Kolik je maximální mateřská v roce 2023

Výše mateřské (peněžité pomoci v mateřství) se odvíjí od toho, jak vysoké jsou vaše příjmy.

Výše mateřské (peněžité pomoci v mateřství) se odvíjí od toho, jak vysoké jsou vaše příjmy. U zaměstnanců se vychází z toho, jaká je jejich hrubá mzda (výplata v posledním zaměstnání).

U podnikatelů (OSVČ) by se vycházelo z toho, jaký je jejich vyměřovací základ (ten je stejný pro nemocenské i sociální pojištění).

Bez ohledu na výši příjmu ale existuje určitá hranice, pro maximální výši mateřské. Za jeden den na mateřské dovolené tak můžete dostat maximálně 1 648 Kč.

Maximální mateřská je v roce 2023:

Při narození jednoho dítěte dostanete maximálně 323 008 Kč (za celkovou dobu 28 týdnů)
Při narození dvou a více dětí je maximum 426 832 Kč (za celkovou dobu 37 týdnů)
Muž by měl maximální mateřskou ve výši 253 792 Kč (za celkovou dobu 22 týdnů)

Abyste dostali tuto maximální mateřskou, tak byste museli mít hrubý příjem ze zaměstnání ve výši cca 122 670 Kč.

OSVČ by pro maximální možnou mateřskou musela mít zisk z podnikání ve výši asi 3 milióny korun (resp. mít odpovídající vyměřovací základ)