Kalkulačka: Začátek mateřské dovolené – termín nástupu na PPM

Termín začátku mateřské dovolené, je určen v Zákoníku práce (paragraf 195). Termín nástupu na peněžitou pomoc v mateřství (PPM), je určen v zákonu o nemocenském pojištění (paragraf 34). V obou případech se zpravidla jedná o dobu 8 – 6 týdnů před očekávaným termínem porodu.
Termín začátku mateřské dovolené, je určen v Zákoníku práce (paragraf 195). Termín nástupu na peněžitou pomoc v mateřství (PPM), je určen v zákonu o nemocenském pojištění (paragraf 34). V obou případech se zpravidla jedná o dobu 8 – 6 týdnů před očekávaným termínem porodu.

Termín začátku mateřské dovolené, je zpravidla v době od 8 do 6 týdne před očekávaným termínem porodu. Identický je i termín „nástupu“ na peněžitou pomoc v mateřství (PPM). V některých případech může ale k začátku mateřské dojít i dříve nebo později (viz dále).

V následující kalkulačce si můžete spočítat termín, na kdy vám vychází termín začátku mateřské dovolené v zaměstnání (resp. možného zahájení čerpání peněžité pomoci v mateřství).

Kalkulačka: Výpočet termínu nástupu na mateřskou a délka mateřské

Pro výpočet zahájení mateřské, je možné vycházet z některého ze 3 možných (známých) termínů:

 • Termín porodu (pokud již znáte přesný termín očekávaného porodu, pak je to nejpřesnější údaj)
 • Termín začátku těhotenství (početí – méně přesný termín, ze kterého je možné spočítat předpokládané datum porodu)
 • Termín začátku poslední menstruace před těhotenstvím (méně přesný termín, ze kterého je možné spočítat předpokládané datum porodu
Kalkulačka - termín začátku mateřské dovolené
Jaké datum znáte?
Datum

Další užitečné kalkulačky:

Zvýšení rodičovské o 50 000 Kč od 1. ledna 2024

Na konci června 2023, vláda schválila zvýšení rodičovského příspěvku o 50 000 Kč (na 350 000 Kč, resp. na 525 000 Kč u dvojčat). Zvýšení bude platit od 1. ledna 2024.

Rodičovský příspěvek se současně zkrátí jen na 3 roky (nyní je maximální doba až do 4 roků).

Změny (zvýšení rodičovské a zkrácení) se budou týkat jen dětí, narozených od 1. 1. 2024.

Více informací o zvýšení rodičovské v roce 2024, najdete zde

Kdy začíná mateřská dovolená – termín nástupu na MD

Mateřská dovolená, je pracovní volno, které vám poskytuje zaměstnavatel v souvislosti s těhotenstvím, porodem a následnou péči o dítě.

Začátek mateřské dovolené, se řídí ustanovením v Zákoníku práce – paragraf 195. V něm je uvedeno:

 • Nástup na mateřskou dovolenou je zpravidla od začátku šestého týdne před porodem
 • Nástup na mateřskou dovolenou je možný nejdříve od začátku osmého týdne před porodem
 • Týden je v zákoníku práce definován, jako období 7 po sobě jedoucích kalendářních dní
 • Nástup na mateřskou je tedy možný v rozmezí 56 až 42 kalendářních dní před porodem

§ 195 Mateřská dovolená

(1) V souvislosti s porodem a péčí o narozené dítě přísluší zaměstnankyni mateřská dovolená po dobu 28 týdnů; porodila-li zároveň 2 nebo více dětí, přísluší jí mateřská dovolená po dobu 37 týdnů. 

(2) Mateřskou dovolenou zaměstnankyně nastupuje zpravidla od počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu, nejdříve však od počátku osmého týdne před tímto dnem.

Termín nástupu na peněžitou pomoc v mateřství (PPM)

Něco jiného než mateřská dovolená, je peněžitá pomoc v mateřství (PPM). Na tu může vznikat nárok, i když je žena nezaměstnaná nebo OSVČ (a fakticky tak nemá nárok na mateřskou dovolenou).

Termín začátku PPM (nástup na peněžitou pomoc v mateřství), je definován v zákonu o nemocenském pojištění – paragraf 34:

 • Nástup na peněžitou pomoc v mateřství, je možný od počátku osmého do konce šestého týdne před porodem
 • Pokud si žena neurčí termín zahájení PPM sama, pak nastává termín nástupu na PPM od počátku šestého týden před porodem
 • PPM může začít i dříve – pokud k porodu dojde předčasně, pak je začátek PPM ve stejný den, jako došlo předčasnému porodu
 • Pokud se jedná o převzetí dítěte do péče, pak je termín začátku peněžité pomoci v mateřství k datu, kdy bylo dítě převzato do péče (zde není vazba na termín porodu)

§ 34 Počátek a ukončení podpůrčí doby u peněžité pomoci v mateřství

(1) Podpůrčí doba u peněžité pomoci v mateřství začíná nástupem na peněžitou pomoc v mateřství. Nástup na peněžitou pomoc v mateřství nastává 

a) dnem, který pojištěnka určí v období od počátku osmého týdne do počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu; pokud pojištěnka tento den v tomto období neurčí, nastává nástup na peněžitou pomoc v mateřství počátkem šestého týdne před očekávaným dnem porodu,

b) dnem porodu, pokud k porodu došlo před počátkem podpůrčí doby uvedené v písmenu a),

c) dnem převzetí dítěte pojištěncem do péče v případech uvedených v § 32 odst. 1 písm. b) až e). V případech uvedených v § 32 odst. 1 písm. d) a e) se přitom za den převzetí dítěte do péče považuje den prvního převzetí dítěte do péče; to platí i v případě, kdy pojištěnec převzal péči o totéž dítě opakovaně.

Výpočet délky mateřské dovolené

Jak délka mateřské dovolené, tak i doba, po kterou je nárok na PPM, je stanovena stejně. Jedná se o 22 až 37 týdnů (podle okolností):

Uvedená délka (počet týdnů) je identická jak pro mateřskou dovolenou (volno v zaměstnání), tak i pro peněžitou pomoc v mateřství (vyplácenou dávku nemocenského pojištění).

Předčasné ukončené mateřské dovolené

Mateřskou dovolenou (nebo i peněžitou pomoc v mateřství) je možné ukončit i dříve (než je výše uvedená délka). A to z různých důvodů. Může to být případ, kdy se dítě narodí mrtvé, nebo zemře v průběhu mateřské dovolené. Nebo i jiný důvod (dřívější návrat do zaměstnání apod.).

 • Mateřská dovolená nesmí být nikdy kratší než 14 týdnů a nesmí skončit dříve, než po uplynutí 6 týdne po porodu
 • Pokud dítě zemře, pak mateřská končí 2 týdny, ode dne úmrtí

Mateřská dovolená tedy může skončit nejdříve po 14 týdnech, nebo po uplynutí standardní doby mateřské (22 – 37 týdnů).

Po končení mateřské dovolené je možné ihned nastoupit na řádnou dovolenou (pokud na ni v zaměstnání vznikl nárok). Po skončení řádné dovolené, nebo ihned po skončení mateřské dovolené pak může být zahájena rodičovská dovolená.

Diskuse ( 5 )

 • Vitikova

  Prosim,kde zjistim termin materske dovolene?Potrebuji do zamestnani kvuli praxi.Dekuji.Vitikova

   • Zuzana

    Také bych potřebovala poradit. Nastoupila jsem do nové práce jako učitelka a potřebuji vědět, kdy jsem nastoupila na mateřskou a kdy ukončila. Započítává se to do pedagogické praxe.

 • Táňa

  V textu uvádíte chybné informace. Uvádíte, že od 1. ledna 2024 je příspěvek zvýšen na 300 000 Kč, správná výše je však 350 000 Kč.

Přidejte komentář