Délka otcovské dovolené 2021

Maximální délka otcovské dovolené = 7 kalendářních dní

Otec dítěte (tatínek), má při narození potomka nárok na placené volno – otcovskou dovolenou. V době prvních 6 týdnů po porodu, může zůstat doma 7 dní na placené dovolené.

Maximální délka otcovské dovolené = 7 kalendářních dní

Základní informace k otcovské dovolené:

  • Otec musí být zapsán v rodném listě (nemusí to být manžel)
  • Nárok má zaměstnanec i OSVČ

Doplňující informace:

  • Pokud je otec nezaměstnaný, nárok nevzniká
  • Otcovskou dovolenou je možné čerpat i kratší dobu (třeba jen 4 dny)
  • Otcovská dovolená se musí čerpat v jednom kuse (není možné si ji vyčerpat po jednotlivých dnech)
  • Výše otcovské je 70% z redukovaného vyměřovacího základu (stejný výpočet jako u mateřské)
  • Otcovskou dovolenou je možné čerpat, i když je žena ještě v porodnici
  • Nárok na volno je jen prvních 6 týdnů po porodu