tak se rodičovská/nemocenská pro nárok na dovolenou vůbec nezapočítají.

 • Mirka

  Dobrý den, mohla bych poprosit o pomoc ohledně výpočtu. Nejsem z toho nového výpočtu moc rozumná. Odcházím 1.4. 2021 na mateřskoudovolenou, pracovní poměr 40 hodin týdně, nárok na dovolenou 25 dní. Dle loňského výpočtu bych měla nárok na celou dovolenou je to tak i letos?

  Děkuji za odpověď

  • kalkulacka-materska.cz

   Do 1.4.2021 je to 12 týdnů, následně byste měla být 28 týdnů na mateřské (započítá se jako práce pro nárok na dovolenou). Z rodičovské dovolené by se vám počítalo maximálně 20 týdnů. Tj. ve výsledku vám to vyjde opět na celou dovolenou. Dovolenou pak můžete čerpat po skončení mateřské dovolené a před začátkem rodičovské dovolené …

 • Markéta

  Dobrý den, jestli tomu rozumím, tak bych teoreticky měla mít také nárok na dovolenou. Na mateřské dovolené jsem od 5.10.2020 a tudíž by mě měla končit 18.4.2021, což by mělo být od začátku roku 16 týdnů, jestli se to nepočítá jinak. Takže 16 týdnů za RD + 20 týdnů za MD + dejme tomu 3-4 týdny za tu dovolenou? Tj. dejme tomu 153 hodin a tedy 19 dnů dovolené?

 • Hana

  Dobrý den,
  předem děkuji za odpověď. Paní B po ukončení MD 2020 zažádala o čerpání dovolené před nástupem na RD a zároveň o dočerpání nevyčerpané a neproplacené „staré dovolené“ z HPP před nástupem na MD. Mzdová účetní v měsíci prosinci jednak vykázala a zaplatila čerpání staré dovolené na pracovní dny + proplatila svátek 24+25.12. jako odpracované dny. Je to v pořádku ?
  Děkuji

 • Lenka

  Taky to nějak nechápu :D. Do 8.1.2021 jsem na MD, od 1.2. nastupuji na RD. Od zaměstnavatele mi přišel dopis, že mám nárok za rok 2020 na 21 dní dovolené. Mám žádat na konci roku o proplaceni dovolené za rok 2021? Mám díky této změně nárok za těch 20 týdnu RD? Přijde mi to divné, ale vyznívá mi to tak….

  • kalkulacka-materska.cz

   Nárok na dovolenou vám vznikl za rok 2020. Tuto dovolenou jste si mohla čerpat po skončení MD, před začátek RD. Na proplacení dovolené je nárok při ukončení pracovního poměru. Pokud jste dovolenou nečerpala, pak vám zůstává u zaměstnavatele, a můžete si ji vybrat po skončení RD. Na dovolenou za rok 2021 vám nárok nevznikne. Nárok na dovolenou za 20 týdnů rodičovské by vám vznikal jen pokud byste měla v roce 2021 odpracováno 12 týdnů (nebo pokud byste v roce 2021 byla 12 týdnů na MD – ta se také počítá jako výkon práce).

 • Jana

  Dobrý den, když mi vznikne nárok na dovolenou mezi mateřskou a rodičovskou, oddaluje se o tuto dobu nástup na rodičovskou dovolenou?

  • kalkulacka-materska.cz

   Ano. Když vám skončí mateřská dovolená, tak poté můžete čerpat běžnou dovolenou a teprve poté, je zahájena rodičovská dovolená. Na konec rodičovské do to ale nemá vliv. Rodičovská končí nejpozději v den 3 narozenin dítěte. Nemá to vliv ani na čerpání rodičovského příspěvku. Na ten můžete mít nárok ihned, po skončení PPM.

   • Jana

    Jde mi o to, že mám nárok na dejme tomu 160 hodin dovolené, což by po staru bylo 20 dní, tedy 4 týdny. Předpokládám, že stále platí, že se vybírá dovolená pouze na pracovní dny. Kdybych zažádala o nástup na rodičovskou o ty čtyři týdny déle, tedy po vyčerpání běžné dovolené, bude se rodičovský příspěvek počítat od té doby co mi skončí běžná dovolená nebo od konce PPM? Délka rodičovské totiž určuje výši příspěvku a tím, že bych nastoupila až po dovolené, byl by o tu dobu vyšší. Je rozdíl zda budete čerpat příspěvek 30 nebo 31 měsíců.

    • kalkulacka-materska.cz

     Za běžný kalendářní týden budete čerpat 40 hodin dovolené (tj. pracovní dny). Na rodičovský příspěvek můžete mít nárok už v době, kdy v zaměstnání budete čerpat dovolenou. Rodičovský příspěvek s rodičovskou dovolenou přímo nesouvisí. Čerpání rodičovského příspěvku si můžete nastavit třeba na 24 měsíců (pokud máte dostatečně vysoký vyměřovací základ) a na rodičovské dovolené být déle. Nebo si naopak nastavit čerpání RP na delší dobu, než je délka rodičovské dovolené.

 • Darča

  Dobrý den, na mateřské jsem od 10.9.2020 do 25.3.2021. Podle rozpisu směn (krátký dlouhý týden, 160h ve čtyřech týdnech) bych do 25.3. odpracovala 480hod. Tzn.12 týdnů. Po ukončení mateřské bych chtěla čerpat dovolenou a vychází mi tedy 12+20 týdnů z rodičovské. Výpočet 32×40:52×4=99hod. Rozumím tomu správně? Předem moc děkuji!

  • kalkulacka-materska.cz

   Ano, pokud budete mít „odpracovaný“ 12ti násobek běžné týdenní pracovní doby (doba na mateřské se počítá jako výkon práce), pak vzniká nárok na dovolenou za 32 týdnů. Pokud máte nárok na 160 hodin dovolené za rok (4 týdny) tak by to bylo 32/52 dovolené, tj. 98,4515 = zaokrouhleno 99 hodin. Čerpání dovolené je ale také „odpracovaná doba“, tj. ve výsledku by to pak mohlo být 34/52 dovolené, tj. 105 hodin …

 • Petra

  Dobrý den, prosím pomůžete mi s výpočtem nároku na dovolenou roku 2021? Do 16.2.2021 jsem čerpala mateřskou, od 17.2.2021 čerpám 17 dní dovolené roku 2020. Od 1.3.2021 začínám pobírat rodičovský příspěvek. V práci máme 22 dní dovolené za rok. Mám 8 hodinový úvazek, tedy 40 h týdně. Kolik mi prosím vznikne nárok na dovolenou roku 2021. Prosím i o výpočet jak se přesně počítá. děkuji moc!!

  • kalkulacka-materska.cz

   do 28.2.2021 budete mít „odpracováno“ 8 týdnů, tj. za rok 2021 máte nárok na 8/52 z dovolené 176 hodin, tj. 28 hodin. Pro nárok na dovolenou se vám může započítat mateřská dovolená + běžná dovolená, rodičovská se vám nezapočítá, protože ve 2021 nebudete mít minimálně 12 týdnů práce …

   • Petra

    Samotné čerpání letošní dovolené, tj. 28 hodin=3,5 dne se mi nezapočte do odpracované doby? Kdyby tato doba odpovídala 5 dnům, tj. celému jednomu týdnu, tak by se mi zvýšil nárok na dovolenou o ten jeden týden? Mohu ještě poprosit, kde v zákoně najdu zmíněnou úpravu 12 týdnů práce? děkuji moc!!

    • Petra

     Ještě mě napadlo, proč se nepočítá jako odpracovaná doba čerpaná stará dovolená, těch 17 dní, které mi zasáhnou až do března. Proč je mezníkem při výpočtu okamžik přechodu na RD1.3.2021, když budu čerpat dovolenou roku 2020 až do 11.3.2021?

     • Pochopila jsem to tak, že od 1.3.2021 máte rodičovskou dovolenou, pokud do 11.3.2021 budete ještě čerpat starou dovolenou, a rodičovská dovolená vám začne až poté, tak je to dovolená za 10 týdnů, tj. 34 hodin

    • kalkulacka-materska.cz

     paragraf 216:
     (3) Za výkon práce se pro účely dovolené považuje doba překážek v práci uvedených v odstavci 2 pouze tehdy, jestliže zaměstnanec mimo dobu jejich trvání v kalendářním roce odpracoval alespoň dvanáctinásobek stanovené týdenní pracovní doby nebo dvanáctinásobek kratší týdenní pracovní doby.

     • No na úřadu práce mi řekli, že budu čerpat rodičovský příspěvek od 1.3., chtěla jsem od 17.2. ale to mi ještě vycházela mateřská a protože chci čerpat rodičovský příspěvek na 3 roky, tak částka za rodičovský příspěvek mi bude vyplacena od 1.3. (do 16.2.mám ještě mateřskou a ten příspěvek je větší než rodičovská, tedy bude vyplácen od 1.3.). Paní říkala, že normálně můžu čerpat dovolenou a pobírat rodičovský příspěvek…. Chápu to tedy dobře, že se mi faktický nástup na rodičovskou dovolenou posune až na den kdy dočerpám dovolenou? Kdy to tedy bude? Můžete mi to prosím vypočíst a popsat podrobně jak se dopočítat. Moc děkuji za váš čas a ochotu!!

     • Rodičovská dovolená je pracovní volno bez náhrady mzdy v zaměstnání. Tj. pokud od 17.2.2021 čerpáte 17 dní dovolené, tak je to do 11.3.2021 včetně. Rodičovská dovolené vám tedy začíná od 12.3.2021.
      Rodičovský příspěvek je sociální dávka – tu můžete čerpat od 1.3.2021, s rodičovskou dovolenou to přímo nesouvisí.

     • Ještě se vracím k mému poslednímu příspěvku, tedy od 17.2. čerpám 17 dní dovolené roku 2020 a poté ještě dovolenou tohoto roku, která tedy vychází na 4,25 dne=34 hodin. tedy do 17.3.2021. Zbydou mi 2 hodiny, které čerpat nemohu,rotože minimum je 0,5 dne=4 h. A od 18.3.čerpám tedy rodičovskou dovolenou. tím, že nemám odpracovaných 12 týdnů, tak nemám nárok na započtení absence rodičovské dovolené ve výši 20 týdnů,…Chápu to správně. Ještě jednou moc děkuji.

     • Ano, jen s tím, že čerpání dovolené byste měla mít jen do 11.3.2021
      V případě „dočerpání“ zbytku dovolené je možné i kratší doba – viz paragraf 218:
      (6) Čerpání dovolené může zaměstnavatel zaměstnanci s jeho souhlasem výjimečně určit v rozsahu kratším, než činí délka směny, nejméně však v délce její jedné poloviny, nejde-li o zbývající část nevyčerpané dovolené, která je kratší než polovina směny.

     • ano dovolená r. 2020 bude vycházet do 11.3. a pak budu čerpat rovnou dovolenou r. 2021, což jsou 34 hodiny=4,25 dne. Vyčerpám tedy ještě 4 dny-tedy konec 17.3. a od 18.3. je rodičovská dovolená….?

     • jasně, to je pravda …

 • Gábina

  Dobrý den,
  prosím o radu, zda to chápu správně. Dejme to mu že k 1.3. budu mít pracovní neschopnost až do nástupu na mateřskou dovolenou ( 3.5.2021). Budu mít po mateřské nárok na proplacení 20 ti dnů dovolené ? Pracovní doba je 8h/denně. A poté nastoupit na rodičovskou ?
  Moc děkuji

  • kalkulacka-materska.cz

   Ano, mělo by vám to vycházet tak, že budete mít nárok na celou dovolenou, kterou pak můžete čerpat bezprostředně po skončení mateřské …

 • Olga

  Dobry den,
  23.3. 2021 mi konci MD. Standardne mame 20 dni dovolene. Jaky budu mit narok na dovolenou za rok 2021? A kdy se cerpa dovolena za 2021, take po skonceni MD? Dekuji moc,Olga

  • kalkulacka-materska.cz

   Bude vám vznikat nárok na dovolenou za dobu na mateřské, za dobu čerpání běžné dovolené, a pokud je následně rodičovská dovolená, tak i za dvacet týdnů rodičovské dovolené. Celkem tedy za 32 týdnů, tj. 32/52 ze 160 hodin dovolené, tj. 99 hodin. Dovolenou můžete čerpat bezprostředně po skončení mateřské dovolené, před zahájením rodičovské dovolené.

 • Van

  Dobrý den, na mateřskou dovolenou nastupuji 1.4.2021, končit bude 30.září – tedy po 6 měsících a následně budu navazovat na rodičovskou dovolenou . Od 1.1.2021 do 31.3 stále pracuji, nečerpám žádnou dovolenou. Od zaměstnavatele máme 25 dnů dovolené. Zajímalo by mě, jaký nárok budu mít na čerpání řádné dovolené – kolik hodin? dní? Moc děkuji

  • kalkulacka-materska.cz

   Pokud máte 40 hodinovou týdenní pracovní dobu, pak by to mělo být 200 hodin dovolené. Jako „výkon“ práce pro účely nároku dovolenou se vám započítá doba práce (do 31.3.2021), mateřská dovolená + následná rodičovská dovolená (zbývá tam cca 12 týdnů, z rodičovské se dá započítat až 20). Dovolenou můžete čerpat bezprostředně po mateřské …

 • Veronika

  Dobrý den,

  já bych se ráda zeptala. Na mateřskou mám nastoupit v rozmezí 6 až 8 týdnu před termínem porodu, čili 26.5.2021-9.6.2021.
  Z minulého roka mám převedenou dovolenou 4 dny a za rok 2021 mi vznikne nárok na dalších 25 dní, pokud tomu rozumím správně. Zaměstnavatel mě nutí vybrat dovolenou minimálně 20 dní ještě před nástupem na MD, aby mi ji nemusel proplácet mezi MD a RD. Chci se zeptat jaký počet dnů mi může zaměstnavatel nařídit vyčerpat před nástupem na mateřskou dovolenou?
  Děkuji moc
  Veronika

  • kalkulacka-materska.cz

   O termínu čerpání dovolené rozhoduje zaměstnavatel. Pokud vám to oznámí alespoň 14 dní předem, tak vám může nařídit čerpání celé dovolené.

 • Jaroslava

  Dobrý den,
  ráda bych se ujistila ohledně nároku na dovolenou po ukončení mateřské dovolené. Na MD jsem od 1.10.2020 do 14.4.2021, poté bych ráda čerpala řádnou dovolenou. Po skončení dovolené budu nastupovat na rodičovskou dovolenou. Standardní nárok máme 25 dnů dovolené, týdenní pracovní fond 40 hodin. Na jakou délku dovolené mám prosím nárok mezi MD a RD?

  Předem děkuji za odpověď.

  • kalkulacka-materska.cz

   Pro nárok na dovolenou by se vám mohlo počítat 14 týdnů mateřské dovolené, 20 týdnů z rodičovské dovolené a čerpání řádné dovolené, tj. vychází mi to na 37/52 z celkové dovolené, tj. 143 hodin dovolené

 • Soňa

  Dobrý den, chtěla bych se ujistit s výpočtem nároku dovolené na MD. Nastupuji na MD dne 28.3.2021, dne 27.3.2021 končím rodičovský příspěvek. Po skončení MD bych ráda čerpala řádnou dovolenou. Máme nárok 25 dnů dovolené, týdenní fond 40 hodin. Prosím jakou budu mít dovolenou?

  • kalkulacka-materska.cz

   Za výkon práce pro nárok na dovolenou se považuje 28 týdnů mateřské dovolené + 5 týdnů čerpání řádné dovolené a až 20 týdnů z rodičovské dovolené. Tj. měla byste mít nárok na plnou dovolenou, protože vše v roce 2021, vám zakládá nárok na dovolenou. Pokud byste ale dovolenou nečerpala hned po mateřské, tak by to bylo jen 48/52 dovolené

 • Markéta

  Dobrý den, mohu si u Vás ověřit výpočet nároku na dovolenou v roce 2021? Za rok 2020 mám nárok na dovolenou 17 dní, (od 2/9 jsem na PPM, ta mi končila dne 17/3/2021. od 18/3 čerpám řádnou dovolenou 17 dní (vychází to do 13/4/2021). Nárok na dovolenou za rok 2021 jsem si vypočetla na 31 hodin. HPP/40hod za týden, PO-PA, délka dovolené je u nás 20 dnů. Když jsem si 31 hodiny vydělila pracovní dobou, vyšlo mi 3,875 – to se zaokrouhluje na 4 dny? Za čerpání RD do konce roku 2021 nebude nárok na žádnou dovolenou? Pokud je to takto dobře spočítané, znamenalo by to, že od 20/4 přecházím u zaměstnavatele na čerpání RD.? Děkuji moc.

 • Tereza

  Dobrý den, ráda bych se zeptala na nárok na dovolenou v roce 2021. 17.12.2020 jsem nastupovala na MD po rodičovské dovolené se starším synem. MD by mi měla trvat do června 2021 a následně budu nastupovat na rodičovskou dovolenou. Když si budu chtít vybrat dovolenou za 2021 mám tedy nárok na všech 5 týdnů, které zaměstnavatel dává (pak máme ještě 5 dní relax days)?
  Děkuji za odpověď

  • kalkulacka-materska.cz

   Měla byste mít nárok na celou dovolenou – jako výkon práce se vám počítá mateřská dovolená (cca 25 týdnů), započítá se vám až 20 týdnů z rodičovské dovolené, a i čerpání běžné dovolené. Tj. měl by vým vznikat nárok na dovolenou za 52 týdnů = celou dovolenou

   Co se týká „relax days“, tak záleží na tom, co to je = zda se jedná o dovolenou nebo případně dodatkovou dovolenou (což asi ne), nebo jinou formu benefitu od zaměstnavatele (podmínky pro čerpání pak mohou být určeny vnitřním předpisem, který pochopitelně neznám)

 • Renata

  Dobrý den, ráda bych se zeptala na kolik dovolené mám nárok v roce 2021, když od 23.9.2020-14.3.2021 jsem byla na neschopence a od 15.3. jsem nastoupila na MD (28týdnů). Z loňska mi zbývá 6,5 dne dovolené. Nárok dovolené 25dní, 20h/týdně. Děkuji za odpověď.

 • Dominika

  Dobrý den,
  ráda bych se zeptala zda mám nárok a mohu vybrat celou tj. 20 dní dovolenou před nástupem na Mateřskou . Dne 2.7. bych měla odcházet na Mateřskou dovolenou, tento rok jsem nečerpala žádnou dovolenou. V zaměstnání máme nárok na 20 dní dovoleno/ rok, 40 hodin týdně, 8 hodinová pracovní doba. Můj dotaz zní, je možné si celou dovolenou tj. 20 dní vybrat před termínem nástupu na Mateřskou nebo bude počet dní dovolené krácen? Nebo je nutné si dny dovolené rozdělit před nástupem na mateřskou vyčerpat část a poté vyčerpat další část mezi mateřskou a rodičovskou.
  Moc Vám děkuji za odpověď.

 • Iva

  Dobrý den, zatím jsem nenašla nikde podobnou situaci, tak se obracím na Vás s prosbou o radu. V době 17.2.-31.8.2017 jsem pobírala peněžitou pomoc v mateřství, o čerpání dovolené jsem bohužel zapomněla zavčas požádat, takže jsem pak rovnou pobírala rodičovský příspěvek do 3 let věku dítěte. Pak jsem požádala o neplacené volno do 4 let věku dítěte (domluvili jsme se tak se zaměstnavatelem, jelikož pro mě v tu dobu ani nebyla odpovídající práce). Ted se vracím do práce a chci před nástupem zkusit zažádat o čerpání dovolené, která mi vznikla po dobu mateřské dovolené. Chápu správně, že mám stále nárok na čerpání dovolené za toho půl roku mateřské z roku 2017, tzn. na 10dní? (U zaměstnavatele míváme vždy 20 dní dovolené za rok.) Nebo mám nárok na víc dnů nebo naopak se těch 10dní bude ještě nějak krátit? Přiznám se, že v této době budu ráda za každou korunu navíc. Moc Vám děkuji za odpověď. Iva

 • K.

  Dobrý den,
  moc se v tom nevyznám, tak se chci zeptat… V práci jsem odešla v lednu 2015 na neschopenku, od března 2015 jsem byla na mateřské, navázala jsem na rodičovskou.. v únoru 2017 jsem nastoupila rovnou na druhou mateřskou, navázala na rodičovskou.. Druhému dítěti budou na konci měsíce 4 roky a já bych se měla vrátit do práce po takhle dlouhé rodičovské dovolené. O možnosti čerpání dovolené u zaměstnavatele jsem dosud neměla tušení, s dětmi jsem doma na mat.-rod. dovolené už přes 6 let.. Mám teď ještě nárok na čerpání dovolené u zaměstnavatele? lze čerpat zpětně celých 6let?

  Děkuji za objasnění.

 • Kateřina

  Dobrý den, z jakého základu se vypočítává dovolená při jejím čerpání po MD. Běžně se výše náhrady za dovolenou vypočítává z průměrné mzdy za poslední kvartál, v případě MD by to tedy bylo z posledního kvartálu kdy jsem docházela do zaměstnání (před nástupem na MD)?

  • kalkulacka-materska.cz

   Postup výpočtu je dán zákoníkem práce. Vychází se buď z průměrného výdělku v rozhodném období (poslední kalendářní čtvrtletí). Pokud to není možné, pak je to pravděpodobný výdělek (paragraf 355 ZP):

   (2) Pravděpodobný výdělek zjistí zaměstnavatel z hrubé mzdy nebo platu, které zaměstnanec dosáhl od počátku rozhodného období, popřípadě z hrubé mzdy nebo platu, které by zřejmě dosáhl; přitom se přihlédne zejména k obvyklé výši jednotlivých složek mzdy nebo platu zaměstnance nebo ke mzdě nebo platu zaměstnanců vykonávajících stejnou práci nebo práci stejné hodnoty.

 • B.

  Dobrý den, mohla bych se prosím zeptat na výpočet doby mojí dovolené pro rok 2021? Naše mzdové oddělení mi není schopno dovolenou vypočítat. Na MD jsem nastoupila 1.12.2020 – trvání do 14.6.2021. Děkuji

 • Markéta

  Dobrý den, prosím o radu. Nyní jsem s 12 měsíčním synem na rodičovské, na konci srpna mám termín porodu dalšího syna – takže, v únoru 2020 jsem nastoupila na mateřskou poté jsem si nechala proplatit dovolenou a nastoupila na rodičovskou na které jsem do teď, cca v červenci 2021 nastoupím opět na mateřskou, na jak velký nárok dovolené budu mít prosím nárok? Jelikož mi moje druhá mateřská bude zasahovat až do roku 2022 vznikne mi v roce 2022 příjem pro limit na odpočet na manželku, který činí max 68 000 zvažují tedy jestli si dovolenou nechat proplatit nebo ne, abych tento limit nepřesáhla a nepřišla i v roce 2022 o vrácení daní na manželku. Jelikož ale nevím, jaký nárok na dovolenou mi vznikne nejsem schopná spočítat, jestli se do limitu vejdu nebo ne. Děkuji

 • Barbora

  Dobrý den,
  mela bych dotaz. Na mateřské jsem do 9.6.2021, dále mi zbývá 11 dni staré dovolené. Mam 8h pracovní dobu,tedy 40 hodin týdně. Počítám spravne, ze mi náleží 18,5 dne dovolené za rok 2021? Počítám starou i novou dovolenou jako odpracovanou dobu. Jedna se o 22 tydnu mateřské,20 tydnu rodičovské a k tomu již zmíněná dovolena.

  Děkuji za odpověď.

 • Jana

  Dobrý den,
  prosím o radu. Na RD jsem do 25.5.2021 a od 1.5.2021 jsem nastoupila na druhou mateřskou dovolenou. Pracovní poměr jsem měla 40 hodin týdně, nárok na dovolenou 20 dní za rok (1/2dne mám zůstatek ze staré dovolené). Vznikne mi nárok na dovolenou v roce 2021? Jestli mohu poprosit o výpočet jak se přesně počítá. Musím ji čerpat mezi MD a RD, nebo mohu i po RD? Děkuji moc za radu!!!

 • Milena

  Dobrý den, může se řádná dovolená vybírat i v průběhu rodičovské dovolené, nebo jen v období mezi mateřskou dovolenou a rodičovskou dovolenou a po rodičovské dovolené? Děkuji

  • kalkulacka-materska.cz

   Buď bezprostředně po skončení mateřské a před začátkem rodičovské dovolené, nebo následně po skončení rodičovské (tam už ale platí běžné podmínky, kdy o termínu dovolené rozhoduje zaměstnavatel).

 • Kristýna

  Dobrý den, prosím radu. Dne 2.6. 2021 bude mít syn 3 roky, rodičovský příspěvek budu pobírat do 30.6.2021 a 19.7.2021 nastupuji na druhou mateřskou dovolenou s druhým dítětem.
  V zaměstnání po mě chtějí neschopenku od 2.6.2021 do 18.7.2021. Je možné mít neschopenku od 2.6.2021 ikdyž ještě budu pobírat RP ? Pokud to možné je, nemohu přijít o mateřskou, tím, že jsem byla na neschopence ?
  Předem děkuji za informace.

 • Lenka

  Dobrý den, prosím Vás, kolik hodin mi vznikne nárok na čerpání dovolené, když jsem nastoupila na mateřskou dovolenou 12.12.2020 a z loňského roku mi zbylo 6 dní dovolené? Fond dovolené na jeden rok máme 5 týdnů. Předem děkuji za informace

 • Kateřina

  Dobrý den, chci se zeptat pracuji jako učitelka v MŠ, vracím se po rodičovské dovolené prý mám occa 29dnů dovolené. Kdysi mi to propláceli a nebyl v tom problém, teď si ji prý musím vybrat. A jak mám vybrat dovolenou, když jsem na rodičáku:-). Prý ji mám vybrat ještě před nástupem. Nechápu to. Proplatí mi ji další měsic? Proč to nejde hned proplatit? Před 2roky to šlo. Děkuji moc

 • Michaela

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, když jsem na mateřskou dovolenou nastoupila 10.9.2020 a škončila mi 25.3.2021. Po MD jsem čerpala starou dovolenou 23 dní. Prosím, na kolik dní dovolené mám nárok za rok 2021? Týdenní pracovní doba je 38,75 hodin a 4 týdny dovolené. Děkuji za odpověď.

 • Barbara

  Dobrý den, před mateřskou dovolenou jsem byla na dlouhodobé nemocenské (rizikové těhotenství) a 21.12. 2020 nastoupila na mateřskou dovolenou, která mi bude končit 4.7.2021. Dovolenou budu chtít nechat proplatit po ukončení mateřské a před nástupem na rodičovskou.
  Pochopila jsem dobře, že v minulém roce mi bude dovolená krácena z důvodu dlouhodobé nemocenské a v tomto roce mám nárok na 1/2 dovolené? Předem moc děkuji za radu.

 • Vlasta

  Dobrý den, paní má pracovní dobu 30 hod/týdně, dovolená 20 dnů. Od 14.1. – 28. 7. je na MD. Po ukončení mateřské dovolené si zažádá o propracení dovolené u zaměstnavatele. Jaký bude prosím vypočet ? Děkuji 🙂

 • Hana

  Dobrý den, jsem pedagogický pracovník a potřebovala bych zjistit na kolik hodin mám nárok na dovolenou po mateřské,která byla od 19.10.2020 do 3.5.2021 s tím, že před nástupem na a mateřskou jsem byla měsíc na nemocenské.Od 4.5.2021 čerpáme řádnou dovolenou.Bude se mi dovolená nějak krátit? Děkuji

 • Petra

  Dobrý den.
  Do 23.5.2021 jsem cerpala rodicovsky prispevek(4 roky) na dvojcata. jaky je muj pls narok na dovolenou v roce 2021 a dale pak jaky mam narok na dovolenou za MD za obdobi od 18.4.17-1.1.2018(dovolenou jsem po MD necerpala)
  děkuji za odpoved

 • Petra

  Dobrý den, naší učitelce z MŠ končí rodičovská 31.8. Chtěla by nastoupit zpět do zaměstnání 1.9., ale má ještě nevyčerpanou dovolenou, pokud by ji začala čerpat 1.9. museli bychom zaplatit její zástup po dobu dovolené. Je možno z provozních důvodů nevyčerpanou dovolenou proplatit? Děkuji.

 • Jana

  Dobrý den, prosím o radu, jaký mám nárok na dovolenou, celý rok 2020 až do 14.02.201 jsem byla na rodičovské dovolené. Od 15.02.2021 jsem na PPM. Jakou mám výši nároku na dovolené po PPM, pokud firma poskytuje roční nárok 22 dnů? Děkuji moc, chtěla bych po PPM vyčerpat dovolenou a poté nastoupit na RD. Zajímal by mě stav mého nároku k 1.8.2021

 • Petra

  Dobrý den,

  jsem od 26.2.2021na rizikovém v zaměstnání jsem již 6 let. A na mateřskou nastupuji cca 16.9.2021 budu mít nárok na nějakou dovolenou za rok 2021 + mám 10,5 dne staré z roku 2020. Kolik bych měla mít dovolené za rok 2021 a mohu si ji pak vyčerpat na mateřské než nastoupím na rodičovskou? Předem Vám velice moc děkuji. V práci mi paní personální (mzdovkua není je agentura) tvrdí, že si nic vyčerpat nemohu na mateřské a že ta mateřská za rok 2021 se do odpracované doby nezapočítává prosím o radu jak to tedy je. A kolik bych měla mít dovolené. A zda si ji opravdu mohu v roce 2022 na mateřské než nastoupím na rodičovskou vyčerpat?

 • Kůsová

  Dobrý den,
  prosím o pomoc s výpočetem. Na mateřskou dovolenou jsem odcházela 10.9.2018. Teď bych měla jít ve třech letech dcery 11.10.2021 do práce. Bohužel jsem nevěděla, že si mám požádat o dovolenou v období mezi mateřskou a rodičákem. Na kolik dnů mám tedy nárok vyčerpat dovolenou – lze to udělat tak, že bych místo nástupu 11.10. dovolenou ihned vyčerpala (starou), případně nastoupila 1.10. a čerpala starou dovolenou? Moc děkuji

 • Anna

  Dobrý den,
  potřebovala bych poradit, jak je to s výpočtem dovolené v případě, kdy přecházím z rodičovské dovolené na další mateřskou dovolenou. Na další MD nastupuji 30.9.2021 (končí 14.4.2022).

  Zajímalo by mne, zda mám nárok na čerpání dovolené po MD, když bude MD z jedné poloviny v r. 2021 (13 týdnů) a z druhé v r. 2022 (15 týdnů). V zaměstnání máme normálně 5 týdnů dovolené.

  Pokud nárok na dovolenou mám, můžete mi prosím poradit, jak se vypočítá délka dovolené a z čeho se vypočítává (bude ve výpočtu figurovat např. i rodičovská dovolená)?

  Děkuji za radu

Přidejte komentář