Výpověď v těhotenství

Zákoník práce stanovuje pro zaměstnance ochranu, v podobě zákazu výpovědi. To se týká třeba těch, kdo jsou na neschopence. Zákaz výpovědi platí i pro těhotné ženy.

Zákoník práce stanovuje pro zaměstnance ochranu, v podobě zákazu výpovědi. To se týká třeba těch, kdo jsou na neschopence. Zákaz výpovědi platí i pro těhotné ženy. Během těhotenství (nebo následné mateřské a rodičovské dovolené), tedy nemůžete dostat výpověď od zaměstnavatele.

Pokud dostanete výpověď a jste těhotná, pak můžete uplatnit námitku s tím, že je daná výpověď neplatná.

Pokud byste dostala výpověď a otěhotněla až během výpovědní doby, pak také nemůže dojít k ukončení pracovního poměru.

Jakmile byste zaměstnavateli oznámila začátek těhotenství (během výpovědní doby), tak by se měla výpovědní doba přerušit. Výpovědní doba by pokračovala, až po skončení mateřské nebo rodičovské dovolené.

Jedná se konkrétně o paragraf 53, zákon číslo 262/2006 Sb. (zákoník práce):

§ 53 Zákaz výpovědi dané zaměstnavatelem

(1) Zakazuje se dát zaměstnanci výpověď v ochranné době, to je

d) v době, kdy je zaměstnankyně těhotná nebo kdy zaměstnankyně čerpá mateřskou dovolenou nebo kdy zaměstnankyně nebo zaměstnanec čerpají rodičovskou dovolenou,

(2) Byla-li dána zaměstnanci výpověď před počátkem ochranné doby tak, že by výpovědní doba měla uplynout v ochranné době, ochranná doba se do výpovědní doby nezapočítává; pracovní poměr skončí teprve uplynutím zbývající části výpovědní doby po skončení ochranné doby, ledaže zaměstnanec sdělí zaměstnavateli, že na prodloužení pracovního poměru netrvá.

Během těhotenství je ale možná výpověď ze strany zaměstnance (tj. vy můžete pracovní poměr ukončit). Nebo je možné i ukončení pracovního poměru dohodou.

Pracovní poměr, také může být ukončen ve zkušební době, i když jste těhotná (u zkušební doby není žádná ochrana pro těhotné ženy).