Délka otcovské dovolené 2024

Maximální délka otcovské dovolené = 14 kalendářních dní

Otec dítěte (tatínek), má při narození potomka nárok na placené volno – otcovskou dovolenou. V době prvních 6 týdnů po porodu, může zůstat doma 14 dní na placené dovolené.

Prodloužení otcovské dovolené

Do konce roku 2021, byl nárok na otrockou dovolenou, jenom 7 dní (1 týden). Od 1. 1. 2022 se otcovská prodloužila na 14 dní (2 týdny). Delší otcovská dovolená, se týká i těch, komu se dítě narodí do 6 týdnů, před koncem roku 2021. V roce 2024, nedochází k žádným změnám

Maximální délka otcovské dovolené  v roce 2024 = 14 kalendářních dní

Základní informace k otcovské dovolené:

Otec musí být zapsán v rodném listě (nemusí to být manžel)
Nárok má zaměstnanec i OSVČ

Doplňující informace:

Pokud je otec nezaměstnaný, nárok nevzniká
Otcovskou dovolenou je možné čerpat i kratší dobu (třeba jen 4 dny)
Otcovská dovolená se musí čerpat v jednom kuse (není možné si ji vyčerpat po jednotlivých dnech)
Výše otcovské je 70% z redukovaného vyměřovacího základu (stejný výpočet jako u mateřské)
Otcovskou dovolenou je možné čerpat, i když je žena ještě v porodnici
Nárok na volno je jen prvních 6 týdnů po porodu