Nárok na dovolenou po skončení mateřské nebo rodičovské 2024

Po skončení mateřské, máte v zaměstnání nárok na čerpání řádné dovolené. Doba na mateřské se započítá jako „odpracovaná doba“. Od 1. 1. 2021 se výrazně změnily podmínky pro výpočet nároku na dovolenou. V roce 2024, ale žádné velké změny v této oblasti nejsou.
Po skončení mateřské, máte v zaměstnání nárok na čerpání řádné dovolené. Doba na mateřské se započítá jako „odpracovaná doba“. Od 1. 1. 2021 se výrazně změnily podmínky pro výpočet nároku na dovolenou. V roce 2024, ale žádné velké změny v této oblasti nejsou.

Od 1. 1. 2021 začala platit velká novela zákoníku práce, která mimo jiné změnila podmínky pro čerpání dovolené. Změnil se způsob, jak se počítá dovolená za odpracovanou dobu a další podmínky. To má mimo jiné i vliv na čerpání dovolené po mateřské nebo rodičovské dovolené.

Nárok na dovolenou po mateřské nebo rodičovské v roce 2024

Pokud je žena zaměstnaná, a v souvislosti s narozením dítěte, bude čerpat mateřskou dovolenou, nebo následnou rodičovskou dovolenou, pak jí za určitých podmínek vzniká v zaměstnání nárok i na řádnou dovolenou (i když v zaměstnání během mateřské/rodičovské fakticky nepracuje).

To se týká jenom zaměstnaných žen. U žen, kterým pracovní poměr skončil před začátkem mateřské, nebo u OSVČ, žádný nárok na řádnou dovolenou vznikat nemůže.

Kalkulačka: Výpočet dovolené v zaměstnání v roce 2024

Od 1. 1. 2024, vzniká nárok na dovolenou i u dohody o provedení práce (DPP) a u dohody o pracovní činnosti (DPČ). Dohodáři budou mít nárok na dovolenou, po odpracování alespoň 4 týdnů (minimálně 80 hodin). Za každých 20 odpracovaných hodin, bude nárok na 1/52 z celkové roční dovolené.

Jinak se podmínky pro nárok na dovolenou v roce 2024 nijak významně nemění.

Viz: Kalkulačka – Výpočet dovolené v zaměstnání 2024

Čerpání dovolené v zaměstnání ihned po skončení mateřské 2024

Pokud jste na mateřské dovolené a budete pokračovat rodičovskou dovolenou, pak máte možnost zaměstnavateli nahlásit, že po skončení mateřské si vyčerpáte řádnou dovolenou, na kterou máte nárok. A následně budete pokračovat s rodičovskou dovolenou.

Čerpání dovolené po skončení mateřské, je jednou z mála výjimek, kdy o termínu dovolené nerozhoduje zaměstnavatel (nemůže vám ji zamítnout/zakázat), ale rozhoduje o ní zaměstnanec (pouze o tom musí informovat zaměstnavatele).

Po mateřské dovolené tak máte obvykle nárok až na 4 nebo 5 týdnů dovolené (záleží na konkrétním termínu zahájení nebo ukončení mateřské, na kolik týdnů dovolené máte u zaměstnavatele nárok, kolik dní dovolené jste vyčerpala před mateřskou nebo i na tom, zda jste před mateřskou nebyla delší dobu v pracovní neschopnosti).

Po dobu čerpání řádné dovolené dostáváte od zaměstnavatele náhradu mzdy. Po skončení čerpání dovolené v zaměstnání, byste byla na rodičovské dovolené a dostávala rodičovský příspěvek.

Jaké jsou podmínky pro výpočet dovolené v roce 2024?

Novela zákoníku práce, změnila podmínky pro výpočet dovolené od 1. 1. 2021. V roce 2024, v této oblasti nedochází k žádným velkým změnám. Dovolená se nyní počítá v hodinách (což je spravedlivější) a nárok na dovolenou vzniká na základě odpracovaných týdnů (násobků týdenní pracovní doby):

 • Pokud pro zaměstnavatele pracujete alespoň 4 týdny, bude vám vznikat nárok na dovolenou za odpracovanou dobu
 • Za každý odpracovaný týden (resp. týdenní pracovní dobu – např. 40 hodin) vám vzniká nárok na 1/52 (jednu dvaapadesátinu) dovolené
 • Celková výměra dovolené je stejná jako v v předchozích letech (tj. standardně 4 týdny, u některých zaměstnanců 5 týdnů, u pedagogických pracovníků 8 týdnů)
 • Za každý odpracovaný týden tak vznikne nárok na 3,08 hodiny dovolené (při 4 týdnech) nebo na 3,85 hodiny (při 5 týdnech)
 • Mateřská dovolená se pro nárok na dovolenou započítá v plném rozsahu (28 týdnů nebo 37 týdnů)
 • Z rodičovské dovolené (nebo z neschopenky) se započítá maximálně 20 týdnů (ale jen v některých případech)

V roce 2024, tedy i po skončení mateřské dovolené, budete mít nárok na čerpání řádné dovolené. I v roce 2024, vám stačí zaměstnavateli oznámit, že budete čerpat dovolenou a nepotřebujete jeho předchozí souhlas. Stejně tak bude i nadále platit, že se vám doba na mateřské započítá jako „odpracovaná“.

Nárok na dovolenou a rodičovskou dovolená

V roce 2024, se z rodičovské (nebo z nemocenské či ošetřovného) započítá maximálně 20 týdnů za rok (sčítají se všechny omluvené absence za celý rok).

A těchto 20 týdnů se započítá jen v případě, že v roce 2024, v zaměstnání odpracujete alespoň 12 týdnů (12 násobků týdenní pracovní doby), mimo dobu rodičovské dovolené, nemocenské či ošetřovného.

Viz nové znění paragrafu 216:

(2) Jen do výše dvacetinásobku stanovené týdenní pracovní doby nebo dvacetinásobku kratší týdenní pracovní doby se pro účely dovolené považuje za výkon práce doba zameškaná v témže kalendářním roce z důvodu 

a) dočasné pracovní neschopnosti, s výjimkou pracovní neschopnosti vzniklé v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání,

b) karantény nařízené podle jiného právního předpisu,

c) čerpání rodičovské dovolené, s výjimkou doby, po kterou zaměstnanec čerpá rodičovskou dovolenou do doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou,

(3) Za výkon práce se pro účely dovolené považuje doba překážek v práci uvedených v odstavci 2 pouze tehdy, jestliže zaměstnanec mimo dobu jejich trvání v kalendářním roce odpracoval alespoň dvanáctinásobek stanovené týdenní pracovní doby nebo dvanáctinásobek kratší týdenní pracovní doby.

Nárok na dovolenou po mateřské v roce 2024

Pokud byste byla 28 týdnů na mateřské dovolené a následně 24 týdnů (po zbytek roku) na rodičovské dovolené, tak vám vznikne nárok na dovolenou za 48 týdnů (28 týdnů mateřská + 20 týdnů za rodičovskou). To by vycházelo na 148 hodin dovolené (u 4 týdnů) nebo na 184 hodin (u 5 týdnů).

Pokud si tedy ihned po skončení mateřské požádáte o dovolenou, pak dostanete v podstatě celou dovolenou, jako v jiných letech, kdy jste celý rok pracoval (čerpaná dovolená by se také počítala, jako odpracovaná doba, takže v daném roce byste měla dovolenou vypočítanou z doby 28 týdnů mateřská + 3 nebo 4 týdny řádná dovolená + 20 týdnů rodičovské, což ve výsledku dává obdobný počet hodin dovolené, jako kdybyste celý rok pracovala).

Nárok na dovolenou po skončení rodičovské dovolené?

Pokud si nevyčerpáte dovolenou, na kterou máte nárok po skončení mateřské, ale ihned zahájíte rodičovskou dovolenou, tak tím o nic nepřijdete.

Vzhledem k tomu, že zaměstnavatel vám nemůže určit čerpání dovolené na dobu, kdy jste na mateřské nebo rodičovské, tak se vám tato dovolená převádí, a můžete si ji vybrat po skončení rodičovské. O nic tím tedy nepřicházíte.

I kdyby došlo k tomu, že během rodičovské dovolené váš pracovní poměr zanikne, vznikl by vám nárok na proplacení nevyčerpané dovolené.

Diskuse ( 206 )

 • Lenka

  Dobrý den, chápu to tak, že když mi nyní dobíhá rodičovská dovolená (do listopadu 2021), ale po MD jsem si o dovolenou požádala a čerpala, mám při této novele, nárok i tak na proplacení ještě tedy za 20 týdnů po rodičáku? Tedy v podstatě vyčerpání celé dovolené?

  • kalkulacka-materska.cz

   Pokud po skončení rodičovské dovolené stihnete v tomto kalendářním roce odpracovat 12 týdnů, pak byste měla nárok na dovolenou za 32 týdnů (12 týdnů práce + 20 týdnů z letošní rodičovské dovolené). Tj. na 32/52 dovolené. Pokud máte 160 hodin dovolené, pak by to bylo 99 hodin. Pokud vám rodičovská končí v listopadu,tak je to bezpředmětné. V takovém případě, pokud budete pracovat alespoň 4 týdny, tak vám vznikne nárok na dovolenou za tuto odpracovanou dobu

   • Lucie

    Prosím, tu informaci o opracování 12 týdnů jsem v článku nikde nenašla. Bez nich tedy na dovolenou za 20 týdnu při RD nárok není? Taky se v tom ztrácím… Letos v květnu přejdu z RD na novou MD. V práci jsme měli vždy 25 dnů dovolené. Vznikne mi tedy nárok již za tuto dobíhající RD a po skončení nové MD bude nabíhat zase nový nárok za těch 20 týdnů nové RD? Jen se to snažím pochopit. Děkuji za odpověď

    • kalkulacka-materska.cz

     paragraf 216:
     (3) Za výkon práce se pro účely dovolené považuje doba překážek v práci uvedených v odstavci 2 pouze tehdy, jestliže zaměstnanec mimo dobu jejich trvání v kalendářním roce odpracoval alespoň dvanáctinásobek stanovené týdenní pracovní doby nebo dvanáctinásobek kratší týdenní pracovní doby.

     Pokud máte první část roku rodičovskou a následně mateřskou dovolenou, tak mateřská dovolená se považuje za výkon práce. Tj. pokud budete mít letos 28 týdnů mateřské, tak se dá započítat i 20 týdnů rodičovské a budete mít nárok na 48/52 dovolené. V příštím roce, kdy budete po celý rok jen na rodičovské už ale na dovolenou nárok nebude, protože tam bude jen rodičovská

     • Dobrý den, po ukončení RD 17.7. jsem nenastoupila do zaměstnání , ale na neschopenku, která potrvá do konce roku, jak to bude s nárokem na dovolenou

     • Pokud to je tak, že celý kalendářní rok (2021), budete na rodičovské dovolené, nebo v pracovní neschopnosti, tak vám žádný nárok na dovolenou nevzniká.

      Abyste měla nějaký nárok na dovolenou, musíte v daném kalendářním roce, v zaměstnání pracovat alespoň 4. Pokud pracujete alespoň 12 týdnů, pak se vám z rodičovské a/nebo nemocenské, může započítat až 20 týdnů pro nárok na dovolenou. Pokud ale nepracujete 12 týdnů (mimo dobu na rodičovské nebo nemocenské), tak se rodičovská/nemocenská pro nárok na dovolenou vůbec nezapočítají.

     • dobrý den,

      reaguji k nároku na počet dní a výpočtu dovolené.
      14.6.2022 (6 týdnů před porodem) bych nastoupila (po květnovém dočerpání rodičovského příspěvku za 1. dítě) na mateřskou.

      Chápu správně, že budu mít za rok 2022 nárok na výpočet řádné dovolené za 28 týdnů? Nebo se tam ještě připočítá rodičovská dovolená čerpaná do nástupu na MD (1.dítěti budou 3 roky 09/22)?
      Jak se to prosím počítá?

      Tento rok jsem pro zaměstnavatele nic neodpracovala, mám nárok na 25 dní řádné dovolené při 40 odprac. hodinách týdně.

      Moc Vám děkuji za pomoc. Krásný den.

     • Jako „odpracovaná“ doba, se vám počítá mateřská dovolená (28 nebo 37 týdnů) v celém rozsahu. Z ostatní „zameškané“ doby jako je neschopenka nebo rodičovská, se vám započítá až 20 týdnů pokud je v daném roce odpracováno alespoň 12 týdnů (což bude během mateřské). Pokud budete dovolenou čerpat ihned po skončení mateřské, pak se i doba čerpání dovolené, počítá jako odpracovaná doba pro nárok na dovolenou. Měla byste tedy mít nárok minimálně na 48/52 dovolené (při 200 hodinách/rok je to 185 hodin dovolené)

   • Petra

    Dobrý den, kdy jsem v od 1.1.-17.1.2022 byla na nemocenské, od 18.1.-1.8.2022 PPM a od 2.8.2022 čerpám dovolenou z roku 2021. Bubu mít v roce 2022 nárok na celou dovolenou, máme 5 týdnů, tedy 200 hodin???

  • Markéta Hrušová

   Dobrý den,

   na mateřskou dovolenou jsem nastoupila 1.4.2020, po jejím skončení jsem si požádala o proplacení dovolené. Rodičovskou dovolenou jsem ukončila k 30.9.2023 a od října nastoupila zpět do práce. Do konce roku jsem odpracovala více jak 12 týdnů. Je správně, že mám nárok i na dovolenou za období rodičovské v roce 2023? Na pásce mám 102 hodin za období 2023. Pracuji na plný úvazek. Myslela jsem, že už nárok na více dovolené nemám, toto mě příjemně překvapilo. Jen bych chtěla vědět, že je to tak opravdu správně, že se čerpá dovolená jak za období mateřské, tak i rodičovské.

 • Mirka

  Dobrý den, mohla bych poprosit o pomoc ohledně výpočtu. Nejsem z toho nového výpočtu moc rozumná. Odcházím 1.4. 2021 na mateřskoudovolenou, pracovní poměr 40 hodin týdně, nárok na dovolenou 25 dní. Dle loňského výpočtu bych měla nárok na celou dovolenou je to tak i letos?

  Děkuji za odpověď

  • kalkulacka-materska.cz

   Do 1.4.2021 je to 12 týdnů, následně byste měla být 28 týdnů na mateřské (započítá se jako práce pro nárok na dovolenou). Z rodičovské dovolené by se vám počítalo maximálně 20 týdnů. Tj. ve výsledku vám to vyjde opět na celou dovolenou. Dovolenou pak můžete čerpat po skončení mateřské dovolené a před začátkem rodičovské dovolené …

 • Markéta

  Dobrý den, jestli tomu rozumím, tak bych teoreticky měla mít také nárok na dovolenou. Na mateřské dovolené jsem od 5.10.2020 a tudíž by mě měla končit 18.4.2021, což by mělo být od začátku roku 16 týdnů, jestli se to nepočítá jinak. Takže 16 týdnů za RD + 20 týdnů za MD + dejme tomu 3-4 týdny za tu dovolenou? Tj. dejme tomu 153 hodin a tedy 19 dnů dovolené?

 • Hana

  Dobrý den,
  předem děkuji za odpověď. Paní B po ukončení MD 2020 zažádala o čerpání dovolené před nástupem na RD a zároveň o dočerpání nevyčerpané a neproplacené „staré dovolené“ z HPP před nástupem na MD. Mzdová účetní v měsíci prosinci jednak vykázala a zaplatila čerpání staré dovolené na pracovní dny + proplatila svátek 24+25.12. jako odpracované dny. Je to v pořádku ?
  Děkuji

 • Lenka

  Taky to nějak nechápu :D. Do 8.1.2021 jsem na MD, od 1.2. nastupuji na RD. Od zaměstnavatele mi přišel dopis, že mám nárok za rok 2020 na 21 dní dovolené. Mám žádat na konci roku o proplaceni dovolené za rok 2021? Mám díky této změně nárok za těch 20 týdnu RD? Přijde mi to divné, ale vyznívá mi to tak….

  • kalkulacka-materska.cz

   Nárok na dovolenou vám vznikl za rok 2020. Tuto dovolenou jste si mohla čerpat po skončení MD, před začátek RD. Na proplacení dovolené je nárok při ukončení pracovního poměru. Pokud jste dovolenou nečerpala, pak vám zůstává u zaměstnavatele, a můžete si ji vybrat po skončení RD. Na dovolenou za rok 2021 vám nárok nevznikne. Nárok na dovolenou za 20 týdnů rodičovské by vám vznikal jen pokud byste měla v roce 2021 odpracováno 12 týdnů (nebo pokud byste v roce 2021 byla 12 týdnů na MD – ta se také počítá jako výkon práce).

 • Jana

  Dobrý den, když mi vznikne nárok na dovolenou mezi mateřskou a rodičovskou, oddaluje se o tuto dobu nástup na rodičovskou dovolenou?

  • kalkulacka-materska.cz

   Ano. Když vám skončí mateřská dovolená, tak poté můžete čerpat běžnou dovolenou a teprve poté, je zahájena rodičovská dovolená. Na konec rodičovské do to ale nemá vliv. Rodičovská končí nejpozději v den 3 narozenin dítěte. Nemá to vliv ani na čerpání rodičovského příspěvku. Na ten můžete mít nárok ihned, po skončení PPM.

   • Jana

    Jde mi o to, že mám nárok na dejme tomu 160 hodin dovolené, což by po staru bylo 20 dní, tedy 4 týdny. Předpokládám, že stále platí, že se vybírá dovolená pouze na pracovní dny. Kdybych zažádala o nástup na rodičovskou o ty čtyři týdny déle, tedy po vyčerpání běžné dovolené, bude se rodičovský příspěvek počítat od té doby co mi skončí běžná dovolená nebo od konce PPM? Délka rodičovské totiž určuje výši příspěvku a tím, že bych nastoupila až po dovolené, byl by o tu dobu vyšší. Je rozdíl zda budete čerpat příspěvek 30 nebo 31 měsíců.

    • kalkulacka-materska.cz

     Za běžný kalendářní týden budete čerpat 40 hodin dovolené (tj. pracovní dny). Na rodičovský příspěvek můžete mít nárok už v době, kdy v zaměstnání budete čerpat dovolenou. Rodičovský příspěvek s rodičovskou dovolenou přímo nesouvisí. Čerpání rodičovského příspěvku si můžete nastavit třeba na 24 měsíců (pokud máte dostatečně vysoký vyměřovací základ) a na rodičovské dovolené být déle. Nebo si naopak nastavit čerpání RP na delší dobu, než je délka rodičovské dovolené.

 • Darča

  Dobrý den, na mateřské jsem od 10.9.2020 do 25.3.2021. Podle rozpisu směn (krátký dlouhý týden, 160h ve čtyřech týdnech) bych do 25.3. odpracovala 480hod. Tzn.12 týdnů. Po ukončení mateřské bych chtěla čerpat dovolenou a vychází mi tedy 12+20 týdnů z rodičovské. Výpočet 32×40:52×4=99hod. Rozumím tomu správně? Předem moc děkuji!

  • kalkulacka-materska.cz

   Ano, pokud budete mít „odpracovaný“ 12ti násobek běžné týdenní pracovní doby (doba na mateřské se počítá jako výkon práce), pak vzniká nárok na dovolenou za 32 týdnů. Pokud máte nárok na 160 hodin dovolené za rok (4 týdny) tak by to bylo 32/52 dovolené, tj. 98,4515 = zaokrouhleno 99 hodin. Čerpání dovolené je ale také „odpracovaná doba“, tj. ve výsledku by to pak mohlo být 34/52 dovolené, tj. 105 hodin …

 • Petra

  Dobrý den, prosím pomůžete mi s výpočtem nároku na dovolenou roku 2021? Do 16.2.2021 jsem čerpala mateřskou, od 17.2.2021 čerpám 17 dní dovolené roku 2020. Od 1.3.2021 začínám pobírat rodičovský příspěvek. V práci máme 22 dní dovolené za rok. Mám 8 hodinový úvazek, tedy 40 h týdně. Kolik mi prosím vznikne nárok na dovolenou roku 2021. Prosím i o výpočet jak se přesně počítá. děkuji moc!!

  • kalkulacka-materska.cz

   do 28.2.2021 budete mít „odpracováno“ 8 týdnů, tj. za rok 2021 máte nárok na 8/52 z dovolené 176 hodin, tj. 28 hodin. Pro nárok na dovolenou se vám může započítat mateřská dovolená + běžná dovolená, rodičovská se vám nezapočítá, protože ve 2021 nebudete mít minimálně 12 týdnů práce …

   • Petra

    Samotné čerpání letošní dovolené, tj. 28 hodin=3,5 dne se mi nezapočte do odpracované doby? Kdyby tato doba odpovídala 5 dnům, tj. celému jednomu týdnu, tak by se mi zvýšil nárok na dovolenou o ten jeden týden? Mohu ještě poprosit, kde v zákoně najdu zmíněnou úpravu 12 týdnů práce? děkuji moc!!

    • Petra

     Ještě mě napadlo, proč se nepočítá jako odpracovaná doba čerpaná stará dovolená, těch 17 dní, které mi zasáhnou až do března. Proč je mezníkem při výpočtu okamžik přechodu na RD1.3.2021, když budu čerpat dovolenou roku 2020 až do 11.3.2021?

     • Pochopila jsem to tak, že od 1.3.2021 máte rodičovskou dovolenou, pokud do 11.3.2021 budete ještě čerpat starou dovolenou, a rodičovská dovolená vám začne až poté, tak je to dovolená za 10 týdnů, tj. 34 hodin

    • kalkulacka-materska.cz

     paragraf 216:
     (3) Za výkon práce se pro účely dovolené považuje doba překážek v práci uvedených v odstavci 2 pouze tehdy, jestliže zaměstnanec mimo dobu jejich trvání v kalendářním roce odpracoval alespoň dvanáctinásobek stanovené týdenní pracovní doby nebo dvanáctinásobek kratší týdenní pracovní doby.

     • No na úřadu práce mi řekli, že budu čerpat rodičovský příspěvek od 1.3., chtěla jsem od 17.2. ale to mi ještě vycházela mateřská a protože chci čerpat rodičovský příspěvek na 3 roky, tak částka za rodičovský příspěvek mi bude vyplacena od 1.3. (do 16.2.mám ještě mateřskou a ten příspěvek je větší než rodičovská, tedy bude vyplácen od 1.3.). Paní říkala, že normálně můžu čerpat dovolenou a pobírat rodičovský příspěvek…. Chápu to tedy dobře, že se mi faktický nástup na rodičovskou dovolenou posune až na den kdy dočerpám dovolenou? Kdy to tedy bude? Můžete mi to prosím vypočíst a popsat podrobně jak se dopočítat. Moc děkuji za váš čas a ochotu!!

     • Rodičovská dovolená je pracovní volno bez náhrady mzdy v zaměstnání. Tj. pokud od 17.2.2021 čerpáte 17 dní dovolené, tak je to do 11.3.2021 včetně. Rodičovská dovolené vám tedy začíná od 12.3.2021.
      Rodičovský příspěvek je sociální dávka – tu můžete čerpat od 1.3.2021, s rodičovskou dovolenou to přímo nesouvisí.

     • Ještě se vracím k mému poslednímu příspěvku, tedy od 17.2. čerpám 17 dní dovolené roku 2020 a poté ještě dovolenou tohoto roku, která tedy vychází na 4,25 dne=34 hodin. tedy do 17.3.2021. Zbydou mi 2 hodiny, které čerpat nemohu,rotože minimum je 0,5 dne=4 h. A od 18.3.čerpám tedy rodičovskou dovolenou. tím, že nemám odpracovaných 12 týdnů, tak nemám nárok na započtení absence rodičovské dovolené ve výši 20 týdnů,…Chápu to správně. Ještě jednou moc děkuji.

     • Ano, jen s tím, že čerpání dovolené byste měla mít jen do 11.3.2021
      V případě „dočerpání“ zbytku dovolené je možné i kratší doba – viz paragraf 218:
      (6) Čerpání dovolené může zaměstnavatel zaměstnanci s jeho souhlasem výjimečně určit v rozsahu kratším, než činí délka směny, nejméně však v délce její jedné poloviny, nejde-li o zbývající část nevyčerpané dovolené, která je kratší než polovina směny.

     • ano dovolená r. 2020 bude vycházet do 11.3. a pak budu čerpat rovnou dovolenou r. 2021, což jsou 34 hodiny=4,25 dne. Vyčerpám tedy ještě 4 dny-tedy konec 17.3. a od 18.3. je rodičovská dovolená….?

     • jasně, to je pravda …

 • Gábina

  Dobrý den,
  prosím o radu, zda to chápu správně. Dejme to mu že k 1.3. budu mít pracovní neschopnost až do nástupu na mateřskou dovolenou ( 3.5.2021). Budu mít po mateřské nárok na proplacení 20 ti dnů dovolené ? Pracovní doba je 8h/denně. A poté nastoupit na rodičovskou ?
  Moc děkuji

  • kalkulacka-materska.cz

   Ano, mělo by vám to vycházet tak, že budete mít nárok na celou dovolenou, kterou pak můžete čerpat bezprostředně po skončení mateřské …

 • Olga

  Dobry den,
  23.3. 2021 mi konci MD. Standardne mame 20 dni dovolene. Jaky budu mit narok na dovolenou za rok 2021? A kdy se cerpa dovolena za 2021, take po skonceni MD? Dekuji moc,Olga

  • kalkulacka-materska.cz

   Bude vám vznikat nárok na dovolenou za dobu na mateřské, za dobu čerpání běžné dovolené, a pokud je následně rodičovská dovolená, tak i za dvacet týdnů rodičovské dovolené. Celkem tedy za 32 týdnů, tj. 32/52 ze 160 hodin dovolené, tj. 99 hodin. Dovolenou můžete čerpat bezprostředně po skončení mateřské dovolené, před zahájením rodičovské dovolené.

 • Van

  Dobrý den, na mateřskou dovolenou nastupuji 1.4.2021, končit bude 30.září – tedy po 6 měsících a následně budu navazovat na rodičovskou dovolenou . Od 1.1.2021 do 31.3 stále pracuji, nečerpám žádnou dovolenou. Od zaměstnavatele máme 25 dnů dovolené. Zajímalo by mě, jaký nárok budu mít na čerpání řádné dovolené – kolik hodin? dní? Moc děkuji

  • kalkulacka-materska.cz

   Pokud máte 40 hodinovou týdenní pracovní dobu, pak by to mělo být 200 hodin dovolené. Jako „výkon“ práce pro účely nároku dovolenou se vám započítá doba práce (do 31.3.2021), mateřská dovolená + následná rodičovská dovolená (zbývá tam cca 12 týdnů, z rodičovské se dá započítat až 20). Dovolenou můžete čerpat bezprostředně po mateřské …

 • Veronika

  Dobrý den,

  já bych se ráda zeptala. Na mateřskou mám nastoupit v rozmezí 6 až 8 týdnu před termínem porodu, čili 26.5.2021-9.6.2021.
  Z minulého roka mám převedenou dovolenou 4 dny a za rok 2021 mi vznikne nárok na dalších 25 dní, pokud tomu rozumím správně. Zaměstnavatel mě nutí vybrat dovolenou minimálně 20 dní ještě před nástupem na MD, aby mi ji nemusel proplácet mezi MD a RD. Chci se zeptat jaký počet dnů mi může zaměstnavatel nařídit vyčerpat před nástupem na mateřskou dovolenou?
  Děkuji moc
  Veronika

  • kalkulacka-materska.cz

   O termínu čerpání dovolené rozhoduje zaměstnavatel. Pokud vám to oznámí alespoň 14 dní předem, tak vám může nařídit čerpání celé dovolené.

 • Jaroslava

  Dobrý den,
  ráda bych se ujistila ohledně nároku na dovolenou po ukončení mateřské dovolené. Na MD jsem od 1.10.2020 do 14.4.2021, poté bych ráda čerpala řádnou dovolenou. Po skončení dovolené budu nastupovat na rodičovskou dovolenou. Standardní nárok máme 25 dnů dovolené, týdenní pracovní fond 40 hodin. Na jakou délku dovolené mám prosím nárok mezi MD a RD?

  Předem děkuji za odpověď.

  • kalkulacka-materska.cz

   Pro nárok na dovolenou by se vám mohlo počítat 14 týdnů mateřské dovolené, 20 týdnů z rodičovské dovolené a čerpání řádné dovolené, tj. vychází mi to na 37/52 z celkové dovolené, tj. 143 hodin dovolené

 • Soňa

  Dobrý den, chtěla bych se ujistit s výpočtem nároku dovolené na MD. Nastupuji na MD dne 28.3.2021, dne 27.3.2021 končím rodičovský příspěvek. Po skončení MD bych ráda čerpala řádnou dovolenou. Máme nárok 25 dnů dovolené, týdenní fond 40 hodin. Prosím jakou budu mít dovolenou?

  • kalkulacka-materska.cz

   Za výkon práce pro nárok na dovolenou se považuje 28 týdnů mateřské dovolené + 5 týdnů čerpání řádné dovolené a až 20 týdnů z rodičovské dovolené. Tj. měla byste mít nárok na plnou dovolenou, protože vše v roce 2021, vám zakládá nárok na dovolenou. Pokud byste ale dovolenou nečerpala hned po mateřské, tak by to bylo jen 48/52 dovolené

 • Markéta

  Dobrý den, mohu si u Vás ověřit výpočet nároku na dovolenou v roce 2021? Za rok 2020 mám nárok na dovolenou 17 dní, (od 2/9 jsem na PPM, ta mi končila dne 17/3/2021. od 18/3 čerpám řádnou dovolenou 17 dní (vychází to do 13/4/2021). Nárok na dovolenou za rok 2021 jsem si vypočetla na 31 hodin. HPP/40hod za týden, PO-PA, délka dovolené je u nás 20 dnů. Když jsem si 31 hodiny vydělila pracovní dobou, vyšlo mi 3,875 – to se zaokrouhluje na 4 dny? Za čerpání RD do konce roku 2021 nebude nárok na žádnou dovolenou? Pokud je to takto dobře spočítané, znamenalo by to, že od 20/4 přecházím u zaměstnavatele na čerpání RD.? Děkuji moc.

 • Tereza

  Dobrý den, ráda bych se zeptala na nárok na dovolenou v roce 2021. 17.12.2020 jsem nastupovala na MD po rodičovské dovolené se starším synem. MD by mi měla trvat do června 2021 a následně budu nastupovat na rodičovskou dovolenou. Když si budu chtít vybrat dovolenou za 2021 mám tedy nárok na všech 5 týdnů, které zaměstnavatel dává (pak máme ještě 5 dní relax days)?
  Děkuji za odpověď

  • kalkulacka-materska.cz

   Měla byste mít nárok na celou dovolenou – jako výkon práce se vám počítá mateřská dovolená (cca 25 týdnů), započítá se vám až 20 týdnů z rodičovské dovolené, a i čerpání běžné dovolené. Tj. měl by vým vznikat nárok na dovolenou za 52 týdnů = celou dovolenou

   Co se týká „relax days“, tak záleží na tom, co to je = zda se jedná o dovolenou nebo případně dodatkovou dovolenou (což asi ne), nebo jinou formu benefitu od zaměstnavatele (podmínky pro čerpání pak mohou být určeny vnitřním předpisem, který pochopitelně neznám)

 • Renata

  Dobrý den, ráda bych se zeptala na kolik dovolené mám nárok v roce 2021, když od 23.9.2020-14.3.2021 jsem byla na neschopence a od 15.3. jsem nastoupila na MD (28týdnů). Z loňska mi zbývá 6,5 dne dovolené. Nárok dovolené 25dní, 20h/týdně. Děkuji za odpověď.

 • Dominika

  Dobrý den,
  ráda bych se zeptala zda mám nárok a mohu vybrat celou tj. 20 dní dovolenou před nástupem na Mateřskou . Dne 2.7. bych měla odcházet na Mateřskou dovolenou, tento rok jsem nečerpala žádnou dovolenou. V zaměstnání máme nárok na 20 dní dovoleno/ rok, 40 hodin týdně, 8 hodinová pracovní doba. Můj dotaz zní, je možné si celou dovolenou tj. 20 dní vybrat před termínem nástupu na Mateřskou nebo bude počet dní dovolené krácen? Nebo je nutné si dny dovolené rozdělit před nástupem na mateřskou vyčerpat část a poté vyčerpat další část mezi mateřskou a rodičovskou.
  Moc Vám děkuji za odpověď.

 • Iva

  Dobrý den, zatím jsem nenašla nikde podobnou situaci, tak se obracím na Vás s prosbou o radu. V době 17.2.-31.8.2017 jsem pobírala peněžitou pomoc v mateřství, o čerpání dovolené jsem bohužel zapomněla zavčas požádat, takže jsem pak rovnou pobírala rodičovský příspěvek do 3 let věku dítěte. Pak jsem požádala o neplacené volno do 4 let věku dítěte (domluvili jsme se tak se zaměstnavatelem, jelikož pro mě v tu dobu ani nebyla odpovídající práce). Ted se vracím do práce a chci před nástupem zkusit zažádat o čerpání dovolené, která mi vznikla po dobu mateřské dovolené. Chápu správně, že mám stále nárok na čerpání dovolené za toho půl roku mateřské z roku 2017, tzn. na 10dní? (U zaměstnavatele míváme vždy 20 dní dovolené za rok.) Nebo mám nárok na víc dnů nebo naopak se těch 10dní bude ještě nějak krátit? Přiznám se, že v této době budu ráda za každou korunu navíc. Moc Vám děkuji za odpověď. Iva

 • K.

  Dobrý den,
  moc se v tom nevyznám, tak se chci zeptat… V práci jsem odešla v lednu 2015 na neschopenku, od března 2015 jsem byla na mateřské, navázala jsem na rodičovskou.. v únoru 2017 jsem nastoupila rovnou na druhou mateřskou, navázala na rodičovskou.. Druhému dítěti budou na konci měsíce 4 roky a já bych se měla vrátit do práce po takhle dlouhé rodičovské dovolené. O možnosti čerpání dovolené u zaměstnavatele jsem dosud neměla tušení, s dětmi jsem doma na mat.-rod. dovolené už přes 6 let.. Mám teď ještě nárok na čerpání dovolené u zaměstnavatele? lze čerpat zpětně celých 6let?

  Děkuji za objasnění.

 • Kateřina

  Dobrý den, z jakého základu se vypočítává dovolená při jejím čerpání po MD. Běžně se výše náhrady za dovolenou vypočítává z průměrné mzdy za poslední kvartál, v případě MD by to tedy bylo z posledního kvartálu kdy jsem docházela do zaměstnání (před nástupem na MD)?

  • kalkulacka-materska.cz

   Postup výpočtu je dán zákoníkem práce. Vychází se buď z průměrného výdělku v rozhodném období (poslední kalendářní čtvrtletí). Pokud to není možné, pak je to pravděpodobný výdělek (paragraf 355 ZP):

   (2) Pravděpodobný výdělek zjistí zaměstnavatel z hrubé mzdy nebo platu, které zaměstnanec dosáhl od počátku rozhodného období, popřípadě z hrubé mzdy nebo platu, které by zřejmě dosáhl; přitom se přihlédne zejména k obvyklé výši jednotlivých složek mzdy nebo platu zaměstnance nebo ke mzdě nebo platu zaměstnanců vykonávajících stejnou práci nebo práci stejné hodnoty.

 • B.

  Dobrý den, mohla bych se prosím zeptat na výpočet doby mojí dovolené pro rok 2021? Naše mzdové oddělení mi není schopno dovolenou vypočítat. Na MD jsem nastoupila 1.12.2020 – trvání do 14.6.2021. Děkuji

 • Markéta

  Dobrý den, prosím o radu. Nyní jsem s 12 měsíčním synem na rodičovské, na konci srpna mám termín porodu dalšího syna – takže, v únoru 2020 jsem nastoupila na mateřskou poté jsem si nechala proplatit dovolenou a nastoupila na rodičovskou na které jsem do teď, cca v červenci 2021 nastoupím opět na mateřskou, na jak velký nárok dovolené budu mít prosím nárok? Jelikož mi moje druhá mateřská bude zasahovat až do roku 2022 vznikne mi v roce 2022 příjem pro limit na odpočet na manželku, který činí max 68 000 zvažují tedy jestli si dovolenou nechat proplatit nebo ne, abych tento limit nepřesáhla a nepřišla i v roce 2022 o vrácení daní na manželku. Jelikož ale nevím, jaký nárok na dovolenou mi vznikne nejsem schopná spočítat, jestli se do limitu vejdu nebo ne. Děkuji

 • Barbora

  Dobrý den,
  mela bych dotaz. Na mateřské jsem do 9.6.2021, dále mi zbývá 11 dni staré dovolené. Mam 8h pracovní dobu,tedy 40 hodin týdně. Počítám spravne, ze mi náleží 18,5 dne dovolené za rok 2021? Počítám starou i novou dovolenou jako odpracovanou dobu. Jedna se o 22 tydnu mateřské,20 tydnu rodičovské a k tomu již zmíněná dovolena.

  Děkuji za odpověď.

 • Jana

  Dobrý den,
  prosím o radu. Na RD jsem do 25.5.2021 a od 1.5.2021 jsem nastoupila na druhou mateřskou dovolenou. Pracovní poměr jsem měla 40 hodin týdně, nárok na dovolenou 20 dní za rok (1/2dne mám zůstatek ze staré dovolené). Vznikne mi nárok na dovolenou v roce 2021? Jestli mohu poprosit o výpočet jak se přesně počítá. Musím ji čerpat mezi MD a RD, nebo mohu i po RD? Děkuji moc za radu!!!

 • Milena

  Dobrý den, může se řádná dovolená vybírat i v průběhu rodičovské dovolené, nebo jen v období mezi mateřskou dovolenou a rodičovskou dovolenou a po rodičovské dovolené? Děkuji

  • kalkulacka-materska.cz

   Buď bezprostředně po skončení mateřské a před začátkem rodičovské dovolené, nebo následně po skončení rodičovské (tam už ale platí běžné podmínky, kdy o termínu dovolené rozhoduje zaměstnavatel).

 • Kristýna

  Dobrý den, prosím radu. Dne 2.6. 2021 bude mít syn 3 roky, rodičovský příspěvek budu pobírat do 30.6.2021 a 19.7.2021 nastupuji na druhou mateřskou dovolenou s druhým dítětem.
  V zaměstnání po mě chtějí neschopenku od 2.6.2021 do 18.7.2021. Je možné mít neschopenku od 2.6.2021 ikdyž ještě budu pobírat RP ? Pokud to možné je, nemohu přijít o mateřskou, tím, že jsem byla na neschopence ?
  Předem děkuji za informace.

 • Lenka

  Dobrý den, prosím Vás, kolik hodin mi vznikne nárok na čerpání dovolené, když jsem nastoupila na mateřskou dovolenou 12.12.2020 a z loňského roku mi zbylo 6 dní dovolené? Fond dovolené na jeden rok máme 5 týdnů. Předem děkuji za informace

 • Kateřina

  Dobrý den, chci se zeptat pracuji jako učitelka v MŠ, vracím se po rodičovské dovolené prý mám occa 29dnů dovolené. Kdysi mi to propláceli a nebyl v tom problém, teď si ji prý musím vybrat. A jak mám vybrat dovolenou, když jsem na rodičáku:-). Prý ji mám vybrat ještě před nástupem. Nechápu to. Proplatí mi ji další měsic? Proč to nejde hned proplatit? Před 2roky to šlo. Děkuji moc

 • Michaela

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, když jsem na mateřskou dovolenou nastoupila 10.9.2020 a škončila mi 25.3.2021. Po MD jsem čerpala starou dovolenou 23 dní. Prosím, na kolik dní dovolené mám nárok za rok 2021? Týdenní pracovní doba je 38,75 hodin a 4 týdny dovolené. Děkuji za odpověď.

 • Barbara

  Dobrý den, před mateřskou dovolenou jsem byla na dlouhodobé nemocenské (rizikové těhotenství) a 21.12. 2020 nastoupila na mateřskou dovolenou, která mi bude končit 4.7.2021. Dovolenou budu chtít nechat proplatit po ukončení mateřské a před nástupem na rodičovskou.
  Pochopila jsem dobře, že v minulém roce mi bude dovolená krácena z důvodu dlouhodobé nemocenské a v tomto roce mám nárok na 1/2 dovolené? Předem moc děkuji za radu.

 • Vlasta

  Dobrý den, paní má pracovní dobu 30 hod/týdně, dovolená 20 dnů. Od 14.1. – 28. 7. je na MD. Po ukončení mateřské dovolené si zažádá o propracení dovolené u zaměstnavatele. Jaký bude prosím vypočet ? Děkuji 🙂

 • Hana

  Dobrý den, jsem pedagogický pracovník a potřebovala bych zjistit na kolik hodin mám nárok na dovolenou po mateřské,která byla od 19.10.2020 do 3.5.2021 s tím, že před nástupem na a mateřskou jsem byla měsíc na nemocenské.Od 4.5.2021 čerpáme řádnou dovolenou.Bude se mi dovolená nějak krátit? Děkuji

 • Petra

  Dobrý den.
  Do 23.5.2021 jsem cerpala rodicovsky prispevek(4 roky) na dvojcata. jaky je muj pls narok na dovolenou v roce 2021 a dale pak jaky mam narok na dovolenou za MD za obdobi od 18.4.17-1.1.2018(dovolenou jsem po MD necerpala)
  děkuji za odpoved

 • Petra

  Dobrý den, naší učitelce z MŠ končí rodičovská 31.8. Chtěla by nastoupit zpět do zaměstnání 1.9., ale má ještě nevyčerpanou dovolenou, pokud by ji začala čerpat 1.9. museli bychom zaplatit její zástup po dobu dovolené. Je možno z provozních důvodů nevyčerpanou dovolenou proplatit? Děkuji.

 • Jana

  Dobrý den, prosím o radu, jaký mám nárok na dovolenou, celý rok 2020 až do 14.02.201 jsem byla na rodičovské dovolené. Od 15.02.2021 jsem na PPM. Jakou mám výši nároku na dovolené po PPM, pokud firma poskytuje roční nárok 22 dnů? Děkuji moc, chtěla bych po PPM vyčerpat dovolenou a poté nastoupit na RD. Zajímal by mě stav mého nároku k 1.8.2021

 • Petra

  Dobrý den,

  jsem od 26.2.2021na rizikovém v zaměstnání jsem již 6 let. A na mateřskou nastupuji cca 16.9.2021 budu mít nárok na nějakou dovolenou za rok 2021 + mám 10,5 dne staré z roku 2020. Kolik bych měla mít dovolené za rok 2021 a mohu si ji pak vyčerpat na mateřské než nastoupím na rodičovskou? Předem Vám velice moc děkuji. V práci mi paní personální (mzdovkua není je agentura) tvrdí, že si nic vyčerpat nemohu na mateřské a že ta mateřská za rok 2021 se do odpracované doby nezapočítává prosím o radu jak to tedy je. A kolik bych měla mít dovolené. A zda si ji opravdu mohu v roce 2022 na mateřské než nastoupím na rodičovskou vyčerpat?

 • Kůsová

  Dobrý den,
  prosím o pomoc s výpočetem. Na mateřskou dovolenou jsem odcházela 10.9.2018. Teď bych měla jít ve třech letech dcery 11.10.2021 do práce. Bohužel jsem nevěděla, že si mám požádat o dovolenou v období mezi mateřskou a rodičákem. Na kolik dnů mám tedy nárok vyčerpat dovolenou – lze to udělat tak, že bych místo nástupu 11.10. dovolenou ihned vyčerpala (starou), případně nastoupila 1.10. a čerpala starou dovolenou? Moc děkuji

 • Anna

  Dobrý den,
  potřebovala bych poradit, jak je to s výpočtem dovolené v případě, kdy přecházím z rodičovské dovolené na další mateřskou dovolenou. Na další MD nastupuji 30.9.2021 (končí 14.4.2022).

  Zajímalo by mne, zda mám nárok na čerpání dovolené po MD, když bude MD z jedné poloviny v r. 2021 (13 týdnů) a z druhé v r. 2022 (15 týdnů). V zaměstnání máme normálně 5 týdnů dovolené.

  Pokud nárok na dovolenou mám, můžete mi prosím poradit, jak se vypočítá délka dovolené a z čeho se vypočítává (bude ve výpočtu figurovat např. i rodičovská dovolená)?

  Děkuji za radu

 • Andrea

  Dobrý den,
  prosím o pomoc s vysvětlením, stále to moc nechápu. Jsem podruhé těhotná a 1.11. jsem nastoupila v souvislosti se současným těhotenstvím přímo z rodičovské na druhou mateřskou. Mám nějaký nárok za listopad a prosinec 2021 a pak za rok 2022 na dovolenou? Prakticky tedy na proplacení dovolené? Děkuji mockrát!

  • kalkulacka-materska.cz

   Za dobu na mateřské dovolené, vám vzniká nárok na dovolenou (u rodičovské dovolené je to složitější). Dovolenou, na kterou vám vznikne nárok, si pak můžete vybrat bezprostředně po skončení mateřské dovolené, před začátkem rodičovské dovolené. Zaměstnavateli před koncem mateřské dovolené oznámíte, že chcete čerpat dovolenou, na kterou vám vznikl nárok.

   Viz zákoník práce, paragraf 217:
   (5) Požádá-li zaměstnankyně zaměstnavatele o poskytnutí dovolené tak, aby navazovala bezprostředně na skončení mateřské dovolené, a zaměstnanec zaměstnavatele o poskytnutí dovolené tak, aby navazovala bezprostředně na skončení rodičovské dovolené do doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, je zaměstnavatel povinen jejich žádosti vyhovět.

 • S.

  Dobrý den, prosím vás o pomoc při výpočtu nároku dovolené – jestli postupuji správně. Od ledna do 21. června 2021 jsem byla na RD a od 22. 6. do 5. 9. 2021 jsem čerpala neplacené volno. Od 6. 9. 2021pracuji na úvazek 40 hod. s celoročním nárokem na dovolenou 5 týdnů. Vychází mi to na 17,33 dní dovolené. Počítám správně? Předem děkuji za váš čas.

  • kalkulacka-materska.cz

   Dobrý den, vychází mi to stejně. Měla byste mít odpracováno 81 dní, čímž vám vzniká nárok na započítávání 20 týdnů z rodičovské dovolené. Měla byste tedy mít nárok na 36/52 z 200 hodin dovolené, což je 139 hodin ( tj. dalo by se to brát jako 17 dní a 3 hodiny)

   • S.

    Dobrý den, děkuji za Vaši odpověď. Ještě na vás mám dotaz – jak by to bylo s nárokem na dovolenou, kdybych byla v období od 6. 9. do konce roku v pracovní neschopnosti nebo čerpala OČR.

    • kalkulacka-materska.cz

     Pokud byste od 6.9.2021 byla až do konce roku na neschopence/ošetřovném (přičemž před tím to bylo neplacené volno či rodičovská), tak vám na dovolenou nevznikne nárok vůbec. Aby se vám pro nárok na dovolenou započítala rodičovská, neschopenka nebo ošetřovné, tak musíte v daném kalendářním roce odpracovat alespoň 12 týdnů (12 násobků týdenní pracovní doby).

     Pokud je v daném kalendářním roce odpracováno alespoň těch 12 týdnů, pak se vám ze všech zameškaných dob (nemocenská, rodičovská, ošetřovné), může započítat až 20 týdnů pro nárok na dovolenou. Pokud v daném roce pracujete méně než 12 týdnů, pak vzniká nárok jen za odpracované týdny (nemocenská, rodičovská, ošetřovné se nezohlední pro nárok na dovolenou). Pokud je to méně než 4 týdny, tak není nárok dovolenou opět vůbec.

     • Děkuji za vysvětlení. Tak jsem se dostala do situace, kdy jsem měla OČR od 9.-15.9. (5 prac. dní/1 týden), v říjnu jsem měla OČR celkem 6 dní a v listopadu OČR od 10.11.-15.11. a neschopenku od 16.11. -24.11. Celkem mám tedy zameškáno 22 prac. dní, tj. 3 týdny a 1 den, tak tomu rozumím tak, že pokud bych ještě v prosinci čerpala OČR nebo DPN, budu mít odpracováno méně než 12 týdnů a tím budu mít nárok jen na poměrnou část dovolené z odpracovaných týdnů. Počítám správně?

     • Ano, pokud je během celého kalendářního roku odpracováno méně než 12 týdnů, pak se zameškané doby (nemocenská, ošetřovné, rodičovská, apod.), pro dovolenou nezohlední, a je nárok na dovolenou jen za odpracované týdny (musí být ale odpracovány alespoň 4 týdny).

 • Daniela

  Dobrý den, prosím Vás o radu.
  Zaměstnankyně byla ve 2021 od 1.1.2021-18.5.2021 na rodičovské s 2. dítětem.
  od 19.5.-30.11.2021 na mateřské s 3. dítětem. Od 1.12. 2021 by si ráda vyčerpala řádnou dovolenou- na jakou jí vznikl nárok? Standardně pracovala na 40hod/týdně a měla nárok na 4týdny dovolené ročně. Moc děkuji za odpověď

  • kalkulacka-materska.cz

   19.5.2021 až 30.11.2021 by mělo být 135 pracovních dní (tj. 27 násobků týdenní pracovní doby). Od 1.1.2021 do 19.5.2021 je to 95 pracovních dní (19 týdnů). Vzhledem k tomu, že jako „odpracovaná“ doba by zde mělo být těch 27 týdnů, tak by dle mého měl vznikat nárok na 46/52 z celkové dovolené. Při 160 hodinách/ rok je to 142 hodin (tj. 17 dní a 6 hodin).

 • Daniela

  A ještě prosím o radu- zaměstnankyně se vrací po rodičovské 24.11.2021 na poloviční úvazek 20hod/týdně . Standardní nárok na dovolenou měla 4týdny při pracovním poměru 40hod/týden. Moc děkuji

  • kalkulacka-materska.cz

   Od 24.11.2021 do konce roku nestihne odpracovat alespoň 12 týdnů, tj. za rodičovskou dovolenou by neměl vznikat nárok na dovolenou. Od 24.11.2021 je do konce roku 27 pracovních dní, tj. nárok by měl být na 5/52 z dovolené. Vychází mi to na 8 hodin

 • Ilona

  Dobrý den, PPM skončila 11.11.2021. Od 12.11. do 30.11. čerpám řádnou dovolenou. Na 17.11. vychází svátek. Náleží v tento den náhrada za svátek? Děkuji za odpověď

  • kalkulacka-materska.cz

   Vzhledem k tomu, že 17.11.2021, připadalo na všední den, tak volno v tento den, posuzuje jako „výkon práce“ (paragraf 348, odstavec 1, písmeno d, zákoník práce). Pokud máte sjednanou měsíční mzdu/plat, pak se vám mzda nijak nekrátí, i když v daný den fakticky nepracujete… (paragraf 135, odstavec 1, zákoník práce)

   • Ilona

    Děkuji. Takže, když mi dá účetní od 12.11. do 30.11. dovolenou, vyčerpám si 12 nebo 13 dní dovolené? 🙂 děkuji

    • kalkulacka-materska.cz

     Zákoník práce, paragraf 219, odstavec 2:

     (2) Připadne-li v době dovolené zaměstnance svátek na den, který je jinak jeho obvyklým pracovním dnem, nezapočítává se mu do dovolené; to neplatí v případě, kdy zaměstnanec by byl jinak povinen v den svátku směnu odpracovat podle § 91 odst. 4 a čerpání dovolené v tento den bylo určeno na jeho žádost. Určil-li zaměstnavatel zaměstnanci náhradní volno za práci přesčas nebo za práci ve svátek tak, že by připadlo do doby dovolené, je povinen určit mu náhradní volno na jiný den.

 • Pavla

  Dobrý den.
  Od ledna do půlky července 2021 jsme byla na mateřské. Pak jsem si vyčerpala 13 dní dovolené a 1.8.2021 nastoupila na rodičovskou. Mám ještě nárok na nějakou dovolenou 2021? Co 2022, …? Kdy by se to vyplácelo? Mám úvazek 40 hod. týdně a nárok na 25 dní dovolené. Děkuji.

  • kalkulacka-materska.cz

   Mateřská dovolená nebo i doba čerpání řádné dovolené, se počítá jako „odpracovaná“ doba pro nárok na dovolenou. Od 1.1.2021 do 31.7.2021 je to 146 pracovních dní, tj. 29 týdnů. Tím, že je to více než 12 týdnů, tak je nárok i na započítání až 20 týdnů z rodičovské dovolené. Máte tedy nárok na 49/52 z celkové dovolené. Dovolenou si můžete čerpat po skončení rodičovské, nebo by vám ji zaměstnavatel proplatit při skončení pracovního poměru.

   Pokud budete celý rok 2022 na rodičovské dovolené, tak na žádnou dovolenou nárok nevznikne (aby se dala započítat rodičovská, musíte mít „odpracováno“ alespoň 12 týdnů, mimo dobu rodičovské, v daném kalendářním roce).

   • Pavla

    Děkuji. 13 dní jsem čerpala po skončení mateřské. Mohu zbytek vyčerpat třeba v roce 2022 nebo až po skončení rodičovské – případně při ukončení prac. poměru? Díky.

    • kalkulacka-materska.cz

     Dovolenou je možné čerpat bezprostředně po skončení mateřské dovolené, před začátkem rodičovské dovolené. Nyní jste zřejmě na rodičovské dovolené. Řádnou dovolenou, můžete čerpat až po skončení rodičovské dovolené, v jejím průběhu to nejde. Dovolenou si pak můžete vzít, až vám skončí rodičovská. Nebo, pokud by došlo k ukončení pracovního poměru, musel by vám ji zaměstnavatel proplatit.

   • Monika

    Dobrý den, mohla bych mít otázku, pokud bych v roce 2023 na konci roku čerpala 16 týdnů mateřské dovolené a v roce 2024 12 týdnů mateřské dovolené, tak mi v obou letech naskočí nárok na dovolenou? Poměrovou části v roce 2023 a poměrovou částí v roce 2024?:) Moc Vám děkuji za odpověď. Nejsem si jistá, jak to je když je nejdřív RD a poté až MD (rok 2023).

    Děkuji, Monika

 • Ivana

  dobrý den, chtěla bych se zeptat mám nárok na dovolenou i po druhé porodu? při prvním dítěti jsem po mateřské vyčerpala dovolenou a nastoupila na rodičovskou a navazovalo mi druhé těhotenství a mateřská od 1.6.2021 do 14.12.2021. na kolik dní dovolené mám nárok? děkuji

  • kalkulacka-materska.cz

   Pokud jste stále zaměstnaná (pracovní poměr nezanikl), pak se vám doba mateřské dovolená počítá jako výkon práce = vzniká nárok na dovolenou, kromě mateřské, se vám započítá i 20 týdnů z rodičovské dovolení, máte zřejmě za 2021 nárok na 48/52 z celkové dovolené (dovolená není ve dnech, ale v hodinách, vynásobte si počet týdnů dovolené týdenní pracovní dobou a tímto zlomkem). Dovolenou ale nyní čerpat nemůžete, to je možné bezprostředně po skončení mateřské dovolené (před začátkem rodičovské), nebo až pak po skončení rodičovské. Za 2022 už nárok na dovolenou vznikat nebude (pokud budete celý rok na rodičovské).

 • Iveta

  Dobrý den. Mohu poprosit o radu? Mám v práci těhotnou zaměstnankyni. Pracuje zde od 1.2.2021, na MD by měla nastoupit v cca půlce letošního února. Z toho teď byla na nemocenské od 9.11. do 22.12. Má po skončení MD nárok na celou dovolenou, tj. 20 dní? Děkuji za odpověď.

  • kalkulacka-materska.cz

   V roce 2022 se pro nárok na dovolenou bude započítávat jako odpracovaná doba:
   1, skutečně odpracovaná doba, asi 6 týdnů (od 1.1.2022 do poloviny února může být 6 nebo 7 týdnů, nevím jaké má datum nástupu)
   2) doba na mateřské dovolené (28 nebo 37 týdnů)
   3) doba na rodičovské dovolené až 20 týdnů

   Pokud budu počítat 6+28+18, tak to vychází na 52 týdnů, tj. měla by nárok na celou dovolenou. Pokud by byla dovolená čerpána ihned po skončení mateřské, před začátkem rodičovské, pak se i doba čerpání dovolené počítá jako „odpracovaná“ pro nárok na dovolenou …

 • Lucie

  Dobrý den, můžu se prosím zeptat, jak by to bylo v mém případě? Na konci roku 2018 jsem nastupovala na mateřskou dovolenou, po půl roce ihned na rodičovskou, tu jsem vybrala během krátké doby v roce 2019, protože jsem zase otěhotněla a 1.1.2020 jsem nastupovala zase hned na mateřskou, z ní opět na rodičovskou a tu jsem dobrala a letos 1.8.2021 z rodičovské zase nastoupila na mateřskou. Nevěděla jsem, že mám nárok na proplacení řádné dovolené, takže o ni žádám poprvé až letos, než mi skončí (někdy 12.2). Mám nějaký nárok na proplacení dovolené v těch letech 2019/2020/2021 a nyní 2022? Děkuji, krásný den

 • Jana

  Dobrý den, poradíte mi prosím, zda mám také nárok na dovolenou? Byla jsem na rodičovském příspěvku s prvním dítětem cca 2,5 roku, následně od 13.7.2021 do 25.1.2022 čerpám PPM. Vznikl mi nárok na dovolenou za rok 2021 i 2022? Mám stále platnou smlouvu na plný úvazek. Děkuji

  • kalkulacka-materska.cz

   V roce 2021, se vám jako „výkon práce“ pro nárok na dovolenou počítá mateřská od 13.7.2021 do 31.12.2021, a k tomu se připočte 20 týdnů rodičovské.

   V roce 2022 nárok na dovolenou nevzniká, je tam jen mateřská, nejsou to ani 4 týdny …, pokud byste ale ihned po skončení mateřské čerpala dovolenou z 2021, pak se i doba čerpání dovolené, počítá jako „výkon práce“ a nárok by vám mohl vznikat, ale zřejmě jen za mateřskou + dovolenou (aby vznikl nárok i za 20 týdnů rodičovské, muselo by se jednat o 12 týdnů, což dle mého nebude).

 • Lucie

  Lucie / 05 Led 2022

  Dobrý den, můžu se prosím zeptat, jak by to bylo v mém případě? Na konci roku 2018 jsem nastupovala na mateřskou dovolenou, po půl roce ihned na rodičovskou, tu jsem vybrala během krátké doby v roce 2019, protože jsem zase otěhotněla a 1.1.2020 jsem nastupovala zase hned na mateřskou, z ní opět na rodičovskou a tu jsem dobrala a letos 1.8.2021 z rodičovské zase nastoupila na mateřskou. Nevěděla jsem, že mám nárok na proplacení řádné dovolené, takže o ni žádám poprvé až letos, než mi skončí (někdy 12.2). Mám nějaký nárok na proplacení dovolené v těch letech 2019/2020/2021 a nyní 2022? Děkuji, krásný den

 • Lenka

  Dobrý večer, potřebuji poradit ohledně dovolené. V roce 2019 se mi narodilo první dítě, byla jsem na mateřské. Po mateřské jsem vyčerpala veškerou dovolenou a 13.4.2020 přešla na rodičovskou dovolenou, která mi měla skončit 22.11.22. Znovu jsem otěhotněla, druhé dítě se mi narodilo vloni v srpnu. Na mateřskou dovolenou jsem nastoupila od 29.6.2021 do 10.1.2022. Nyní bych prý měla opět čerpat dovolenou, je to možné? Lze zjistit, kolik dovolené budu čerpat? Jak si mohu dovolenou sama spočítat? Týdenní pracovní doba činila 40 hodin týdně, pravidelná pracovní doba, 5 týdnů dovolené. Děkuji.

 • Petra

  Dobrý den, nastupuji na mateřskou dovolenou 15. 2. 2022. Před nástupem budu čerpat 3 dny dovolené z minulého roku, letošní dovolenou nevybírám vůbec. Chtěla bych se zeptat jestli mám nárok na vyplacení celé dovolené za rok 2022 (25/rok) ,po ukončení MD.? Děkuji.

  • kalkulacka-materska.cz

   Jaké „výkon práce“ pro nárok na dovolenou, se vám počítá jak samotná doba v práci, tak i čerpání loňské dovolené, a následně i doba mateřské dovolené a z následné rodičovské dovolené, až 20 týdnů. Tj. měla byste mít nárok na celou dovolenou.

   Dovolenou vám ale zaměstnavatel nemůže proplatit (proplacení je možné jen při ukončení pracovního poměru). Dovolenou můžete čerpat buď bezprostředně po skončení mateřské dovolené, před začátkem rodičovské. Nebo následně po skončení rodičovské.

 • Marie

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat kolik mohu vyčerpat dní řádné dovolené po skončení PPM. Od 1.1.21 do 23.5.21 jsem byla na rod. dov. s prvním dítětem. Potom od 24.5.21 do 5.12.21 na PPM s druhým dítětem. Od 6.12.21 jsem požádala zaměstnavatele o vyčerpání ŘD po skončení PPM. V zaměstnání máme 5 týdnů dovolené.

 • Dominika

  Dobrý den, cca 1.8.2022 odcházím ze zaměstnání na MD, před MD budu čerpat dovolenou za celý rok 2022. Po skončení MD, vychází na cca 5.2.2023 mám nárok na čerpání řádné dovolené u zaměstnavatele před nástupem na RD? Mám plný úvazek 37,5 hod týdně/5 pracovních dní, nárok na dovolenou 23 dní. Děkuji za výpočet.

 • Nikola

  Dobrý den, k 7.3. 2022 odcházím na mateřskou dovolenou. Chápu tedy správně, že budu mít nárok na celých 5 týdnů dovolené, jestliže pracuji na plný úvazek? A jak se to potom prosím řeší? Jak mám zaměstnavatele požádat, prosím? A v jednom z příspěvků píšete, že mi to zaměstnavatel neproplatí. Ale v podstatě mi přijde výplata za 25 dní dovolené, je to tak? Děkuji za odpověď. Hezký den.

 • Tom

  Dobrý den, rád bych Vás požádal o objasnění. Od 1.4.2022 přebírám od ženy rodičovskou dovolenou, přičemž jsem zaměstnán na plný úvazek se smlouvou na dobu neurčitou. Mohu se Vás zeptat, jaký je můj nárok na dovolenou za rok 2022 za předpokladu, že za rok mám nárok na 5 týdnů dovolené? Mohu si tuto řádnou dovolenou popřípadě vybrat ještě před nástupem na rodičovskou dovolenou? Děkuji.

 • Roso

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda mám nárok na dovolenou za rok 2022 když mi mateřská dovolená končí 19.1.2022 a 12,5 dne čerpám dovolenou z roku 2021. Pracovní doba činí 40hod./týden.

 • Věra

  Dobrý den. Chci Vás požádat o radu. Jsem státní zaměstnanec. Smlouvu mám na neurčito. V zaměstnání jsme měli 40 dnů dovolené. Řeším to, že se mi 10.10.2018 narodilo 1.dítě. Tedy jsem v roce 2018 dočerpala dovolenou za kalendářní rok. Ale byla jsem na mateřské dovolené i v roce 2019. Více jak 60 dní. Chápu to dobře, že podle starého zákoníku bych měla mít nárok u zaměstnavatele na plnou dovolenou? Pokud ano, tak je na ni nárok později? Zaměstnavateli jsme psala, že bych ji chtěla čerpat. Je u zaměstnavatele stará dovolená uložena? A nebo na ni nárok nebyl. Moc děkuji za zjištění. A další dotaz. Po rodičovské dovolené jsem nastoupila opět na mateřskou s 2. dítětem. Mezi tím jsem v práci ,,hmotně“ nebyla. Mám nárok na plnou řádnou dovolenou? Děkuji moc. Vůbec si nevím rady a nechci někde se něčeho dovolávat, když bych na to nárok neměla. S přáním krásných dnů. V.B.

 • Kimča

  Dobrý den, na výplatní pásce za leden mám aktuální stav dovolené 316 hod (2021 + 2022). Na mateřskou dovolenou nastupuji 1.4.2022. Mateřskou bych mela pobírat do konce října. Poté si chci zažádat o proplacení dovolené. Proplatí mi zaměstnavatel veškerou dovolenou nebo jenom tu letošní? Nerada bych přisla o 156 hodin lonské dovolene. Dekuji za odpoved.

  • kalkulacka-materska.cz

   Nemůžete žádat o proplacení dovolené = to je možné jen při ukončení pracovního poměru. Můžete ale žádat o čerpání dovolené po skončení mateřské dovolené a před začátkem rodičovské dovolené.

   Dovolená nemůže „propadnout“. Pokud si loňskou dovolenou nevyčerpáte před začátkem MD (nebo pokud vám zaměstnavatel nenařídí vyčerpání této dovolené před začátkem MD), pak ji můžete čerpat po skončení MD, nebo dokonce až následně, po skončení RD.

 • Míša

  Dobrý den, prosím o radu ohledně výpočtu nároku na dovolenou za rok 2022. MD mi končí 23. 3. 2022, poté bych si měla vybrat dovolenou (standardně máme dovolené celkem 40 dní za rok, dělám ve školství). Kolik dní/hodin dovolené budu čerpat? Děkuji.

 • Naty

  Dobrý den. Byla jsem na neschopence od 1.9.2021- rizikové těhotenství a dne 28.2.2022 jsem nastoupila na MD. Dovolenou za rok 2021 jsem si vybrala těsně před neschopenkou.
  Po MD si chci zažádat o čerpání dovolené . Vznikne mi nárok za rok 2022 na celou dovolenou? Děkuji

  • kalkulacka-materska.cz

   V roce 2022, by vám měl vznikat nárok na dovolenou za dobu mateřské dovolené (28 týdnů) a za dobu na rodičovské/nemocenské (20 týdnů). tj. můžete mít nárok na 48/52 z celkové dovolené …

 • Lucie

  Dobrý den, prosím o informaci. V loňském roce jsem byla na rodičovské a 1.10.21 nastoupila na druhou mateřskou, která mi končí 15.4.22. Budu mít nárok na dovolenou za loňský rok a pokud ano, kolik dnů? A jak to bude tento rok? Jsem zaměstnaná na dobu neurcitou a dovolenou mám 5 týdnů. Dekuji za info.

  • kalkulacka-materska.cz

   Od 1.10.2021 do 31.12.2021 je to 63 pracovních dní, tj. za 2021 byste měla mít nárok na 32/52 z celkové dovolené.
   Od 1.1.2022 do 15.4.2022 je to 74 pracovních dní, tj. za 2022 můžete mít nárok min, na 34/52 z celkové dovolené.

 • Petra

  Dobrý den, když do 25.2.2021 jsem pracovala a pak skončila na rizikovém těhotenství až do 8.9.2021 a od 9.9.2021 jsem na mateřské (až do 26.3.2022) mám i z roku 2020 84h tj.10,5 dne kolik mám celkem nárok za 2021 dovolené??? Abych si ji mohla po mateřské vybrat?? Myslím, že bych mohla mít i nárok těch 20 týdnů z neschopenky, avšak si nejsem jistá. Předem Vám velice moc děkuji za pomoc.

  • Petra

   ještě dodám roční nárok je 25 dnů tj. 200h.

 • Petra

  viz. Petra jsem zaměstnaná na dobu neurčitou. Moc bych Vám byla vděčná za odpověď. Odpověď u Petra je jen můj doplněk o dovči, že máme 5 týdnů.

 • Kristýna

  Dobrý den, 4.2.2022 mi skončila rodičovská, ale od 31.1.2022 jsem na neschopence kvůli dalšímu těhotenství z důvodu rizikového povolání. Na neschopence budu až do začátku mateřské pak znovu na rodičák. Dovolená je u zaměstnavatele 5 týdnu. Budu mít nárok na nějakou dovolenou? úvazek mám 40hod/týden. Děkuji

  • kalkulacka-materska.cz

   Nárok na dovolenou, vám bude vznikat za dobu na mateřské dovolené (MD se pro nárok na dovolenou započítá, jako „výkon práce“). Pokud v roce 2022, budete na MD alespoň 12 týdnů, pak vám bude vznikat nárok na dovolenou i za rodičovskou/neschopenku (maximálně 20 týdnů).

 • Kristýna

  Dobrý den,
  kamarádka měla od 28.8.2020-4.3.2021 neschopenku kvůli těhotenství, poté nastoupila na mateřskou na které byla do půlky září 2021 a následně na rodičák. dovolená je 5 týdnů. Vznikl ji prosím nějaký nárok dovolenou za tu dobu co nechodil do práce? tj. od 28.8.2020 do začátku rodičáku? Děkuji vám za odpověď.

  • kalkulacka-materska.cz

   Za rok 2021, by jí vznikal nárok na dovolenou za dobu na mateřské dovolené (zřejmě 28 týdnů) a následně i na dovolenou za 20 týdnů na nemocenské/rodičovské, tj za rok 2021 by měla mít nárok na 48/52 z celkové dovolené. V roce 2020, platily odlišné podmínky (za prvních 100 dní se dovolená krátila o 1/12, následně o 1/12 za každých dalších 21 dní).

 • Peťa

  Dobrý den, když do 25.2.2021 jsem pracovala a pak skončila na rizikovém těhotenství až do 8.9.2021 a od 9.9.2021 jsem na mateřské (až do 26.3.2022) mám i z roku 2020 84h tj.10,5 dne kolik mám celkem nárok za 2021 dovolené??? Abych si ji mohla po mateřské vybrat?? Myslím, že bych mohla mít i nárok těch 20 týdnů z neschopenky, avšak si nejsem jistá. Smlouvu mám na dobu neurčitou a v práce je 5 týdnů dovolené. Předem Vám velice moc děkuji za pomoc.

  • kalkulacka-materska.cz

   V roce 2021, byste měla mít odpracováno do 25.2.2021 celkem 39 dní a dále se jako výkon práce počítá i mateřská dovolená, tj. 78 dní. Díky tomu se vám pro nárok na dovolenou, započítá i 20 týdnů z neschopenky. Dohromady by to tedy mělo být 43/52 z celkové dovolené. Při 40 hodinách týdně a 5 týdnech by to vycházelo na 166 hodin dovolené

   • Peťa

    🙂 Mockrát Vám opravdu děkuji. V práci mi to nevěří, že je to tak.

    • Peťa

     Jste mi moc pomohli :). Díky Vám vše dobře dopadlo.

 • Petra

  Přeju krásný den, mám smlouvu na dobu neurčitou a v práci je 5 týdnů dovolené, do 25.2.2021 jsem pracovala a poté jsem dostala neschopenku na rizikové těhotenství až do 8.9.2021 a od 9.9.2021 (8 týdnů před porodem) jsem na mateřské (až do 26.3.2022) mám i z roku 2020 84h tj.10,5 dne kolik mám celkem nárok za 2021 dovolené??? Abych si ji mohla po mateřské vybrat?? Poradili by jste mi jak je tomu správně?? Předem Vám velice moc děkuji za pomoc.

 • Jana

  Dobrý den, chtěla bych se prosím zeptat. Naše zaměstnankyně nastoupila z RD na PPM dne 8.9.2021 do 22.3.2022. Od 23.3.2022 bude opět na RD. Před tím by ale chtěla čerpat dovolenou za výše uvedenou PPM, kolik jí vychází dní? Děkuji Vám moc za pomoc.

  • kalkulacka-materska.cz

   V roce 2021 se jako výkon práce pro nárok na dovolenou započítá 79 dní (od 8.9.2021 do 31.12.2021), tj. 15,8 týdne a díky tomu i 20 týdnů z předchozí RD, celkem má tedy nárok na 35/52 z dovolené (pokud má 4 týdny + 40 hodin týdenní pracovní dobu, pak by to bylo 108 hodin).

   V roce 2022 se jako výkon práce započítá 57 dní (od 1.1.2022 do 22.3.2022), pokud následně bude čerpat dovolenou z 2021, tak se započítá i tato dovolená (při 8 hodinách/den by to bylo 13,5 dne), bude vznikat nárok i na 20 týdnů z RD, pro nárok na dovolenou se pak započítá i čerpání dovolené za 2022 (13,8 dne), vychází mí to celkem 36/52 z celkové dovolené (pokud má 4 týdny + 40 hodin týdenní pracovní dobu, pak by to bylo 111 hodin).

 • Martina

  Dobrý den, ráda bych se zeptala, když máme zaměstnankyni, které skončila mateřská dovolená 2. dítěte 15.3. 2022 (předtím byla na rodičovské, mateřskou navazovala) a z předchozího roku má nevyčerpanou dovolenou 107 hodin, kterou by si chtěla vyčerpat až po skončení rodičovské dovolené 1.11.2024. Je tam potom nějaké omezení, dokdy dovolenou musí vyčerpat? Je např. nutné po skončení RD tuto dovolenou čerpat v kuse naráz? Děkuji.

  • kalkulacka-materska.cz

   viz paragraf 218, odstavec 5, ZP:
   (5) Nemůže-li být dovolená vyčerpána ani do konce následujícího kalendářního roku proto, že zaměstnanec byl uznán dočasně práce neschopným nebo z důvodu čerpání mateřské anebo rodičovské dovolené, je zaměstnavatel povinen určit dobu čerpání této dovolené po skončení těchto překážek v práci.

 • Martina

  A ještě druhá varianta, když by zaměstnankyně požádala o čerpání dovolené z předchozího roku 2021 bezprostředně po mateřské (končící 15.3.2022), což by jí navíc ovlivnilo i stanovení nároku dovolené v roce 2022, kdy by se jí z rodičovské započítalo 20 týdnů… z toho plyne můj dotaz: ten nárok dovolené za rok 2022 by mohla uplatnit kdy??? Bylo by to zároveň s čerpáním dovolené z roku 2021 po mateřské? Anebo by se to „rozdělilo“ a ten nárok dovolené 2022 se jí převede do doby, až když skončí rodičovskou dovolenou??? Děkuji.

 • Jitka

  Dobrý den,
  prosím o pomoc s výpočtem nároku na dovolenou:
  r 2021 odpracováno do 17.3.2021 410,5hod /TFPD 37,5hod/,od 18.3.2021do 15.9.2021 nemoc,
  16.9.2021- 30.3.2022 čerpání PPM.
  Prosím kolik budu mít nárok dovolené za rok 2021 a 2022? /nárok 5 týdnů, tj. 188hod ročně/ Děkuji

 • Simona

  Dobrý den,
  prosím o radu: od 2.2.2021 jsem nastoupila na rodičovskou. Zapomněla jsem po skončení MD požádat od čerpání dovolené (z roku 2020 zůstatek 12 dní).
  Měla jsem nárok na dovolenou i za rok 2021 i když jsem nepracovala, ale byla na MD + RD (ta mi končí 1.9.2023) ?
  Mohu po skončení RD v 09/2023 požádat o čerpání dovolené (z 2020=12 dní, z 2021 =? dní).

  Děkuji

  • kalkulacka-materska.cz

   Pokud jste ve 2021 byla od 1.1.2021 do 1.2.2021 na mateřské dovolené, pak byste měla mít nárok na 4/52 z celkové dovolené (při 4 týdnech a 40 hodinovém pracovním týdnu, by to bylo 13 hodin dovolené).

   Rodičovská dovolená ve 2021 se vám nezohlední, protože v roce 2021 nemáte alespoň 12 týdnů mimo dobu RD.

   Zákoník práce, zaměstnavateli přímo ukládá povinnost, aby vám čerpání dovolené určil po skončení vaší RD. Pokud by vám pracovní poměr měl z nějakého důvodu skončit dříve, pak by vám zaměstnavatel nevyčerpanou dovolenou proplatil.

   • Simona

    Dobrý den, děkuji.
    Budu tedy počítat s tím, že mám starou z 2020 (12 dní = 96 hodin ) + za rok 2021 je nárok na 13 hodin.
    Po nástupu do práce mohu tedy tuto dovolenou vyčerpat, chápu to dobře?
    Děkuji a přeji krásný den

    • kalkulacka-materska.cz

     Ano, dovolenou můžete čerpat po skončení rodičovské. Platí pak běžné podmínky pro čerpání dovolené.

     Pokud by vám měl skončit pracovní poměr, pak máte nárok na proplacení nevyčerpaných hodin.

 • Jitka

  Dobrý den,
  prosím o pomoc s výpočtem nároku na dovolenou:
  r 2021 odpracováno do 17.3.2021 410,5hod /TFPD 37,5hod/,od 18.3.2021do 15.9.2021 nemoc,
  16.9.2021- 30.3.2022 čerpání PPM.
  Prosím kolik budu mít nárok dovolené za rok 2021 a 2022? /nárok 5 týdnů, tj. 188hod ročně/ Děkuji

 • Ilona

  Dobrý den, za rok 2021 mi zbylo 23 dní neproplac. dovolené (FPD 40 h/týd, 25 dní/rok). Od 1.3. 21 do 23.8.21 jsem byla nemocná a od 24.8.21 do 7.3.2022 mám mateřskou dovolenou. Kolik dní dovolené mi zaměstnavatel proplatí? Chtěla bych pobírat rodičovský příspěvek až po proplacení dovolené. Moc děkuji Ilona

 • Marcella

  Dobrý den prosím jsem krátce na pozici poradíte mi s výpočtem dovolené, Zaměstnankyně nastoupila v listopadu na MD končí jí 25.5.2022, žádný zůstatek dovolené, v systému vidím nárok pro tento rok 240 hod /pracuje v 8 hod smenách/ co dalšího jí k tomu počítám?? není pro ní lepší čerpat dovolenou až po RD?? děkuji za brzkou odpověď

   • kalkulacka-materska.cz

    V tom případě mi to vychází od 1.1.2022 až 15.5.2022 (včetně) je 93 pracovních dní. Tj buď 38/52 z celkové dovolené, tj. 176 hodin. Nebo to bude 42/52 z celkové dovolené, tj. 194 hodin, pokud bude dovolená čerpána po mateřské …

    • Marcella

     děkuji moc,jste rychlá ale nechápu proč se jí nepřičte teda těch 20 týdnů za RD?? kdyby to čerpala po MD,která varianta teda. už mi z toho jde hlava kolem se přiznám bez mučení…. má 320 hod, pokud pracuje celý rok…ted v systému má 240 proč?? achjo trápím se.

     • Ok, předchozí komentáře tedy neberte do úvahy
      Celkový nárok na dovolenou = 320 hodin/rok
      Doba na PPM od 1.1.2022 do 15.5.2022 = 93 pracovních dní
      Vzniká nárok na zápočet 20 týdnů z RD
      ———–
      Pokud nebude čerpána dovolená po skončení MD, tak je nárok na 38/52 z celkové dovolené. Při 320 hodinách/rok mi to vychází na 234 hodin
      ———–
      Pokud by byla čerpána dovolená po skončení MD, tak bude vznikat nárok na dovolenou i za dobu čerpání dovolené po MD a před RD. Pak by dle mého byl nárok na 45/52 z celkové dovolené, při 320 hodinách/rok by to bylo 277 hodin.

  • kalkulacka-materska.cz

   Za rok 2022, jí bude vznikat nárok na dovolenou za dobu na mateřské. Od 1.1.2022 do 25.5.2022 (včetně) je tam 101 pracovních dní. Tj. 20,2 násobků týdenní pracovní doby. Protože je to více než 12, pak se jí pro nárok na dovolenou počítá i 20 týdnů z rodičovské dovolené. Tj. může mít nárok na 40/52 z celkové dovolené. Při 240 hodinách/rok je to 185 hodin.

   Pokud by byla dovolená čerpána bezprostředně po mateřské, před začátkem rodičovské, pak i doba čerpání této dovolené by se počítala pro nárok na dovolenou a vyšlo by to jinak (vychází mi to na 208 hodin dovolené, resp. 45/52). Jinak se převede těch 185 hodin na dobu po skončení RD.

   • Marcella

    dobrý den prosím pěkně moc ještě jednou o přepočet já se upsala v datu, končí jí MD 15.5.2022 a nesmírně moc děkuji za bleskovou odpověd, očekávám, že se každou chvíli zastaví. mooc děkuji.

 • Kateřina

  Dobrý den,

  den 16. 11. 2021 jsem nastoupila na MD po předchozí RD (ukončena 31.10.21). Současná MD tedy trvá od 16. 11. 21 do 30. 5. 22. Zaměstnavatele jsem žádala o čerpání řádné dovolené. Dle zaměstnavatele mám národ na 105 hodin dovolené (běžně jsme měli 25 dní dovolené). Dle výše zmíněného si myslím, že by řádná dovolená neměla být krácena nebo je výpočet zaměstnavatele správně?

  Děkuji

 • NZ

  Dobrý den, mám na Vás dotaz ohledně výpočtu dovolené za rok 2022. 2.9.2021 jsem nastoupila na MD, která mi skončila 16.3.2022. Následně jsem čerpala ŘD od 17.3.2022 – 25.4.2022. Nyní jsem na RD. Chci se zeptat, kolik dní dovolené mi vzniká za rok 2022? Při 4 týdnech dovolené a 40 h/týden. Předem Vám velice děkuji. Hezký den. Nina

  • kalkulacka-materska.cz

   Pro nárok na dovolenou ve 2022, by se měla zohlednit doma na MD + čerpání dovolené. Vzhledem k tomu, že je to více než 12 týdnů, tak i 20 týdnů z RD.

   Od 1.1.2022 do 25.4.2022 mi vychází 79 pracovních dní + 20 týdnů z RD, tj. měl by být nárok na 35/52 z celkové dovolené. Při celkové dovolené 160 hodin je to 108 hodin …

 • Jitka

  Dobrý den,
  dne 27.5.2022 mi končí mateřská dovolená a následně chci čerpat řádnou dovolenou. Je možné, abych si vyčerpala pouze část dovolené a zbytek dočerpala až po ukončení rodičovské dovolené? Nebo je možné vyčerpat bud všechno nebo nic? Moc děkuji.

 • Linka

  Dobrý den, nastupuji po RD do práce a naše účetní tvrdí,že do konce roku mám v prepoctu z hodin pouze 13,8 dnů dovolene do konce roku.
  Pracuji ve školství. 40 dnů dovolene. Dovolenou mezi mateřskou a rodicovskou jsem vycerpala v roce 2019.
  Nyní jsem nastoupila zpět od 4.5.2022.. vetsinou cerpame dovolenou v lete,nyní mi ale tvrdí take že až timer do konce cervence nemám na ni narok. Jsem v zaměstnání v tomto skolskem zařazení 12 let. Změnilo se vedení I účetní. Děkuji moc predem.

 • L

  Dobrý den, prosím o radu. Když nevznikne nárok na MD a zaměstnankyně je na nemocenské (6 týdnu po porodu) pak rovnou RD. Je vhodné čerpat řádnou dovolenou po ukončení nemocenské před nástupem na RD, nebo až po RD ? Děkuji

 • JR

  Dobrý den, dne 9.5. 2022 jsem se vrátila zpět do práce po rodičovské dovolené. V srpnu bych potřebovala 10 dní dovolené,budu na ni mít nárok? Popřípadě na kolik dní budu mít letos nárok na dovolenou?

  • kalkulacka-materska.cz

   Pokud jste se vracela zpět do zaměstnání (nejednalo se o nástup do nové práce), pak máte nárok na dovolenou za odpracovanou dobu. Za předpokladu, že byste pracovala až do konce roku a neměla žádné další absence (nemocenská, ošetřovné, apod.), byste měla mát nárok na celou dovolenou. Z rodičovské by se vám započítala celá doba (do 9.5.2022 je to méně něž 20 týdnů).

   Jinak obecně platí, že nárok na dovolenou je po odpracování 4 týdnů, pokud máte alespoň 12 týdnů, pak se vám započítává až 20 týdnů ze zameškané doby (rodičovská, nemocenská, ošetřovné, apod.).

 • Klára

  Dobrý den, chtěla bych se prosím zeptat na výši nároku čerpání dovolené v případě, že:
  jsem nastoupila z RD na PPM dne 10.10.2021 do 24.4.2022. Od 24.5.2022 čerpám opět RD na druhé dítě. Mezitím si chci vybrat dovolenou za oba roky. Dovolenou máme 20 dní.
  Na kolik dní dovolené za oba roky mám tedy celkem nárok, prosím?

 • Aneta

  Dobrý den, nástup na MD jsem měla 25.4.2018, nástup na RD jsem měla po 28 týdnech, tedy 7.11.2018. RD mi skončila 22.5.2022 (v den 4. narozenin syna) a nyní jsem na dovolené. Před MD (1/2018-5/2018) jsem čerpala standardní dovolenou 7 dní. Po MD jsem žádnou dovoleno nečerpala. Kolik dní dovolená tedy nyní mohu čerpat? Pouze za 28 týdnů z MD – tedy 86 hodin (11 dní) nebo ještě něco? Třeba za RD v roce 2018 a nevyčerpanou dovolenou z 2018 před nástupem na MD?

 • Hana

  Dobrý den, mám na Vás dotaz ohledně výpočtu dovolené za rok 2022. 5.11.2021 nástup na MD, která skončila 19.5.2022. Požádáno o čerpání ŘD od 20.5.2022. Dotaz – zaměstnavatel spočítal dovolenou na 58 hodin (1.1. – 19.5.2022 = 97 dní), je prosím správně? Dovolená vždy činila 20 dní za rok.
  Nyní nevím zda k 31.5.2022 nebo k 1.6.2022 nástup na rodičovskou dovolenou. Na kolik dní dovolené bude ještě nárok po návratu do zaměstnání. Předem Vám velice děkuji a přeji pěkný den. Hana

 • Helena

  Dobrý den, na mateřskou dovolenou jsem nastoupila 5.11 2018 – 19.5.2019 a 1.6. 2019 na rodičovskou dovolenou. O čerpání dovolené jsem si nezažádala po PPM a byl mi vyplacen teď po skončení RP. Bohužel mi byl zkrácen o ty 3 roky na RD. Podle paní účetní byl zákon změněn až v roce 2021 a já si žádám o dovolenou za rok 2018/19 kdy tato novela nebyla v platnosti. Nenašla jsem o tom nikde ani slovo, proto se obracím na Vás o pomoc. Domnívám se, že mám nárok na dovolenou v plné výši. Děkuji Helena

 • Hana

  Dobrý den,
  od 10.1.2022 jsem na neschopence a 13.6.2022 nastupuji na mateřskou. Po skončení mateřské bych chtěla čerpat řádnou dovolenou, než nastoupim na rodičovskou. Budu mít nárok na celou dovolenou nebo kvůli neschopence se mi dovolená zkrátí? Děkuji

 • Veronika

  Dobrý den, od 1.12. 2021 jsem byla na neschopence do 16.2. 2022 a od 17.2.2022 jsem na mateřské až do 1.9.2022. Chtěla bych se zeptat jestli mám nárok na dovolenou, když jsem v roce 2022 neodpracovala těch 12 týdnů. Dovolenou za rok 2021 jsem si vybrala.
  Děkuji

  • kalkulacka-materska.cz

   Doba na mateřské dovolené, se z pohledu nároku na dovolenou, započítává jako výkon práce. V roce 2022, vám tedy vzniká nárok na dovolenou za mateřskou + zohlední se i 20 týdnů z neschopenky/rodičovské. Dovolenou můžete čerpat ihned po skončení mateřské (před začátkem rodičovské), nebo po skončení rodičovské dovolené.

 • Pepa

  Dobrý den,
  rád bych se zeptal na následující. Manželka je zaměstnaná, tento rok nečerpala žádnou dovolenou. V červnu přešla plynule z rodičovské (1.dítě) na mateřskou (2.dítě). Peněžitá pomoc v mateřství jí končí 26.12.2022. Bude mít nárok na plnou výši dovolené za rok 2022 (20 dní)? Stačí jen oznámit zaměstnavateli, že od 27.12.2022 čerpá dovolenou a on ji proplatí – část v prosinci 2022 a část v lednu 2023?
  Předem mockrát děkuji za odpověď.
  Pepa

  • kalkulacka-materska.cz

   Nárok na dovolenou, jí vzniká za dobu na mateřské dovolené, za dobu kdy bude po mateřské čerpat řádnou dovolenou, a dále za 20 týdnů z předchozí rodičovské. Záleží i na přesném termínu začátku mateřské dovolené, myslím že na plnou dovolenou, to asi nevyjde, ale bude to o něco málo méně (zřejmě 49/52 z celkové dovolené; nárok na dovolenou také není ve dnech, ale v hodinách, tj. záleží i na sjednané délce týdenní pracovní doby).

 • Andrea

  Dobrý den, v roce 2021 jsem z důvodu obavy nakažení covidem 22.11.21 čerpala nemocenskou až do 9.1.2022. 10.1.22 jsem plynule nastoupila na mateřskou dovolenou. V roce 2021 jsem v zaměstnání nestihla vybrat řádnou dovolenou (cca10dnů) Příští týden mi končí mateřská a nastupuji na rodičovskou dovolenou. Teď po mateřské bych si vybrala dovolenou, kterou mám mít za tento rok. JAK JE TO PROSÍM S DOVOLENOU, kterou jsem NESTIHLA VYBRAT MINULÝ ROK? Musí mi ji zaměstnavatel proplatit? Předem děkuji za odpověď.

  • kalkulacka-materska.cz

   Dovolenou může zaměstnavatel proplatit, jen při ukončení pracovního poměru. Nevyčerpanou dovolenou (z 2021, která se vám převedla do 2022), si můžete vybrat ihned po skončení mateřské (před začátkem rodičovské), nebo až následně, po skončení rodičovské.

 • Kamila

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, já budu odcházet na mateřskou dovolenou mezi 6-19.10.2022 a řeším jakto je když budu na mateřské dovolené někdy do dubna 2023, zda mi vzniká nárok na dovolenou i za rok 2023? tedy kolik dní bych případně měla na to, abych si vybrala mezi mateřskou a rodičovskou? A pokud bych nárok na dovolenou za rok 2023 měla, sčítá se to nějak i s dovolenou za rok 2022? Moc děkuji za odpověď.

  • kalkulacka-materska.cz

   Doba na mateřské dovolené, se z pohledu nároku na dovolenou, započítává jako výkon práce. Tj. za dobu od 1. 1. 2023 do „někdy do dubna“, máte nárok na dovolenou. Tím, že to zřejmě bude více než 12 násobků týdenní pracovní doby, tak se vám počítá pro dovolenou i 20 týdnů z následující rodičovské. Nárok na dovolenou nevzniká ve dnech, ale v hodinách. Záleží tedy i na tom, jakou máte týdenní pracovní dobu, do kdy přesně bude mateřská dovolené, a na kolik týdnů dovolené máte v zaměstnání nárok. Za každý „odpracovaný“ týden (násobek týdenní pracovní doby, u vás doba mateřské dovolené + 20 týdnů z rodičovské dovolené + případné čerpání dovolené), je nárok na 1/52 z celkové dovolené.

   Nevyčerpaná dovolená v roce 2022, se vám převádí. Můžete ji čerpat společně se dovolenou za rok 2023, ihned po skončení mateřské dovolené (před začátkem rodičovské dovolené), nebo až po skončení rodičovské dovolené.

 • Denča

  Dobrý den,
  mateřskou jsem pobírala do října 2019, pak jsem si dovybrala dovolenou a poté nastoupila na rodičovskou, která trvala do 21.5.2022. Poté nástup do zaměstnání byl 23.5.2022. Týdně se mi počítá 37,5 hodin.
  Na kolik hodin dovolené mám nárok? Když jsem v roce 2022 využívala ještě 20 týdnu rodičovské a do konce roku odpracuji přes 30 týdnů. Děkuji za informace.

  • kalkulacka-materska.cz

   Pokud v daném kalendářním roce odpracujete alespoň 12 týdnů (12 násobků týdenní pracovní doby), pak se vám ze všech zameškaných dob (rodičovská, nemocenská, ošetřovné, apod.) započítá maximálně 20 týdnů, pro nárok na dovolenou. Při 32 týdnech v zaměstnání a 20 týdnech rodičovské by to bylo by to byla celá dovolená (samotné čerpání běžné dovolené, se počítá jako „odpracovaná“ doba). Záleží tedy i na tom, zda až do konce roku budete v zaměstnání (nebo na běžné dovolené), nebo zda tam bude i nějaká další zameškaná doba (neschopenka, OČR, apod.).

   • Denča

    Děkuji za odpověď.
    Když budu čerpat OČR a i s tím budu mít odpracováno 12 týdnu práce ( určitě i více) tak bude nárok na celou dovolenou?

 • Karolína

  Dobrý den,

  i když si článek čtu po několikáté, stále z toho nejsem nejmoudřejší a prosím o pomoc a radu, zda vůbec budu mít nárok na čerpání dovolené. V tomto roce 2022 jsem si před nástupem na mateřskou vyčerpala veškerou dovolenou. Na mateřskou jsem nastoupila 16.8.2022 což by vycházelo, že mi končí myslím 28.2.2023. Budu mít v roce 2023 možnost si před nástupem na rodičovskou ještě vyčerpat nějakou dovolenou za rok 2023? Děkuji předem za odpověď.

  • kalkulacka-materska.cz

   Mateřská dovolená, se z pohledu nároku na dovolenou, počítá jako „výkon práce“. V roce 2023, vám vzniká nárok na dovolenou za dobu od 1.1.2023 do 28.2.2023. Tj. minimálně na 8/52 z celkové dovolené. Nárok na dovolenou, vzniká i za dobu čerpání dovolené. Záleží na tom, kolik je vaše roční dovolení, a jaká je týdenní pracovní doba.

   Následná rodičovská dovolená, by se pro nárok na dovolenou, zohlednila pouze v případě, že byste v roce 2023, měla „odpracováno“ alespoň 12 týdnů.

 • Lucie

  Dobrý den,
  obracím se na Vás s prosbou a dotazem nikde jsem nenašla podobný případ a tak prosím o radu.
  Cca v polovině Listopadu tohoto roku bych měla nastoupit na Mateřskou dovolenou, doposud jsem zbylou část roku na rodičovské dovolené s prvním synem. Mimo rodičovskou dovolenou jsem zaměstnaná v pracovním poměru na dobu neurčitou s pracovní dobou 40h Týdně a 20 dní dovolené. Můj dotaz spočívá v tom, jak vypočítat nárok na dovolenou když cca šest týdnů budou v roce 2022 a zbylých 22 týdnů v roce následujícím. Zda se přičítá rodičovská dovolená tj. 20 týdnů? Zda mám na dovolenou vůbec nárok a kolik hodin to může být, musí to být rozdělené podle roku?
  Mnohokrát děkuji za radu.

  • kalkulacka-materska.cz

   Nárok na dovolenou se vztahuje k danému kalendářnímu roku. Pokud budete mít v roce 2022, 6 týdnů mateřské dovolené (a zbytek doby rodičovskou dovolenou), pak vám v roce 2022, vznikne nárok na 6/52 z celkové roční dovolené (při 160 hodinách/rok je to 19 hodin dovolené). Nárok na dovolenou vzniká jen za dobu mateřské (pro nárok na dovolenou, je to stejná, jako výkon práce, rodičovská se nezohlední – méně než 12 týdnů „práce“). Dovolená se vám převádí.

   V roce 2023, bude vznikat nárok na dovolenou za mateřskou dovolenou (22 týdnů) a za rodičovskou dovolenou (20 týdnů). Tj. minimálně na 42/52 z celkové dovolené (při 160 hodinách/rok je to 130 hodin dovolené). Dovolená se vám může buď opět převádět (čerpáte ji po skončení rodičovské) nebo můžete požádat o čerpání dovolené, ihned po skončení mateřské dovolené, před začátkem rodičovské (pak můžete čerpat i převedenou dovolenou z 2022, a vzniká nárok na dovolenou i za dobu čerpání řádné dovolené. tj. celkem by se pak mohlo jednat o 158 hodin dovolené (139+19))

   • Lucie

    Dobrý den,
    mnohokrát děkuji za odpověď. Takto to je vcelku srozumitelné, jediné co mi nesedí ten vypočet 139? nemá tam být 130? z čeho se skládá těch 139? Moc se omlouvám, zda otravuji. Vaše rada mi moc pomůže i s obhajobou pak v práci. Tak jen abych měla úplně jasno… Mnohokrát děkuji…

    • kalkulacka-materska.cz

     Při 160 hodinách/rok je za jeden týden (násobek týdenní pracovní doby) nárok na 3,077 hodiny dovolené. Pro nárok na dovolenou se započítá mateřská (22 týdnů) + rodičovská (20 týdnů) = 42/52 = 130 hodin.
     Pokud ale mezi mateřskou a rodičovskou bude čerpána dovolená, pak se i čerpání dovolené počítá jako „odpracovaná doba“, pak je to 20 + 22 + 3 = 45/52 = 139 hodin

 • Petra

  Dobrý den,
  chtěla bych nastoupit na MD 8 týdnů před termínem porodu, tedy 2.2.2022. Chtěla bych si ještě před MD vybrat dovolenou, na kterou mi vznikne nárok během MD a navazující RD. BYla bych tak doma i celý leden. Může mi to zaměstnavatel umožnit vybrat si celou dovolenou předem? Děkuji

 • VP

  Dobrý den, prosím o radu. Zaměstnankyně byla v roce 2022 do 19.2. na RD s prvním dítětem, od 20.2. do 3.9. čerpá PPM na druhé dítě, na kolik hodin dovolené by tedy měla nárok při výměře dovolené 5 týdnů. A počítají se do odpracované doby i svátky? Děkuji za odpověď.

 • Ivona Jánská

  Dobrý den, prosím o ověření, zda je můj výpočet správný. Zaměstnankyně končí rodičovskou dovolenou k 24.9.2022 (do čtyř let věku dítěte). 25.9.2022 nastupuje zpět na zkrácený úvazek 20 hodin týdně. Uvažuji správně, že má za rok 2022 nárok na celých 20 dnů řádné dovolené? Děkuji

  • kalkulacka-materska.cz

   Jedná se opravdu o konec rodičovské dovolené? Podle zákoníku práce (paragraf 196), je rodičovská dovolená, maximálně do 3 roků dítěte. Pokud se nejedná o rodičovskou dovolenou a zaměstnankyně nyní čerpala neplacené volno (od 3 do 4 roku dítěte), pak by za dobu neplaceného volna nárok na dovolenou nevznikal. V roce 2022 by byl nárok na dovolenou jen za odpracovanou dobu

 • Lucie

  Dobrý den, od 1. 9. 2022 jsem nastoupila zpět do práce po RD, pracuji jako pedagog, za rok tedy máme nárok na 40 dní dovolené. Pokud stihnu do konce roku 2022 odpracovat 12 pracovních týdnů (tedy 60 dní), což pokud si nevezmu OČR či neschopenku, budu schopna splnit. Na kolik dní dovolené mám tedy nárok. Děkuji za odpověď.

 • Marie

  Dobrý den, Chápu správně, že když jsem nastoupila v roce 2020 na mateřskou, pak čerpala plnou řádnou dovolenou, pak nastoupila na rodičovskou, která mi skončila letos v srpnu, že mám nárok na započítání 20 týdnů za rodičovskou za rok 2022, protože od září do konce roku si odpracuji 17 týdnů? Opravdu? Naše personální si to nemyslí…..

 • Lucie

  Dobrý den, od 1. 10. 2022 jsem zpět v práci po rodičovské dovolené, pracuji jako pedagog, za rok tedy mám nárok na 40 dní řádné dovolené. Pokud stihnu do konce roku 2022 odpracovat 12 týdnů, což pokud si nevezmu OČR či neschopenku, budu schopna splnit. Na kolik dní dovolené mám tedy nárok? Naše mzdová účetní v tom stále nemá jasno. A já bych ráda věděla na čem jsem. Děkuji za odpověď.

 • Hana

  Dobrý den, od května 2022 jsem na neschopence z dův. rizikového těhotenství. Od 9.12.2022 na MD. Nevyčerpala jsem si ani jeden den řádné dovolené. Mám jako učitelka nárok na 8 týdnů dovolené.Kolik dní mám nárok na dovolenou? Po mateřské dovolené bych v příštím roce chtěla hzned nastoupit na RD, bez čerpání dovolené. Budu mít v příštím roce nárok na nějakou část dovolené za dny kdy budu v roce 2023 na MD, která se do nároku na dovolenou započírává? Všechnu dovolenou, která mi náleží bych si chtěla vybrat až po návratu do práce po tříleté rodičovské dovolené. Účetní mě tlačí, abych si vybrala dovolenou mezi MD a RD.Prý to jiak nejde. Je tedy možné si všechny dny dovolené nechat k vybrání až po návratu do práce po rodičovské? Děkuji moc za odpověď. Hana

 • Marta

  Dobrý den, prosím o výpočet. Po skončení MD jsem dovolenou pravděpodobně čerpala. Na konci MD mě přesunuli do jiné firmy (má stejného majitele jako ta původní). Nastoupila jsem na RD, do 4.8.2022, kdy synovi byly 3 roky. Po té jsem měla neplacené volno a do práce jsem nastoupila 1.10.2022. Během té doby jsem byla 6 dní na OČR. Na jak dlouhou dovolenou mám nárok za rok 2022? Pouze za odpracované 3 měsíce nebo delší ?

 • Jana

  Dobrý den, prosím o radu. Pokud MD skončí 15.3. (t.j. pouze 10 týdnů), poté nasleduje RD a již od 1.8. se vrací zaměstankyně do práce, bude mít nárok na celou dovolenou za kalendářní rok? Kdy o ni může žádat? Moc děkuji.

 • Kateřina M.

  Dobrý den, jsem na rodičovské na HPP, podepsala jsem před ochodem na mateřskou že žádám o RD do věku 3 let dítěte tj. 12.8.23 a zároveň že si chci čerpat dovolenou po skončení mateřské tj. od 16.1.21. Na MD jsem odešla respektive poslední den v práci jsem byla 5.7.2020 tj 6 týdnů před plánovaným termínem porodu. K tomu dni jsem měla nevyčerpaných 13 dní dovolené. V naší firmě je dáno 5 týdnů dovolené za rok. Mám po nástupu zpět tj 13.8.2020 nárok na čerpání dovolené? Jestli ano tak kolik dní/hodin? Mám to období přechodu z mateřské na rodičovskou zamlžené, o rodičovský příspěvek jsem žádala až v létě 21. Moc předem děkuji za odpověď. Firma říká že tam budu mít 154 hodin z minulých let. Mají pravdu?

 • Lenka

  Dobrý den, ráda bych se zeptala, jak vypadá situace u zkrácených úvazků – pracuji na úvazek 0,1, tj. 1 den v týdnu. Na MD jsem nastoupila 6. 12. 2022 a u tohoto zaměstnavatele chci čerpat dovolenou mezi MD a RD – mám nárok na 25 dní nebo pouze za dobu MD, tj. 12,5 dne? Mockrát děkuji za odpověď .

  • kalkulacka-materska.cz

   Pokud máte v kalendářním roce odpracováno alespoň 12 týdnů vaší běžné týdenní pracovní doby, pak máte nárok na dovolenou i za zameškanou dobu jako je rodičovská dovolená (maximálně za 20 týdnů). Jako „odpracovaná“ doba se vám započítá i mateřská dovolená

 • Tereza

  Dobrý den, mohla by jste mi prosím pomoct s výpočtem nároku na proplacení dovolené mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou? Na PPM jsem nastoupila 31.1.
  Dekuji Tereza

 • Kateřina

  Dobrý den,

  od 12.9.2022 do 28.2.2023 jsem byla kvůli těhotenství v PN. Od 1.3.2023 do 12.9.2023 jsem na MD. Od 1.10.2023 nastupuji na RD. Z roku 2022 mám cca 11 hodin dovolené.
  Vzniká mi za MD v roce 2023 nárok na další dovolenou? Nebo mi zaměstnavatel poskytne pouze těch zbývajících 11 dní? Předem děkuji.

  • kalkulacka-materska.cz

   V roce 2023, vám vzniká nárok na dovolenou. Mateřská dovolená, se pro nárok na dovolenou započítá v celém rozsahu (28 nebo 37 týdnů), ze zbylé zameškané doby, se započítá 20 týdnů (z neschopenky a rodičovské). Pro nárok na dovolenou se jako „odpracovaná“ doba počítá i případné čerpání dovolené, pokud byste si ji brala hned po skončení mateřské, před začátkem rodičovské.

  • Klára Vysloužilová

   Dobrý den, prosím o radu.
   Zaměstnankyně na RD ukončila PP k 30.7.2023.
   V roce 2020 byla od 11/2020 -5/2021 na MD, kdy vznikal nárok na dovolenou. Za 11 a 12/2020 se dovolená proplatila 3 dny, protože jí končila DPČ. Následně se od 1/1/2020 uzavřela nová dohoda a teď nevím, jaký je její nárok na dovolenou za 1-5/2021? Po MD si dovolenou nevybrala, protože byla na RD s prvním dítětem.Děkuji za radu.

 • Ivona Jánská

  Dobrý den, je to prosím tak, že když je zaměstnankyně na RD s 1. dítětem a 1.4.2024 přechází na MD s 2. dítětem, má nárok po 28 týdnech (tedy od 14.10.2024) na čerpání dovolené v plné výši 20 dnů a poté teprve přechází na RD s 2. dítětem? Děkuji za odpověď

  • kalkulacka-materska.cz

   Mateřská dovolená (28 týdnů) se počítá jako „odpracovaná“ doba, stejně jako případné čerpání dovolené. Takže se pak dá z rodičovské započítat 20 týdnů. Tj. pokud bude ihned po mateřské čerpat i řádnou dovolenou, tak by tam měla 32 „odpracovaných“ týdnů + 20 z rodičovské = 52/52. Pokud by dovolená nebyla čerpána po mateřské, ale převáděla by se, tak by to bylo jenom 48/52

 • Diana

  Dobrý den,
  nastupovala jsem na MD v Listopadu 2021 a čerpala jsem ji do Června 2022. Poté jsem nastoupila na RD, kterou čerpám do Května 2024.
  Čekáme teď druhé, tzn. že nastoupím opět na MD od 27.5.2024 (6 týdnů před termínem – 7.7.2024). Mám nárok na částečný výběr a částečné proplacení dovolené za první MD ? Nebo si musím zažádat o tuto nabitou dovolenou a následně nabitou dovolenou za druhou MD po skončení druhé MD?
  Děkuji za odpověď

Přidejte komentář