Neschopenka: Rizikové těhotenství a vycházky

Na neschopenku během těhotenství nevzniká nárok automaticky, musí být nějaké zdravotní důvody, proč se jedná o rizikové těhotenství. Výše nemocenské při rizikovém těhotenství je stejná, jako při běžné pracovní neschopnosti. Stejné jsou i vycházky a další omezení spojená s neschopenkou.
Na neschopenku během těhotenství nevzniká nárok automaticky, musí být nějaké zdravotní důvody, proč se jedná o rizikové těhotenství. Výše nemocenské při rizikovém těhotenství je stejná, jako při běžné pracovní neschopnosti. Stejné jsou i vycházky a další omezení spojená s neschopenkou.

V době před porodem, může být celá řada žen v pracovní neschopnosti z důvodu rizikového těhotenství. Pokud je žena zaměstnaná (nebo si jako OSVČ platí nemocenské pojištění), pak má nárok na standardní nemocenské dávky. Ty jsou při rizikovém těhotenství stejné, jako při jakékoliv jiné pracovní neschopnosti.

Nárok na neschopenku během rizikového těhotenství

Neschopenku, během rizikového těhotenství, vystavuje lékař (obvykle gynekolog, ale může i praktický lékař). Ten posoudí, zda jsou zde nějaké důvody pro neschopenku (pracovní neschopnost).

Obvykle to jsou dvě skupiny důvodů pro rizikové těhotenství:

  • Zdravotní faktory vzniklé před těhotenstvím – nejčastěji to může být například cukrovka, vysoký krevní tlak, obezita, prodělaný předčasný porod v minulosti, prodělaný potrat v předchozím těhotenství
  • Zdravotní faktory vzniklé v průběhu těhotenství – zde se jedná o možná zdravotní rizika, která se projeví až v průběhu těhotenství, spadá sem například i vícečetné těhotenství, vyšší věk těhotné ženy, a mnoho dalších

Z toho vyplývá, že pro těhotnou ženu nevzniká nějaký „automatický“ nárok na neschopenku v průběhu těhotenství. Na druhou stranu je pravda, že v poslední době, je mnohem více žen svými lékaři posíláno během těhotenství na neschopenku. Často i v případech, kdy pro to nejsou zcela objektivní zdravotní důvody.

I když to oficiálně asi nikdo nepřizná, existuje i skupina řekněme „sociálních“ důvodů pro rizikové těhotenství. V řadě případů, i když nejsou objektivní zdravotní důvody, potřebuje být žena v pracovní neschopnosti. Třeba proto, že má na pracovišti nepříjemné pracovní podmínky, nebo i jiné důvody. Oficiálně to sice nemůže být důvodem pro neschopenku, řada lékařů se ale ženám snaží vyjít vstříc.

Kolik je nemocenská během neschopenky při rizikovém těhotenství?

Neschopenka (pracovní neschopnost), během rizikového těhotenství je stejná, jako jakákoliv jiná pracovní neschopnost:

  • Prvních 14 dní máte nárok na náhradu mzdy od zaměstnavatele – platí se za neodpracované směny (obvykle tedy jen za pracovní dny) a máte nárok na 60% z redukované hodinové mzdy (vypočítává se na základě průměru za poslední 3 měsíce, poslední kalendářní čtvrtletí)
  • Od 15 dne pracovní neschopnosti máte nárok na nemocenské dávky – vyplácí je ČSSZ. Jejich výše je 60% z hrubé mzdy (z redukovaného vyměřovacího základu). Od 31 dne se nemocenské dávky zvyšují na 66% a od 61 dne na 72%. Nemocenská se platí za všechny kalendářní dny

Pro výpočet nemocenské při rizikovém těhotenství vám může posloužit tato kalkulačka.

Rizikové těhotenství, neschopenka a nárok na mateřskou?

Pokud je žena před porodem v pracovní neschopnosti z důvodu rizikového těhotenství, pak to obvykle nemá žádný vliv na její mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství).

To, že má žena během neschopenky nižší příjem, se ve výpočtu výše mateřské (PPM) nijak neprojeví.

Pro výpočet mateřské se vychází z hrubé mzdy v posledním zaměstnání. Nemocenské dávky se ve výpočtu mateřské nezapočítávají (ani doba na neschopence).

Obvykle je tedy těhotná žena v pracovní neschopnosti až do 6 – 8 týdnu před porodem. Následně je neschopenka ukončena, a žena nastoupí na mateřskou dovolenou.

Vycházky během rizikového těhotenství

Tím, že rizikové těhotenství je běžná pracovní neschopnost, tak zde platí i všechny omezení, které jsou spojená s neschopenkou.

Maximální vycházky během rizikového těhotenství

Platí to hlavně pro vycházky. Ani při rizikovém těhotenství není možné mít neomezené vycházky. Lékař vám během rizikového těhotenství může povolit pouze standardní vycházky:

  • Pouze v době od 7:00 do 19:00
  • Maximálně na 6 hodin za den

Vycházky mohou být v průběhu dne rozděleny třeba na dva bloky. Tedy například 3 hodiny dopoledne a 3 hodiny odpoledne.

Omezení vycházek je jedna z nepříjemných věcí, která je spojena s rizikovým těhotenstvím. Často je žena na rizikovém těhotenství „v podstatě zdravá“, jen se musí šetřit. Takže by nebyl žádný problém, aby v průběhu dne chodila ven, bez omezení. Zákon to ale neumožňuje.

Povolený režim vycházek je tak nutné dodržovat i během rizikového těhotenství. Mimo dobu, kdy máte povoleny vycházky, se musíte zdržovat doma, protože k vám domů může přijít kontrola.

Kontrola na neschopence při rizikovém těhotenství

Podobně, jako při jakékoliv jiné pracovní neschopnosti, i při rizikovém těhotenství může přijít kontrola. Během prvních 14 dní může kontroly provádět i zaměstnavatel (nebo jím pověřená osoba). Po celou dobu neschopenky pak může přijít kontrola z ČSSZ.

Změna místa pobytu na neschopence

Pokud byste po celou dobu rizikového těhotenství nechtěla být „zavřená“ doma, pak máte případně možnost požádat svého lékaře, aby vám na neschopence změnil místo pobytu.

To je v neschopence vždy uvedeno – kde se budete zdržovat během pracovní neschopnosti. Nemusí to být vaše trvalé bydliště. Musí ale být uvedena jasná adresa, kde vás může během neschopenky zastihnout případná kontrola.

Máte tak možnost lékaře požádat o změnu, a odjet třeba na prodloužený víkend. Lékař vám může změnit adresu místa pobytu na neschopence na novou adresu a po návratu zase zpět. Pozor ale na to, že cestovat na nové místo byste pak měla jen v době, kdy máte povolené vycházky.

Diskuse ( 0 )

Přidejte komentář